Munkajogi v ltoz sok az nkt s a 326 2013 korm nyrendelet alapj n
Download
1 / 27

Munkajogi változások az NKT és a 326/2013 Kormányrendelet alapján - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Munkajogi változások az NKT és a 326/2013 Kormányrendelet alapján. 2013. szeptember. Fogalmak. Ügyelet: A rendelkezésre állás a munkáltató által meghatározott helyen Mt. 110.§. (4) Készenlét: Rendelkezésre állás a munkavállaló által meghatározott helyen Mt. 110.§. (4)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Munkajogi változások az NKT és a 326/2013 Kormányrendelet alapján' - keegan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Munkajogi v ltoz sok az nkt s a 326 2013 korm nyrendelet alapj n

Munkajogi változások az NKT és a 326/2013 Kormányrendelet alapján

2013. szeptember


Fogalmak
Fogalmak

 • Ügyelet: A rendelkezésre állás a munkáltató által meghatározott helyen Mt. 110.§. (4)

 • Készenlét: Rendelkezésre állás a munkavállaló által meghatározott helyen Mt. 110.§. (4)

 • Rendes munkaidő Mt. 88. §, 92.§ : A teljes napi munkaidő 8 óra

 • Óraadó: Heti max 10 óra lehetséges Nkt. 4.§ (19)

 • Teljes munkaidő: Heti 40 óra teljes állásban Mt. 92.§ (1)

 • Rendkívüli munkavégzés: Írásban kell elrendelni


K t tt munkaid
Kötött munkaidő

 • A nevelési-oktatási intézményekben a heti teljes munkaidő nyolcvan százalékát 32 óra az intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni

  • a teljes munkaidő fennmaradó részében ( heti 8 óra ) a munkaideje beosztását vagy felhasználását pedagógus maga jogosult meghatározni. Nkt. 62.§. (5)

  • Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. Nkt. 62.§. (7)


K t tt id voda nkt 62 8
Kötött idő Óvoda Nkt. 62.§ (8)

 • Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania,

 • a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában

  • a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok,

  • a nevelőtestület munkájában való részvétel,

  • gyakornok szakmai segítése,

  • továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.


Nevel ssel oktat ssal lek t tt id
Neveléssel-oktatással lekötött idő

 • A gyakornoknak a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje tanítók, és tanárok esetében a teljes munkaideje ötven százaléka, óvodapedagógusok esetében hatvanöt százaléka lehet Nkt 62.§ (11)


Nevel ssel oktat ssal lek t tt id1
Neveléssel-oktatással lekötött idő

 • Az óvoda-, iskolapszichológus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje - teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetében - heti huszonkettő óra. Az óvoda-, iskolapszichológus a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben végzi a gyermekek, közvetlen pszichológiai foglalkozás kapcsolatos, további heti tíz órában a közvetlen pszichológiai foglalkozások szervezésével, előkészítésével kapcsolatos feladatokat látja el, Nkt 62.§ (11a)

 • A pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetében heti huszonegy órában a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben végzik a gyermekek, tanulók vizsgálatával, közvetlen foglalkozással kapcsolatos feladatokat Nkt 62.§ (13)


K t tt munkaid nevel ssel oktat ssal le nem k t tt r sze 326 2013 korm r 17
Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része 326-2013 korm R. 17.§

 • Intézményvezető állapítja meg, pedagógus véleményének kikérésével személyre szólóan

 • Havi nyilvántartása szükséges:

 • Feladatok:

  • Gyermekfelügyelet előre tervezett és alkalomszerű ( reggeli és étkeztetési ügyelet )

  • Csoportos óvodai munkák (adminisztráció, szülői ért., család látogatás, stb. )

  • Munkaközösség-vezetői feladatok


K t tt munkaid nevel ssel oktat ssal le nem k t tt r sze 326 2013 korm r 171
Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része 326-2013 korm R. 17.§

 • Adminisztráció

 • ESETI HELYETTESÍTÉS

 • Két telephely közötti utazás

 • Kapcsolattartás szülőkkel

 • Intézményi dokumentumok, készítése

 • Gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok

 • Értekezletek, továbbképzések

 • Gyakornok mentorálása


Munkaid nyilv ntart s
Munkaidő nyilvántartás

 • Havi munkaidő nyilvántartása szükséges Mt. 134.§:

 • Tartalma:

  • Rendes munkaidő

  • Rendkívüli munkaidő

  • Készenlét

  • Szabadság

  • Ezen idők tartalma, kezdő és befejező ideje

 • Munkaidő nyilvántartást az intézményvezető vezeti (R. jön )Helyettes t s t lmunka vod ban
Helyettesítés, túlmunka óvodában

