Nathalie van beek katrien van geel macro evolutie 2009 2010
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

Nathalie van Beek Katrien Van Geel Macro-Evolutie 2009-2010 PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hopeful Monsters. Nathalie van Beek Katrien Van Geel Macro-Evolutie 2009-2010. Inhoud. Hopeful monsters Geschiedenis Controverse Hopeless monsters Macromutationistische misvatting Correlatie genexpressie en evolutie Voorbeelden hopeful monsters Schilpadden

Download Presentation

Nathalie van Beek Katrien Van Geel Macro-Evolutie 2009-2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hopeful Monsters

Nathalie van Beek

Katrien Van Geel

Macro-Evolutie

2009-2010


Inhoud

 • Hopeful monsters

  • Geschiedenis

  • Controverse

 • Hopeless monsters

  • Macromutationistische misvatting

  • Correlatie genexpressie en evolutie

 • Voorbeelden hopeful monsters

  • Schilpadden

 • Genetics species difference

  • Genetische basis van species difference

  • Major genes

 • Voorbeelden hopeful monsters

  • Drosophila

 • Besluit


Hopeful monsters

 • Term gebruikt in evolutionairebiologie

 • Beschrijfteengebeurtenis van ogenblikkelijkespeciatie die positiefbijdraagtbij het ontstaan van nieuweevolutionairegroepen

 • Grote veranderingenwordenveroorzaakt in éénstap door eenmutatietijdens de ontogonie

 • Meestemutaties gedoemdomtesterven (Monsters)

 • Soms  mutatievoordelig (Hopeful monsters)  grondleggernieuwesoort


Geschiedenis

 • 1930 – geïntroduceerd door Richard Goldschmidt

 • Macromutatie – Macro-evolutie

 • Geen accumulatie van kleine veranderingen in een populatie (Darwin) punctuatedequilibrium

Richard Goldschmidt


Geschiedenis

 • 1980 – Gould haalde Goldschmidts theorie aan als verklaring voor gaten in het fossielen bestand (theorie punctuated equilibrium)

 • 1993 – door veel weerstand trok Gould deze verklaring terug


Controverse

 • Sprongsgewijze evolutie (punctuated equilibrium)

  VS

 • Darwin : graduele evolutie van populaties (fyletisch gradualisme)

  Aanwijzingen:

 • onvolledig fossielen bestand

 • pre-adaptatie


Thomomys talpoides

Pre-adaptatie

 • Elke intermediaire vorm – tussen voorouders en afstammelingen - vervult een eigen functie

  • Vb.: halve kaak = ondersteuning van de kieuwen

    Fyletischgradualisme

 • Maar : soms geen pre-adaptieve functie te vinden  GEEN gradualisme WEL sprongsgewijs  punctuatedequilibrium

  • Vb.: externe wangzakken (geen verbinding met mond) van bepaalde knaagdieren (Geomyidae & Heteromyidae)


 • Maar :

  • Darwin’s visie:

   • 1.) natuurlijke selectie en random variatie

   • 2.) graduele, trage, continue evolutie

 • Goldschmidt was niet anti-Darwin ! (volgens Gould)

 • Zowel natuurlijke selectie, graduele evolutie en sprongsgewijze evolutie kunnen samen voorkomen


 • Hopeless monsters

  • Voorstanders hopeful monsters maken twee vaak voorkomende fouten :

  • 1.) macromutationistische misvatting

   • Eén mutatie zorgt voor een verandering van een bepaald kenmerk in een soort  extrapoleren  verschil in dat kenmerk tussen twee soorten is te wijten aan een mutatie op datzelfde gen


  1.) macromutationistische misvatting

  Vb.: Puntuated equilibrium :

  • Gedomesticeerde kip  één enkele mutatie blokkeert aanmaak veren

  • Kale hoofd van de gier  ook te wijten aan één enkele mutatie

   Fyletischgradualisme :

  • Kale hoofd van de gier  adaptatie aan voedingswijze

  Necrosyrtes monachus


  Hopeless monsters

  • 1.) macromutationistische misvatting

   • Eén mutatie zorgt voor een verandering van een bepaald kenmerk in een soort  extrapoleren  verschil in dat kenmerk tussen twee soorten is te wijten aan één mutatie in datzelfde gen

    • MAAR

 • Misvatting : foute extrapolatie

  • VB.: dwerggroei mens  aap


 • Hopeless monsters

  • Voorstanders hopeful monsters maken twee vaak voorkomende fouten :

  • 1.) macromutationistische misvatting

   • Eén mutatie zorgt voor een verandering van een bepaald kenmerk in een soort  extrapoleren  verschil in dat kenmerk tussen twee soorten is te wijten aan één mutatie in datzelfde gen

 • 2.) verandering in genexpressie gecorreleerd met evolutionair kenmerk DUS verandering v/d genexpressie heeft evolutie v/h kenmerk veroorzaakt.

  • Maar: Correlatieve verbanden zijn niet noodzakelijk causale verbanden


 • 2.) Correlatie genexpressie & evolutie

  • VB.: expressie Src gen (Sexcombsreduced gene) gecorreleerd met de aanwezigheid van sex combs bij mannetjes in Drosophila soorten

   • Puntuated equilibrium: verschil tussen soorten (in aanwezigheid sex combs) gecontroleerd door mutatie in 1 gen

   • Fyletisch gradualisme : Src gen geassocieerd met met aanwezigheid sex combs, NIET mutatie Src gen sex combs veroorzaken  door verschillende genen

     Correlatieve verbanden zijn niet noodzakelijk causale verbanden

  Drosophilamelanogaster


  Voorbeelden hopeful monsters ?

