Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE”
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA.

Download Presentation

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


 • Nazwa szkoły:

 • ID grupy:

 • Kompetencja:

 • Temat:

 • Semestr:

 • Opiekun:

Zespół Szkół Miejskich nr1 Publiczne Gimnazjum nr 1 w Grajewie

96/26_MP_G2

matematyczno – przyrodnicza

Woda – zbadaj, poznaj, oceń

III 2010/2011

Mariola Jasińska


Woda – zbadaj, poznaj, oceń.

CELE PROJEKTU:

 • Prowadzenie badań oceniających stan jakości wody najbliższego regionu.

 • Zastosowanie różnorodnych metod (organoleptyczna oraz biologiczna) oceny jakości wód.

 • Zgromadzenie informacji o właściwościach, znaczeniu wody, sposobach rozdzielania mieszanin, w tym usuwania zanieczyszczeń.

 • Zbadanie wpływu detergentów na rośliny wodne, poznanie zjawiska osmozy.

 • Przeprowadzenie obserwacji mikrobiologicznych.

 • Uświadomienie potrzeby racjonalnego gospodarowania wodą.


Woda – poznaj…

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE WODY

 • Bezbarwna, bezwonna, nietoksyczna substancja występująca w trzech stanach skupienia : ciekły, stały, gazowy.

 • Jej wzór chemiczny to H2O.

 • Nie przewodzi prądu elektrycznego.

 • Cząsteczka jest dipolem (ma budowę polarną).


Woda – poznaj…

KLASY CZYSTOŚCI WÓD

I klasa- wody najczystsze nadające się do:

-bytowania w warunkach naturalnych ryb łososiowatych,

-zaopatrzenia ludności w wodę do picia,

-stosowania w zakładach przemysłowych ( np: spożywczych)

II klasa- wody nadające się do:

-bytowania w warunkach naturalnych ryb innych niż łososiowate

-hodowli zwierząt gospodarskich,

-celów rekreacyjnych , np. sporty wodne, kąpieliska.

III klasa- wody nadające się do:

-zaopatrzenia zakładów wodnych niewymagających wody najczystszej jakości

-nawadniania terenów rolniczych.


Woda – poznaj…

KRĄŻENIE WODY W PRZYRODZIE


Woda – poznaj…

ZASOBY HYDROSFERY

Hydrosfera- wodna powłoka Ziemi. Obejmuje wody: powierzchniowe, podziemne i atmosferyczne, występujące w przyrodzie.


MIESZANINA JEDNORODNA

MIESZANINA NIEJEDNORODNA

 • Krystalizacja

 • Odparowanie

 • Destylacja

 • Chromatografia

 • Filtracja

 • Dekantacja

 • Przy użyciu rozdzielacza

 • Sedymentacja

 • Metody mechaniczne

Zobacz film

KLIKNIJ

Woda – poznaj…SPOSOBY ROZDZIELANIA MIESZANIN


Woda – poznaj…

WODY NASZEGO REGIONU

Największymi zbiornikami wód stojących powiatu grajewskiego są:

 • Jezioro Rajgrodzkie

 • Jezioro Toczyłowo

 • Jezioro Mierucie

  Największymi rzekami powiatu grajewskiego są:

 • Rzeka Ełk

 • Biebrza

 • Wissa

 • Jegrznia


Woda – ZBADAJ… oceń…

OZNACZANIE WODY METODĄ ORGANOLEPTYCZNĄ

 • Cel doświadczenia: Oznaczanie zapachu i barwy wody metodą organoleptyczną.

 • Przebieg:

 • Wyniki:

Legenda:

Intensywność barwy:

0 – brak

1 – bardzo słaby

2 – słaby

3 – wyraźny

4 – silny

5 – bardzo silny

Rodzaj zapachu:

R – roślinny

G - gnilny

S - specyficzny


Woda – ZBADAJ… oceń…

BADANIE ODCZYNU WODY

Wniosek: pH badanych próbek wody mieści się w granicach od 6 do 7, co wskazuje na odczyn obojętny bądź bliski obojętnemu.


Woda – ZBADAJ… oceń…

PROCEDURA WYKONANIA WYWARU Z CZERWONEJ KAPUSTY , PROSTEGO WSKAŹNIKA pH

 • Krok 1: Poszatkuj liście czerwonej kapusty.

 • Krok 2: Umieść je w szklanym naczyniu oraz zalej wodą z etanolem.

 • Krok 3: Podgrzewaj zawartość naczynia ok. 15 min.

 • Krok 4: Zlej fioletowy roztwór.

 • Krok 5: Przed przystąpieniem do doświadczeń, ostudź wywar.


Woda – ZBADAJ… oceń…

DESTYLACJA

 • Destylacja – rozdzielanie ciekłej mieszaniny wieloskładnikowej poprzez odparowanie, a następnie skroplenie jej składników. Stosuje się ją w celu wyizolowania lub oczyszczenia jednego lub więcej związków składowych. Proces wykorzystuje różną lotność względną składników mieszaniny.

 • Materiały potrzebne do doświadczenia:

 • 1. palnik

 • 2. kolba

 • 3. nasadka destylacyjna

 • 4. termometr

 • 5. chłodnica

 • 6. oliwka wlotowa wody

 • 7. oliwka wylotowa wody

 • 8. odbieralnik

 • 9. oliwka próżniowa (gazu obojętnego)


Woda – ZBADAJ… oceń…

KRYSTALIZACJA

 • Materiały potrzebne do doświadczenia:

  -probówka

  -siarczan(VI) miedzi(II)

  -woda

 • Co i jak?

