Alla Pozdnakova, post doc Nordisk institutt for sjørett - PowerPoint PPT Presentation

Havrettskonvensjonen og reglene i EU og Norge som grunnlag for strafforf
Download
1 / 6

 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Havrettskonvensjonen og reglene i EU og Norge som grunnlag for strafforf ølgning av miljøforbrytelser i skipsfart. Alla Pozdnakova, post doc Nordisk institutt for sjørett. Havrettskonvensjonen. Kyststat er s tvangsmakt utenfor sj øterritorium er begrenset under art. 220

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Alla Pozdnakova, post doc Nordisk institutt for sjørett

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Alla pozdnakova post doc nordisk institutt for sj rett

Havrettskonvensjonen og reglene i EU og Norge som grunnlag for strafforfølgning av miljøforbrytelser i skipsfart

Alla Pozdnakova, post doc

Nordisk institutt for sjørett


Havrettskonvensjonen

Havrettskonvensjonen

 • Kyststaters tvangsmakt utenfor sjøterritorium er begrenset under art. 220

 • Samspill mellom kyst-, havne- og flaggstater i straffesaker

  • Havnestaters jurisdiksjon(art. 218)

  • Flaggstaten kan overta saken (art. 228)


Premissene for straffansvar hr og marpol

Premissene for straffansvar– HR og Marpol

 • Definisjon av ulovlig forurensning fra skip

  • MARPOL 73/78 (og Marpol-forskriften)

 • Skyldkravet?

 • Vesentlighetskriteriet for vurdering av straffansvar?

 • Hvemkan/skal straffes?


Alla pozdnakova post doc nordisk institutt for sj rett

 • Behov for mer omfattende harmonisering av nasjonale strafferettslige regimer

 • EU/EØS – felles prinsipper for straffansvar

  • Direktiv 2005/35/EC

  • Rådets rammebeslutning 2005/667/JHA (opphevet)

  • Endringsdirektiv 2009/123/EC


Direktive

Direktive

 • Straffereglenes virkeområde

 • Legaldefinisjoner

  • ”Overtredelse”

  • Skyldkravet

  • Unntak fra ansvar (Intertanko v. Commission)

 • Men ikke konkrete straffesanksjoner

 • Havnestaters forpliktelser


Norske regler

Norske regler

 • Skipssikkerhetsloven (2007)

  • Kap. 10 Straffansvar

 • Forurensningsloven (1981)

  • Akutt forurensning, kap. 6

 • Straffeloven 1902 [2005]

  • Alvorlig miljøkriminalitet, art. 152b [ny art. 240]


 • Login