  • Schilpadden: - Opbouw schild

   - Plaatsing van de schoudergordel

  • Opbouw schild: niet te verklaren via gradualisme

   • Theorie : voorouder met bedekking van osteodermen  graduele evolutie naar beenplaten die heel het lichaam bedekten (epitheca)  verbening onder het epitheca

   • Praktijk : eerste fossiele schilpad bezat

    een compleet epitheca


  Proganochelys quenstedti


  Voorbeelden hopeful monsters ?

  • Schilpadden: - Opbouw schild

   • Plaatsing van de schoudergordel

 • Plaatsing schoudergordel: ook niet te verklaren via gradualisme

  • Theorie : progressieve achterwaartse verplaatsing van de pectorale gordel naar achteren

  • Praktijk : geen/ zeer kleine verplaatsing van de pectorale gordelMAAR een afbuiging van de ribben naar een oppervlakige positie


 • Dus ....

  • Axiale skelet van de schildpad is niet te verklaren door graduele evolutie (tussenstappen)

  • Kleine aanpassing in de ontogonie kunnen leiden tot grote morfologische veranderingen.

  • Hopeful Monster ?


  Genetics species difference

  Genetische basis

  • Genetische basis van species differences: simpel of complex

   • Aantal genetische aanpassingen groot of klein

   • Genen die zorgen voor een groot effect aan/afwezig

   • Epistasie aan/afwezig

  • Aantal factors die zorgen voor soortenverschillen:

   • Geen consistentie: mix resultaten van veel tot weinig genen


  H. Allen Orr, 2001


  • Geen reden voor consistentie : elke divergentie kan verschillen van elkaar door verschil in sterkte van selectie + door de genetische variatie die aanwezig is

   • Soorten gedivergeerd in de tijd (oudere taxa verschillen in meer factors dan jongere)

   • Qualitatieve selectie : natuurlijk vs. sexuele selectie


  Genetisch bewijzen voor punctuated equilibrium ?

  • Major genes: één enkel gen verklaart morfo-logische divergentie.

  • Genetisch bewijs hopeful monsters ?

  • Spelen ze een rol in soorten differentiatie ?


  Major genes: rol in soorten differentiatie ?

  Mimulus

  • Soms wel: Vb.: Nasonia, één chromosoom regio bepaalt grotendeels de verschillen in vleugelgrootte

  • Soms niet: morfologische verschillen die de zelfbevruchting beïnvloeden in de plant Mimulus worden gecontroleerd door verschillende loci die meestal een klein effect hebben.

  Nasonia


  Dus...

  • Major genes spelen soms een rol in de evolutie van soorten differentiatie (soms zelfs moleculair vastgelegd)

  • Bewijs voor hopeful monster theorie ??


  Drosophila

  • Hsp90 : ligt aan interface ontwikkelingspathways

  • Mutatie Hsp90  zorgt voor fenotypische variatie

  • Variatie van morfologische structuren worden gebufferd door Hsp90 gen  als Hsp90 niet werkt (mutatie of omgevingscondities) variatie komt tot uiting  kan selectie op plaatsvinden  onafhankelijk van Hsp90

  Drosophilamelanogaster


  Gevolgen Hsp90

  Rutherford et al., 1998


  Hsp90

  • Alle nakomelingen hebben mutaties  niet mogelijk door mendeliaanse segregatie (2/3 enkel)  mutatie is onafhankelijk geworden van Hsp90 en overerfelijk

  • Temperatuursafhankelijk: zeer hoge/lage temperaturen versterken/veroorzaken mutaties


  Dus ...

  • Eerste bewijs van een moleculair mechanisme dat het proces van evolutionaire veranderingen door de omgeving helpt

   • “ … may have been adaptive for particular lineages, perhaps allowing the rapid morphological radiations that are found in the fossil record.”

    Hopefull monster?


  Besluit...

  • Voor- & tegenstanders : nog steeds geen consensus

  • Bewijzen zullen anders geïnterpreteerd worden door beide partijen

  • Meer genetische testen in de toekomst zullen mogelijk duidelijkheid brengen


  Hopeful monsters

  Bedankt voor uw aandacht


  Referenties

  Gould S.J. 1977. The return of the hopeful monsters. Natural History 86: 22-30.

  Rutherford S.L. & Lindquist S. (1998). Hsp90 as a capacitor of morphological evolution. Nature 396: 336-342.

  Rieppel O. (2001). Turtles as hopeful monsters. BioEssays 23: 987-991.

  Judson O. (2008). The monster is back, and it's hopeful. The Wild Side (The New York Times Blog).

  Orr H.A. (2001). The genetics of species differences. Trends Ecol. Evol. 16: 343-350.

  Orr H.A., Masly J.P. & Presgraves D.C. (2004). Speciation genes. Curr. Opinions in Genet. Developm. 14: 675-679. 

  Coyne J. (2008.) Hopeless monsters. The Loom - a blog about life, past and future 12


 • Login