Analiz y ntemleri d m anal iz
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 48

Analiz Yöntemleri Düğüm Anal iz PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Analiz Yöntemleri Düğüm Anal iz. Problem 2.26. i 1 ve i 2 akımlarını düğüm analizi ile çözün . + V -. Problem 2.26. + V -. Eşdeğer direnç bulunursa :. Problem 2.26. + V -. Eşdeğer direnç yardımı ile : V gerilimini hesaplarsak . . Problem 2.26. + V -.

Download Presentation

Analiz Yöntemleri Düğüm Anal iz

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Analiz YöntemleriDüğüm Analiz


Problem 2.26

 • i1 vei2 akımlarını düğüm analizi ile çözün.

+

V

-


Problem 2.26

+

V

-

 • Eşdeğer direnç

  bulunursa:


Problem 2.26

+

V

-

 • Eşdeğer direnç

  yardımı ile:

  • V gerilimini hesaplarsak.


Problem 2.26

+

V

-

 • i1 akımı kolayca hesaplanabilir.


Problem 2.26

+

V

-

 • Benzer şekilde i2 akımı da hesaplanabilir.


Problem 2.26

+

V

-

 • Akım bölücü devre

  yaklaşımı ile:

 • i1 akımı.


Problem 2.26

+

V

-

 • Yine aynı bakışla:

 • i2 akımı.


Problem 2.30

 • ivevdeğerlerini hesaplayınız.


Problem 2.30

 • Req = 12 Ω


Problem 2.30


Düğüm Analizi

 • Düğüm analizinde, düğüm gerilimlerinin bulunmasına çalışılır.

 • Düğüm analizinde KAK kullanılarak farklı düğümlerin gerilim değerleri bulunur.


Düğüm Analizinin Genel Yapısı

 • a.Bir düğüm referans düğüm olarak seçilir (yani NÖTR). b.Herbir düğüme düğüm gerilim isimleri atanır; öylekiv1, v2, ve diğerleri. Bu gerilimler referans olarak seçilen düğüme göre potansiyellenir.

 • a.Referans olmayan düğümler için KAK uygulanır.b.Ohm kanunu kullanılarak herbir dalın akımları düğüm gerilimleri cinsinden yazılır.

 • Elde edilen denklemler ile bilinmeyen düğüm gerilimleri çözülür.


Düğüm Analizi:

 • V düğüm gerilimini düğüm analizi ile bulunuz.

I1

+

V

-

I2

I3


Düğüm Analizi:

 • Düğüm gerilimi isim ataması

I1

V (atanan gerilim adı)

+

V

-

I2

I3

NÖTR - (referansgerilim)


V

I1

Düğüm Analizi:

+

V

-

I2

I3

 • KAK uygulanır

DÜĞÜME GELEN AKIMLAR=DÜĞÜMDEN ÇIKAN AKIMLAR


V

I1

Düğüm Analizi:

+

V

-

I2

I3

 • I2 ve I3 akımlarını V düğüm gerilimi cinsinden yazar ve

 • Ohm kanunu ile düzenlersek:


V

I1

Düğüm Analizi:

+

V

-

I2

I3

DÜĞÜME GELEN AKIMLAR=DÜĞÜMDEN ÇIKAN AKIMLAR


V

I1

Düğüm Analizi:

+

V

-

I2

I3

 • Denklemi çözersek


Düğüm Analizi:

 • V gerilimini düğüm analizi ile çözünüz.


Düğüm Analizi:

 • KAK ile başlıyoruz:

DÜĞÜME GELEN AKIMLAR=DÜĞÜMDEN ÇIKAN AKIMLAR


Düğüm Analizi:

 • Ohm kanunu ile I1, I2, ve I3, akımlarının eşitlikleri


Düğüm Analizi:

 • Son denklemleri KAK ile birleştirirsek:

DÜĞÜME GELEN AKIMLAR=DÜĞÜMDEN ÇIKAN AKIMLAR


Düğüm Analizi:

 • V gerilimini çözersek:


1a. Öncelikle referans düğüm seçilir.*

* DİKKAT!! DİKKAT!! HER ZAMAN TOPRAK NOKTASI YANİ NEGATİF POTANSİYELİN BAĞLI OLDUĞU DÜĞÜM REFERANS DÜĞÜM OLARAK SEÇİLİR.


1b. Düğümlere gerilim ataması yapılır.


1b. Atanan gerilimler düzenlenir.


2. Referans olmayan herbir düğüme KAK nu uygulanır.


2a. Referans olmayan herbir düğüme KAK nu uygulanır.

 • V1 de KAK ile:I1 = I2 + i1 + i2

 • V2 de KAK ile:I2 + i2 = i3


2b. Ohm kanunu kullanılarak herbir dalın akımı düğüm gerilimleri cinsinden ifade edilir:

 • Bir dirençte akım yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru hareket eder.

 • Bu ifade en genel haliyle

 • şeklinde ifade edilebilir.


2b. Ohm kanunu kullanılarak herbir dalın akımı düğüm gerilimleri cinsinden ifade edilir:


2b. Ohm kanunu kullanılarak herbir dalın akımı düğüm gerilimleri cinsinden ifade edilir:


3. Elde edilen gerilimler bilinmeyen düğüm gerilimlerini bulmak için çözülür.

 • 1. düğüm eşitliği:


3. Elde edilen gerilimler bilinmeyen düğüm gerilimlerini bulmak için çözülür.

 • 2. düğüm denklemi:


3. Elde edilen gerilimler bilinmeyen düğüm gerilimlerini bulmak için çözülür.


3. Elde edilen gerilimler bilinmeyen düğüm gerilimlerini bulmak için çözülür.


3. Elde edilen gerilimler bilinmeyen düğüm gerilimlerini bulmak için çözülür.

 • Veya MATRİSLER ile çözüm yapacak olursak:

Şeklinde yazılabilir.


3. Elde edilen gerilimler bilinmeyen düğüm gerilimlerini bulmak için çözülür.


Örnek Soru 3.1:KAK uygulanarak 1. düğüme ait denklem aşağıdakilerden hangisidir?


Örnek Soru 3.2:KAK uygulanarak 2. düğüme ait denklem aşağıdakilerden hangisidir?


Örnek ProblemAşağıdaki devrede düğüm gerilimlerini elde ediniz.


Örnek Problem

 • 1. düğümün eşitliği:


Örnek Problem

 • 2. düğüm denklemi:


Örnek Problem

 • Sistem eşitlikleri:

 • Matrisi:

Buradan cevap

v1 = -2 V vev2 = -14 V


Problem Aşağıdaki devredeki düğüm gerilimlerini bulunuz.


Problem

 • 1. düğüm denklemi:


Problem

 • 2. düğüm denklemi:


Problem

 • Sistem eşitlikleri:

 • Matrisi:

Buradan cözüm

v1 = 0 V and v2 = 12 V


 • Login