Centrum pro rozvoj p e o du evn zdrav
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Veřejné zdraví - Lidská práva a péče o duševní zdraví v České republice. Vzdělávání odborníků,státní správy a samosprávy v oblasti transformace institucionální péče o duševně nemocné. Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví.

Download Presentation

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Veřejné zdraví - Lidská práva a péče o duševní zdraví v České republice

Vzdělávání odborníků,státní správy a samosprávy v oblasti transformace institucionální péče o duševně nemocné

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví


Vzdělávání odborníků, státní správy a samosprávy v oblasti transformace institucionální péče o duševně nemocné

 • Termín trvání projektu: 01.01.2005 – 31.12.2006

 • Cíl/Obsah zásahu: Začleňování do společnosti

 • Území dopadu: hlavní město Praha

 • Podpořeno: Evropský sociální grant


Popis projektu:

Cíle (1. rok):

 • Vznik a činnost pracovní skupiny

 • Vypracování pracovní verze modeluzměny péče (popis procesu transformace PL Bohnice)


Popis projektu:

Cíle (1.rok):

Současně:

 • Vedení informační kampaně – odstraňování stigmatu prostřednictvím práce s médii

 • Systematické informování o průběhu práce na transformačním modelu skrze média a odborné akce


Popis projektu:

Cíle (2. rok):

 • Tvorba modelu transformace ◄▲

  Současně: ▼ ▲

 • Vzdělávání cílových skupin ▲

 • Získávání zpětné vazby ►►▲


Popis projektu:

Cíle (2.rok):

Současně:

 • Vedení informační kampaně – odstraňování stigmatu prostřednictvím práce s médii

 • Systematické informování o průběhu práce na transformačním modelu skrze média a odborné akce


Popis projektu:

Cíle (2. rok):

Současně:

 • Vypracování závěrečné zprávy

  (průběžné zprávy)

  ^

  Model Vzdělávací moduly


Popis projektu:

Cílové skupiny

Primární

 • Odborníci (psychiatři L+A, psychologové, sociální pracovníci, praktičtí lékaři)


Popis projektu:

Cílové skupiny

Primární

 • Úředníci státní správy a samosprávy (Praha)

 • Veřejnost (média)


Popis projektu:

Cílové skupiny

Sekundární

 • Lidé s duševní poruchou

  (Praha a okolí)


Popis projektu:

Zapojení cílových skupin

 • Odborníci - expertní skupina, konzultanti (zpětná vazba), lektoři

 • Veřejnost – informování skrze média a veřejné akce (projekt Změna)


Popis projektu:

Zapojení cílových skupin

 • Úředníci - konzultanti (zpětná vazba)

 • Lidé s duševní poruchou – konzultanti (zpětná vazba), lektoři


Popis projektu:

Klíčové aktivity:

 • Vznik expertní skupiny; konzultanti, koordinační skupina

 • Provedení situačního výzkumu

 • Tvorba modelu

 • Vznik a činnost lektorské skupiny

 • Tvorba výukových modulů

 • Vzdělávání cílových skupin

 • Průběžné informování o průběhu projektu

 • Tvorba závěrečné zprávy


Průběžné informování o projektu:

od ledna 2006:

www.cmhcd.cz


 • Login