NMP razpisi FP7 2013 - PowerPoint PPT Presentation

Nmp razpisi fp7 2013
Download
1 / 42

 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NMP razpisi FP7 2013. Doroteja Zlobec 01/478-4624 doroteja.zlobec@gov.si (doroteja.zlobec@gmail.com) NCP NMP (nacionalna kontaktna točka za področje nanoznanosti, nanotehnologije, materialov in novih proizvodnih tehnologij). Struktura 7. OP. 10 tematskih področij. Sodelovanje. Zamisli.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

NMP razpisi FP7 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nmp razpisi fp7 2013

NMP razpisi FP72013

Doroteja Zlobec

01/478-4624

doroteja.zlobec@gov.si

(doroteja.zlobec@gmail.com)

NCP NMP

(nacionalna kontaktna točka za področje nanoznanosti, nanotehnologije, materialov in novih proizvodnih tehnologij)


Struktura 7 op

Struktura 7. OP

10 tematskih področij

Sodelovanje

Zamisli

Zmogljivosti

Človeški viri

Jerdske raziskave

Sodelovanje


Sodelovanje cooperation

Sodelovanje/Cooperation

 • Zdravje

 • Prehrana, kmetijstvo in ribištvo, biotehnologija

 • Informacijske in komunikacijske tehnologije (ICT)

 • Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije (NMP)

 • Energetika

 • Okolje

 • Promet

 • Socialno-ekonomske in humanistične vede

 • Vesolje

 • Varnost


Nacionalne kontaktne to ke ncp

Nacionalne kontaktne točke (NCP)

Koordinator slovenskih NCP:

mag. Peter Volasko

MVZT/MIKZŠ

01/478-4768

peter.volasko@gov.si

 • Pravna in finančna vprašanja:

  Tina Vuga ARRS

  tina.vuga@arrs.si

 • Informacijske in komunikacijske tehnologije (ICT)

  dr. Andreja Umek Venturini

  andreja.umek@gov.si

 • Energija

  mag. Milena Černilogar Radež

  milena.cernilogar-radez@gov.si


Razpisi iz podro ja nmp

NMP razpisi

Nanoznanost in nanotehnologija

Materiali

Nove proizvodnje

Integracija

Medtematski razpisi:

PPP – Public-PrivatePartnership

FoF – FactoriesoftheFuture (Tovarne prihodnosti)

EeB – Energy-efficientBuildings (Energijsko učinkovite stavbe)

GC –GreenCars (Zeleni avtomobili)

The Ocean ofTomorrow 2013

Razpisi iz področja NMP


Objava in razpisov

Objava in razpisov

Predviden datum objave: 10. JULIJ 2012

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation

COOPERATION, NMP

Elektronska prijava

(Electronic Proposal Submission Service – EPSS)

 • Koordinator se registrira in pridobi geslo zase in partnerje

 • Priročnik za EPSS

 • Help Desk


Predobjava tem

Predobjava tem

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_documentation

Orientationpapers 2013

Cooperation

 • NMP Orientationpaper – workingdocument

 • „The Ocean ofTomorrow 2013“ Orientationpaper – workingdocument


Nmp razpisi

NMP razpisi

Oznaka razpisa Rok za prijavo

 • FP7-NMP-2013-LARGE-7 23. 10. 2012

 • FP7-NMP-2013-SMALL-7 23. 10. 2012

 • FP7-NMP-2013-SME-7 23. 10. 2012

 • FP7-NMP-2013-EU-China23. 10. 2012

 • FP7-NMP-2013-EU-Japan 23. 10. 2012

 • FP7-NMP-2013-CSA-7 4. 12. 2012

 • FP7-NMP-ERANET-2013-RTD 28. 2. 2013


Fp7 nmp 2013 large 7

FP7-NMP-2013-LARGE-7

*LARGE – zahtevano sofinanciranje od EK za projekt mora biti večje od 4 M€


Fp7 nmp 2013 large 71

FP7-NMP-2013-LARGE-7


Fp7 nmp 2013 large 72

FP7-NMP-2013-LARGE-7


Fp7 nmp 2013 small 7

FP7-NMP-2013-SMALL-7

*SMALL – zahtevano sofinanciranje od EK za projekt je ne sme preseči 4 M€


Fp7 nmp 2013 small 71

FP7-NMP-2013-SMALL-7


Fp7 nmp 2013 sme 7

FP7-NMP-2013-SME-7

*SME – min 35% zahtevanega sofinanciranja od EK za SME partnerje


Izbor projektov small large sme

Izbor projektov(SMALL, LARGE, SME)

 • Izbor poteka v dveh fazah

 • Rok za oddajo projektov (1. faza = obvezna!)

