Studievoorlichting eerstejaars natuur sterrenkunde
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Studievoorlichting eerstejaars Natuur- & Sterrenkunde PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Studievoorlichting eerstejaars Natuur- & Sterrenkunde. September 2013. Thema’s. Studentenportal RadboudNet, studiegids en studentenmail Bindend studieadvies (BSA) Inschrijven cursus en tentamen Verlenging tentamens Osiris Studiegedrag & studievaardigheden

Download Presentation

Studievoorlichting eerstejaars Natuur- & Sterrenkunde

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Studievoorlichting eerstejaars Natuur- & Sterrenkunde

 • September 2013


Thema’s

 • Studentenportal

 • RadboudNet, studiegids en studentenmail

 • Bindend studieadvies (BSA)

 • Inschrijven cursus en tentamen

 • Verlenging tentamens

 • Osiris

 • Studiegedrag & studievaardigheden

 • Programma en keuzevakken

 • Portfolio

 • Studenten Service Desk (SSD)

 • Honoursprogramma

 • Vragen?


Studentenportal

 • Toegangssite tot alle benodigde informatie:

  • Osiris

  • Blackboard

  • Je rooster

  • E-mail

  • Nieuwsberichten

  • RadboudNet Studenten

  • Bibliotheek

  • Etc.

   https://portal.ru.nl


RadboudNet, studiegids en studentenmail

 • Alle informatie over je studie is te vinden op:

 • http://www.radboudnet.nl/studentenfnwi

 • En de studiegids:

 • http://studiegids.science.ru.nl

 • En….

 • Houd je studentenmail goed bij

 • Zodat je op de hoogte bent van het reilen en zeilen rondom je studie en uitnodigingen van studieadviseurs/tutoren op tijd ontvangt!!!


Bindend studieadvies (BSA)

 • Minstens 39 van de 60 EC

 • Tussentijds advies na 1e semester: vóór 1 maart

  • Positief advies bij minstens 21 ec voor 1 februari (periode 1 en 2 zonder herkansingen periode 2)

  • Twijfel bij 18 ec

  • Negatief voorlopig advies als er hoogstens 15 ec worden gehaald

 • Onafhankelijke commissie studieadvies eerstejaar (studieadviseur is geen lid, maar geeft wel advies)

 • Als je geen BSA wilt krijgen moet je vóór 1 maart uitschrijven

 • Als je vóór 1 februari uitschrijft hoef je de studiefinanciering niet terug te betalen.


Inschrijven cursus en tentamen

 • Inschrijven cursus via Osiris:

 • Na inschrijving automatisch toegang tot Blackboard

 • Inschrijven voor tentamen via Osiris:

 • Na inschrijving toegang tot tentamen

 • Uitschrijven voor toets via Osiris:

  • Wanneer je het tentamen niet kunt maken, anders verspeel je een kans

  • http://sis.ru.nl/student


Verlenging tentamens

 • Aanvragen bij studentendecaan, daarna gesprek met studieadviseur

 • Voorziening wordt dan toegekend in Osiris

 • Kijk goed op je rooster waar je tentamens zijn. Deze zijn in een andere zaal

 • dan de reguliere tentamens


Osiris

 • Via studentenportal

 • Directe link: http://sis.ru.nl/student

 • Inschrijfgegevens

 • Studievoortgang

 • Notities

 • Osiris is leidend bij inschrijving voor tentamens en vakken (niet Blackboard)


Studiegedrag & studievaardigheden

 • Gemiddelde student besteed 1 dag/week/vak

 • 1e kwartaal is bepalend

 • Eindcijfers werkcolleges zijn goede voorspellers voor tentamenresultaten

 • Pas op voor achterlopen: zonder werkcollege haal je het niet

 • Extra cursus planning en/of studievaardigheden: Maike Becks


Programma en keuzevakken

 • Propedeuse natuur- en sterrenkunde 3 ec keuzeruimte

 • Keuze uit:

 • ObservationalAstronomy ( kwartaal 2 en 3)

 • Inleiding Nanowetenschap en Technologie (3e kwartaal)

 • Kepler & Newton (3e kwartaal)

 • Newtoniaanse kosmologie (4e kwartaal)

 • Inleiding Neuroscience (4 kwartaal)

 • Analyse 1 (3e en 4e kwartaal)

 • Vak buiten de natuur- en sterrenkunde

 • http://www.studiegids.science.ru.nl


Portfolio

 • Duurt 3 jaar

 • Natuurkunde Jaar 1

 • Voor de eerstejaars studenten Natuurkunde bevat het portfolio de volgende onderdelen:

 • Kennismaking : deze opdracht vul je in voor een eerste gesprek met de studieadviseur.

