Datblygiadau Cyfredol yn y Radd mewn Gwaith Cymdeithasol yng Ngymru
Download
1 / 10

Ian Thomas Rheolwr Addysg Uwch ac Addysg Gwaith Cymdeithasol Manager HE & Social Work Education - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Datblygiadau Cyfredol yn y Radd mewn Gwaith Cymdeithasol yng Ngymru Current Developments in the Social Work Degree in Wales. Ian Thomas Rheolwr Addysg Uwch ac Addysg Gwaith Cymdeithasol Manager HE & Social Work Education. Cefndir Background.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Ian Thomas Rheolwr Addysg Uwch ac Addysg Gwaith Cymdeithasol Manager HE & Social Work Education

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Datblygiadau Cyfredol yn y Radd mewn Gwaith Cymdeithasol yng NgymruCurrent Developments in the Social Work Degree in Wales

Ian Thomas

Rheolwr Addysg Uwch ac Addysg Gwaith Cymdeithasol

Manager HE & Social Work Education


CefndirBackground

 • Codi Safonau - Fframwaith Cymwysterau ar gyfer y Radd mewn Gwaith Cymdeithasol yng Nghymru

 • Raising Standards – The Qualification Framework for the Degree in Social Work in Wales


Y Sefyllfa GyfredolCurrent Situation

 • 8 rhaglen radd

 • 8 degree programmes

 • 350 lleoliad cymeradwy

 • 350 approved places

 • 2,076 cais yn 07/08

 • 2076 applications in 07/08

 • 14% o gynnydd o 06/07

 • 14% increase from 06/07


Y Sefyllfa GyfredolCurrent Situation

 • 24% yn siarad Cymraeg

 • 24% Welsh speaking

 • Graddedigion Cyntaf 2007

 • First Graduates 2007

  • Graddiodd 86%

  • 86% graduated

  • Gorhiriwyd neu cyfeiriwyd 7%

  • 7% deferred or referred

  • 7% wedi tynnu’n ôl

  • 7% withdrawn


Rhaglen ar gyfer GwellaImprovement Programme

 • Partneriaeth Strategol Cenedlaethol ar gyfer Hyfforddiant Gwaith Cymdeithasol

  • SAUau, Cyflorgwyr, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Yr Asiantaeth Gwella a Chyngor Gofal Cymru

 • National Strategic Partnership for Social Work Training

  • HEIs, Employers, Welsh Assembly Govt, Improvement Agency and Care Council for Wales


 • Rhaglen ar gyfer GwellaImprovement Programme

  • Sefydlu Galw a Chyflenwi

   • Prosiect Casglu Data

 • Establishing Demand and Supply

  • Data Collection Project


 • Rhaglen ar gyfer GwellaImprovement Programme

  • Digonolrwydd y Ddarpariaeth

  • Adequacy of Provision

   • Cymhwyster myfyrwyr gwaith cymdeithasol ar gyfer hyfforddiant o ran mynediad a pharhad

   • Suitability of social work students to access and continue their training

   • Astudiaeth Hydredol o raddedigion gwaith cymdeithasol 2007-2011

   • Longitudinal Study of social work graduates 2007 – 2011


  Rhaglen ar gyfer GwellaImprovement Programme

  • Digonolrwydd y Ddarpariaeth

  • Adequacy of Provision

   • Adolygiad Thematig

   • Thematic Review

   • Ymglymiad Defnyddwyr Gwasanaeth a Chynhalwyr mewn sicrrwydd ansawdd

   • Service User and Carer involvement in QA


  Rhaglen ar gyfer GwellaImprovement Programme

  • Safbwynt Cyflogwyr

  • Employer Perspective

  • Adolygu’r Radd

  • Review of Degree


  Hyrwyddo DPP a ChadwPromoting CPD and Retention

  • Diffinio Rolau

  • Definition of Roles

  • Rôl Cymhwyster Proffesiynol yn fframweithiau gyrfaoedd

  • Role of PQ in career frameworks


  ad
 • Login