  1.Do probówki wlewamy wodę

  2.Zanurzamy siarczan(VI) miedzi(II)

  3.Pozostawiamy na kilka dni

Instrukcja doświadczenia: Miniaturowe lasy.

Do szklanki z rozcieńczonym roztworem szkła wodnego należy wrzucić kryształy siarczanu (VI) miedzi (II).

Po kilku godzinach zobaczymy ciemnozielony las.Jeżeli, zamiast siarczanu (VI) miedzi (II), wrzucimy do szklanki

kryształy siarczanu (VI) żelaza (III) ukaże się las o brunatnym zabarwieniu.

Widok będzie najbardziej zbliżony do prawdziwego lasu, jeżeli obie powyższe substancje wymieszamy i

włożymy razem do szklanki. Kryształowe zarośla będą wyrastać w brunatnych i zielonych tonacjach.

Kiedy spojrzymy uważnie na „zarośla”, wszystkie łodygi nachylone są w przybliżeniu pod tym samym kątem.

Doświadczenie należy powtórzyć z bardziej stężonym roztworem, wtedy kąt nachylenia „łodyg” zwiększy się.

Im bogatszy jest roztwór w nasze siarczany, tym gałęzie rosną bardziej prostopadle.


Woda – ZBADAJ… oceń…

ODPAROWANIE

 • Materiały potrzebne do doświadczenia:

  -szkiełko

  -palnik z trójnogiem

 • Co i jak?

  1.Na szkiełko wlewamy wodny roztwór soli

  2.Stawiamy szkiełko na trójkąt kolanowy

  3.Zapalamy palnik

  4.Obserwujemy jak z parownicy ulatnia się bezbarwny gaz a zostaje osad soli


Woda – ZBADAJ… oceń…

SEDYMENTACJA

 • Sedymentacją określamy opadanie cząstek w płynie. Proces sedymentacji zależy od wielu czynników: stężenia cząstek opadających, ich wymiaru, kształtu, gęstości, temperatury oraz, jeżeli jest to opadanie w strumieniu płynu, również od prędkości i kierunku przepływu tego płynu.

 • Materiały potrzebne do doświadczenia:

  - piasek,

  - woda,

  -zlewka,

  - bagietka, 

 • Sedymentacja piasku w wodzie.

  Do zlewki wsyp łyżeczkę piasku i dolej wody tak, aby wypełniła ok.3/4 pojemności zlewki. Zawartość zlewki wymieszaj energicznie bagietką i obserwuj opadanie ziaren.


Woda – ZBADAJ…oceń…

METODY OCZYSZCZALNIA WÓD – MIEJSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

ZUŻYCIE WODY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

WYWIAD

ZOBACZ FILM


Woda – ZBADAJ…oceń…

WPŁYW DETERGENTÓW NA ROŚLINY WODNE

I – próba kontrolna

II - + 1 ml detergentu

III - + 2 ml detergentu

IV - + 4 ml detergentu

 • Przebieg:

 • Wyniki:

  Po upływie 2 tygodni

 • Wniosek:

Po upływie 2 tygodni zaobserwowano

obumieranie pędów rośliny w próbie IV

Detergenty negatywnie wpływają na rośliny zielone. Wypłukują z nich

chlorofil, co uniemożliwia przeprowadzenie fotosyntezy.


Woda – ZBADAJ…oceń…

OSMOZA

 • Cel: Badanie biernych ruchów wody przez błonę półprzepuszczalną (komórkową) w zależności od stężenia środowiska.

 • Przebieg: Do ogórków dodajemy sól, zaś do rodzynki moczymy w wodnym roztworze cukru. Zostawiamy na 15 – 20 minut.

 • Obserwacje: Na powierzchni ogórka pojawiła się woda a plasterki stały się miękkie i wiotkie, rodzynki napęczniały. Obserwujemy ruch wody z komórek ogórka i do komórek winogron.

 • Wniosek: Woda posiada zdolność swobodnego ruchu między komórką a środowiskiem, który nazywamy osmozą.

  Woda przemieści się w kierunku do środowiska o wyższym stężeniu, w celu wyrównania stężeń po obu stronach błony.

PRZED

PO


Woda – ZBADAJ…oceń…

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH JEZIORA TOCZYŁOWSKIEGO


Woda – ZBADAJ…oceń…

WSKAŹNIKI CZYSTOŚCI WÓD

PŁYWAK ŻÓŁTOBRZEŻEK

LARWY JĘTKI

LARWY WAŻKI

KIEŁŻ

PŁOSZCZYCA

 • WNIOSEK: Na podstawie zebranych okazów oraz ich ilości stwierdziliśmy że, badana woda należy do II klasy czystości.

ŻABA TRAWNA


Uczniowie grupy projektowej 96/26_MP_G2

DZIĘKUJĄ ZA UWAGĘ

Woda – zbadaj, poznaj, oceń

 • BIBLIOGRAFIA:

 • „Chemia Nowej Ery cz.1”

 • „Fauna słodkowodna” – J. Stankiewicz

 • „Między zabawą a chemią” – K. Kostic

 • Strony internetowe: Wikipedia, WPN


Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


 • Login