Datblygiadau Cyfredol yn y Radd mewn Gwaith Cymdeithasol yng Ngymru
Download
1 / 10

Ian Thomas Rheolwr Addysg Uwch ac Addysg Gwaith Cymdeithasol Manager HE & Social Work Education - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Datblygiadau Cyfredol yn y Radd mewn Gwaith Cymdeithasol yng Ngymru Current Developments in the Social Work Degree in Wales. Ian Thomas Rheolwr Addysg Uwch ac Addysg Gwaith Cymdeithasol Manager HE & Social Work Education. Cefndir Background.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ian Thomas Rheolwr Addysg Uwch ac Addysg Gwaith Cymdeithasol Manager HE & Social Work Education' - jayme


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Datblygiadau Cyfredol yn y Radd mewn Gwaith Cymdeithasol yng NgymruCurrent Developments in the Social Work Degree in Wales

Ian Thomas

Rheolwr Addysg Uwch ac Addysg Gwaith Cymdeithasol

Manager HE & Social Work Education


Cefndir background
Cefndir NgymruBackground

 • Codi Safonau - Fframwaith Cymwysterau ar gyfer y Radd mewn Gwaith Cymdeithasol yng Nghymru

 • Raising Standards – The Qualification Framework for the Degree in Social Work in Wales


Y sefyllfa gyfredol current situation
Y Sefyllfa Gyfredol NgymruCurrent Situation

 • 8 rhaglen radd

 • 8 degree programmes

 • 350 lleoliad cymeradwy

 • 350 approved places

 • 2,076 cais yn 07/08

 • 2076 applications in 07/08

 • 14% o gynnydd o 06/07

 • 14% increase from 06/07


Y sefyllfa gyfredol current situation1
Y Ngymru Sefyllfa GyfredolCurrent Situation

 • 24% yn siarad Cymraeg

 • 24% Welsh speaking

 • Graddedigion Cyntaf 2007

 • First Graduates 2007

  • Graddiodd 86%

  • 86% graduated

  • Gorhiriwyd neu cyfeiriwyd 7%

  • 7% deferred or referred

  • 7% wedi tynnu’n ôl

  • 7% withdrawn


Rhaglen ar gyfer gwella improvement programme
Rhaglen ar gyfer Gwella NgymruImprovement Programme

 • Partneriaeth Strategol Cenedlaethol ar gyfer Hyfforddiant Gwaith Cymdeithasol

  • SAUau, Cyflorgwyr, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Yr Asiantaeth Gwella a Chyngor Gofal Cymru

 • National Strategic Partnership for Social Work Training

  • HEIs, Employers, Welsh Assembly Govt, Improvement Agency and Care Council for Wales


 • Rhaglen ar gyfer gwella improvement programme1
  Rhaglen ar gyfer Gwella NgymruImprovement Programme

  • Sefydlu Galw a Chyflenwi

   • Prosiect Casglu Data

 • Establishing Demand and Supply

  • Data Collection Project


 • Rhaglen ar gyfer gwella improvement programme2
  Rhaglen ar gyfer Gwella NgymruImprovement Programme

  • Digonolrwydd y Ddarpariaeth

  • Adequacy of Provision

   • Cymhwyster myfyrwyr gwaith cymdeithasol ar gyfer hyfforddiant o ran mynediad a pharhad

   • Suitability of social work students to access and continue their training

   • Astudiaeth Hydredol o raddedigion gwaith cymdeithasol 2007-2011

   • Longitudinal Study of social work graduates 2007 – 2011


  Rhaglen ar gyfer gwella improvement programme3
  Rhaglen ar gyfer Gwella NgymruImprovement Programme

  • Digonolrwydd y Ddarpariaeth

  • Adequacy of Provision

   • Adolygiad Thematig

   • Thematic Review

   • Ymglymiad Defnyddwyr Gwasanaeth a Chynhalwyr mewn sicrrwydd ansawdd

   • Service User and Carer involvement in QA


  Rhaglen ar gyfer gwella improvement programme4
  Rhaglen ar gyfer Gwella NgymruImprovement Programme

  • Safbwynt Cyflogwyr

  • Employer Perspective

  • Adolygu’r Radd

  • Review of Degree


  H yrwyddo dpp a chadw promoting cpd and r e tention
  H Ngymruyrwyddo DPP a ChadwPromoting CPD and Retention

  • Diffinio Rolau

  • Definition of Roles

  • Rôl Cymhwyster Proffesiynol yn fframweithiau gyrfaoedd

  • Role of PQ in career frameworks


  ad