Ya am boyu renme
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

YAŞAM BOYU ÖĞRENME PowerPoint PPT Presentation


  • 188 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

YAŞAM BOYU ÖĞRENME. Bilgi,beceri ve yeterliliklerin kişisel sosyal ve mesleki açıdan geliştirilmesi amacıyla,yaşam boyunca yapılan tüm faaliyetlerdir. 40 yaşında yeniden üniversitede tıp eğitimine başlayan ve doktor olmak isteyen birini arkadaşları hayretle karşılamış.

Download Presentation

YAŞAM BOYU ÖĞRENME

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


YAŞAM BOYU ÖĞRENME

Bilgi,beceri ve yeterliliklerin kişisel sosyal ve mesleki açıdan geliştirilmesi amacıyla,yaşam boyunca yapılan tüm faaliyetlerdir..


40 yaşında yeniden üniversitede tıp eğitimine başlayan ve doktor olmak isteyen birini arkadaşları hayretle karşılamış.

“Ama fakülteyi bitirince 46 yaşında olacaksın!”dediklerinde,“Olsun, üniversiteye gitmesem de 6 sene sonra 46 yaşında olacağım.” diye cevap vermiş.

2


Yaşam boyu eğitim neden gereklidir?

Toplam kalite yönetimi uygulamaları

Gelişen ve değişen bilgi teknolojileri

Bilgi artışı / patlaması/ çabuk eskimesi

Bilgi sunumundaki çeşitlilik

Rekabet, iş yerinde kalıcı olabilmek

Tüketici gereksinimlerinin değişmesi, daha fazla bilgi sahibi olma ve bilgilendirilme beklentisinde artış

Ekonomik ve sosyal koşullardaki değişimler

Daha büyük ve daha karmaşık organizasyonlar

4


Yaşam Boyu Eğitimde Yöntem ve Uygulamalar

Kongre, konferans ve seminerler

Uzaktan eğitim

Kurum dışı kurslar

Hizmet içi eğitimler

Mesleki yayınları izleme, kişisel okumalar

Mesleki derneklere üyelik

Rehberlik/Akıl hocalığı (mentoring)

Çevrimiçi kaynakları izleme / web siteleri

6


  • Yirmi birinci yüzyılda bilgi, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini ve rekabet güçlerini yansıtan temel bir değişken olarak ön plana çıkmakta, bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişmeler, bilgi ekonomisine geçişi zorunlu kılmaktadır.


  • Bilgi toplumunda ülkelerin küresel boyutta rekabet edebilmeleri, doğal kaynaklar ve finans kaynaklarından çok sahip olunan yetişmiş nitelikli insan kaynaklarına bağlıdır.


  • Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişmelerin bir yansıması olarak ülkeler bilginin üretimine ve kullanımına daha fazla bağımlı hale gelmişlerdir.


  • Küresel rekabet olgusunun ön plana çıktığı bilgi toplumunda tüm ülkeler, teknolojik ve toplumsal değişim sürecine uyum sağlama çabası içine girmişlerdir.


  • Bu çabaların bir sonucu olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı bilgi ekonomisinde sahip olunan insan kaynaklarının yetiştirilmesi ve yaşam boyu öğrenme kavramları önem kazanmaktadır.


YAŞAM BOYU ÖĞRENME

*Gelecek Bir Yılı Planlıyorsan, Mısır Ek

*Gelecek On yılı Planlıyorsan, Ağaçlar Dik

*Eğer Gelecek Yaşamı Planlıyorsan, İnsanları Eğit

Guanzi (İÖ. 645)


  • Login