ANADOLU’DA KURULAN BEYLİKLER - PowerPoint PPT Presentation

Anadolu da kurulan beyl kler
Download
1 / 40

 • 209 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ANADOLU’DA KURULAN BEYLİKLER. OSMANOĞULLARI (1299-1918 ). Osmanlılar, oğuz Türkleri’nin Kayı boyuna mensuptur. Kayı boyunun başındaki Ertuğrul Gazi Söğüt ve Domaniçi alarak uç beyliği kurdu. Ertuğrul Gazi’den sonra beyliğin başına oğlu Osman Bey geçti.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ANADOLU’DA KURULAN BEYLİKLER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Anadolu da kurulan beyl kler

ANADOLU’DA KURULAN BEYLİKLER


Osmano ullari 1299 1918

OSMANOĞULLARI (1299-1918)

 • Osmanlılar, oğuz Türkleri’nin Kayı boyuna mensuptur.

 • Kayı boyunun başındaki Ertuğrul Gazi Söğüt ve Domaniçi alarak uç beyliği kurdu.

 • Ertuğrul Gazi’den sonra beyliğin başına oğlu Osman Bey geçti.

 • 1299’da bağımsız olan bu beylik, kısa zamanda genişledi ve güçlendi.


Karamano ullari 1256 1487

KARAMANOĞULLARI (1256-1487

 • Karamanoğulları Oğuz Türkleri’nin Avşar boyundandır.

 • Beyliğin kurucusu Kerimüddin Karaman Beydir.

 • Karamanoğulları, Mehmed Bey döneminde güçlendiler.

 • Anadolu’da Moğollar ile mücadele ettiler.


Karamano ullari 1256 14871

KARAMANOĞULLARI (1256-1487)

 • Bu beylik Türkçe’yi resmi dil kabuleden ilk Türk-İslam beyliğidir.

 • Osmanlılar ile en çok mücadele eden beylik Karamanoğulları beyliğidir.

 • Nihayet Osmanlılar, II Bayezid zamanında bu beyliğe kesin olarak son verdiler.


Germ yano ullari 1299 1429

GERMİYANOĞULLARI (1299-1429)

 • Germiyanoğulları Kütahya ve civarında hüküm sürmüş bir Türk beyliğidir.

 • Beyliğin kurucusu Yakub Bey’dir.

 • Türkiye Selçukluları’nın yıkılmasından sonra güçlendiler .

 • Aydınoğulları Beyliği Yakub Bey zamanında subaşı olan Mehmed Bey tarafından kuruldu.


Germ yano ullari 1299 14291

GERMİYANOĞULLARI (1299-1429)

 • Yakup Bey kızını Yıldırım Bayezid ile evlendirdi, kızı için çeyiz olarak ta Simav, Emet ve Kütahya çevresini Osmanlılar’ a verdi.

 • II. Yakub Bey zamanında Osmanlılarla araları açıldı.

 • Yıldırım Bayezid Germiyanoğulları’ na son verdi.


Germ yano llari 1299 1429

GERMİYANOĞLLARI (1299-1429)

 • Ankara Savaşından sonra Germiyanoğulları tekrar kuruldu.

 • II. Yakub Bey’ in yerini alacak erkek evladı yoktu.

 • Bu yüzden ülkesini Osmanlılar’ a vasiyet etti.

 • II. Yakub Bey’in 1429’da ölümünden sonra Germiyan Beyliği osmanlı topraklarına katıldı.


Karas o ullari 1304 1360

KARASİOĞULLARI (1304-1360)

 • Karasi Bey tarafından Çanakkale dolaylarında bir uç beyliği olarak kuruldu.

 • Karasi Bey’den sonra beylik zayıfladı.

 • Beylik iki koldan idare edilmeye başladı.

 • Balıkesir ve çevresi Demirhan Bey’ in yönetimine girdi.

 • Bergama ve çevresi Yahşi Bey’in yönetimine girdi.


Karas o ullari 1304 13601

KARASİOĞULLARI (1304-1360)

 • Osmanlı yönetimine ilk giren beylik Karesioğulları’ dır.

 • Denizcilikte çok ilerlemiş bir beyliktir.

 • Orhan Bey, Balıkesir ve çevresini aldı.

 • I. Murad da Çanakkale bölgesini ele geçirerek bu beyliğe son verdi (1360).


