K relmez k aeo auditra val felk sz t s nek folyamata
Download
1 / 22

Kérelmezők AEO auditra való felkészítésének folyamata - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Kérelmezők AEO auditra való felkészítésének folyamata. „A kölcsönös bizalom – a legális kereskedelem elősegítésének záloga” Engedélyezett Gazdálkodói (AEO) Szeminárium. Joó Gáboné és Gombás Otília 2013.04.04. AEO tanúsítvány kérelmezése, felkészülés, lebonyolítás. Két lehetőség :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kérelmezők AEO auditra való felkészítésének folyamata' - kalli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K relmez k aeo auditra val felk sz t s nek folyamata

Kérelmezők AEO auditra való felkészítésének folyamata

„A kölcsönös bizalom – a legális kereskedelem elősegítésének záloga”

Engedélyezett Gazdálkodói (AEO) Szeminárium

Joó Gáboné és Gombás Otília

2013.04.04.


Aeo tan s tv ny k relmez se felk sz l s lebonyol t s
AEO tanúsítvány kérelmezése, felkészülés, lebonyolítás

Két lehetőség:

 • Gazdálkodó saját maga elkészíti el a kérelmet és az Önértékelési Kérdőívet

 • Külső, szaktanácsadó cég irányítja a kérelmezést és felkészülést


D nt si krit riumok
Döntési kritériumok lebonyolítás

 • Időtényező

 • Saját munkavállalók felkészültsége, motiváltsága

 • Projektszervezési tapasztalatok

 • Gyorsaság, pontosság

 • Precizitás, jó szervezőkészség

 • Erőforrás igény

 • Jó kapcsolat a vámhatósággal


Milyen rvek sz lnak a k ls tan csad ig nybev tele mellett
Milyen érvek szólnak a külső tanácsadó igénybevétele mellett?

 • Szakértelem

 • Jó felkészültség

 • Projektmenedzseri tapasztalatok

 • „Külső szereplő” objektív véleménye

 • Lényeglátás

 • Professzionális módszertan

 • Optimális időráfordítás

 • Optimális erőforrás igénybevétel


Mi a tan csad c g szerepe a projekt munk ban
Mi a tanácsadó cég szerepe a projekt munkában? mellett?

 • Projekt vezetése

 • Feladatok koordinálása

 • Határidők kézbentartása

 • Aktív közreműködés


Tan csad c g szerepe a bels auditok sor n
Tanácsadó cég szerepe a Belső Auditok során mellett?

 • Hatósági auditot megelőző auditálás

 • Hiányosságok feltárása, javító intézkedésekre javaslattétel

 • Megfelelő munkamegosztás megbízó – megbízott között

 • A projektvezető és a tanácsadó konstruktív együttműködése

 • Az átadott dokumentumok és válaszok esetében az szükséges-elégséges helyes arányának megtalálása

 • Bizalom/Titoktartási megállapodás


Aeo projekt m k d s nek f bb m rf ldk vei saj t gazd lkod i vagy k ls k zrem k d eset n
AEO projekt működésének főbb mérföldkövei mellett?(saját gazdálkodói vagy külső közreműködő esetén)

ELŐZETES AUDIT

 • Projektnyitó megbeszélés

 • Gazdálkodó vám és biztonsági- védelmi célú átvilágítása

 • AEO tanúsítvány iránti kérelem benyújtása

 • Önértékelési kérdőív elkészítése


El zetes audit a projektnyit megbesz l s
ELŐZETES AUDIT mellett?A. Projektnyitó megbeszélés

• projektterv átadása

• projekttulajdonos, projektvezető kijelölése

• szolgáltató cég részéről tanácsadó bemutatása

• időgrafikon felállítása

• ÖK pontjainak felosztása témakörökre

• témafelelősök meghatározása:

- HR ( Munkaügy )

- Pénzügy

- Logisztika/Vámcsoport

- IT ( Informatika )

- Ellenőrzés ( Security ) biztonsági szolgálat

- Production ( Gyártás, Irányítás)

- Quality (Minőségbiztosítás) .


