Nevropatska bolečina Značilnosti in nove smeri zdravljenja - PowerPoint PPT Presentation

Nevropatska bole ina zna ilnosti in nove smeri zdravljenja l.jpg
Download
1 / 25

 • 1378 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nevropatska bolečina Značilnosti in nove smeri zdravljenja. Milan Gregorič IRSR Ljubljana, 28. 5. 2004. Definicije. Nevropatska bolečina je posledica primarne okvare ali disfunkcije perifernega ali osrednjega živčevja.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Nevropatska bolečina Značilnosti in nove smeri zdravljenja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nevropatska bole ina zna ilnosti in nove smeri zdravljenja l.jpg

Nevropatska bolečinaZnačilnosti in nove smeri zdravljenja

Milan Gregorič

IRSR

Ljubljana, 28. 5. 2004


Definicije l.jpg

Definicije

Nevropatska bolečina je posledica primarne okvare ali disfunkcije perifernega ali osrednjega živčevja.

Nociceptivna bolečina je fiziološki odziv na boleče dražljaje, ki lahko povzročijo okvaro tkiva.

Nevropatska bolečina = kronična bolečina ?

Kronična bolečina traja več kot tri mesece ali se ponavlja in je lahko stalna (presega čas celjenja tkiva po okvari).

Mešane oblike nociceptivne + nevropatske so pogoste.


Mesta izvora bole ine l.jpg

Mesta izvora bolečine

 • Nociceptorji (neprizadeti, nociceptivna bolečina)

 • Periferno živčevje

  Mesto okvare aksona(periferni živci,

  pleteži, korenine)

  Ganglij dorzalne korenine

  Simpatično živčevje

 • Centralno živčevje

  Hrbtenjača

  Zadnji rogovi, spinotalamična in druge proge

  Možgani

  Senzorična talamična jedra in drugi predeli


Sindromi nevropatske bole ine l.jpg

Sindromi nevropatske bolečine

Periferne

 • Nevropatije - polinevropatije (diabetična), mononevropatije

 • Radikulopatije

 • Travmatske okvare živcev, pletežev, korenin

 • Poherpetična nevralgija

 • Nevralgija n. trigemini

 • Fantomska bolečina

 • Kompleksni regionalni bolečinski sindrom (tip II)

  Centralne

 • Okvare hrbtenjače (travmatske, ishemične, siringomielija)

 • Možganska kap

 • Multipla skleroza


Simptomi l.jpg

Simptomi

 • Spontana bolečina

  Ostra, zbadajoča, bliskovita, pekoča, nočna,

  “elektriziranje”

  Dizestezije

  Parestezije

 • Izvabljena bolečina (mehanski, termični dražljaji)

  Alodinija – bolečina na normalno neboleče draženje

  Hiperalgezija – povečana odzivnost na

  normalno boleče dražljaje; primarna

  (periferna), sekundarna (razširjena, centralna,) _____________________________________________

  Centralna nevropatska bolečina nastopa v predelih z moteno občutljivostjo.


Posledice kroni ne bole ine in spremljajo e te ave l.jpg

Posledice kronične bolečine in spremljajoče težave

 • Telesne

  zmanjšana gibalna dejavnost

  motnje spanja

 • Psihične

  depresija

  anksioznost

  razdražljivost

 • Socialne

  težave pri vključevanju v družbo

  zmanjšana sposobnost za pridobitno delo

  veliki stroški za zdravljenje


Psihi ne motnje in bole ina l.jpg

Psihične motnje in bolečina

DepresijaKronična bolečina

Do 80% bolnikov z depresijo ima telesne simptome

(Am J Psychiatry 1993; 150: 734-741).

65% do skoraj 100% bolnikov s kronično bolečino je depresivnih (Fishbain, MedClin North Am. 1999).

Antidepresivi lajšajo nevropatsko bolečino.

Telesna in duševna bolečina aktivirata enake predele možganov (sprednji cingulatni, prefrontalni korteks).


Diagnostika l.jpg

Diagnostika

Etiološka - vzroki okvare živčevja.

Anatomska - mesto okvare

Ocenjevanje kakovosti, jakosti (3 stopnje), mesta, časa. Lestvice (McGillov vprašalnik, vizualno analogna skala - VAS, dnevnik, lestvica nevropatske bolečine – NPS); kakovost življenja.

Klinični pregled , podrobna preiskava senzibilitete.

Psihološki preskusi, psihiatrični pregled

Laboratorijskepreiskave

 • Nevrofiziološke(EMG, ENG, EP), preiskave avtonomnega živčevja).

 • Kvantitativna senzorimetrija.

 • Slikovne preiskave (CT, MRI, fMRI)

  Farmakološki preskusi


Mehanizmi periferne nevropatske bole ine l.jpg

Mehanizmi periferne nevropatske bolečine

 • Periferna senzitizacija

 • Nevrogeni vnetni odziv (nevropeptidi)

 • Ektopični izbruhi (efaptični prenos?)

