A társadalmi befogadás megjelenése az ÚMFT humánerőforrás programjaiban
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

A társadalmi befogadás megjelenése az ÚMFT humánerőforrás programjaiban PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A társadalmi befogadás megjelenése az ÚMFT humánerőforrás programjaiban. NFÜ HEP IH. Magyarország 2007-2013 évekre szóló legfontosabb stratégiai dokumentuma Összesen mintegy 8 ezer Mrd forintnyi fejlesztési forrás Átfogó cél: a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés elősegítése

Download Presentation

A társadalmi befogadás megjelenése az ÚMFT humánerőforrás programjaiban

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A társadalmi befogadás megjelenése az ÚMFT humánerőforrás programjaiban

NFÜ HEP IH


Magyarország 2007-2013 évekre szóló legfontosabb stratégiai dokumentuma

Összesen mintegy 8 ezer Mrd forintnyi fejlesztési forrás

Átfogó cél: a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés elősegítése

Humánerőforrás fejlesztést tartalmazó programok:

- Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)

Európai Szociális Alapból finanszírozandó humán-jellegű fejlesztések

- Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)

Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozandó – a TÁMOP-hoz kapcsolódó - infrastrukturális fejlesztések

- Regionális operatív programok (ROP-ok)

+ Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)

Új Magyarország Fejlesztési Terv-Nemzeti Stratégiai Referenciakeret


ÚMFT prioritások és OP-k

Foglalkoztatás és

növekedés

Társadalmi

megújulás

Gazdaság-

fejlesztés

Közlekedés

Környezeti és

energetikai

fejlesztés

Terület-

fejlesztés

Államreform

Gazdaságfejlesztési OP

Környezeti és Energetikai OP

Konvergencia Regionális OP-k

Közlekedésfejlesztési OP

Technikai

Segítség-

nyújtás

OP

Közép Magyarországi ROP

Társadalmi

Megújulás OP

Államreform OP

Társadalmi Infrastruktúra OP

Elektronikus közig. OP


Az ÚMFT forrásainak megoszlása az OP-k között


Akciótervek

 • A Strukturális Alapokat szabályozó rendeletek a 2007-13-as időszakra nem írják elő ún. programkiegészítő dokumentum készítését

 • Az akciótervek a magyar kormány döntése értelmében készülnek, az EU-nak nem kell benyújtani, a Kormány fogadja el

 • Kapcsolatot jelentenek az OP-k és a végrehajtás tényleges alapjául szolgáló pályázati kiírások és központi programok között

 • 2 évre szólnak, OP prioritásonként

 • Tartalmuk: konkrét intézkedések, pályázati- és projektcélok, pénzügyi keretek, ütemezés, indikátorok

 • A konstrukciók többféle eljárással valósulnak meg (egyfordulós pályázat, kétfordulós pályázat, egyszerűsített pályázat, közvetett támogatás, kiemelt program)

 • Az akcióterveket évente felülvizsgálják


Többféle eljárással valósulnak meg:

Egyfordulós pályázat

Pályázatos eljárás

Részletes projektjavaslat kerül benyújtásra

Variációi: normatív, ill. egyszerűsített

Kétfordulós pályázat:

Pályázatos eljárás.

Első körben előzetes projekt javaslat, második körben részletes projektjavaslat kerül benyújtásra.

Közvetett támogatás

Alacsony összköltségű azonos jellegű fejlesztések támogatására

Kiemelt projekt

A Kormány által pályáztatás nélkül jóváhagyott, AT-ben nevesített projekt

A gazdaságra, a társadalomra, térszerkezetre jelentős hatást gyakorol a fejlesztés, és az AT nem tartalmaz olyan konstrukciót, amelyben az adott projekt támogatható

Kedvezményezettjei többnyire állami vagy önkormányzati szervezetek

Nagyprojekt

Konstrukciók


A TAMOP célrendszere, struktúrája

Átfogó cél

Az aktivitás növelése

Specifikus célok

A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolásának javítása

Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése

A változásokhoz való alkalmazkodás segítése

Az egész életen át tartó tanulás támogatása

Az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítása

A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása

Stratégiai prioritások

A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése

Az alkalmazkodó-

képesség javítása

Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében

A társadalmi befogadás, részvétel erősítése

Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés

Közép-Magyarországi Régió


A TAMOP forrásainak megoszlása


Kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek humán kapacitásainak fejlesztése

Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúságvédelmi programok

Halmozottan hátrányos helyzetű csoportok

A szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása

A helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése

A társadalmi kohézió erősítése bűnmegelőzési és reintegrációs programokkal

Társadalmi befogadás és részvétel prioritás támogatási területei


Társadalmi befogadást támogató pályázatok – TÁMOP forrásból 2007-2008. (I.)


Társadalmi befogadást támogató pályázatok – TÁMOP forrásból 2007-2008 (II.)


Társadalmi befogadást támogató pályázatok – TÁMOP forrásból 2007-2008 (III.)


A TIOP célrendszere, struktúrája

Átfogó cél

Az aktivitás növelésea humánerőforrások minőségének javításával

Specifikus célok

A humán infrastruktúra területi

egyenlőtlenségeinek mérséklése, a hozzáférés javítása

A humán közszolgáltatások

hatékonyságának növelése,

átfogó reformjuk elősegítése

Prioritási tengelyek

Az oktatásiinfrastruktúrafejlesztése

Az egészségügyiinfrastruktúra

fejlesztése

A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadásttámogató infrastruktúra

fejlesztése


A TIOP forrásai


Akadálymentesítés

Innovatív, integrált szolgáltatások létesítése

A bentlakásos intézmények modernizálása

A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztés támogatási területei


A társadalmi befogadást támogató pályázatok – TIOP forrásból 2007-2008


Köszönöm figyelmüket!

Elérhetőségek:

NFÜ Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

1066 Budapest, Mozsár utca 16.

E-mail: @hepih.hu

Web: www.nfu.hu


 • Login