El zetes audit b gazd lkod v m s biztons gi v delmi c l tvil g t sa
ELŐZETES AUDIT mellett?B. Gazdálkodó vám és biztonsági- védelmi célú átvilágítása

 • a témakörök felelőseinek interjúztatása

 • vámügyi és egyéb kockázatok feltérképezése, meghatározása,

 • a témafelelősöktől kapott válaszok és dokumentumok feldolgozása

 • interjúk során az ÖK kérdéseinek megválaszolása


El zetes audit c aeo tan s tv ny ir nti k relem beny jt sa
ELŐZETES AUDIT mellett?C. AEO tanúsítvány iránti kérelem benyújtása

 • 1C formanyomtatvány kitöltése

 • a 10 db melléklet- elkészítése, csatolmányokkal ellátása

 • előzetes konzultáció a vámhatóság kijelölt szakemberével

 • kérelem benyújtása a vámhatóság részére


El zetes audit d n rt kel si k rd v elk sz t se
ELŐZETES AUDIT mellett?D. Önértékelési kérdőív elkészítése

 • az Önértékelési Kérdőív pontjainak megválaszolása,azaz

  • információk értékelése, szerkesztése

  • kész iratok korrekciója, módosítási javaslata

  • felmerülő új kérdések megfogalmazása, összegzés, magyarázat, ajánlás

  • válaszok újbóli értékelése

 • a cég tevékenységének bemutatása

 • mellékletek, iratjegyzék összeállítása

 • az Önértékelési Kérdőív benyújtása


Aeo projekt m k d s nek f bb m rf ldk vei saj t gazd lkod i vagy k ls k zrem k d eset n1
AEO projekt működésének főbb mérföldkövei mellett?(saját gazdálkodói vagy külső közreműködő esetén)

HATÓSÁGI AUDIT

 • Konzultációk, felkészülés a hatósági ellenőrzésre, a helyszíni szemlék lebonyolítása

 • Esetleges javító intézkedések megtétele (hiánypótlások, kiegészítések benyújtása)

 • Tanúsítvány átvétele


Kritikus pontok a v mhat s gi audit sor n
Kritikus pontok a vámhatósági audit során mellett?

 • Ellenőrzési nyomvonal bemutatása egy adott export-import ügylet esetében

 • Vám- és pénzügyi rendszer kapcsolatának, visszacsatolás ellenőrzése ( pl. pro-forma számlás szállítások „utóélete”)

 • Biztonságtechnikai auditok a kérdőívre adott válaszok alapján

 • Áruáramlás helyszíni bejárása

 • Informatikai rendszerek zártságának vizsgálata


Az audit k zvetlen eredm nyei
Az audit közvetlen eredményei mellett?

 • megállapítások javítása

 • lehetőség a fejlődésre a gazdálkodónak és a vámhatóságnak

 • lehetőség a legjobb gyakorlatok megbeszélésére, kialakítására

 • partnerség elmélyítése


Aeo projekt folyamatok id tartama s temez se
AEO projekt mellett?folyamatok időtartama és ütemezése

 • A - D feladatok feldolgozására:

  ca.2-3 hónap

 • E – G feladatok feldolgozására:

  ca. 2-3 hónap

 • Teljes időigény: ca.6 hónap


Monitoring j fel gyeleti rendszer
MONITORING mellett?Új felügyeleti rendszer

Kockázatkezelési és ellenőrzési terv elemei:

 • Monitoringterv

 • Egyéb információk

 • Változáskövetés


Monitoringterv
MONITORINGTERV mellett?

Intézkedési, cselekvési terv valamennyi ellenőrzésben részt vevő vámszerv részére

 • Árunyilatkozat szúrópróbaszerű ellenőrzése

 • Fizikai áruvizsgálat

 • Dokumentumok, bizonylatok ellenőrzése

 • 78. cikk szerinti utólagos ellenőrzés


Egy b inform ci k
EGYÉB INFORMÁCIÓK mellett?

 • Belső NAV

 • Bármilyen külső erőforrás


V ltoz sk vet s
VÁLTOZÁSKÖVETÉS mellett?

Aktuális információk a gazdálkodóktól minden AEO-tanúsítványt érintő releváns változásról, új körülményekről


Ki rt kel s
Kiértékelés mellett?

A folyamatos és rendszeres monitoringeredmények kiértékelése


Kézben mellett?tartja-e a gazdálkodó kockázatait?

Kiigazítások, javító intézkedések megtétele

Megerősítés

Nem

Igen

Kielégítő

Milyen eredményt hozott az intézkedés?

Javításra szorul

Nem megfelelő

Visszavonás

Felfüggesztésad