Tarptautinis matematikos ir gamtos mo ks l ų geb ė jim ų tyrim as TIMSS 2007 Alvydas Puodžiukas - PowerPoint PPT Presentation

Tarptautinis
Download
1 / 12

 • 120 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tarptautinis matematikos ir gamtos mo ks l ų geb ė jim ų tyrim as TIMSS 2007 Alvydas Puodžiukas Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius Vilnius, 2008-12-11. Koks tyrimas?. Tarptautinis matematikos ir gamtos mo ks l ų geb ė jim ų tyrim as

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Tarptautinis matematikos ir gamtos mo ks l ų geb ė jim ų tyrim as TIMSS 2007 Alvydas Puodžiukas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tarptautinis matematikos ir gamtos mo ks l geb jim tyrim as timss 2007 alvydas puod iukas

Tarptautinis matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrimas

TIMSS 2007

Alvydas Puodžiukas

Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius

Vilnius, 2008-12-11


Koks tyrimas

Koks tyrimas?

Tarptautinis matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrimas

(TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study)


Kas vykdo timss

Kas vykdo TIMSS?

TIMSS inicijuoja ir koordinuoja

Tarptautinė švietimo vertinimo asociacija

(IEA, International Association for the Evaluation of Educational Achievement)


Tyrimo tikslas

Tyrimo tikslas

Tyrimo tikslas – ištirti matematikos bei gamtos mokslų mokymo programų efektyvumą, siejant jį su mokinių pasiekimais bei mokymo(si) aplinkomis.


Timss tyrimu vertinama

TIMSS tyrimu vertinama

Vertinama:

 • ketvirtokų ir aštuntokų matematikos ir gamtos mokslų gebėjimai,

 • analizuojami veiksniai, galintys daryti įtaką mokinių pasiekimams

  Tiriama:

 • gamtos mokslai(biologija, fizika, chemija, fizinė geografija)

  ir

 • matematika(statistika ir tikimybės, skaičiai, skaičiavimai, geometrinės figūros ir matavimai)


Timss tyrimo populiacija

TIMSS tyrimo populiacija

TIMSS 2007 tiriamieji - 4 bei 8 klasių mokiniai.

TIMSS šias klases išskiria kaip dviejų svarbių švietimo programos etapų „atstoves“: ketvirtaklasiai yra bebaigiantys pradinę mokyklą, o aštuntokai – pagrindinio mokymosi pagrindinėje mokykloje etapą.

Lietuvoje tyrimo populiacija buvo apibrėžta kaip lietuvių mokyklų IV bei VIII klasių mokiniai.


Kiek timss 2007 tyrime dalyvi

Kiek TIMSS 2007 tyrime dalyvių?

TIMSS 2007 tyrime dalyvavo 68 šalys ir teritorijos.


Kas kiek laiko vykdomi timss tyrimai

Kas kiek laiko vykdomi TIMSS tyrimai?

Tyrimas vykdomas kas ketveri metai.

Lietuva dalyvavo TIMSS tyrimuose:

1995 m. (tik 8 kl.),

1999 m. (tik 8 kl.),

2003 m. (4 ir 8 kl.),

2007 m. (4 ir 8 kl.)


Tarptautinis matematikos ir gamtos mo ks l geb jim tyrim as timss 2007 alvydas puod iukas

Matematika

4 klasė


Tarptautinis matematikos ir gamtos mo ks l geb jim tyrim as timss 2007 alvydas puod iukas

Matematika

8 klasė


Tarptautinis matematikos ir gamtos mo ks l geb jim tyrim as timss 2007 alvydas puod iukas

Rezultatų vidurkis skalėje

Rezultatų vidurkis skalėje

Gamtos mokslai

4 klasė


Tarptautinis matematikos ir gamtos mo ks l geb jim tyrim as timss 2007 alvydas puod iukas

Gamtos mokslai

8 klasė


 • Login