 • Túlmunka = eseti helyettesítés, üres állás időszakos betöltése

 • Elméletileg túlóra kifizetése nincs

 • 32 neveléssel lekötött idő után óvodában 4 óra túlmunkára kötelezhető

 • Óvodában Napi 2 óra, heti 4 óra túlmunka a neveléssel-oktatással lekötött idő után

 • Várhatólag egy tanítási évben 30 nap lehet túlmunkát elrendelni


Munkaidő kedvezmény

 • Az Mt ( 2012. évi I. tv. ) változás következtében megváltozott a közalkalmazotti tanács és a szakszervezet munkaidő kedvezménye

 • Igénybevétel előtt 5 nappal jelezni munkáltató felé

 • Távolléti díj jár Mt. 260.§.- (2), 274. (5)

 • A szakszervezetek tisztségviselőit, továbbá a Közalkalmazotti Tanács tagjait és elnökét megillető munkaidő-kedvezményt a pedagógus kötött munkaidejének terhére kell kiadni 326-2013 Korm R. 18.§

  • a munkaidő-kedvezmény nyolcvan százaléka a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőre

  • húsz százaléka a neveléssel-oktatással lekötött idő felső határa feletti kötött munkaidőre essen.

12


Szakszervezet
Szakszervezet

 • Szakszervezet Mt. 274.§:

  • az irányadó a január elsejei taglétszám

  • Minden két szakszervezeti tag után havi 1 óra

 • Naptári évenként igénybe vehető összes munkaidő kedvezmény

 • A szakszervezet által megjelölt személy veheti igénybe

 • Tárgyév végéig vehető igénybe

 • Megváltani nem lehet, ( vagyis eseti, igény szerinti kiosztású )


K zalkalmazotti tan cs
Közalkalmazotti tanács

 • Üzemi tanács Mt. 260§. ( közalkalmazotti tanács):

  • Elnök havi munkaidő 15%-a

  • Tag havi munkaidő 10%-a

 • Pedagógus esetében továbbra is elnök 3, tag 2 óra hetente a kötelező órából

 • Véleményem szerint itt sem kell heti rendszerességgel kiadni, csak ha igénylik a feladathoz

 • Számítás: (4,33x40)x0,15= havi 26 óra melyet arányosítani kell kötelező óra (22-26) és a fennmaradó (18-14) között


Pedag gus b rt bla al tartoz k nkt 65
Pedagógus bértábla alá tartozók Nkt. 65.§

 • Ped. szakmai szolg.: pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó

 • Gyermekek védelméről és a Gyámügyi igazgatásról szóló tv. hatálya alatti intézményben pedagógus munkakörben

  2013. 09. 01.

 • Nevelési-oktatási int. nevelő-és oktató munkát segítő munkakörben pedagógus végzettséggel 2015. 09. 01.


B relemek
Bérelemek

 • 326/2013 Korm R. 38.§ hatáskörébe teszi a 2014-2016 közötti % megállapítását

 • Kiemelt munkavégzésért járó ker. kieg 2013. 09. 01.-től nincs.

 • A több diploma utáni pótlék, hiányszakon tanítók pótléka nem lesz ( új pótlék rendszer )

 • Minőségirányításban résztvevőknek 09.01.-el nem jár díjazás Kt. 40.§ (11) hatályát vesztette.

 • Egyetemet végzett óvodapedagógus átsorolása


Tsorol s nem rinti
Átsorolás nem érinti

 • Kjt alatt maradnak a nevelő- és oktató munkát segítő minden alkalmazott

  • Pedagógiai asszisztens

  • Óvoda-iskola titkár

  • Rendszergazda

  • Könyvtáros

  • Szabadidő szervező

  • Dajka

  • Laboráns


Kinevez s m dos t s pedag gusok eset ben
Kinevezés módosítás pedagógusok esetében

 • Megszűnt a kötelező óraszám pedagógusok esetében mint fogalom, helyette neveléssel-oktatással lekötött idő

 • A Kinevezések kötelező óraszámát módosítani kell 22-26-ra, ill. részarányra részmunkaidő esetén is tól-ig. nem mindegy mi alapján számítom ki a bérét

 • Vezetők kötelező óraszáma változott 326/2013 Korm R. 3. sz. melléklet

 • Óvodavezetők esetében az Nkt. 1. sz. mell.


