Quê Hương
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 39

Thơ Đỗ Trung Quân Nhạc Giáp Văn Thạc h PowerPoint PPT Presentation


  • 158 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Quê Hương. Thơ Đỗ Trung Quân Nhạc Giáp Văn Thạc h. Quê hương là chùm khế ngọt. Cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học. Con về rợp bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc Tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ Êm đềm khua nước ven sông.

Download Presentation

Thơ Đỗ Trung Quân Nhạc Giáp Văn Thạc h

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Th trung qu n nh c gi p v n th c h

Quê Hương

Thơ Đỗ Trung Quân

Nhạc Giáp Văn Thạch


Th trung qu n nh c gi p v n th c h

Quê hương là chùm khế ngọt


Th trung qu n nh c gi p v n th c h

Cho con trèo hái mỗi ngày


Th trung qu n nh c gi p v n th c h

Quê hương là đường đi học


Th trung qu n nh c gi p v n th c h

Con về rợp bướm vàng bay


Th trung qu n nh c gi p v n th c h

Quê hương là con diều biếc

Tuổi thơ con thả trên đồng


Th trung qu n nh c gi p v n th c h

Quê hương là con đò nhỏ

Êm đềm khua nước ven sông


Th trung qu n nh c gi p v n th c h

Quê Hương - Thơ Đỗ Trung Quân

Quê hương là gì hở mẹ

Mà cô giáo dạy phải yêu

Quê hương là gì hở mẹ

Ai đi xa cũng nhớ nhiều

Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay

Quê hương là con diều biếc

Tuổi thơ con thả trên đồng

Quê hương là con đò nhỏ

Êm đềm khua nước ven sông

Quê hương là cầu tre nhỏ

Mẹ về nón lá ngiêng che

Quê hương là đêm trăng tỏ

Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một Mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người

Quê hương là vàng hoa bí

Là hồng tím giậu mồng tơi

Là đỏ đôi bờ dâm bụt

Màu hoa sen trắng tinh khôi ...

Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một Mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người ...!


Th trung qu n nh c gi p v n th c h

Ca sĩHoài Nam


Th trung qu n nh c gi p v n th c h

Chiều chiều chim vịt kêu chiều

Bâng khuâng nhớ bạn chín chiều ruột đau

Chiều chiều ra đứng ngõ sau

Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều

Have a nice day !

PPS-KH


  • Login