Temat Prezentacji systemy wymiany informacji w ramach REE 2000 Plan prezentacji - PowerPoint PPT Presentation

Politechnika Śląska w Gliwicach
Download
1 / 25

 • 182 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Politechnika Śląska w Gliwicach Studium Podyplomowe; Rynek Energii Elektr., Ciepła i Gazu Systemy Pomiarowo Informatyczne cz.II. Temat Prezentacji systemy wymiany informacji w ramach REE 2000 Plan prezentacji system wymiany informacji rynku energii w wersji dla uczestnika rynku WIRE/UR

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Temat Prezentacji systemy wymiany informacji w ramach REE 2000 Plan prezentacji

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Temat prezentacji systemy wymiany informacji w ramach ree 2000 plan prezentacji

Politechnika Śląska w GliwicachStudium Podyplomowe; Rynek Energii Elektr., Ciepła i Gazu Systemy Pomiarowo Informatyczne cz.II

 • Temat Prezentacji

  • systemy wymiany informacji w ramach REE 2000

 • Plan prezentacji

  • system wymiany informacji rynku energii w wersji dla uczestnika rynku WIRE/UR

  • system operatywnej współpracyz elektrowniami SOWE/EL


Systemy wymiany informacji w ramach ree 2000

systemy wymiany informacji w ramach REE 2000

 • system wymiany informacji rynku energii w wersji dla uczestnika rynku

  • realizuje wymianę danych handlowych i technicznych na potrzeby procesów planistycznych i rozliczeniowych

 • system operatywnej współpracyz elektrowniami

  • wspomaga operatywne kierownictwo nad wytwarzaniem


Wire ur system wymiany informacji rynku energii w wersji dla uczestnika rynku

WIRE/URsystem wymiany informacji rynku energii w wersji dla uczestnika rynku

 • program prezentacji

  • geneza rozwiązania - podstawy

  • procesy realizowane w ramach wymiany informacji na rynku energii

  • architektura systemu WIRE i SOWE

  • WIRE/UR systemy wymiany informacji w ramach REE 2000


Geneza rozwi zania

geneza rozwiązania

 • podstawy formalne

  • projekt rynku energii 2000 wyznacza zakres informacji technicznych i handlowych wymienianych pomiędzy uczestnikami rynku oraz osp

  • informacje wymieniane będą zgodnie ze standardami określonymi przez osp

  • istnieje uzasadniona potrzeba opracowania modułu komunikacyjnego integrującego autonomiczne systemy informatyczne uczestników rynku z systemem operatora systemu przesyłowego poprzez standardowy interfejs wymiany informacji


Procesy realizowane w ramach wire

procesy realizowane w ramach WIRE


Procesy realizowane w ramach wire1

procesy realizowane w ramach WIRE

 • zgłaszanie umów sprzedaży energii i wyznaczania deklarowanych pozycji kontraktowych

 • zgłaszanie ofert bilansujących

 • udostępnianie planów koordynacyjnych i bilansów techniczno - handlowych

 • pozyskiwanie danych pomiarowych

 • udostępnianie danych rozliczeniowych na rynku bilansującym


Architektura systemu

architektura systemu

 • węzeł centralny (OSP)

  • centralna składnica dokumentów

 • węzeł lokalny (OH,OHT)

  • dostęp do węzła centralnego


Architektura rozwi zania systemu osp

architektura rozwiązania systemu osp


Wire ur idea

WIRE/UR - idea

OSP

systemy

wspomagania decyzji

(ocena ryzyka,

optymalizacja, symulacja

systemy

pomiarowo

-rozliczeniowe

narzędzia

planowania

koordynacyjnego

narzędzia

prognozowania

zapotrzebowania


Wire ur architektura

WIRE/UR - architektura


Wire ur w ze lokalny

WIRE/UR - węzeł lokalny

 • o funkcjonalności węzła lokalnego decyduje Operator

 • minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne wobec węzła, pozwalające na uczestnictwo w WIRE określa:

  • „Projekt systemu wymiany informacji w ramach rynku energii elektrycznej 2000 w Polsce”


Wire ur funkcje

WIRE/UR - funkcje

 • ręczne wprowadzanie dokumentów elektronicznych wysyłanych do osp

 • wysyłanie dokumentów elektronicznych do osp

 • pozyskiwanie dokumentów wysyłanych przez osp

 • archiwizacja wysyłanych i otrzymywanych dokumentów

 • wizualizacja dokumentów elektronicznych wg zdefiniowanych szablonów prezentacji

