Anadolu da kurulan beyl kler
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 40

ANADOLU’DA KURULAN BEYLİKLER PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ANADOLU’DA KURULAN BEYLİKLER. OSMANOĞULLARI (1299-1918 ). Osmanlılar, oğuz Türkleri’nin Kayı boyuna mensuptur. Kayı boyunun başındaki Ertuğrul Gazi Söğüt ve Domaniçi alarak uç beyliği kurdu. Ertuğrul Gazi’den sonra beyliğin başına oğlu Osman Bey geçti.

Download Presentation

ANADOLU’DA KURULAN BEYLİKLER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Anadolu da kurulan beyl kler

ANADOLU’DA KURULAN BEYLİKLER


Osmano ullari 1299 1918

OSMANOĞULLARI (1299-1918)

 • Osmanlılar, oğuz Türkleri’nin Kayı boyuna mensuptur.

 • Kayı boyunun başındaki Ertuğrul Gazi Söğüt ve Domaniçi alarak uç beyliği kurdu.

 • Ertuğrul Gazi’den sonra beyliğin başına oğlu Osman Bey geçti.

 • 1299’da bağımsız olan bu beylik, kısa zamanda genişledi ve güçlendi.


Karamano ullari 1256 1487

KARAMANOĞULLARI (1256-1487

 • Karamanoğulları Oğuz Türkleri’nin Avşar boyundandır.

 • Beyliğin kurucusu Kerimüddin Karaman Beydir.

 • Karamanoğulları, Mehmed Bey döneminde güçlendiler.

 • Anadolu’da Moğollar ile mücadele ettiler.


Karamano ullari 1256 14871

KARAMANOĞULLARI (1256-1487)

 • Bu beylik Türkçe’yi resmi dil kabuleden ilk Türk-İslam beyliğidir.

 • Osmanlılar ile en çok mücadele eden beylik Karamanoğulları beyliğidir.

 • Nihayet Osmanlılar, II Bayezid zamanında bu beyliğe kesin olarak son verdiler.


Germ yano ullari 1299 1429

GERMİYANOĞULLARI (1299-1429)

 • Germiyanoğulları Kütahya ve civarında hüküm sürmüş bir Türk beyliğidir.

 • Beyliğin kurucusu Yakub Bey’dir.

 • Türkiye Selçukluları’nın yıkılmasından sonra güçlendiler .

 • Aydınoğulları Beyliği Yakub Bey zamanında subaşı olan Mehmed Bey tarafından kuruldu.


Germ yano ullari 1299 14291

GERMİYANOĞULLARI (1299-1429)

 • Yakup Bey kızını Yıldırım Bayezid ile evlendirdi, kızı için çeyiz olarak ta Simav, Emet ve Kütahya çevresini Osmanlılar’ a verdi.

 • II. Yakub Bey zamanında Osmanlılarla araları açıldı.

 • Yıldırım Bayezid Germiyanoğulları’ na son verdi.


Germ yano llari 1299 1429

GERMİYANOĞLLARI (1299-1429)

 • Ankara Savaşından sonra Germiyanoğulları tekrar kuruldu.

 • II. Yakub Bey’ in yerini alacak erkek evladı yoktu.

 • Bu yüzden ülkesini Osmanlılar’ a vasiyet etti.

 • II. Yakub Bey’in 1429’da ölümünden sonra Germiyan Beyliği osmanlı topraklarına katıldı.


Karas o ullari 1304 1360

KARASİOĞULLARI (1304-1360)

 • Karasi Bey tarafından Çanakkale dolaylarında bir uç beyliği olarak kuruldu.

 • Karasi Bey’den sonra beylik zayıfladı.

 • Beylik iki koldan idare edilmeye başladı.

 • Balıkesir ve çevresi Demirhan Bey’ in yönetimine girdi.

 • Bergama ve çevresi Yahşi Bey’in yönetimine girdi.


Karas o ullari 1304 13601

KARASİOĞULLARI (1304-1360)

 • Osmanlı yönetimine ilk giren beylik Karesioğulları’ dır.

 • Denizcilikte çok ilerlemiş bir beyliktir.

 • Orhan Bey, Balıkesir ve çevresini aldı.

 • I. Murad da Çanakkale bölgesini ele geçirerek bu beyliğe son verdi (1360).


