ZAMAN İÇİNDE BİLİM - PowerPoint PPT Presentation

ZAMAN NDE
Download
1 / 33

 • 160 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ZAMAN İÇİNDE BİLİM. BİLİM NEDİR?. “Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen.deneysek yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.”

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ZAMAN İÇİNDE BİLİM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zaman nde b l m

ZAMAN NDE

BLM


B l m ned r

BLM NEDR?

 • Evrenin ya da olaylarn bir blmn konu olarak seen.deneysek yntemlere ve gereklie dayanarak yasalar karmaya alan dzenli bilgi.

 • Bilim,yzyllar srem bilimsel bilgi retme srecinde kendi niteliini,geleneklerini ve standartlarn koymutur.ada bilimin drt nemli nitelii:eitlilik,sreklilik.yenilik ve ayklanmadr.


Bulu lar medeniyetlerin bulunduklar b lgelerin ihtiya lar na g re ortaya kar

Bulular medeniyetlerin bulunduklar blgelerin ihtiyalarna gre ortaya kar.


Bulu lar n ser veni

Bulularn Serveni

 • TEKERLEK

 • Kesilen aa ktklerinin yuvarlandnn grlmesi tekerlein atas saylr.Bundan sonra insanlar yava yava gelitirerek tekerlei bulmulardr.Bu icat 5000 yl nce mezopotamya da ortaya kmtr.

 • Tekerlein bulunmas ulamda kkl bir deiiklie neden olmutur.Bylece g ederlerken insanlar iin zorunlu bir icat olmutur.


Zaman nde b l m

 • Barut:

 • Barutun ilk ortaya k in medeniyeti tarafndan olduu bilinmektedir.Talas sava ile Mslmanlara ordanda Avrupa ya gemitir.Barut sayesinde ilerde Derebeyliklerin yklmas atolarn yktlar, bylece Avrupada derebeylerin egemenliklerine son veren krallar siyasi glerini artrdlar.Barut her alanda kullanlmaktadr.


Zaman nde b l m

 • M. 1300e doru inliler ve Msrllar kandillerde yaklan yadan kan s suyla ve bitki zamklaryla kartrarak mrekkebi buldular.

 • lk alarda kullanlan mrekkep,parmen zerine yazmak iin deriye silinmesi kolay olmayan,zel dayankl bir mrekkepti.Eski mrekkebin nemli bir zellii yaznn renginin yazarken ok soluk olmas ve daha sonrasndan kendi kendine kararmasyd.


Zaman nde b l m

Mum

 • Gnmzden yaklak 2000 yl nce ortaya kmtr.Mumun evresi balmumuyla ya da don yayla sarlm bir fitilden oluur, yaklan fitilin balmumun ya da don yann bir blmn eritir; bylece fitil yanarak srekli k saar.

 • 19.yy kadar nemli k kaynaklarndan olmay srdrmtr.


Zaman nde b l m

Cam

 • Camn hammaddesi kumdur.Kumun yapsnda bulunan silisyum dioksit, yksek scaklkta erir.

 • Camn hafif olmas ve aydnl salamas yannda estetik olmas da kullanm alan her alanda etkili olarak cam kullanlr.

 • Mezopotamyada bulunan ilk cam rnekleri tarihi M kadar dayanr.Suriyeli cam ustalar Cam fleme tekniini kullanmlardr.Trklerde cam sanat Seluklularla beraber balad Trkiye de ilk cam fabrikas 1934 ylnda Paabahede kurulmutur.


Yaz n n bulunmas

Yaznn Bulunmas

 • nsanlarn geleceklerine iz brakma tutkular M.lere kadar dayanmaktadr.nsanlarn maara duvarlarna izilen hayvan bitki vb. resimleriyle balamtr.Yaznn bulunmasyla birlikte altna alnmtr.

 • Yaznn ilk olarak Smer rahipleri tarafndan kullanld bilinmektedir.Yumuak kil zerine sivriltilmi ulu kamu paralar ile ekiller izerek gerekletirlmitir.Kullanlan kil tabletin kzgn frnlarda piirilmesi zerine ise kalc yaz elde edilmitir.


Zaman nde b l m

 • Smerlilerde yaznn ilk yaygn rnekleride genelde gnlk hayatta karlarna kan ekilleri resmetmilerdir.

 • Alfabenin evrimi ve bugn ki halini almas Latin alfabesine ulamas zerine Fenikelilerin Smerlerin yaz sistemi zerine alfabe oluturulmutur.

 • Msrlarn kulland resimli yazya Hiyeroglif denir.


Matbaa

Matbaa

 • Bilinen lk matbaa Budizimin Japonyada yaylmas iin inliler tarafndan kullanlmtr.Asyada yer alan Uygurlarnda matbaaclk faaliyetine balamalarnda komular olan in etkili olmutur.