 • wymiana danych z systemami pomiarowo-rozliczeniowymi


Wire ur funkcje inaczej

WIRE/UR - funkcje inaczej

 • przesyłanie zgłoszeń umów sprzedaży

 • przesyłanie ofert bilansujących - część handlowa

 • przesyłanie ofert bilansujących część techniczna

 • pozyskiwanie planów

 • wymiana danych pomiarowych:

 • pozyskiwanie danych rozliczeniowych

 • import/export danych pomiarowo-rozliczeniowych do systemów pomiarowo-rozliczeniowych

 • generowanie raportów

 • dostęp do danych w archiwum poprzez serwer www


Publikacja informacji przez www

publikacja informacji przez www


Publikacja informacji przez www1

publikacja informacji przez www


Cechy wire ur

cechy WIRE/UR

 • obsługa wszystkich dokumentów elektronicznych wynikających z zasad RE2000

  • możliwość rozbudowy systemu o nowe dokumenty wymiane z innymi uczestnikami rynku

  • pełna wymagana funkcjonalność a nie tylko zestaw „minimalny”

 • wbudowane archiwum wysyłanych i odbieranych komunikatów

  • gromadzenie informacji historycznych, audytowanie przebiegu procesów rynkowych, dostęp do informacji dla różnych służb

  • poprawa ergonomii pracy (copy&paste)

 • możliwość ręcznej edycji wszystkich dokumentów

  • możliwość niezależnej pracy wire/ur niezależnie od „narzędzi rynkowych”

  • możliwość integracji narzędzi rynkowych

 • skuteczna dystrybucja informacji

  • wbudowany portal informacyjny (serwer www)o zawartości archiwum komunikatów - raporty


 • Zastosowanie wire ur

  zastosowanie WIRE/UR

  • system WIRE/UR dedykowany jest dla :

   • operatorów handlowo-technicznych

   • operatorów handlowych

   • wytwórców

   • odbiorców uczestniczących w rynku


  Zgodno wire ur ze standardami

  zgodność WIRE/UR ze standardami

  • zgodność z zasadami wymiany informacji z OSP oraz regulaminem rynku bilansującego

  • zgodność ze standardami technicznymi osp

   • MQ-Series

   • dokumenty w formacie XML

  • zgodność ze standardem PTPIREE w zakresie wymiany danych pomiarowych


  Sowe el system operatywnej wsp pracy z elektrowniami

  SOWE/EL system operatywnej współpracy z elektrowniami

  • program prezentacji

  • główne funkcje systemu SOWE/EL

  • informacje przekazywane między elektrownią i OSP

  • zgłoszenia w ramach SOWE/EL

  • SOWE/EL


  G wne funkcje systemu sowe el

  główne funkcje systemu SOWE/EL

  • umożliwienie ręcznego wprowadzania dokumentów elektronicznych przesyłanych do Operatora Systemu Przesyłowego

  • wysyłanie dokumentów elektronicznych do Operatora Systemu Przesyłowego

  • pozyskiwanie planów BPKD i BPP wysyłanych przez Operatora Systemu Przesyłowego

  • generowanie potwierdzeń otrzymania dokumentów

  • wizualizacja dokumentów elektronicznych na formatkach, raportach i stronach www

  • rejestracja wysyłanych i otrzymywanych dokumentów w bazie danych systemu


  Informacje przekazywane mi dzy elektrowni i osp

  DIRE

  OSP

  Zgłoszenie remontu JWCD

  Zgłoszenie ubytku JWCD

  Zgłoszenie pracy w pomiarach JWCD

  Zgłoszenie zdarzenia ruchowego JWCD

  Zgłoszenie niesprawności ukł. regulacji JWCD

  Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy

  Bieżący Punkt Pracy

  Zatwierdzenie zgłoszenia ...

  Odrzucenie zgłoszenia ...

  Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia ...

  informacje przekazywane między elektrownią i OSP


  Rodzaje zg osze

  ELEKTROWNIA

  PLAN

  ODRZUCENIE

  KOREKTA

  PLANU

  ZATWIERDZENIE

  POTWIERDZENIE

  OTRZYMANIA

  REALIZACJA

  OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO

  rodzaje zgłoszeń


  Statusy zg osze

  Zatwierdzony

  Wprowadzony

  Przekazany

  Odrzucony

  statusy zgłoszeń


  Zawarto informacyjna zg oszenia

  KOD JWCD

  TYP REMONTU

  CZAS ROZPOCZĘCIA

  CZAS ZAKOŃCZENIA

  OPIS

  KOMENTARZ EL

  STATUS

  DECYDENT

  zawartość informacyjna zgłoszenia


  Strona tytu owa www systemu sowe el

  strona tytułowa www systemu SOWE/EL


 • Login