Ham to ullari 1300 1423

HAMİTOĞULLARI (1300-1423)

 • Hamitoğulları Beyliği Antalya , Isparta Eğirdir yöresinde kurulmuştur .

 • Beyliğin kurucusu Dündar Bey, Türkmen beyidir.

 • Selçuklulara bağlı bir uc beyi iken bağımsız olarak , sınırlarını güneye doğru genişlediler


Ham to ullari 1300 14231

HAMİTOĞULLARI (1300-1423)

 • Bu beylik, 14.yy.’lın ikinci yarısında Osmanlıların baskısıyla karşılaştı.

 • Beyşehir, Seydişehir, Akşehir,Yalvaç’ı para karşılığında Osmanlılara bıraktı. Antalya kolunuda Yıldırım Bayezid 1391’de

 • Korkuteli ve çevresinde yeniden canlanan beyliğe 1423’de II.Murad son verdi.


Mente eo ullari 1261 1424

MENTEŞEOĞULLARI (1261-1424)

 • Menteşe Beyliği, Muğla ve çevresinde kuruldu. Kurucusu Menteşe Beydir.

 • Bu beyliği kuran Türkmenler önce Antalya bülgesine geldiler.Deniz yoluyla Muğlaya gelerek burayı Bizans’tan aldılar.

 • Menteşe Bey’in ölümünden sonra ,beyliğin başına Mesud Bey geçti.


Mente eo ullari 1261 14241

MENTEŞEOĞULLARI (1261-1424)

 • Mesud Bey dönemi en parlak dönemdir.Bu dönemde Rodos adasının büyük kısmı alındı

 • Denizcilikte oldukça ileri giden beylik 1391 yılında Yıldırım Bayezid tarafından alındı.

 • Ankara Savaşı’ndan sonra yeniden kurulan beylik II.Murad tarafından yıkıldı.(1424)


Candaro ullari 1292 1461

CANDAROĞULLARI(1292-1461)

 • Candaroğulları Beyliği, Kastamonu , Sinop çevresinde kuruldu. Kurucusu Yaman Candar Bey’dir.

 • Yıldırım Bayezid’in 1392’de Kastamonu’yu almasıyla Sinop’ta bulunan İsfendiyar Bey Osmanlı hakimiyetini tanıdı.


Candaro ullari 1292 14611

CANDAROĞULLARI (1292-1461)

 • Ankara Savaşı’ndan sonra İsfendiyar Bey,Timur’a bağlılığını bildirdi.

 • Fatih Sultan Mehmet, Kastamonu, Sinop’u alarak beyliğe son verdi.

 • Candaroğulları, Karadeniz ticaretinde önemli rol oynamış Venediklılerle ve Cenevizlilerle ticari anlaşmalar yaptılar.


Aydino ullari 1308 1426

AYDINOĞULLARI (1308-1426)

 • Bu beylik Selçuk Tire çevresinde kuruldu. Beyliğin kurucusu Aydınoğlu Mehmet Bey’dir.

 • Mehmet Bey, Ğermiyanoğulları Beyliğinde subaşı olarak görev yapıyordu .

 • Bu beylik önce Ğermiyanoğulları’na bağlıydı.


Aydino ullari 1308 14261

AYDINOĞULLARI (1308-1426)

 • Aydınoğulları 14.yy. başında bağımsız oldu. Aydınoğulları’nın güçlü bir donanması vardı.

 • Umur Bey zamanında İzmir alındı, Mora Yarımadsına akınlar düzenlendi.

 • Umur Bey zamanı en parlak dönemdir .


Aydino ullari 1308 14262

AYDINOĞULLARI (1308-1426)

 • Umur Beyden sonra beylik zayıfladı. 1390 yılında Osmanlılara bağlandı.

 • Ankara Savaşından sonra Aydınoğulları Beyliği yeniden kuruldu.

 • Fakat kısa bir süre sonra II.Murad tarafından yıkıldı.(1426).


Saruhano ullari 1313 1410

SARUHANOĞULLARI (1313-1410)

 • Saruhanoğulları, Manisa ve yöresinde kurulmuş bir Türk Beyliğidir.

 • Beyliğin kurucusu Saruhan Beydir. Önceleri Ğermiyanoğullarına bağlı olan beylik 1313 yılında bağımız oldu.

 • Saruhan Bey’inde güçlü bir donanması vardı.


