De toegangspagina van het SIER spel. Hier loggen zowel de docent als de leerlingen in. - PowerPoint PPT Presentation

De toegangspagina van het SIER spel. Hier loggen zowel de docent als de leerlingen in.
Download
1 / 28

  • 83 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

De toegangspagina van het SIER spel. Hier loggen zowel de docent als de leerlingen in. De spelleider en de landen hebben ieder een uniek wachtwoord. De spelleider logt als eerste in met zijn inlognaam (gelijk aan de licentienaam).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

De toegangspagina van het SIER spel. Hier loggen zowel de docent als de leerlingen in.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


De toegangspagina van het sier spel hier loggen zowel de docent als de leerlingen in

De toegangspagina van het SIER spel. Hier loggen zowel de docent als de leerlingen in.

De spelleider en de landen hebben ieder een uniek wachtwoord. De spelleider logt als eerste in met zijn inlognaam (gelijk aan de licentienaam).


De toegangspagina van het sier spel hier loggen zowel de docent als de leerlingen in

Navigeren door het spel gaat door middel van tabbladen. Welke bladen beschikbaar zijn hangt af van de spelversie

Voor en tijdens het spel geeft de statusbalk kort en bondig actuele informatie weer voor de docent en de leerlingen.


De toegangspagina van het sier spel hier loggen zowel de docent als de leerlingen in

Om een nieuw spel te starten gaat de docent nu naar het tabje ‘Spelleider’.


De toegangspagina van het sier spel hier loggen zowel de docent als de leerlingen in

Voor het starten van een nieuw spel kiest de docent de spelversie, het aantal landen (maximaal 10, elk land bestaat uit 3 tot 5 leerlingen) en de taal van de interface (Nederlands of Engels).


De toegangspagina van het sier spel hier loggen zowel de docent als de leerlingen in

  • Ten slotte kan de docent kiezen:

  • of leerlingen grafieken mogen zien die de economische situatie samenvatten

  • of importtarieven mogen worden gebruikt in de eerste twee ronden

  • of het spel automatisch doorgaat naar een nieuwe ronde of pas na interventie van de docent.

Na het kiezen van de gewenste opties wordt het spel aangemaakt met een druk op de knop


De toegangspagina van het sier spel hier loggen zowel de docent als de leerlingen in

Binnen een minuut meldt de statusbalk dat het spel is aangemaakt. Vanaf nu is het spel klaar voor gebruik. De leerlingen kunnen inloggen en beginnen.


De toegangspagina van het sier spel hier loggen zowel de docent als de leerlingen in

Na het inloggen kunnen de leerlingen diverse aspecten van de beginpositie bestuderen: welvaartsaspecten...


De toegangspagina van het sier spel hier loggen zowel de docent als de leerlingen in

...het gevoerde beleid in het eigen land en in de andere landen...


De toegangspagina van het sier spel hier loggen zowel de docent als de leerlingen in

...economische kengetallen...


De toegangspagina van het sier spel hier loggen zowel de docent als de leerlingen in

...en bijvoorbeeld de overheidsrekeningen.


De toegangspagina van het sier spel hier loggen zowel de docent als de leerlingen in

Om het spel te spelen, gaan spelers naar het tabblad ‘Beleid’

De doelstelling van het spel is om welvaart te verhogen en het land te zijn met de hoogste welvaart in de wereld. De leerlingen zijn regeringen van de landen en hebben economische beleidsmiddelen tot hun beschikking waarmee ze de welvaart proberen te maximaliseren. Ze kunnen onder andere beschikken over belastingtarieven, het niveau van de overheidsconsumptie en het aantal ambtenaren.


De toegangspagina van het sier spel hier loggen zowel de docent als de leerlingen in

Hier voeren de leerlingen de gewenste beleidsveranderingen in

Om te voorkomen dat er meteen handels-oorlogen ontstaan en daardoor te weinig aandacht is voor ander beleid, zijn import-tarieven in de eerste 2 ronden niet toegestaan, tenzij de docent anders heeft besloten.


De toegangspagina van het sier spel hier loggen zowel de docent als de leerlingen in

Om te voorkomen dat de beleidsinstrumenten onverantwoord worden ingezet, moeten de spelers zekere grenzen respecteren. De beleidsaan-passingen per spelronde zijn daarom begrensd.


De toegangspagina van het sier spel hier loggen zowel de docent als de leerlingen in

Als een land klaar is met het invoeren van hun beleid, wordt het beleid ingestuurd.


De toegangspagina van het sier spel hier loggen zowel de docent als de leerlingen in

Voordat de economische gevolgen van het gevoerde beleid kunnen worden doorgerekend, moeten alle landen hun beleid hebben ingestuurd. Immers, de economieën van de landen zijn onderling van elkaar afhankelijk als gevolg van de handelsstromen en (afhankelijk van de versie) ook kapitaalstromen. Het gevolg is dat de economie van een land tevens wordt beïnvloed door beleid in de andere landen.