 • Matbaann modern anlamda 15 yy.da Alman matbaac Johanne Gutenberg yapmtr.

 • 300 sayfaya yakn bask yapyordu.


Zaman nde b l m

 • Matbaann Osmanl Devletinde kullanlmas 18.yy gereklemitir.Ancak Osmanl Devletinde yaayan museviler ve Ermeni aznlklar matbaay kullanarak kendi dillerinde kitaplar basmlardr.

 • Lale devrinde batn ilerleyiini takip etmek iin Avrupaya gnderilen elilerde biride 28.Mehmet elebinin olu olan Said Mehmet Efendi gelimenin eitimden kaynaklandna ve matbaann gerekli olduuna inanmtr.


Zaman nde b l m

 • brahim Mteferrika nemlidir matbaann ortaya kmasnda 1726 ylnda matbaann gerekleri adl bir dilekeyle dnemin eyhlislama bavurdu.Ancak sadece din d kitaplarn basm iin izin alabildi. Said efendi ile birlikte ilk Osmanl matbaasn kurdu.

 • Osmanlya matbaann ge gelmesinin nedenleri

 • 1.Dini tutuculuk

 • 2.Teknik nedenler

 • 3.Toplumun hazr olmamas

 • 4.Hattatlk mesleinin yaygn olmas


B l m m rasi

BLM MRASI

 • BRUN

 • 10.yy da yaam Trk bilginlerindendir GazneliMahmutun sayesinde bilimsel almalarn srdrmtr.

 • Aristo ve Batlamyusa ait yanl bilgileri dzeltmitir.

 • Eczaclkta kitaptan ok uygulamann olmasna nem vermitir.

 • Yazd astronomi kitabnda gne tutulmasn incelemitir.Matematik,astronomi,eczaclk ve sosyoloji alanlarnda 100 den fazla eser vermitir.


Zaman nde b l m

 • mer Hayyam: Cebir konusunda nc derece denklemlerin zmne katkda bulunmutur.

 • bn-i Sina: Tp alannn yannda felsefe ve birok bilimle ilgilenmitir.Kanun adl eserinde hekimlik,ilalar ve cerahi yntemler hakknda bilgi vermitir.Avrupada ders kitab olarakda okutulmutur.


Zaman nde b l m

 • Astronomi:

 • Tarihte en ok ilgi eken bilimler arasndadr.lgi ekmesinin nedeni ise tarm etkinlikleri mevsimlerin zamann nceden bilinme isteiydi.

 • Astronomi ile din i iedir dini gnlerin belirlenmesi iinde ilgi duyulmutur.

 • Abbasi halifesi BadattaBeytl Hikmet adyla bir akademi kurdu.Halife biri amda digeriBadatta olmak zere iki rasathane kurdu.lk Gzlemevidir.


Zaman nde b l m

 • slam Dnyasnda ve Batda Astronomi Alannda almalar Yapan Bilim Adamlar

 • Ulu Bey

 • Kopernik

 • Galileo

 • Kepler

 • Newton

 • Harezmi


Co raf ke fler

CORAF KEFLER

 • 15. ve16.yy da Avrupallar yeni ticarek yollar bulmak amacyla keifler balatmlardr.Bu keiflere zemin hazrlayan nedenler unlardr.

 • 1.Avrupada corafi bilgilerin artmas

 • 2.Pusulann renilmesinin gemicilik faaliyetlerine hz vermesi

 • 3.Krallarn deerli maden arayan gemicilere destek vermesi,ve gezginlerin dou ile ilgili anlattklarn merak etmeleridir.

 • Bu nedenlerle Corafi Keifler balamtr.


Zaman nde b l m

Keifler Avrupallarn Dnya kefetme ve yeni yerler bulma giriimine verilen addr.Keiflerin sonular tm insanlk tarihini etkilemitir.

Amerikann Kefi:KristofKolomb Amerika ktasn buldu ancak burann Hindistan olduunu sand.1507 ylnda Amerika Vespui burann yeni bir kta olduunu anlad


Zaman nde b l m

 • Hindistan yolu :1487 de bartemiDiyaz mit burnuna kadar gitti.1498 de Vaskod Gama Hindistan a varmay baarmtr.

 • Macellan Dnyann yuvarlak olduunu kantlamak iin yola kt.Filipinlerde ldrld Del Kano yolculuunu devam ettirdi.


Zaman nde b l m

 • Sonular:

 • Yeni yollar bulundu

 • Smrgecilik balad.

 • Atlas okyanusu kyndaki limanlar nem kazanrken Akdeniz limanlar nem kaybetti.

 • Yeni yollarnn bulunmas Osmanl devletini olumsuz etkiledi.