 • Vakreflectie 1: deze opdracht vul je in na de eerste twee experimenten van Practicum 1B.

 • Vakreflectie 2: deze opdracht vul je in na de laatste twee experimenten van Practicum 1B.

 • Reflectie op studievaardigheden : Deze opdracht maak je zodra het voorlopige studieadvies is ontvangen, inleveren vóór 15 mei.

 • In 2e en 3e jaar andere opdrachten

 • 3 ec worden pas in 3e jaar toegekend, tellen dus niet mee voor BSA , eerstejaars portfolio moet wel in orde zijn om propedeuse te krijgen


Studenten Service Desk (SSD)

 • Maken van afspraken met de studieadviseur

 • Informatie over opleidingen, regelingen en andere studentservices binnen de faculteit

 • Aanvragen van examens en andere tentamen- en onderwijs gerelateerde zaken

  Openingstijden:

  Maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 16.00 uur

  Vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur

  Tel: 024 – 36 52 200

  E-mail: studentinfo@science.ru.nl


Vragen?

Studieadviseur natuur- en sterrenkunde

Maike Becks Maike.Becks@science.ru.nl

Aanwezig op Maandag, Donderdag en Vrijdag, HG 00.539

Afspraak via Studenten Service Desk (SSD)

Eerstejaars tutoren natuur- en sterrenkunde

Jan van RiswickRis@raayland.nl

André EppinkA.Eppink@science.ru.nl

MaikeBecksMaike.Becks@science.ru.nl


Radboud Honours AcademyVoor studenten die het maximale uit hun studententijd willen halen!

De Radboud Honours Academy biedt exclusieve

programma’s die getalenteerde en gemotiveerde studenten naast hun bachelor-

of masteropleiding kunnen volgen


Honours Programma’s

Een aanvullend en uitdagend studieprogramma naast de reguliere opleiding:

 • Eerstejaars:

  • Oriëntatie op de stand van de wetenschappen

 • Bachelor studenten uit het tweede en derde jaar:

  • Tweejarig verdiepend programma in de eigen faculteit

  • Of tweejarig verbredend interdisciplinair programma

 • Master studenten:

  • Internationale denktanks

  • Oriëntatie op verantwoordelijke posities in de samenleving

  • 50 beurzen van 4.000 euro voor onderzoeksprojecten in het buitenland


Honours programma voor propedeusestudenten

Twee Honoursclasses van zeven bijeenkomsten

 • Wetenschap & de media

  • Hoogleraren laten zien hoe hun vakgebied in de media verschijnt

  • Zes avondbijeenkomsten en een afsluitende excursie naar een redactie (bv van De Wereld Draait Door, NRC-next of NU.nl) (november-december 2013)

 • Hart van de wetenschap:

  • Ontmoetingen met jonge toponderzoekers over hun passie en drijfveren

  • Zes avondbijeenkomsten en een debat (februari – maart 2014)


Hoe solliciteer je naar een plek in het Honours programma voor propedeusestudenten

 • Bovengemiddelde studieresultaten

  • selectie op basis van je cijferlijst (cijfer voor het profielwerkstuk telt zwaar mee!)

 • Solliciteren voor 1 oktober door het inschrijfformulier in te vullen op: www.ru.nl/honoursacademy

  • Sollicitatiebrief

  • Cv

  • Kopie eindexamenlijst

 • De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek


Meer informatie:

www.ru.nl/honoursacademy

honours@honours.ru.nl of (024) 361 59 55

Of kom langs:

Radboud Honours Academy , Erasmusplein 1


 • Login