Informa n syst m plze sk ho kraje principy stavby zaj mav prvky
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Informační systém plzeňského kraje ( principy stavby - zajímavé prvky) PowerPoint PPT Presentation


  • 46 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Informační systém plzeňského kraje ( principy stavby - zajímavé prvky). Krajský úřad Plzeňského krajePlzeňský holding, a.s. Václav Koudele Martin Vimr. Partnerech úřadu. Majetku. Zaměstnancích úřadu. Vstupní podmínky pro budování informačního systému úřadu:.

Download Presentation

Informační systém plzeňského kraje ( principy stavby - zajímavé prvky)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Informační systém plzeňského kraje(principy stavby - zajímavé prvky)

Krajský úřad Plzeňského krajePlzeňský holding, a.s.

Václav Koudele Martin Vimr


Partnerech úřadu

Majetku

Zaměstnancích úřadu

Vstupní podmínky pro budování informačního systému úřadu:

Všechny procesy, které spravuje úřad, jsou z pohledu informačního základu svázány s daty o ….


Manažerskou

Administrativní

Ekonomickou

Evidenční

Geografickou

Vstupní podmínky pro budování informačního systému úřadu:

Z pohledu budování informačního systému je důležité podpořit procesy aplikacemi, které podporují oblast ….

DATA

INFORMACE

KOMPLEXNÍ DATOVÁ BÁZE

Jednotlivé aplikace podporující procesy úřadu pracují s daty o majetkupartnerech úřaduobsluhují je zaměstnanci


Principy stavby informačního systému KÚPK:

Historizace

dat

Aktivity

objektu

DMS

SYSTÉM SPRÁVY DOKUMENTŮ

Administrativní aplikace

Evidence

Manažerský informační systém

Metainformační systém

Ekonomika

GIS

Komplexní datová báze


Základní registry ISVS

ZRUIN

KN ČÚZK

RES ČSÚ

Územně identifikační

registr (ÚIR)

Centrální registr osob (CRO)

KDB

Registr obyvatel

(ROB)

Registr ekonomických subjektů (RES)

Registr

budov

(RB-ÚIR)

Registr

pronajatých ploch (RPP)

Registr

bytů a nebytů

(RBaN)

Registr nemovitostí

(REN)

Evidence

organizační

struktury (EOS)

Evidence

smluvních partnerů

(ESP)

Evidence

nemovitých objektů

(ENO)

GIS, Majetek,

Smlouvy a poplatky,

Controling, …

Active Directory,

NT skupiny, SQL,

„řízení přístup práv“

Sociální dávky,

Smlouvy a poplatky,

Soudní spory, …

Struktura Komplexní datové báze

Komplexní datová báze není pouze soustava registrů. Je vybavena aplikačními funkcemi. Dále je schopna efektivně poskytovat data ostatním připojeným aplikacím.


Komplexní datová báze – Evidence nemovitostí


Komplexní datová báze – Evidence smluvních partnerů


Komplexní datové báze – Registr budov


Komplexní datová báze – Evidence organizační struktury - schéma

Okolní systémy a aplikace

X

M

L

R

O

Z

H

R

A

N

Í

P

E

R

S

O

N

Á

L

N

Í

S

Y

S

T

É

M

SAP

eENTERPRISE

DMS

EOS

Organizační

struktura

Aplikace

AD

(Active

Directory)

Pracovní místa

SQL

Pracovní

zařazení

Přístup k

aplikacím

NT

skupiny

Přístupová

práva k aplikaci

Pracovník

  • Telefonní seznam

  • WEB

  • TISK

Telefonní

ústředna

Výstupy


Komplexní datová báze – evidence organizační struktury


Administrativní aplikace – Smlouvy a poplatky

Smlouvy a poplatky jsou zajímavou aplikací, která spojuje rozsáhlou administrativní činnost – tvorbu smluv s ekonomickým systémem.

Předpisy

Úkoly

DMS


Administrativní aplikace – Evidence soudních sporů

KDB

Evidence soudních sporů

EOS

Typy soudního sporu

(aktivní, pasivní)

Přístupová práva

Soudní spor

Strana města

Data, značky,

soudy

Protistrany

+

Právní zástupci

Petit, Rozsudek

Historie případu

(události)

Dokumenty

Tiskový

modul

KDB

P

DMS

ESP

S&P


Ekonomický systém – Microsofr eEnterprice

Přímá komunikace ekonomického IS s modulem rozpočtu je velmi důležitá. Zde navržený způsob nabízí značný komfort uživateli.

Obr. Vkládání rozpočtové skladby do účetního dokladu


Ekonomický systém – modul rozpočtu

Obr. Akce rozpočtu

Obr. Registr akcí


Systém správy dokumentů – Spisová služba


Systém správy dokumentů – elektronické odsouhlasení faktur


částka, priorita,

realizovat ?

Projekt

částka, priorita,

realizovat ?

Oddíl

odpovídá, investuje

Rozpočetnictví

Paragraf

Středisko

Akce

Finanční položka

od

do

Operace a Prvky Síťového diagramu

od

do

Položka

Oblast

od

do

Číselník položek (Náklad / Výnos)

Plán

Zdroj

skupina ..

.. objekt

Zúčtovací předpis

částka,

rok, od-do,

schváleno

Digitální mapa

(GIS)

Verze plánu

Analytické členění syntetiky účtu hlavní knihy

Finanční účetnictví

Karta

majetku

Parcela

Syntetický účet hlavní knihy

Vnitropodnikové

účetnictví

Registr Nemovitostí

Majetek

Princip fungování rozpočtu


Celková budoucí dekompozice informačního systému KÚPK

GIS

Komplexní datová báze

Majetkové registry

Partnerské registry

Metadatový IS

Administrativní aplikace

Stavební

řízení

Evidence

soudních

sporů

Sociální

dávky

Smlouvy a

poplatky

DMS a Workflow

Ekonomický systém

PaM

Pohledávky

Závazky

Odběratelé

Dodavatelé

Manažerský systém

Majetek

Finanční účetnictví

Rozpočet

Údržba

majetku

Pokladna

Banka


Děkuji za pozornost

[email protected]

[email protected]


  • Login