Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka fadn
Download
1 / 21

Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) - PowerPoint PPT Presentation


 • 179 Views
 • Uploaded on

Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN). www.fadn.hr. SAVJETODAVNA SLUŽBA Samostalni Odjel za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN). FADN u EU. KONCEPT

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN)' - kelly-caldwell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka fadn

Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN)

www.fadn.hr

SAVJETODAVNA SLUŽBA

Samostalni Odjel za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN)


FADN u EU

KONCEPT

Farm Accountancy DataNetwork – utemeljen 1965. kao osnovni alat za provođenje mjera Zajedničke poljoprivredne politike EU i predstavlja obvezu svih država članica EU

MISIJA

Prikupljanje knjigovodstvenih podataka sa uzorkapoljoprivrednih gospodarstavaprema regiji,tipu proizvodnje i ekonomskoj veličini

Sudjelovanje PGa u istraživanju potpuno dobrovoljno


FADN u EU

 • u nadležnosti Opće uprave za poljoprivredu Europske Komisije u Briselu

 • Nacionalne FADN agencije zadužene za provedbu godišnjeg FADN istraživanja

 • EU FADN 28:

  • uključeno preko 85.000 PG-a

  • predstavlja preko 6.000.000 PG-au 28 država članica

   90% ukupno korištenih obradivih površina

   90% ukupne vrijednosti poljoprivredne proizvodnje

   90% ukupnog broja uvjetnih grla životinja


ULOGA EUROPSKE KOMISIJE

 • Koordinacija prikupljanja podataka

  • definiranje varijabli koje se prikupljaju

  • isplata standardne naknade državama članicama

 • Kontrola kvalitete podataka

 • Analize

  • potpora EU institucijama pri donošenju odlukaZajedničke poljoprivredne politike

 • Nadgledanje sustava

  • osiguranje prikupljanja relevantnih podataka


FADN HRV (861 & 862)

CILJEVI

Provedba godišnjeg FADN istraživanja prikupljanjem, kontrolom i obradom podataka te diseminacijom rezultata

PRETPOSTAVKE

institucionalni okvirkomercijalna poljoprivredna gospodarstva dobrovoljno sudjelovanjepovjerljivost podatakazaštita individualnih podatakarazvijen informatički sustavraspoloživost poljoprivrednih savjetnika


Fadn provedbeno tijelo
FADN provedbeno tijelo

 • provedbeno tijelo na razini države članice EU (HRV)

 • organizacija i provedba godišnjih FADN istraživanja

 • definiranje područja istraživanja

 • odabir poljoprivrednih gospodarstava

 • osiguranje reprezentativnosti uzorka

SAVJETODAVNA SLUŽBA

Samostalni odjel za FADN


FADN uzorak 2007. – 2013.

1.251REPREZENTATIVNI UZORAK

* Broj odabranih poljoprivrednih gospodarstava u FADN istraživanje za računovodstvenu 2013. godinu.


Kriteriji za određivanje FADN uzorka

FADN pilot projekt 2009


FADN SELEKCIJSKI PLANFADN uEU

TEŽINSKI KOEFICIJENTI (ponderi)

PONDER jest broj poljoprivrednih gospodarstava u FADN području istraživanja kojeg predstavlja jedno gospodarstvo u FADN uzorku


FADN metodologija

 • SADRŽAJ ISTRAŽIVANJA

 • opći podaci o poljoprivrednom gospodarstvu

 • poljoprivredno zemljište u vlasništvu ili najmu

 • objekti, trajni nasadi, mehanizacija i oprema

 • broj i vrijednost stoke

 • biljna proizvodnja, proizvodi prerade i nedovršena proizvodnja

 • stočarska proizvodnja

 • ostali proizvodi

 • specifični i režijski troškovi

 • potpore, premije i odštete

 • krediti i ostala zaduženja

 • novčani tijekovi


FADN prikupljanje podataka

 • FADN kalkulator

 • Obrazac SPG(selekcija poljoprivrednog gospodarstva)

 • Izjava o dostavi Izvješća PG

 • Unos podataka u FADN dnevnik

 • FADN web aplikacija

 • Sigurnost podataka(šifriranje, backup, autentifikacija, autorizacija, spremanje)

 • Transmisija podataka Europskoj Komisiji


FADN rezultati

FADN IZVJEŠĆA

FADN izvješće za PG-astrukturni i proizvodni pokazateljiekonomski pokazateljifinancijski izvještaji

FADN standardni rezultatiagregirani podaci za potrebe nacionalne poljoprivredne politike

FADN izvješće za EKfizički i strukturni + ekonomski i financijski podaci sa PG-a


FADN IZVJEŠĆE ZA PG

SADRŽAJ

pregled dugotrajne imovine(zemljište, mehanizacija, oprema)

struktura proizvodnje (po kulturi i kategoriji stoke)

prinosi (biljna i stočarska proizvodnja)

bilanca stanja

investicije

račun dobiti i gubitka

FADN IZVJEŠĆE ZA PG

INDIVIDUALNI REZULTATI FADN ISTRAŽIVANJA KOJE SLUŽE NOSITELJIMA POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA ZA OCJENU UČINKOVITOSTI I KONKURENTNOSTI VLASTITE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE


STANDARDNI REZULTATI

SADRŽAJ

uzorak i područje istraživanja

struktura i prinosi

biljna i stočarska proizvodnja, ostali proizvodi

troškovi

potpore

sastavnice prihoda

bilanca stanja

financijski indikatori

STANDARDNI REZULTATI

ZBIRNI REZULTATI FADN ISTRAŽIVANJA KOJI SE KORISTE KAO PODLOGA ZA DONOŠENJE I PROVEDBU MJERA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE NA RAZINI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE


IZAZOVI

ŠIRENJE OBUHVATA SADRŽAJA ISTRAŽIVANJA

NPK gnojiva prema sadržaju hraniva

navodnjavane površine i sustavi za navodnjavanje

energetski usjevi

GMO usjevi

ekološka poljoprivreda

lokacija poljoprivrednih gospodarstava

diverzifikacija aktivnosti

ostale dohodovne aktivnosti


Zaključak

EUROPSKA KOMISIJA

ZPP izvješćivanjekompleksansustav informacija za EK i ostale institucije EU

ZPP analizemikroekonomske analize i predviđanje

ZPP evaluacijeučinkovitost mjera ZPP-a

 • DRŽAVE ČLANICE

 • planiranje, donošenje odluka i vrednovanje utjecaja mjera ZPP-a

 • istraživanje, unapređenje i projekcije razvoja poljoprivrednog sektora

 • savjetovanje i stručna pomoć u vođenju i planiranjuposlovanja PG-a


Hvala na pozornosti

www.fadn.hr [email protected]

HvalaNAPOZORNOSTI


ad