regresijska analiza
Download
Skip this Video
Download Presentation
Regresijska analiza

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Regresijska analiza - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

Regresijska analiza. Doc. dr. sci. Darko Datzer. Uvod. Korelacijska analiza je vrlo smislena i često sasvim dovoljna; no, ponekad želimo iz podataka jedne varijable zaključiti koji joj rezultat najvjerojatnije odgovara u drugoj varijabli

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Regresijska analiza' - jatin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
regresijska analiza

Regresijska analiza

Doc. dr. sci. Darko Datzer

slide2
Uvod
 • Korelacijska analiza je vrlo smislena i često sasvim dovoljna; no, ponekad želimo iz podataka jedne varijable zaključiti koji joj rezultat najvjerojatnije odgovara u drugoj varijabli
 • Varijabla iz koje predviđamo vrijednost druge se naziva prediktor, a ona čiju vrijednost predviđamo ovisna
slide3
Uvod
 • Odnos između varijabli x i y definiramo kao skup svih vrijednosti koje označava zadana jednadžba y = α+ βx, gdje su α i β konstante, a x i y predstavljaju varijable čiji se odnos može definirati različitim vrijednostima x i y koji zadovoljava dana jednadžba
 • U analizama je najveći problem kako izračunati parametre regresije (αiβ); u statističkoj praksi najčešće se primjenjuju tri metode, od kojih je nama najzanimljivija metoda najmanjih kvadrata
 • Ona kreira pravac regresije koji ima najmanju sumu kvadrata odstupanja pojedinačnih y rezultata od tog pravca
pretpostavke multiple regresije
Pretpostavke multiple regresije
 • Četiri temeljne pretpostavke:
 • između ovisnih i neovisnih varijabli postoji linearan odnos;
 • b) ovisna varijabla mora biti neprekidna ili barem intervalna (mjerena na kvantitativnoj skali);
 • c) empirijska odstupanja oko regresijske površine moraju biti ista za sve vrijednosti neovisnih varijabli (homoskedastičnost) i
 • d) između parova podataka, tj. empirijskih vrijednosti varijabli ne bi smjelo biti korelacije
implementacija linearne regresije u spss u
Implementacija linearne regresije u SPSS-u
 • Inicijalna razmatranja vezana za primjenu modela
  • Veličina uzorka
  • Dummy varijable
 • Implementacija Regresijskog Modela u SPSS-u
 • Analiza SPSS outputa
pretpostavke za primjenu modela prema a fieldu
Pretpostavke za primjenu modela prema A. Fieldu
 • Tipovi varijabli
 • Varijansa različita od nule
 • Odsustvo perfektne multikolinearnosti
 • Zavisne varijable ne trebaju biti korelirane sa vanjskim varijablama
 • Homoskedastičnost
 • Neovisne greške (odsustvo autokorelacije)
 • Normalno distribuirane greške
 • Nezavisnost
 • Linearnost
tipovi varijabli
Tipovi varijabli
 • Neovisne varijable trebaju biti:
  • Kvantitativne, ili
  • Kategoričke s dvije kategorije
 • Ovisne varijable trebaju biti
  • Kvantitativne
  • Kontinuirane
  • Neograničene (u smislu čitavog opsega predviđanja )
veli ina uzorka
Veličina uzorka
 • Postoji više kriterija
  • Što veći uzorak, to bolje
  • 10 do 15 slučajeva za svaku neovisnu varijablu (najčešće)
  • 50+8*k (Green – testiranje čitavog modela)
  • 104+k (Green – testiranje svih ovisnih varijabli)
  • 100 (dobar model - ovisne varijable dobro objašnjavaju ovisnu)
  • 200 (model srednjeg kvaliteta)
  • 600 (loš model - ovisne varijable loše objašnjavaju ovisnu)
dummy varijable
Dummy varijable
 • Kategoričke varijable s dvije kategorije
 • Vrijednosti su 0 i 1
 • Primjer: transformacija varijable Obrazovanje
ad