 • Centralna senzitizacija

 • Centralna reorganizacija (vlaken A-beta)

 • Oslabitev centralne inhibicije

 • Simpatično vzdrževana bolečina

  ________________________________________

  J.N. Campbell, Muscle and nerve, October 2001


Mehanizmi centralne nevropatske bole ine l.jpg

Mehanizmi centralne nevropatske bolečine

 • Povečana dejavnost, občutljivost nevronov zadnjih rogov

  Oslabljen aferentni priliv (deaferentacija)

  Oslabljenizaviralni vplivi

  descendentni (serotonergični, noradrenergični),

  segmentni zaviralni vplivi (GABA, glicin)

 • Izdatnejše širjenje impulzov, povzročenih z

  (ne)bolečimi dražljaji navzgor (alodinija)

 • Povečana dejavnost nekaterih talamičnih nevronov

 • Okvara spinotalamične poti ?


Farmakolo ka terapija l.jpg

Farmakološka terapija

 • Antidepresivi– TCA – Amitriptilin

 • Antiepileptiki – Gabapentin; Karbamazepin; Lamotrigin; Fenitoin; Valproat; Pregabalin.

 • Tramadol

  • Opioidi (morfin, fentanil, oksikodon, dihidrokodein)

  • Antagonisti NMDA

  • Lokalna terapija (lidokain)

  • Kanabinoidi (tetrahidrokarbinol)?

  • Kombinacije zdravil

   • Intratekalna terapija

    Neuropathic pain: Pathophysiology and treatment, IASP Press, Seattle, 2001


Antidepresivi l.jpg

Antidepresivi

 • Antidepresivi (triciklični, SSRI) preprečujejo ponovni prevzem noraderenalina in serotonina, jačajo centralni zaviralni nadzor; ugoden je antidepresiven učinek.

 • Amitriptilin (75 – 100mg)najučinkovitejši, največ

  stranskih učinkov (sedativni, autonomni, srčni)

  Potrebna je skrbna titracija; počasno uvajanje (začetni

  odmerek 10-25 mg)

  Kontraindikacije: glaukom, epilepsija, srčne

  bolezni

 • Selektivni zaviralci ponovnega prevzema

  serotonina (SRRI) so manj učinkoviti od tricikličnih

  antidepresivov).


Antiepileptiki l.jpg

Antiepileptiki:

Gabapentin (do 3600mg); Karbamazepin (do 1200mg); Lamotrigin (200-400mg); Pregabalin

Stabilizirajo membrano, blokirajo Na+ kanale, zmanjšujejo nevronsko preobčutljivost.

Gabapentin jenajbolj raziskan in klinično najbolj uporabljan.

Povečuje tudi sintezo GABA, deluje na glutamatni sistem in na Ca++.

 • Zmanjšuje bolečino, ko druga zdravila odpovejo.

 • Učinkovitejši je pri zgodnji uporabi.

 • Izboljšuje spanje, razpoloženje in kakovost življenja.

 • Zmanjšuje spastičnost.

 • Uporaba je razmeroma varna.

 • Krvne in jetrne preiskave niso potrebne.


Odmerjanje l.jpg

ODMERJANJE

 • Terapevtski odmerki 900-3600mg/dan

  1.dan2.dan 3.dan 4.dan 5.dan 6.dan 3.teden 4.teden

  300mg 600 mg900mg 1200 mg 1500mg 1800mg 2400mg 3600mg

  Zvečer

  Odmerke  900 mg/dan je potrebno dati v 3deljenih odmerkih.

  Prvi 300 mg odmerek ZVEČER pred spanjem, če se pojavijo neželeni učinki ostati na večernem odmerku dokler ne izzvenijo (cca 14 dni)Neurontin je mogoče titrirati do minimalnega terapevtskega odmerka 900 mg/dan v 3 dneh, lahko tudi počasneje.


Ne eleni u inki l.jpg

NEŽELENI UČINKI

 • ZASPANOST

 • UTRUJENOST

 • OMOTICA

 • GLAVOBOL IN SLABOST

 • REDKEJE: BRUHANJE, POV. TEL. TEŽE, NERVOZNOST,

  NESPEČNOST, ATAKSIJA, NISTAGMUS, ANOREKSIJA

  Neželeni učinki pa so blagi do zmerni ter prehodnega značaja, IZZVENIJO OBIČAJNO V 14 DNEH

 • V študijah je le 8% bolnikov prekinilo zdravljenje zaradi neželenih učinkov


Opioidi l.jpg

Opioidi

Tramadol;Morfin; Fentanil; Oksikodon;Dihidrokodein so pri nevropatski bolečini manj učinkoviti kot pri nociceptivni bolečini ? Potrebni so višji odmerki.