Ham to ullari 1300 1423

HAMİTOĞULLARI (1300-1423)

 • Hamitoğulları Beyliği Antalya , Isparta Eğirdir yöresinde kurulmuştur .

 • Beyliğin kurucusu Dündar Bey, Türkmen beyidir.

 • Selçuklulara bağlı bir uc beyi iken bağımsız olarak , sınırlarını güneye doğru genişlediler


Ham to ullari 1300 14231

HAMİTOĞULLARI (1300-1423)

 • Bu beylik, 14.yy.’lın ikinci yarısında Osmanlıların baskısıyla karşılaştı.

 • Beyşehir, Seydişehir, Akşehir,Yalvaç’ı para karşılığında Osmanlılara bıraktı. Antalya kolunuda Yıldırım Bayezid 1391’de

 • Korkuteli ve çevresinde yeniden canlanan beyliğe 1423’de II.Murad son verdi.


Mente eo ullari 1261 1424

MENTEŞEOĞULLARI (1261-1424)

 • Menteşe Beyliği, Muğla ve çevresinde kuruldu. Kurucusu Menteşe Beydir.

 • Bu beyliği kuran Türkmenler önce Antalya bülgesine geldiler.Deniz yoluyla Muğlaya gelerek burayı Bizans’tan aldılar.

 • Menteşe Bey’in ölümünden sonra ,beyliğin başına Mesud Bey geçti.


Mente eo ullari 1261 14241

MENTEŞEOĞULLARI (1261-1424)

 • Mesud Bey dönemi en parlak dönemdir.Bu dönemde Rodos adasının büyük kısmı alındı

 • Denizcilikte oldukça ileri giden beylik 1391 yılında Yıldırım Bayezid tarafından alındı.

 • Ankara Savaşı’ndan sonra yeniden kurulan beylik II.Murad tarafından yıkıldı.(1424)


Candaro ullari 1292 1461

CANDAROĞULLARI(1292-1461)

 • Candaroğulları Beyliği, Kastamonu , Sinop çevresinde kuruldu. Kurucusu Yaman Candar Bey’dir.

 • Yıldırım Bayezid’in 1392’de Kastamonu’yu almasıyla Sinop’ta bulunan İsfendiyar Bey Osmanlı hakimiyetini tanıdı.


Candaro ullari 1292 14611

CANDAROĞULLARI (1292-1461)

 • Ankara Savaşı’ndan sonra İsfendiyar Bey,Timur’a bağlılığını bildirdi.

 • Fatih Sultan Mehmet, Kastamonu, Sinop’u alarak beyliğe son verdi.

 • Candaroğulları, Karadeniz ticaretinde önemli rol oynamış Venediklılerle ve Cenevizlilerle ticari anlaşmalar yaptılar.


Aydino ullari 1308 1426

AYDINOĞULLARI (1308-1426)

 • Bu beylik Selçuk Tire çevresinde kuruldu. Beyliğin kurucusu Aydınoğlu Mehmet Bey’dir.

 • Mehmet Bey, Ğermiyanoğulları Beyliğinde subaşı olarak görev yapıyordu .

 • Bu beylik önce Ğermiyanoğulları’na bağlıydı.


Aydino ullari 1308 14261

AYDINOĞULLARI (1308-1426)

 • Aydınoğulları 14.yy. başında bağımsız oldu. Aydınoğulları’nın güçlü bir donanması vardı.

 • Umur Bey zamanında İzmir alındı, Mora Yarımadsına akınlar düzenlendi.

 • Umur Bey zamanı en parlak dönemdir .


Aydino ullari 1308 14262

AYDINOĞULLARI (1308-1426)

 • Umur Beyden sonra beylik zayıfladı. 1390 yılında Osmanlılara bağlandı.

 • Ankara Savaşından sonra Aydınoğulları Beyliği yeniden kuruldu.

 • Fakat kısa bir süre sonra II.Murad tarafından yıkıldı.(1426).


Saruhano ullari 1313 1410

SARUHANOĞULLARI (1313-1410)

 • Saruhanoğulları, Manisa ve yöresinde kurulmuş bir Türk Beyliğidir.

 • Beyliğin kurucusu Saruhan Beydir. Önceleri Ğermiyanoğullarına bağlı olan beylik 1313 yılında bağımız oldu.

 • Saruhan Bey’inde güçlü bir donanması vardı.


