Foreningsidrættens vilkår i Danmark - PowerPoint PPT Presentation

Foreningsidr ttens vilk r i danmark
Download
1 / 31

 • 67 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Foreningsidrættens vilkår i Danmark. - En undersøgelse foretaget i samarbejde mellem DGI og DIF - Fokus på DIF’s medlemsforeninger i Århus -. Facts om undersøgelsen 2004.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Foreningsidrættens vilkår i Danmark

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Foreningsidr ttens vilk r i danmark

Foreningsidrættens vilkår i Danmark

- En undersøgelse foretaget i samarbejde mellem DGI og DIF

- Fokus på DIF’s medlemsforeninger i Århus -


Facts om unders gelsen 2004

Facts om undersøgelsen 2004

 • Landsdækkende, repræsentativ spørgeskemaundersøgelse udført i samarbejde med SFI. Undersøgelsen er endvidere repræsentativ for de enkelte idrætsgrene

 • Landsplan: 5325 udsendt, 3097 besvarede = besvarelsesprocent på 58%. Besvarelsesprocenten svarer til 20,9 % af det samlede antal foreninger (14852 foreninger)

 • Landsresultat: DIF foreninger i Danmark i alt = 10808 foreninger (100%). Vores stikprøvestørrelse = 2447 foreninger (22,6%)

 • København: DIF foreninger i København i alt = 918 foreninger (100%). Vores stikprøvestørrelse = 212 foreninger (23,1%)

 • Århus: DIF foreninger i Århus i alt = 459 foreninger (100%). Vores stikprøvestørrelse = 109 foreninger (23,7%)


Opsummering landsresultatet

Opsummering - landsresultatet

 • Stor, levedygtig bevægelse: Op imod ½ mio. danskere er engageret som trænere, ledere mv. i idrætslivet

 • Vækst i antallet af frivillige ledere og trænere

  • Men: Især lederne er blevet ældre: De ”Under 40-årige” fylder i dag klart mindre i foreningsarbejdet

  • Men: Over 50% mener, at det er blevet sværere at være frivillig foreningsleder

  • Men: Rekruttering af nye ledere og trænere anses som den største udfordring

 • Der er især kommet mange flere helt små specialidrætsforeninger

 • Overrepræsentationen af foreninger på landet er mindsket

 • Foreningen er fokuseret på 1., 2. og 3. halvleg, dvs., på selve idrætsaktiviteten og fællesskabet omkring aktiviteten

 • Foreningen er til for medlemmerne, ikke for at løse samfundsproblemer

 • Foreningsarbejdet varetages fortsat næsten udelukkende af ulønnede

  • Men: Visse opgaver i et mindretal af foreningerne varetages i stigende grad af lønnede

  • Men: Stigende lønudgifter – om end på et fortsat beskedent niveau – medfører større krav til egenindtægter og sponsorindtægter

 • Vækst i egenindtægter har medført, at offentlige tilskud fylder mindre i foreningernes økonomi


Enstrenget eller flerstrenget idr tsforening

Enstrenget eller flerstrenget idrætsforening


Idr tsforeningerne s rskilt efter organisationstilh rsforhold

Idrætsforeningerne særskilt efter organisationstilhørsforhold


Idr tsforeningerne s rskilt efter organisationstilh rsforhold1

Idrætsforeningerne særskilt efter organisationstilhørsforhold


Idr tsforeningernes stiftelses r

Idrætsforeningernes stiftelsesår


Idr tsforeninger opdelt efter medlemstal

Idrætsforeninger opdelt efter medlemstal


Hvordan har medlemstallet udviklet sig i foreningen i de seneste fem r

Hvordan har medlemstallet udviklet sig i foreningen i de seneste fem år?


Hvilke former for idr t st r foreningen for og p hvilket niveau deltager foreningen

Hvilke former for idræt står foreningen for, og på hvilket niveau deltager foreningen?


Hvilke vrige idr tslige aktiviteter har foreningen forest et det seneste r

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har foreningen forestået det seneste år?


Hvilke ikke idr tslige aktiviteter har foreningen forest et det seneste r

Hvilke ikke-idrætslige aktiviteter har foreningen forestået det seneste år?


Idr tsforeningernes tr nere

Idrætsforeningernes trænere


Idr tsforeningernes tr nere1

Idrætsforeningernes trænere


Idr tsforeningernes tr nere k nsfordeling

Idrætsforeningernes trænere - kønsfordeling


Idr tsforeningernes tr nere aldersfordeling

Idrætsforeningernes trænere - aldersfordeling


Idr tsforeningernes ledere

Idrætsforeningernes ledere


Idr tsforeningernes ledere k nsfordeling

Idrætsforeningernes ledere - kønsfordeling


Idr tsforeningernes ledere aldersfordeling

Idrætsforeningernes ledere - aldersfordeling


Frivillige tr nere ledere hj lpere

Frivillige trænere, ledere, hjælpere…


Har foreningen l nnede medarbejdere til andre opgaver end tr ner og instrukt rarbejde

Har foreningen lønnede medarbejdere til andre opgaver end træner- og instruktørarbejde?


Idr tsforeningernes rlige kontingentsatser

Idrætsforeningernes årlige kontingentsatser


Idr tsforeningernes indt gter

Idrætsforeningernes indtægter


Indt gternes relative sammens tning

Indtægternes relative sammensætning


Idr tsforeningernes udgifter

Idrætsforeningernes udgifter


Idr tsforeningens vigtigste form l

Idrætsforeningens vigtigste formål


Hvad skal idr tsforeningerne orientere sig imod

Hvad skal idrætsforeningerne orientere sig imod?


Er det inden for de seneste fem r blevet nemmere eller sv rere at v re frivillig idr tsleder

Er det inden for de seneste fem år blevet nemmere eller sværere at være frivillig idrætsleder?


Hvordan er det blevet sv rere at v re frivillig idr tsleder inden for de seneste fem r

Hvordan er det blevet sværere at være frivillig idrætsleder inden for de seneste fem år?


Ja det er et problem for foreningen at

Ja, det er et problem for foreningen at…


Idr tsforeningernes st rste udfordringer inden for de n ste fem r er at

Idrætsforeningernes største udfordringer inden for de næste fem år er at….


 • Login