Opioidi lahko omilijo srednjemočno do močno nevropatsko bolečino (VAS > 5), ko odpovedo druga sredstva.

Priporočljivi so opioidi s počasnim (vzdrževanim) sproščanjem.

Hitro delujoče uporabimo pri prebijajoči bolečini.

Učinke terapije skrbno spremljamo in odmerke prilagajamo, upoštevaje toleranco, kognitivne spremembe in (majhno) nevarnost odvisnosti.


Antagonisti receptorjev nmda l.jpg

Antagonisti receptorjev NMDA:

Ketamin i/v, Dekstrometorfan, Riluzol, Memantin

 • Zmanjšujejo preobčutljvost hrbtenjačnih nevronov.

 • Zmanjšujejo hiperalgezijo

 • Zmanjšujejo spontano bolečino

 • Glavna težava so stranski učinki, zlasti psihični.


Lokalni anestetiki l.jpg

Lokalni anestetiki

Anestetiki ( lidokain, prilokain; transdermalni obliž EMLA) in antiaritmiki blokirajo Na+ kanale, stabilizirajo membrano.

Omilijo hiperalgezijo pri periferni senzitizaciji (pretirano so občutljivi nociceptorji; vzdražijo jih kateholamini, snov P, prostaglandin, bradikinin)

Kapsaicin ?


Zdravljenje bole in pri diabeti ni nevropatiji l.jpg

Zdravljenjebolečin pri diabetični nevropatiji

TCA

amitriptilin

10-75 mg

Gabapentin

300-3600 mg

Tramadol

150-300 mg

1. vrsta

Kombinacije zdravil

2. vrsta

SSRI

Opioidi

Lamotrigin

200-400 mg

3. vrsta

Celostna obravnava

SSRI = selektivni zaviralci ponovnega prevzema serotonina; TCA = triciklični antidepresivi.


Zdravljenje bole ine po mo ganski kapi l.jpg

Zdravljenje bolečine po možganski kapi

Amitriptilin75-100 mg

Gabapentindo 3600 mg

Lamotrigin200 mg

Amitriptilin and gabapentin

Karbamazepin400-1200 mg

1. vrsta

Fizikalna terapija

TENS

2. vrsta

Poskus intratekalne terapije z baklofenom


Drugi postopki l.jpg

Drugi postopki

 • Psihoterapija (vedenjsko kognitivna)

 • Fizikalna terapija

  Aktivne in pasivne vaje

  Kožna električna stimulacija (TENS)

 • Toksin botulin

 • (Nevro)kirurški posegi (DREZ)

 • Trajna intratekalna infuzija (morfij in

  klonidin)

 • Stimulacija hrbtenjače

 • Akupunktura

 • Komplementarne (alternativne) metode


Intratekalna terapija l.jpg

Intratekalna terapija

Morfin je intratekalno učinkovitejši

pri nociceptivni bolečini,

kot pri pri kronični nevropatski bolečini

Učinkuje tudi na spastičnost.

Intratekalno deluje neposredno na receptorje; manj je sistemskih neželenih učinkov; manjši so potrebni odmerki; manj je zasvojenosti.

Poskusna stalna infuzija intratekalna infuzija omogoča boljšo napoved terapevtskih učinkov kot epiduralna in v bolusih.

_________________________________________________

Neuraxial Medication Delivery, J.P. Prager, Spine V27, N22, 2002


Stimulacija hrbtenja e l.jpg

Stimulacija hrbtenjače

 • Vključuje več nevrofizioloških mehanizmov (ni dokazov za učinke na endogene opioide)

 • Učinkuje na nevropatsko bolečino,

  najbolj na ishemično in simpatično vzdrževano

  bolečino,

  manj na bolečino pri okvarah višje od spinalnih ganglijev

  (ne pri avulziji korenin in siringomieliji).

 • Zmanjšuje spastičnost

 • Pred implantacijo je potreben preskus

  __________________________________________

  Spinal Cord Stimulation, Mechanisms of Action, J.C. Oakley; J.P. Prager; SPINE, V 27, N22, 2002


Zaklju ki l.jpg

Zaključki

Mehanizmi, ki povzročajo nevropatsko bolečino, so kompleksni in vključujejo različna dogajanja na več ravneh centralnega in perifernega živčevja.

Povezave med simptomi in mehanizmi bolečine še niso povsem pojasnjeni.

Kronično bolečine pogosto spremljajo psihične in socialne težave.

Zdravljenje nevropatske bolečine je usmerjeno, zahtevno, dolgotrajno in interdisciplinarno, predvsem farmakološko, fizikalno, vedenjsko-kognitivno ali kirurško.

Nevropatske bolečine ne obravnavamo le kot simptom nevroloških okvar, ampak kot samostojno bolezen.


 • Login