Jogviszony besz m t s
Jogviszony beszámítás

 • MT és a Kjt együttesen kell alkalmazni Nkt 64.§ (1)

 • 138/92 Korm. R. hatályát vesztette a 326/2013. Korm R. 40. § alapján 2013. 09.01-el ( csillag rendszer )

 • Kjt. 87/A § (3-4), 65.§ (2) jogviszony beszámítás

  • Az eddigi besorolása érvényes

 • közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép. Nkt. 64.§ (5)


Fokozati besorol s nkt 64 4
Fokozati besorolás Nkt. 64.§ (4)

 • A pedagógus-munkakörben:

  • legmagasabb, a munkakör ellátásához e törvényben előírt iskolai végzettség, szakképesítés, szakképzettség,

  • a nevelő, oktató munkája ellátásához közvetlenül kapcsolódó, azt közvetlenül segítő doktori cím, tudományos fokozat,

  • akadémiai tagság,

  • szakmai gyakorlat,

  • publikációs tevékenység,

  • minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert minősítés alapján:

   • Gyakornok,

   • Pedagógus I.,

   • Pedagógus II.,

   • Mesterpedagógus,

   • Kutatótanár,

   • Fokozatba kerül


Szakmai gyakorlat
Szakmai gyakorlat

 • A fokozatba történt besorolás után eltelt, a jogszabályban meghatározott idő 326/2013 Korm. R.13.§

 • Nem számít be:

  • 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság

  • Ha a foglalkoztatás nem éret el a neveléssel-oktatással lekötött idő 25%-át. ( 5,5-6,5 óra/hét )

 • Gyakornoki idő kikötése kötelező 326/2013 Korm R. 2.§

 • Kinevezésben előírandó a gyakornoki idő hossza 326/2013 Korm R. 2.§ (6)Min s t elj r s min s t vizsga
Minősítő eljárás, minősítő vizsga tényleges )

 • Minősítő bizottság előtt folyik 326/2013 Korm. R.7.§

 • A miniszter febr. utolsó napjáig közzéteszi a minősítési keretszámokat326/2013 Korm. R.10.§ (2)

 • Gyakornok esetén illetve a kötelező esetekben az int. vez. kezdeményez

 • A pedagógus márc. 31. jelentkezik a kormányhivatalnál

 • A minősítendő ped. május 31. kap értesítést

 • A minősítési tervben szereplő ped. minősítésére a következő naptári évben kerül sor326/2013 Korm. R.10.§

 • Minősítés díja 326/2013 Korm. R.12.§ :

  • gyakornok és kötelező esetén díjmentes

  • Megismételt és nem kötelező esetben minimálbér 70%-a.


Min s t si elj r s min s t si vizsga
Minősítési tényleges )eljárás, minősítési vizsga

 • Az első minősítés 2013. 09. 01. és 2018. 06. 30.

 • Minősítési eljárás szakmai gyakorlatának előzetes elismerése Ped. II. 326/2013 Korm. R.36.§ (2) :

  • 2013. 09.01. ped. I. fokozat

  • Több mint 8 év előzetes szakmai gyakorlat

  • 2014. kérelmezheti a Ped. II-be sorolását.

  • 2014 – 2018 között minősítik

   Szakvizsga megléte esetén kötelező átsorolás Ped.II:

  • 14 év előzetes szakmai gyakorlat

  • 2014. 04. 30. kérelmezheti, 2015. január 1-el történő átsorolását

  • 2014. 04. 30. Portfólió feltöltése OH általi honlapra

  • Kötelező az átsorolás ha a portfólió tartalmazza a 326/2013 Korm. R. 8.§ tartalmát.

  • Kötelező minősítés 2018.12.01. különben vissza megy Ped. I-be,

   326/2013 Korm. R.36.§ (3)


Gyakornok min s t si elj r sa
Gyakornok minősítési eljárása tényleges )

 • Gyakornok: a foglalkoztatási jogviszony létesítésétől számított 2 év

 • Gyakornoki fokozat:

  • Munkakörre előírt végzettség, szakképesítés

  • 2 évnél kevesebb szakmai gyakorlat

  • Gyakornoki idő kikötése kinevezéskor kötelező

 • A kinevezésben előírt minősítési vizsga időpontjáig le kell tenni

 • Egy alkalommal 2 évre meghosszabbítható ha a vizsga nem sikerült

  326/2013 Korm. R.2.§

 • 2013.09.01. már legalább 2 évnél kevesebb gyakorlat esetén gyakornoki fokozat Nkt. 97.§ (20)


Min s t si elj r s pedag gus i b l
Minősítési eljárás Pedagógus I-ből tényleges )

 • Pedagógus I. + 6 év gyakorlat besorolást követően + saját kezdeményezés

 • Pedagógus I. + 9 év gyakorlat besorolást követően + kötelező minősítés + munkáltató írja elő a a kinevezés módosításában

 • Megfelelt minősítés esetén pedagógus II.-be kell sorolni

  326/2013 Korm. R.3.§

 • Nincs kötelező minősítése a annak aki 2013.09.01. től számított 10. tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt. Nkt. 97.§ (21)


Min s t si elj r s pedag gus ii fokozatb l
Minősítési eljárás Pedagógus II. fokozatból tényleges )

 • Szakvizsga megléte

 • Pedagógus II. fokozat megléte

 • 6 év szakmai gyakorlat a Pedagógus II. fokozatba sorolás után

 • Mesterpedagógus minősítési eljárásban vehet rész

  326/2013 Korm. R.4.§


ad