FADN KNJIGOVODSTVO - PowerPoint PPT Presentation

Fadn knjigovodstvo
Download
1 / 25

 • 216 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

FADN KNJIGOVODSTVO. Darija TRPIN ŠVIKART, univ. dipl. inž. kmet. Cvetka MATAVŽ ekon. teh. 2013. FADN je kratica za Farm Accountancy Data Network = mreža knjigovodskih podatkov s kmetij FADN ne enačimo z dohodninskim ali DDV knjigovodstvom

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

FADN KNJIGOVODSTVO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fadn knjigovodstvo

FADN KNJIGOVODSTVO

Darija TRPIN ŠVIKART, univ. dipl. inž. kmet.

Cvetka MATAVŽ ekon. teh.

2013


Fadn knjigovodstvo

FADN je kratica za Farm Accountancy Data Network = mreža knjigovodskih podatkov s kmetij

FADN ne enačimo z dohodninskim ali DDV knjigovodstvom

S podatki se ravna v v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov (171. člen Zkme-1)


Fadn postopek

FADN postopek

OBR:*začetni številki 40 oz. 41 nakazujejo s katerega območja prihaja kmetija (v konkretnem primeru je to KGZ Celje), šifra se pridobi na Izpostavi kmetijske svetovalne službe


Namen fadn knjigovodstva

Namen FADN knjigovodstva?

VZOREC

OBVEZNOST JAVNIH RAZPISOV


Fadn knjigovodstvo

FADN knjigovodstvo

Vzorčne kmetije

Obvezniki

 • Obveznost vodenja na podlagi

 • razpisnih pogojev

 • Sami zagotovijo obdelavo podatkov

 • in strošek obdelave podatkov nosijo

 • sami, razen če se uspejo uvrstiti med

 • vzorčne (ob zahtevku dokazilo

 • o izbranem načinu)

 • Pogodba z MKO (podpisano vrniti!!!)

 • Vso dokumentacijo pošiljajo v Kranj

 • oz. Ptuj

 • Nagrada za vodenje 175 €*

 • Obdelavo podatkov naredi

 • KGZS Zavod KR oz. PT

 • *obveznik v vzorcu ni upravičen


Obvezniki povzeto iz javnih razpisov prp 2007 2013

OBVEZNIKI - Povzeto iz javnih razpisov PRP 2007 - 2013

Veljaven pogoj iz razpisa, ki je bil podlaga za odobritev sredstev oz. prejeta odločba

 • dolžni ste pričeti s spremljanjem rezultatov gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo po metodologiji FADN (najkasneje v roku 30 dniod izdaje odločbe o dodelitvi sredstev/po izplačilu sredstev) IN zagotoviti obdelavo podatkov še vsaj 5 obračunskih let po (zadnjem) izplačilu sredstev (iz naslova posameznega ukrepa) ALI

 • spremljanje gospodarjenja iz naslova dohodninskega knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih (enostavno ali dvostavno knjigovodstvo) za primarno kmetijsko pridelavo


Dodatno

Dodatno

 • Če postanete obveznik v sredini leta, je za to leto dovolj zgolj beleženje podatkov (na način, ki omogoča vpogled kontrolorjem)

 • Kontrolorji so izjemno pozorni na datum prvih zapisov podatkov oz. kdaj se je pričelo beleženje podatkov gospodarjenja

 • Popisni listi: www.arsktrp.gov.si

  obrazci in navodila

  obrazci za leto 2013

  FADN


Fadn knjigovodstvo

 • najkasneje do 31. 3. v tekočem letu, za preteklo leto posredovati obdelane podatke (zbirni stavek in podatkovni model) na naslov: fadn.mko@gov.si

 • Program za obdelavo podatkov (last KGZ Kranj in Ptuj) izdelalo podjetje Trendnet

 • Za FADN informacije na MKO: fadn.mko@gov.si IN miro.bogovic@gov.si

 • Forum na straneh MKO


Kaj konkretno razberemo iz fadn knjigovodstva podrobneje razvidno iz obdelav

Kaj konkretno razberemo iz FADN knjigovodstva (podrobneje razvidno iz obdelav)

 • Dohodek kmetij (različnega proizvodnega tipa, različnih velikosti, na različnih območjih)

 • primerjava med leti, primerjava med kmetijami istega razreda

 • rezultati odločitev za ukrepanje

 • tehnološki podatki

 • pokaže se npr. problem efektivnosti


Popisni listi pl nove kmetije pl stare kmetije

Popisni listi PL - nove kmetije PL - stare kmetije


Primeri denarnih poro il ter poro il o pridelkih ivini in delovni sili

PRIMERI denarnih poročilterporočil o pridelkih, živini in delovni sili


Primer mese nega denarnega poro ila

Primer mesečnega denarnega poročila


Seznama ki ju je potrebno prilo iti popisnim listom na za etku leta

SEZNAMA, ki ju je potrebno priložiti popisnim listom na začetku leta


Gibanje pridelkov

GIBANJE PRIDELKOV


Gibanje ivine

GIBANJE ŽIVINE


Delovna sila

Delovna sila


Pogoste napake pri vodenju poro il

POGOSTE NAPAKE PRI VODENJU POROČIL

DENARNO POROČILO


Pogoste napake pri vodenju poro il1

POGOSTE NAPAKE PRI VODENJU POROČIL

POROČILO O PRIDELKIH, ŽIVINI in DELOVNI SILI


Kon ni izdelki ki so rezultat obdelav

“Končni izdelki”, ki so rezultat obdelav

 • Zbirni_stavek

 • Podatkovni_model


Fadn knjigovodstvo

Hvala za pozornost!


 • Login