Advertisement
1 / 8

Niemcy po II wojnie swiatowej


Prezentacje opracowal i wykonal: Oleh Bayduk z klasy 2c. Zr

Download Presentation

Niemcy po II wojnie swiatowej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Niemcy po ii wojnie wiatowej

Państwo podzielone

na 4 strefy okupacyjne:

amerykańską, brytyjską

i francuską jako tzw.

Trizonia oraz strefę

radziecką

Niemcy po II wojnie światowej


Prezentacj opracowa i wykona oleh bayduk z klasy 2c

Prezentację opracował i wykonał:Oleh Bayduk z klasy 2c

Źródła informacji i zdjęć:

ttp://www.berlin.de/

http://pl.wikipedia.org

http://historia.na6.pl

http://portalwiedzy.onet.pl

http://www.google.pl/search


Podzia niemiec na 2 pa stwa

Podział Niemiec na 2 państwa

  • 7 października 1949

    powstała Niemiecka

    Republika Demokratyczna

  • 21 września 1949

    powstała Republika

    Federalna Niemiec

NRD

RFN


Nrd niemiecka republika demokratyczna

Państwo powstałe

na terenie radzieckiej strefy okupacyjnej

• Prezydent: Wilhelm Pieck

• Premier: Otto Grotewohl

NRDNiemiecka RepublikaDemokratyczna.

DDR

Deutsche Demokratische Republik


Rfn republika federalna niemiec

Państwo powstałe na terenie Trizonii

Prezydent:Theodor Heuss

Kanclerz: Konrad Adenauer

Stolica: Bonn

RFNRepublika Federalna Niemiec

BRD

Bundesrepublik Deutschland


R nice

RFN

Pomoc finansowa USA

Likwidacja powojennych zniszczeń

Rozwój gospodarczy

Praca i godne życie w nowoczesnym, rozwijającym się państwie

NRD

Odcięcie od świata

Zakaz podróżowania

Nadzór i ograniczenia

Cenzura w mediach

Podsłuchiwanie rozmów telefonicznych

Sprawdzanie korespondencji

Życie w zaniedbanym, biednym państwie

Różnice


Dwa wiaty

Dwa światy

Volkswagen golf

Trabant


Berlin podzielony

Berlin podzielony!

Marx-Engels-Platz w Berlinie Wschodnim.