Podnikate sk pl n
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Podnikateľský plán PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Podnikateľský plán. Úlohy podnikateľského plánu. núti podnikateľa premyslieť si dôležité otázky podnikania logicky posúdiť všetky súvislosti so založením podniku. poskytne investorovi, alebo spoločníkovi informácie pre financovanie alebo spoluúčasť na podnikaní

Download Presentation

Podnikateľský plán

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Podnikate sk pl n

Podnikateľský plán


Lohy podnikate sk ho pl nu

Úlohy podnikateľského plánu

 • núti podnikateľa premyslieť si dôležité otázky podnikania

 • logicky posúdiť všetky súvislosti so založením podniku


Podnikate sk pl n

 • poskytne investorovi, alebo spoločníkovi informácie pre financovanie alebo spoluúčasť na podnikaní

 • je použiteľný ako sprievodca podnikateľa pri rozbehu podniku


Podnikate sk pl n

 • Je užitočný monitorovací nástroj pre sledovanie chodu podniku


Neexistuje ide lny vzor ale

Neexistuje ideálny vzor, ale

spracovanie, obsah a štruktúra

závisia od charakteru podniku.


Mal by obsahova tieto asti

Mal by obsahovať tieto časti:

 • Manažérske zhrnutie – najdôležitejšia časť – objasní

 • o aké výrobky a trhy pôjde

 • aké kompetencie majú kľúčové osobnosti

 • koľko to bude stáť

 • z akého zdroja možno získať financie


2 opis firmy

2. Opis firmy

 • predstavenie firmy potenciálnym investorom

 • jej históriu a ciele – minulosť a súčasný stav

 • Aby sa z týchto informácií dal predpovedať budúci vývoj firmy.


3 opis v robku alebo slu ieb

3. Opis výrobku alebo služieb

 • prečo je výrobok najlepší

 • v čom je porovnateľný s konkurenciou

 • prednosti oproti konkurencii

 • výsledky porovnateľných nezávislých testov

 • inovatívnosť, jedinečnosť produktu

 • plánovaná produktová štruktúra a jej kapacita


Mana ment

Manažment

 • rozsah riadiaceho tímu

 • kľúčový pracovník – jeho potrebné vzdelanie a skúsenosti

  Vlastníci

 • ich skúsenosti


Trh a konkurencia

Trh a konkurencia

 • zmapovanie trhu v oblasti nášho podnikania

 • informácie o odvetví, veľkosti trhu, vývoji, trendoch, sezónnosti

 • informácie o konkurentoch v SR a zahraničí

 • definovanie zákazníkov, odberateľov, dopytu po našej ponuke


Marketing

Marketing

 • taktika, ktorou sa chceme dostať k zákazníkovi, aby si kúpil náš výrobok, alebo službu

 • ako sa dostať do povedomia zákazníkov

 • akým spôsobom sa bude predávať

 • ako bude monitorovaný pracovník predaja


V robn proces

Výrobný proces

 • opis výrobného cyklu produktu alebo služby, jeho inovatívnosť

  Organizačný plán

 • organizačná a riadiaca štruktúra firmy


Dopad na ivotn prostredie

Dopad na životné prostredie

 • vplyv výrobného procesu alebo služieb na ŽP – ekologické riziká

 • nakladanie s odpadmi

 • opatrenia na zníženie nepriaznivého dopadu


Finan n pl ny

Finančné plány

 • finančné výkazy

 • výkazy o toku financií

  Doklady, prílohy

 • registrácia podnikateľskej činnosti

 • životopisy zakladateľov spoločnosti


 • Login