Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) - PowerPoint PPT Presentation

Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka fadn
Download
1 / 21

 • 159 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN). www.fadn.hr. SAVJETODAVNA SLUŽBA Samostalni Odjel za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN). FADN u EU. KONCEPT

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka fadn

Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN)

www.fadn.hr

SAVJETODAVNA SLUŽBA

Samostalni Odjel za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN)


Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka fadn

FADN u EU

KONCEPT

Farm Accountancy DataNetwork – utemeljen 1965. kao osnovni alat za provođenje mjera Zajedničke poljoprivredne politike EU i predstavlja obvezu svih država članica EU

MISIJA

Prikupljanje knjigovodstvenih podataka sa uzorkapoljoprivrednih gospodarstavaprema regiji,tipu proizvodnje i ekonomskoj veličini

Sudjelovanje PGa u istraživanju potpuno dobrovoljno


Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka fadn

FADN u EU

 • u nadležnosti Opće uprave za poljoprivredu Europske Komisije u Briselu

 • Nacionalne FADN agencije zadužene za provedbu godišnjeg FADN istraživanja

 • EU FADN 28:

  • uključeno preko 85.000 PG-a

  • predstavlja preko 6.000.000 PG-au 28 država članica

   90% ukupno korištenih obradivih površina

   90% ukupne vrijednosti poljoprivredne proizvodnje

   90% ukupnog broja uvjetnih grla životinja


Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka fadn

ULOGA EUROPSKE KOMISIJE

 • Koordinacija prikupljanja podataka

  • definiranje varijabli koje se prikupljaju

  • isplata standardne naknade državama članicama

 • Kontrola kvalitete podataka

 • Analize

  • potpora EU institucijama pri donošenju odlukaZajedničke poljoprivredne politike

 • Nadgledanje sustava

  • osiguranje prikupljanja relevantnih podataka


Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka fadn

FADN HRV (861 & 862)

CILJEVI

Provedba godišnjeg FADN istraživanja prikupljanjem, kontrolom i obradom podataka te diseminacijom rezultata

PRETPOSTAVKE

institucionalni okvirkomercijalna poljoprivredna gospodarstva dobrovoljno sudjelovanjepovjerljivost podatakazaštita individualnih podatakarazvijen informatički sustavraspoloživost poljoprivrednih savjetnika


Fadn provedbeno tijelo

FADN provedbeno tijelo

 • provedbeno tijelo na razini države članice EU (HRV)

 • organizacija i provedba godišnjih FADN istraživanja

 • definiranje područja istraživanja

 • odabir poljoprivrednih gospodarstava

 • osiguranje reprezentativnosti uzorka

SAVJETODAVNA SLUŽBA

Samostalni odjel za FADN


Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka fadn

FADN uzorak 2007. – 2013.

1.251REPREZENTATIVNI UZORAK

* Broj odabranih poljoprivrednih gospodarstava u FADN istraživanje za računovodstvenu 2013. godinu.


Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka fadn

Kriteriji za određivanje FADN uzorka

FADN pilot projekt 2009


Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka fadn

FADN SELEKCIJSKI PLAN


Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka fadn

FADN u EU


Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka fadn

FADN uEU

TEŽINSKI KOEFICIJENTI (ponderi)

PONDER jest broj poljoprivrednih gospodarstava u FADN području istraživanja kojeg predstavlja jedno gospodarstvo u FADN uzorku


Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka fadn

FADN metodologija

 • SADRŽAJ ISTRAŽIVANJA

 • opći podaci o poljoprivrednom gospodarstvu

 • poljoprivredno zemljište u vlasništvu ili najmu

 • objekti, trajni nasadi, mehanizacija i oprema

 • broj i vrijednost stoke

 • biljna proizvodnja, proizvodi prerade i nedovršena proizvodnja

 • stočarska proizvodnja

 • ostali proizvodi

 • specifični i režijski troškovi

 • potpore, premije i odštete

 • krediti i ostala zaduženja

 • novčani tijekovi


Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka fadn

FADN prikupljanje podataka

 • FADN kalkulator

 • Obrazac SPG(selekcija poljoprivrednog gospodarstva)

 • Izjava o dostavi Izvješća PG

 • Unos podataka u FADN dnevnik

 • FADN web aplikacija

 • Sigurnost podataka(šifriranje, backup, autentifikacija, autorizacija, spremanje)

 • Transmisija podataka Europskoj Komisiji


Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka fadn

FADN rezultati

FADN IZVJEŠĆA

FADN izvješće za PG-astrukturni i proizvodni pokazateljiekonomski pokazateljifinancijski izvještaji

FADN standardni rezultatiagregirani podaci za potrebe nacionalne poljoprivredne politike

FADN izvješće za EKfizički i strukturni + ekonomski i financijski podaci sa PG-a


Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka fadn

FADN IZVJEŠĆE ZA PG

SADRŽAJ

pregled dugotrajne imovine(zemljište, mehanizacija, oprema)

struktura proizvodnje (po kulturi i kategoriji stoke)

prinosi (biljna i stočarska proizvodnja)

bilanca stanja

investicije

račun dobiti i gubitka

FADN IZVJEŠĆE ZA PG

INDIVIDUALNI REZULTATI FADN ISTRAŽIVANJA KOJE SLUŽE NOSITELJIMA POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA ZA OCJENU UČINKOVITOSTI I KONKURENTNOSTI VLASTITE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE


Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka fadn

STANDARDNI REZULTATI

SADRŽAJ

uzorak i područje istraživanja

struktura i prinosi

biljna i stočarska proizvodnja, ostali proizvodi

troškovi

potpore

sastavnice prihoda

bilanca stanja

financijski indikatori

STANDARDNI REZULTATI

ZBIRNI REZULTATI FADN ISTRAŽIVANJA KOJI SE KORISTE KAO PODLOGA ZA DONOŠENJE I PROVEDBU MJERA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE NA RAZINI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE


Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka fadn

IZAZOVI

ŠIRENJE OBUHVATA SADRŽAJA ISTRAŽIVANJA

NPK gnojiva prema sadržaju hraniva

navodnjavane površine i sustavi za navodnjavanje

energetski usjevi

GMO usjevi

ekološka poljoprivreda

lokacija poljoprivrednih gospodarstava

diverzifikacija aktivnosti

ostale dohodovne aktivnosti


Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka fadn

Zaključak

EUROPSKA KOMISIJA

ZPP izvješćivanjekompleksansustav informacija za EK i ostale institucije EU

ZPP analizemikroekonomske analize i predviđanje

ZPP evaluacijeučinkovitost mjera ZPP-a

 • DRŽAVE ČLANICE

 • planiranje, donošenje odluka i vrednovanje utjecaja mjera ZPP-a

 • istraživanje, unapređenje i projekcije razvoja poljoprivrednog sektora

 • savjetovanje i stručna pomoć u vođenju i planiranjuposlovanja PG-a


Hvala na pozornosti

www.fadn.hr • fadn@fadn.hr

HvalaNAPOZORNOSTI


 • Login