Saruhano ullari 1313 14101

SARUHANOĞULLARI (1313-1410)

 • Saruhan Bey Balkanlara ve Ege Denizi adalarına seferler yaptı.

 • Saruhan Beyden sonra oğlu İlyas Bey yönetime geçti. Giderek zayıflayan beylik 1390’da Osmanlı egemenliğine girdi.

 • Ankara Savaşından sonra yeniden kurulan beylik I.Mehmet döneminde yıkıldı.(1410).


Eretna devlet 1335 1381

ERETNA DEVLETİ (1335-1381)

 • Bu devlet, Orta Anadolu’da Sivas ve Kayseri yöresinde kuruldu.Devletin kurucusu Eretna Bey’dir.

 • Eretna Bey Erzincan, Tokat, Niğde’yi ele geçirerek sınırlarını genişletti.Kısa zamanda devlet, Anadolu’da güçlendi.


Eretnadevlet 1335 1381

ERETNADEVLETİ (1335-1381)

 • Eretna Beyden sonra başa geçenler aynı başarıyı gösteremedi.

 • Kadı Burhaneddin, Sivas’ta tahta oturdu, hükümdarlığını ilan etti.

 • Bu durumda Eretna Devleti sona ererken, Kadı Burhanettin Devleti doğdu. (1381)


Kadi burhanedd n devlet 1381 1398

KADI BURHANEDDİN DEVLETİ (1381- 1398)

 • Devletin kurucusu Kadı Burhaneddin’dir.

 • Eretna devleti döneminde kadılık yapmıştır,daha sonra vezirlik makamına yükselmişti.

 • 1381’de gücüne güvenerek hükümdarlığını ilan etti.


Kadi burhanett n devlet 1381 1398

KADI BURHANETTİN DEVLETİ (1381-1398)

 • Aksaray, Niğde, Samsun, Erzincan’ı aldı sınırlarını Ankara’ya kadar genişletti.

 • Kadı Burhanettin ölünce yerine oğlu Ali Bey geçti. Fakat başarılı bir hükümdar olamadı .

 • Kadı Burhanettin Devleti 1398 yılında Osmanlı Devletine bağlandı.


Dulkad ro ullari 1337 1515

DULKADİROĞULLARI (1337-1515)

 • Bozok Türkmenleri’nden Karaca Bey başkanlığında kurulan beylik Maraş ve Elbistan bölgesinde yaşamıştır.

 • Dulkadiroğulları Anadolu siyasi tarihinde önemli bir yer tutmuştur.

 • Halil Bey zamanında Maraş, Malatya bölgesi alınmıştır.


Dulkad ro ullari 1337 15151

DULKADİROĞULLARI (1337-1515)

 • Memlükler, beyliğin güçlenmesinden çekindiği için kendilerine bağlı olarak kalmasına çalışıyorlardı.

 • İran seferi dönüşünde Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlılara bağlandı. (1515)


Ramazano ullari 1353 1608

RAMAZANOĞULLARI (1353-1608)

 • Ramazanoğulları, Oğuzlar’ın Yüreğir kolundandı.

 • Adana, Tarsus, Kozan, gibi bölgelerde yaşamışlardır.

 • Bu Türkmenlerin başında bulunan Ramazan Bey beyliğin kurucusudur.


Ramazano ullari 1353 1515

RAMAZANOĞULLARI (1353-1515)

 • Ramazanoğulları uzun süre Memlüklere bağlı hareket ettiler. 1510 yılından itibaren Memlüklerden ayrıldılar.

 • 1608 yılından itibaren Adana, Osmanlı eyaleti haline getirildiğinden beylik ortadan kalktı.


E refo ullari 1284 1326

EŞREFOĞULLARI (1284-1326)

 • XIII.yüzyılın ortalarında Beyşehir ve Seydişehir taraflarında kuruldu.

 • Beyliğin kurucusu Seyfeddin Süleyman Beydir.

 • Süleyman Beyin ölümünden sonra yerine oğlu Mehmet Bey geçti.


E refo ullari 1284 13261

EŞREFOĞULLARI (1284-1326)

 • Eşrefoğulları sınırlarını ilk zamanlar genişletmişlerse de Moğolların Anadoludaki hakimiyeti üzerine bu genişleme durdu.

 • Eşrefoğulları Moğolların Türkiye Genel Valisi Timurtaş tarafından ortadan kaldırıldı.


