De rol van het inkomen in de aov
Download
1 / 26

De rol van het inkomen in de AOV - PowerPoint PPT Presentation


  • 127 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

De rol van het inkomen in de AOV. Pieter Leerink ACIS Symposium Amsterdam, 12 november 2010. Schade- of sommenverzekering?. HR 3 oktober 2008, NJ 2009, 80 HR 6 juni 2003, NJ 2004, 670 Precieze inkomensschade lastig Mate ao x verzekerde som (% inkomen) = acceptabele fixatie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

De rol van het inkomen in de AOV

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


De rol van het inkomen in de AOV

Pieter Leerink

ACIS Symposium

Amsterdam, 12 november 2010


Schade- of sommenverzekering?

HR 3 oktober 2008, NJ 2009, 80

HR 6 juni 2003, NJ 2004, 670

Precieze inkomensschade lastig

Mate ao x verzekerde som (% inkomen) = acceptabele fixatie


Schade- of sommenverzekering?

Zie mijn bijdrage in de bundel

Stelling AOV = schadeverzekering, indien verzekerde som is afgestemd op daadwerkelijk inkomen


Schade- of sommenverzekering?

Maar!

Conclusie Spier, wees duidelijk

Noot Mendel, contra preferentem

Hof Den Haag 28 mei 2010, LJN:BM5499

Rechtbank Utrecht 16 juni 2010 en 7 juli 2010, LJN: BM 8006 en BN 0731


Schade- of sommenverzekering?

Polisvoorwaarden aanpassen

Rol inkomen verduidelijken

GC Kifid 2 november 2009 nr. 102


Schade- of sommenverzekering?

De kwalificatie is minder relevant, als verzekerbaar belang en indemniteit in de polisvoorwaarden zijn uitgewerkt.

Wel relevant voor subrogatie, evt. werken met cessie/voorschotconstructie


Verzekerbaar belang

Verzekerbaar belang is het daadwerkelijke inkomen voor ao

Maximaal te verzekeren 80 of 90%

Definitie inkomen

DGA/normalisatie/reële toerekening


Verzekerbaar belang

Periodiek toetsen inkomen / verzekerde som / maximale dekking

Initiatief bij verzekerde, intermediair of verzekeraar?

Helder zijn over consequenties onder- en oververzekering


Verzekerbaar belang

Advies aan verzekeraars om zelf periodiek te toetsen met heldere voorlichting over belang correcte opgave en consequenties

Duidelijk zijn over inkomensdefinitie


Verzekerbaar belang

Na ao-melding toetsing verzekerde som

Aanpassen aan daadwerkelijk inkomen / maximale dekking

Premierestitutie?


Indemniteit

Niet beter worden van ao

Duidelijk voordeliger positie

Erosie (herbouwwaarde, nieuwwaarde)

Regelen in polisvoorwaarden


Indemniteit

Correctiebepaling

Diverse varianten

Onder- en bovengrens

Andere ao-uitkeringen

Reïntegratie belonen


Indemniteit

Mengvorm: financieel nadeel als entree-eis

Alleen strekkingsbepaling werkt niet.


Rol inkomen bij bepaling mate ao

Spiegelen (vb. uitval 30%, derving 80%)

Passende arbeid, lager inkomen

Beroeps-ao, inkomensgevolgen van taakverschuivingen en aanpassingen werkzaamheden in eigen bedrijf


Zuivere sommenverzekering

Gevoelig voor misbruik

Lage prikkel tot reïntegratie

Vooraf controle op inkomen

Starters

Ondernemers met sterk wisselende inkomsten


Inkomensderving door ao

Bepalen financieel nadeel door ao is niet eenvoudig

Niet alleen winst voor en na ao

Arbeidsdeskundige inzet


Inkomensderving door ao

Omzetontwikkeling

Arbeidskosten in % omzet

Economische Waarde van de Ondernemer

(EWO) = bruto winst – alle arbeidskosten

branchecijfers


Inkomensderving door ao

Elimineren posten die weinig of niets te maken hebben met uitval ondernemer

Omstandigheden die niet toe te rekenen zijn aan de arbeidsprestatie van de ondernemer


Modelpolis

Inkomensdefinitie te summier

Het bruto inkomen van de verzekerde uit arbeid en/of winst uit onderneming in de zin van de wet IB


Modelpolis

Geen regeling over maximale dekking,

Geen regeling wijzigingen inkomen,

Geen (actieve) toets van verzekerd bedrag op daadwerkelijk inkomen


Modelpolis

Correctiebepaling: “Indien en zolang de verzekerde na de intreding van de arbeidsongeschiktheid in totaal aan inkomen, met inbegrip van schadevergoedingen krachtens deze polis of enige andere voorzieningen van inkomstenderving wegens


Modelpolis

…arbeidsongeschiktheid, meer zou ontvangen dan een bedrag gelijk aan het gemiddelde inkomen dat verzekerde realiseerde in de 3 kalenderjaren voorafgaande aan de aanvang van de arbeidsongeschiktheid,


Modelpolis

…heeft de verzekeraar het recht het meerdere in mindering te brengen op de schadevergoeding.”

“recht hebben” laat ruimte voor debat


Modelpolis

Verzekerde som 60, inkomen 30, 50% te veel premie betaald?

Mate ao 60%, inkomstenderving 30%, uitkering 60 of 30%? Indemniteit? Uitkering niet hoger dan omvang derving?


Slotsom

De AOV is een inkomensverzekering

De rol van het inkomen in de AOV is een kwestie van heldere voorwaarden en actieve voorlichting

Variaties in de markt, ondoorzichtig

Verantwoordelijkheid aanbieder en intermediair


Einde


ad
  • Login