A t rsadalmi b nmegel z s strat gi ja egy ves tapasztalatai
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

A társadalmi bűnmegelőzés stratégiája egy éves tapasztalatai. PowerPoint PPT Presentation


 • 58 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A társadalmi bűnmegelőzés stratégiája egy éves tapasztalatai. Gyermek- és fiatalkorú elkövetők és áldozatok. A társadalmi bűnmegelőzés a társadalom-politika részeként kapcsolódik a bűn-üldözéshez és a büntető igazságszolgál-tatáshoz.

Download Presentation

A társadalmi bűnmegelőzés stratégiája egy éves tapasztalatai.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A t rsadalmi b nmegel z s strat gi ja egy ves tapasztalatai

A társadalmi bűnmegelőzés stratégiája egy éves tapasztalatai.

Gyermek- és fiatalkorú elkövetők és áldozatok.


A t rsadalmi b nmegel z s strat gi ja egy ves tapasztalatai

A társadalmi bűnmegelőzés a társadalom-politika részeként kapcsolódik a bűn-üldözéshez és a büntető igazságszolgál-tatáshoz.

A korszerű társadalmi bűnmegelőzési stratégia a társadalom önvédelmi képességét fokozó, államilag vezérelt, illetve támogatott szakmai és civil mozgalom. Akkor hatékony, ha a helyi társadalompolitika részeként valósul meg.


A t rsadalmi b nmegel z s strat gi ja egy ves tapasztalatai

115/2003. (X. 28.) OGY határozat a

társadalmi bűnmegelőzés nemzeti

stratégiájáról


Cselekv si program

Cselekvési program

A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti

stratégiája rövid, közép- és hosszú távú

céljainak végrehajtásával kapcsolatos

kormányzati feladatokról szóló 1009/2004. (II. 26.)

Korm. határozat

 • I. Általános rendelkezések

 • II. Intézkedések a stratégia prioritása szerint

 • III. Jogalkotási feladatok


A strat gia priorit sai

A stratégia prioritásai

 • gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentése

 • városok biztonságának fokozása

 • családon belüli erőszak megelőzése

 • áldozattá válás megelőzése

 • bűnismétlés megelőzése


Jelent s az orsz ggy l s r sz re

Jelentés az Országgyűlés részére

Az OGY határozat értelmében a minden évben be kell számolni a stratégia és a cselekvési program végrehajtásáról

A jelentés számba veszi:

 • A kormányzati szervek és a civil-, valamint a szakmai szervezetek intézkedéseit

 • A bűnözés helyzetét, a bekövetkezett változásokat


A jelent s teljes terjedelemben az obmb honlapj n megtal lhat

A jelentés teljes terjedelemben az OBmB honlapján megtalálható:

www.bunmegelozes.hu


A fiatalkori b n z s cs kkent se rdek ben megval s tand c lok

A fiatalkori bűnözés csökkentése érdekében megvalósítandó célok:

 • A hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok szociális integrációjának elősegítése

 • A szegregáció elkerülése


Ennek rdek ben kiemelten fontos feladatok

Ennek érdekében kiemelten fontos feladatok:

 • Képzés

 • Átképzés

 • Foglalkoztatás

 • Szabadidős programok


Halmozottan h tr nyos helyzet gyermekek s fiatalok sz m ra

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok számára:

 • Speciális segítő és nevelő programok

 • Már deviáns, de még nem bűnelkövető gyermekek kezelésével foglalkozó intézményrendszer fejlesztése

 • Roma fiatalok felzárkóztatása


A t rsadalmi b nmegel z s strat gi ja egy ves tapasztalatai

A fiatalkorú bűnözés megelőzésére

vonatkozó célkitűzések csak akkor

valósulhatnak meg, ha fejlődik a

preventív jellegű felvilágosító és

tájékoztató tevékenység.


A t rsadalmi b nmegel z s strat gi ja egy ves tapasztalatai

További feladat a deviáns vagy

veszélyeztetett gyermekekkel

kapcsolatba kerülő szervek

együttműködése és

együttműködésének fejlesztése


A t rsadalmi b nmegel z s strat gi ja egy ves tapasztalatai

Gyermekkorúak részvétele az egyes kiemelt ismertté vált bűncselekményekben(Összes bűncselekmény, amelyben gyermekkorúak vettek részt = 100 %)


A t rsadalmi b nmegel z s strat gi ja egy ves tapasztalatai

Fiatalkorúak részvétele az egyes kiemelt ismertté vált bűncselekmények körében (Összes bűncselekmény, amelyben fiatalkorúak vettek részt = 100 %)


A t rsadalmi b nmegel z s strat gi ja egy ves tapasztalatai

A Jelentés tapasztalatai alapján

készítjük a stratégia 2005-ben és

2006-ban megvalósítandó cselekvési

programját.


A t rsadalmi b nmegel z s strat gi ja egy ves tapasztalatai

Köszönöm a figyelmet!


 • Login