 • Burjuva snf glendi.

 • Maya,Aztek ve inka uygarlklar yok edildi.

 • Zengin burjuva snf bilim ve snf adamlar desteleyerek Rnesans ve reformun douunu kolaylatrmlardr.

 • Baharat yolu zerindeki halk yoksullamtr.


Zaman nde b l m

 • RNESANS(yeniden dou)

 • 15 ve 16 yy sonlarnda sanat ve edebiyatta grlen gelimelerdir.

 • Matbaann icad,Hmanzimin etkisi(insan sevgisi)

 • Gzel sanatlarn olgunlamas,bu ileri yapanlarn mesenlerin bulunmas

 • stanbulun fethi ile baz bilim adamlarnn talyaya gitmesi

 • slam medeniyetinin etkisi

 • Corafi keiflerin etkisi


Zaman nde b l m

talya da Rnesans n etkisi ile eski uygarlklar incelenmeye balanmtr.

Fransa da Krallarn destei ile balad.

Almanyada din alannda balad

ngilterede hmanizma alannda gelimitir.

 • Rnesansn talyada Balama Sebepleri

 • * Akdenizin ortasnda olmas

 • * Hristiyanln merkezinde olmas

 • * Siyasi birliin olmamas(zgr dnce)

 • * Roma ve Yunan uygarlklarnn izlerinin bulunmas.

 • * Devletin ticaretle uramas


Zaman nde b l m

 • SONULARI

 • 1. Skolastik dnce yklm,yerini pozitif dnceye brakmtr.

 • 2.Bilimde deney ve gzleme yer verilmeye baland.

 • 3.Reform hareketleri balad ve geliti

 • 4.Rnesans mimarisi olutu.

 • 5.Ulusal dilleer geliti


Zaman nde b l m

 • REFORM

 • 16.yy Avrupasnda Katolik klsisesinde grlen yenileme hareketleri REFORM denir.

 • Tekrar sekil vermek manasna gelen reform hareketleri avrupada dini alanda meydana gelmitir.Katolik ve Ortodoks olmak zere iki byk Mezhep tarafndan temsil edilen Hristiyanln,gerek inan sisteminden uzaklatna ve aslna dndrerek slah edilmesi gerektiine inanlyordu.

 • Martin Lutherinkliseyi dzeltmek iin onun elindeki btn servetini almak gerekir sz zerine Kliseye kar halk ayaklanmas balad bunun sonucunda protestanlk ortaya kt.


Zaman nde b l m

 • Reformun sonular:

 • Avrupada yeni mezhepler ortaya karak mezhep birlii bozulmutur.

 • Katolik klisesine ve din adamlarna olan gven azalmtr.

 • Kilisenin elinde bulunan eitim sistremi laik bir dzen almtr.

 • Kilisenin elinde bulunan topraklar,mallar halk tarafndan paylalmtr.

 • Bilimsel almalarn nnde duran kilise nemini kaybetmitir.


Zaman nde b l m

 • AYDINLANMA AI

 • Tm toplumsal yaamn ve dncenin akla gre ekillendii yeni bir dneme girilimitir.Bilimsel yntem ilkeleri deney ve gzlemdir.Bu a Avrupada Aydnlanma a olarak bilinmektedir.Aydnlanma a nce ngilterede balar,oradan Fransaya sonra Almanyaya geer.

 • Bu a youn bilimsel gelimeler bilimsel gelimeler kaydedilir.

 • Aydnlanma felsefesinin asl amac evrensel insan mutluluu salamaktr.


Zaman nde b l m

 • SANAY NKILABI

 • Bilim ve teknikteki ilerlemeler sanayi nkilabn dourdu

 • El tezgahlar yerini kmr,petrol,su gcyle alan fabrikalara brakt.

 • pazarlar doyum noktasna gelen lkelerde d pazarlara almaya balad.Bu da smrgecilik faaliyetlerini balatt.

 • ngiltere deniz ar lkelerde smrge kurdu.Sanayi inklabyla birlikte lkeler yeni teknolojik rnlerle tant.


Zaman nde b l m

 • elik,demir yolunun hammaddesidir.elik retiminin artmas demir yollarnn yaygnlamasn salamtr.

 • Sanayi alannda yatrm yapan lkelerin teknolojileri hzla geliti.

 • Sanayiciler hem lkelerinin gelimine katkda bulunmu hem de dedikleri vergilerle yeni yatrmlarn yaplmasna kaynak salamlardr.

 • Hzla gelien otomasyon ve eletronik sistemler ile enerji retim imkanlar, sanayi yaplar ve teknolojilerinin gelimesini salamtr.


Zaman nde b l m

 • HATCE YCEL

 • 20110906067

 • SOSYAL BLGLER RETMENL 3-A


 • Login