Saruhano ullari 1313 14101

SARUHANOĞULLARI (1313-1410)

 • Saruhan Bey Balkanlara ve Ege Denizi adalarına seferler yaptı.

 • Saruhan Beyden sonra oğlu İlyas Bey yönetime geçti. Giderek zayıflayan beylik 1390’da Osmanlı egemenliğine girdi.

 • Ankara Savaşından sonra yeniden kurulan beylik I.Mehmet döneminde yıkıldı.(1410).


Eretna devlet 1335 1381

ERETNA DEVLETİ (1335-1381)

 • Bu devlet, Orta Anadolu’da Sivas ve Kayseri yöresinde kuruldu.Devletin kurucusu Eretna Bey’dir.

 • Eretna Bey Erzincan, Tokat, Niğde’yi ele geçirerek sınırlarını genişletti.Kısa zamanda devlet, Anadolu’da güçlendi.


Eretnadevlet 1335 1381

ERETNADEVLETİ (1335-1381)

 • Eretna Beyden sonra başa geçenler aynı başarıyı gösteremedi.

 • Kadı Burhaneddin, Sivas’ta tahta oturdu, hükümdarlığını ilan etti.

 • Bu durumda Eretna Devleti sona ererken, Kadı Burhanettin Devleti doğdu. (1381)


Kadi burhanedd n devlet 1381 1398

KADI BURHANEDDİN DEVLETİ (1381- 1398)

 • Devletin kurucusu Kadı Burhaneddin’dir.

 • Eretna devleti döneminde kadılık yapmıştır,daha sonra vezirlik makamına yükselmişti.

 • 1381’de gücüne güvenerek hükümdarlığını ilan etti.


Kadi burhanett n devlet 1381 1398

KADI BURHANETTİN DEVLETİ (1381-1398)

 • Aksaray, Niğde, Samsun, Erzincan’ı aldı sınırlarını Ankara’ya kadar genişletti.

 • Kadı Burhanettin ölünce yerine oğlu Ali Bey geçti. Fakat başarılı bir hükümdar olamadı .

 • Kadı Burhanettin Devleti 1398 yılında Osmanlı Devletine bağlandı.


Dulkad ro ullari 1337 1515

DULKADİROĞULLARI (1337-1515)

 • Bozok Türkmenleri’nden Karaca Bey başkanlığında kurulan beylik Maraş ve Elbistan bölgesinde yaşamıştır.

 • Dulkadiroğulları Anadolu siyasi tarihinde önemli bir yer tutmuştur.

 • Halil Bey zamanında Maraş, Malatya bölgesi alınmıştır.


Dulkad ro ullari 1337 15151

DULKADİROĞULLARI (1337-1515)

 • Memlükler, beyliğin güçlenmesinden çekindiği için kendilerine bağlı olarak kalmasına çalışıyorlardı.

 • İran seferi dönüşünde Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlılara bağlandı. (1515)


Ramazano ullari 1353 1608

RAMAZANOĞULLARI (1353-1608)

 • Ramazanoğulları, Oğuzlar’ın Yüreğir kolundandı.

 • Adana, Tarsus, Kozan, gibi bölgelerde yaşamışlardır.

 • Bu Türkmenlerin başında bulunan Ramazan Bey beyliğin kurucusudur.


Ramazano ullari 1353 1515

RAMAZANOĞULLARI (1353-1515)

 • Ramazanoğulları uzun süre Memlüklere bağlı hareket ettiler. 1510 yılından itibaren Memlüklerden ayrıldılar.

 • 1608 yılından itibaren Adana, Osmanlı eyaleti haline getirildiğinden beylik ortadan kalktı.


E refo ullari 1284 1326

EŞREFOĞULLARI (1284-1326)

 • XIII.yüzyılın ortalarında Beyşehir ve Seydişehir taraflarında kuruldu.

 • Beyliğin kurucusu Seyfeddin Süleyman Beydir.

 • Süleyman Beyin ölümünden sonra yerine oğlu Mehmet Bey geçti.


E refo ullari 1284 13261

EŞREFOĞULLARI (1284-1326)

 • Eşrefoğulları sınırlarını ilk zamanlar genişletmişlerse de Moğolların Anadoludaki hakimiyeti üzerine bu genişleme durdu.

 • Eşrefoğulları Moğolların Türkiye Genel Valisi Timurtaş tarafından ortadan kaldırıldı.