Nan o ullari 1276 1402

İNANÇOĞULLARI (1276-1402)

 • Ladik (Denizli)’de kurulmuş olan beyliğe , Ladik (Denizli) beyliği de denir.Kurucusu uc gazisi Mehmet Beydir.

 • 1390 yılında Yıldırım Bayezid tarafından , Ankara Savaşından sonra ise Germiyanlı ailesine verilerek beylik ortadan kaldırıldı.


Tacedd no ullari beyl 1348 1428

TACEDDİNOĞULLARI BEYLİĞİ (1348-1428)

 • Tacüddin Bey, merkezi Niksar olmak üzere Canik bölgesinde bir beylik kurdu.

 • Tacüddin Beyden sonra yerine oğlu Mahmut Bey geçti. Mahmut Bey Osmanlı himayesine girdi.

 • II. Murad zamanında Samsun ve Çarşamba koluda Osmanlı himayesine girdi.


Pervaneo ullari 1277 1322

PERVANEOĞULLARI (1277-1322)

 • Selçuklu veziri Pervane Muineddin Süleyman Sinop’u fethetti 1277yılındada oğlu Mehmet beyliğini ilan etti.

 • Beyliğin en parlak şahsiyeti Gazi Çelebidir. Kuvvetli bir donanma meydana getirdi.

 • Beylik 1322 yılında Candaroğullarına bağlandı.


Sah patao ullari 1275 1342

SAHİPATAOĞULLARI(1275-1342)

 • Afyon ili çevresinde, Selçuklu veziri Sahib Ata Fahrettin Ali’nin oğulları tarafından kruldu.

 • Ülke zaman içinde önce Moğol sonrada Ğermiyanoğullarının hakimiyetine girerek tarih sahnesinden çekildi.(1342).


Ala ye beyler 1293 1471

ALAİYE BEYLERİ (1293-1471)

 • Türkiye Selçuklu Sultanı I.Alaeddin Keykubad tarafından alınan Alanya’da kuruldu.

 • Selçukluların son dönemlerinde Karamanoğullarının hakimiyetine girdiler.

 • 1471 yılında Osmanlı Devletine bağlandılar.


Akkoyunlular 1350 1502

AKKOYUNLULAR (1350-1502)

 • Akkoyunlular Oğuzlara bağlı bir Türkmen oymağıdır.Azerbaycan Diyarbakır bölgesinde yaşadılar.

 • Bu devletin kurucusu Kara Yülük Osman Beydir. Ankara Savaşından sonra devletin sınırları oldukça genişledi .


Akkoyunlular 1350 15021

AKKOYUNLULAR (1350-1502)

 • Akkoyunlu Devletinin hükümdarı Uzun Hasan Beydir.Uzun Hasan Karakoyunlu devletine son verdi.

 • Timur Devletinin zayıflaması sayesinde Uzun Hasan, bütün batı İran’ı ele geçirdi.

 • Bu dönemde devletin sınırları Fırat Nehri ile Azerbaycan’a kadar uzanıyordu.


Akkoyunlular 1350 15022

AKKOYUNLULAR (1350-1502)

 • Osmanlılarla yapılan Otlukbeli (1473) savaşının kaybedilmesinden sonra devlet oldukça zayıfladı.1502’de Safevi Devleti tarafından yıkıldı.

 • Akkoyunlular bilim ve edebiyatın gelişmesine önem verdiler .

 • Eski Türk geleneklerine bağlı kalmışlardır.


Karakoyunlular 1365 1469

KARAKOYUNLULAR (1365-1469)

 • Karakoyunlular Oğuz Türkmenlerindendir. Moğol istilasından sonra doğu Anadolu’ya geldiler.Devletin kurucusu Bayram Hocadır

 • Devletin en ünlü hükümdarı Kara Yusuf’tur Mardin Artuklu Devletine son vermiştir.

 • Devletin son hükümdarı Cihan Şahtır.Cihan Şah 1469 yılında Diyarbakır üzerine yürüdü


Karakoyunlular 1365 14691

KARAKOYUNLULAR (1365-1469)

 • Akkoyunlular tarafından pusuya düşürülen Cihan Şahın ölümünden sonra Karakoyunlu devleti yıkıldı.Toprakları Akkoyunluların eline geçti.

 • Karakoyunlularda yaşadıkları bölgede birçok sanat eseri yapmışlardır.


 • Login