  23. 10. 2012

 • Kriteriji 1. faza:


Nmp razpisi fp7 2013

Razvrstitev vlog glede na oceno

“GO” proposals prejmejo vabilo k oddaji projekta na 2. fazo (ocene se ne prenesejo)

Kriteriji 2. faza:

Rangirna lestvica (main list, reserve)

Pogajanja

Podpis pogodb


Asovni plan razpisov small large sme

Časovni plan razpisov (SMALL, LARGE, SME)

10. JULIJ 2012 - objava razpisa

23. OKTOBER 2012- rok za prijavo na 1. fazo

JANUAR-FEBRUAR 2013 – evalvacija, rezultati 1. faze, povabilo k oddaji vloge na 2. fazo

19.MAREC 2013? – rok za prijavo na 2. fazo

APRIL 2013 – evalvacija (2. faza)

MAJ-JUNIJ 2013? - rezultati razpisa in povabilo k pogajanjem (rezervna lista)

SEPTEMBER 2013? - podpis prvih pogodb


Fp7 nmp 2013 eu china

FP7-NMP-2013-EU-China

 • zahtevano sofinanciranje s strani EK ne sme preseči 1,8 M€

 • National Natural Science Foundation of China (NSFC)


Fp7 nmp 2013 eu japan

FP7-NMP-2013-EU-Japan

 • zahtevano sofinanciranje s strani EK ne sme preseči 1,8 M€

 • Japan Science and Technology Agency (JST)


Izbor projektov china japan

Izbor projektov China, Japan

 • 2 razpisa (EK+China/EK+Japan), vsak svoje razpisne zahteve

  Izbor EK:

 • Rok za oddajo EK: 23. 10. 2012

 • Izbor poteka v eni fazi

 • Kriteriji:

 • Rangirna lista → povabilo k pogajanjem


Asovni plan

Časovni plan

10. JULIJ 2012 - objava razpisa

23. OKTOBER 2012 - rok za prijavo

FEBRUAR 2013 – evalvacija, rezultati

APRIL 2013 - rezultati razpisa, pogajanja

1. SEPTEMBER 2013 – začetek projektov JAPONSKA


Fp7 nmp 2013 csa 7

FP7-NMP-2013-CSA-7


Fp7 nmp 2013 csa 71

FP7-NMP-2013-CSA-7


Izbor projektov csa

Izbor projektov CSA

 • Rok za oddajo: 4. 12. 2012

 • Izbor poteka v eni fazi

 • Kriteriji:

 • Rangirna lista → povabilo k pogajanjem


Asovni plan razpisov csa

Časovni plan razpisov CSA

10. JULIJ 2012 - objava razpisa

4. DECEMBER 2012 - rok za prijavo

JANUAR 2013 - evalvacija

MAREC 2013 - rezultati razpisa in povabilo k pogajanjem (rezervna lista)

MAJ 2013? - podpis prvih pogodb


Medtematski razpisi ki vklju ujejo nmp teme

Medtematski razpisi, ki vključujejo NMP teme

Oznaka razpisa Rok za prijavo

 • FP7-2013-NMP-ICT-FoF 4. 12. 2012

 • FP7-2013-NMP-ENV-EeB 4. 12. 2012

 • FP7-2013-GC-MATERIALS 4. 12. 2012

 • FP7-OCEAN-2013 7. 2. 2013


Nmp razpisi fp7 2013

Načrt za oživitev gospodarstva: Javno-zasebno partnerstvoPublic-Private Partnership (PPP) teme znotraj NMP

 • Tovarne prihodnosti/Factories of the Future (FoF) - NMP & ICT

 • Energetsko učinkovite stavbe/Energy-efficient Buildings (EeB) - NMP, ICT, Energy and Environment

 • Zeleni avtomobili/Green Cars (GC) - NMP, Transport and Environment


Ppp factories of the future fof nmp ict

PPP: Factories of the Future (FoF) - NMP & ICT


Ppp energy efficient buildings eeb nmp ict energy and environment

PPP: Energy-efficient Buildings (EeB) - NMP, ICT, Energy and Environment


Ppp energy efficient buildings eeb nmp ict energy and environment1

PPP: Energy-efficient Buildings (EeB) - NMP, ICT, Energy and Environment


Ppp green cars gc nmp transport and environment

PPP: Green Cars (GC)- NMP, Transport and Environment


Izbor projektov ppp

Izbor projektov PPP

 • Izbor poteka v eni fazi

 • Ločeno NMP/ICT/ENV…

 • Kriteriji:

 • Rangirna lista → povabilo k pogajanjem


Asovni plan razpisov ppp

Časovni plan razpisov PPP

10. JULIJ 2012 - objava razpisa

4. DECEMBER 2012 - rok za prijavo

JANUAR 2013 - evalvacija

MAREC 2013 - rezultati razpisa in povabilo k pogajanjem (rezervna lista)

MAJ 2013? - podpis prvih pogodb


The ocean of tomorrow 2013

"The Ocean of Tomorrow 2013“


Izbor projektov the ocean of tomorrow

Izbor projektov “The Ocean of Tomorrow”

 • Izbor poteka v eni fazi

 • Kriteriji:

 • Rangirna lista → povabilo k pogajanjem


Asovni plan razpisov

Časovni plan razpisov

10. JULIJ 2012 - objava razpisa

7. FEBRUAR 2013 - rok za prijavo

JUNIJ 2013 – rezultati?


Okvirna razdelitev sredstev

Okvirna razdelitev sredstev


Okvirna razdelitev sredstev1

Okvirna razdelitev sredstev


Rezultati nmp v 7 op

Rezultati NMP v 7.OP

 • 49 podpisanih pogodb (5 ERANET)

 • 2012

  FoF – 2 projekta

  GC – 2 projekta (1 koordinator)

  EeB – 2 projekta (+3 na rezervni listi)

  SMALL – 3 projekti (1 koordinator)

  LARGE – 1 projekt

  SME – 1 (+1 na rezervni listi)


Uporabne internetne strani

Uporabne internetne strani

 • http://cordis.europa.eu/home_en.html

 • http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home

 • http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/ppp-in-research_en.html

 • http://www.nmpteam.com

 • http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodno_sodelovanje_in_evropske_zadeve


 • Login