Landen 1, 3 en 4 hebben hun beleid al doorgegeven, land 2 nog niet.


De toegangspagina van het sier spel hier loggen zowel de docent als de leerlingen in

Tijdens het spelen kan de docent indien nodig ingrijpen.

Als een land geen beleid heeft ingestuurd, maar de docent wil toch doorgaan met het spel, dan kan de docent een nieuwe periode starten door op deze knop te drukken.

Merk op: als de docent – bij het aanmaken van een spel – heeft gekozen voor handmatig doorrekenen naar een nieuwe periode, dan wordt de nieuwe periode altijd gestart door het indrukken van deze knop.


De toegangspagina van het sier spel hier loggen zowel de docent als de leerlingen in

Als na het doorrekenen van het beleid blijkt dat een land zich ‘vertypt’ heeft bij het invoeren van beleid, kan de docent in uitzonderlijke gevallen ervoor kiezen om de laatste spelronde terug te draaien. Alle landen moeten dan wel opnieuw inloggen en hun beleid voor de laatste ronde opnieuw intypen.


De toegangspagina van het sier spel hier loggen zowel de docent als de leerlingen in

Tijdens het spel kan de toegang tot de grafieken door de spelleider worden aan- of uitgezet. De spelleider houdt wel altijd toegang tot de grafieken.


De toegangspagina van het sier spel hier loggen zowel de docent als de leerlingen in

Als alle landen hun beleid hebben doorgegeven (of als de spelleider de nieuwe periode handmatig heeft gestart) worden de gevolgen van het economische beleid doorgerekend.

Alle spelers worden via een bericht in de statusbalk geïnformeerd dat de nieuwe resultaten beschikbaar zijn


De toegangspagina van het sier spel hier loggen zowel de docent als de leerlingen in

Een nieuwe spelperiode is begonnen. De data van eerdere periodes blijven beschikbaar.

Het is mogelijk om alle beschikbare data in 1 bestand te bekijken, dat vervolgens makkelijk kan worden geprint of opgeslagen.

De leerlingen kunnen de economische gevolgen van hun beleid bestuderen. Land 3 staat bovenaan (de ingezetenen van land 3 hebben de hoogste welvaart en staan boven 100.00 welvaartspunten).


De toegangspagina van het sier spel hier loggen zowel de docent als de leerlingen in

Door naar het tabje ‘Historie’ te gaan, kunnen historische overzichten worden opgeroepen

De leerlingen kunnen historische overzichten bekijken van alle landen.


De toegangspagina van het sier spel hier loggen zowel de docent als de leerlingen in

De mogelijkheid bestaat om de historische data van alle landen te printen.


De toegangspagina van het sier spel hier loggen zowel de docent als de leerlingen in

Via het tabje ‘Grafieken’ kunnen spelers voor alle landen enkele grafieken opvragen (als de spelleider dit heeft toegestaan)

In deze grafiek wordt weergegeven welke aspecten hebben bijgedragen aan de stijging of daling van de welvaart. Land 4 doet het niet zo goed: de welvaart is in ronde 1 gedaald.


De toegangspagina van het sier spel hier loggen zowel de docent als de leerlingen in

Ook de grafieken kunnen allemaal in een pagina worden bekeken, bijvoorbeeld om ze te printen.

Land 3 heeft de welvaart wel verhoogd.

NB: spelers kunnen de tabellen en grafieken van alle landen bekijken. Dit geeft hen de mogelijkheid te leren van het beleid van de andere landen.


De toegangspagina van het sier spel hier loggen zowel de docent als de leerlingen in

Ten slotte kunnen leerlingen een grafiek van de totale vraag naar een product en het totale aanbod van dat producteen oproepen. Deze grafiek kan worden gebruikt om de belangrijkste economische ontwikkelingen te analyseren.


De toegangspagina van het sier spel hier loggen zowel de docent als de leerlingen in

Aan de grafiek is ook een expertsysteem gekoppeld dat de ontwikkelingen in de productmarkt uitlegt aan de hand van verschuivingen van de vraag- en aanbodlijnen. Ook de hoofdoorzaak van deze verschuivingen wordt vermeld.


De toegangspagina van het sier spel hier loggen zowel de docent als de leerlingen in

Na analyse van de economische situatie in het eigen land (en in andere landen), de grafieken en de historische context, kan het beleid voor de volgende ronde worden gevormd.

De beleidscirkel is daarmee rond. Op deze wijze kan tot een maximum van 24 ronden worden gespeeld.


De toegangspagina van het sier spel hier loggen zowel de docent als de leerlingen in

Bent u geïnteresseerd geraakt om het SIER-spel te spelen bij u op school? Of wilt u het spel eens enkele weken ‘hands-on’ proberen? Wij helpen u graag verder.

Neem dan contact op door een mailtje te sturen naar contact@siergame.nl of kijk op de website www.siergame.nl


  • Login