Nan o ullari 1276 1402

İNANÇOĞULLARI (1276-1402)

 • Ladik (Denizli)’de kurulmuş olan beyliğe , Ladik (Denizli) beyliği de denir.Kurucusu uc gazisi Mehmet Beydir.

 • 1390 yılında Yıldırım Bayezid tarafından , Ankara Savaşından sonra ise Germiyanlı ailesine verilerek beylik ortadan kaldırıldı.


Tacedd no ullari beyl 1348 1428

TACEDDİNOĞULLARI BEYLİĞİ (1348-1428)

 • Tacüddin Bey, merkezi Niksar olmak üzere Canik bölgesinde bir beylik kurdu.

 • Tacüddin Beyden sonra yerine oğlu Mahmut Bey geçti. Mahmut Bey Osmanlı himayesine girdi.

 • II. Murad zamanında Samsun ve Çarşamba koluda Osmanlı himayesine girdi.


Pervaneo ullari 1277 1322

PERVANEOĞULLARI (1277-1322)

 • Selçuklu veziri Pervane Muineddin Süleyman Sinop’u fethetti 1277yılındada oğlu Mehmet beyliğini ilan etti.

 • Beyliğin en parlak şahsiyeti Gazi Çelebidir. Kuvvetli bir donanma meydana getirdi.

 • Beylik 1322 yılında Candaroğullarına bağlandı.


Sah patao ullari 1275 1342

SAHİPATAOĞULLARI(1275-1342)

 • Afyon ili çevresinde, Selçuklu veziri Sahib Ata Fahrettin Ali’nin oğulları tarafından kruldu.

 • Ülke zaman içinde önce Moğol sonrada Ğermiyanoğullarının hakimiyetine girerek tarih sahnesinden çekildi.(1342).


Ala ye beyler 1293 1471

ALAİYE BEYLERİ (1293-1471)

 • Türkiye Selçuklu Sultanı I.Alaeddin Keykubad tarafından alınan Alanya’da kuruldu.

 • Selçukluların son dönemlerinde Karamanoğullarının hakimiyetine girdiler.

 • 1471 yılında Osmanlı Devletine bağlandılar.


Akkoyunlular 1350 1502

AKKOYUNLULAR (1350-1502)

 • Akkoyunlular Oğuzlara bağlı bir Türkmen oymağıdır.Azerbaycan Diyarbakır bölgesinde yaşadılar.

 • Bu devletin kurucusu Kara Yülük Osman Beydir. Ankara Savaşından sonra devletin sınırları oldukça genişledi .


Akkoyunlular 1350 15021

AKKOYUNLULAR (1350-1502)

 • Akkoyunlu Devletinin hükümdarı Uzun Hasan Beydir.Uzun Hasan Karakoyunlu devletine son verdi.

 • Timur Devletinin zayıflaması sayesinde Uzun Hasan, bütün batı İran’ı ele geçirdi.

 • Bu dönemde devletin sınırları Fırat Nehri ile Azerbaycan’a kadar uzanıyordu.


Akkoyunlular 1350 15022

AKKOYUNLULAR (1350-1502)

 • Osmanlılarla yapılan Otlukbeli (1473) savaşının kaybedilmesinden sonra devlet oldukça zayıfladı.1502’de Safevi Devleti tarafından yıkıldı.

 • Akkoyunlular bilim ve edebiyatın gelişmesine önem verdiler .

 • Eski Türk geleneklerine bağlı kalmışlardır.


Karakoyunlular 1365 1469

KARAKOYUNLULAR (1365-1469)

 • Karakoyunlular Oğuz Türkmenlerindendir. Moğol istilasından sonra doğu Anadolu’ya geldiler.Devletin kurucusu Bayram Hocadır

 • Devletin en ünlü hükümdarı Kara Yusuf’tur Mardin Artuklu Devletine son vermiştir.

 • Devletin son hükümdarı Cihan Şahtır.Cihan Şah 1469 yılında Diyarbakır üzerine yürüdü


Karakoyunlular 1365 14691

KARAKOYUNLULAR (1365-1469)

 • Akkoyunlular tarafından pusuya düşürülen Cihan Şahın ölümünden sonra Karakoyunlu devleti yıkıldı.Toprakları Akkoyunluların eline geçti.

 • Karakoyunlularda yaşadıkları bölgede birçok sanat eseri yapmışlardır.


 • Login