slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Alla Pozdnakova, post doc Nordisk institutt for sjørett

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Alla Pozdnakova, post doc Nordisk institutt for sjørett - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Havrettskonvensjonen og reglene i EU og Norge som grunnlag for strafforf ølgning av miljøforbrytelser i skipsfart. Alla Pozdnakova, post doc Nordisk institutt for sjørett. Havrettskonvensjonen. Kyststat er s tvangsmakt utenfor sj øterritorium er begrenset under art. 220

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Alla Pozdnakova, post doc Nordisk institutt for sjørett' - jamalia-erickson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Havrettskonvensjonen og reglene i EU og Norge som grunnlag for strafforfølgning av miljøforbrytelser i skipsfart

Alla Pozdnakova, post doc

Nordisk institutt for sjørett

havrettskonvensjonen
Havrettskonvensjonen
 • Kyststaters tvangsmakt utenfor sjøterritorium er begrenset under art. 220
 • Samspill mellom kyst-, havne- og flaggstater i straffesaker
  • Havnestaters jurisdiksjon(art. 218)
  • Flaggstaten kan overta saken (art. 228)
premissene for straffansvar hr og marpol
Premissene for straffansvar– HR og Marpol
 • Definisjon av ulovlig forurensning fra skip
  • MARPOL 73/78 (og Marpol-forskriften)
 • Skyldkravet?
 • Vesentlighetskriteriet for vurdering av straffansvar?
 • Hvemkan/skal straffes?
slide4
Behov for mer omfattende harmonisering av nasjonale strafferettslige regimer
 • EU/EØS – felles prinsipper for straffansvar
  • Direktiv 2005/35/EC
  • Rådets rammebeslutning 2005/667/JHA (opphevet)
  • Endringsdirektiv 2009/123/EC
direktive
Direktive
 • Straffereglenes virkeområde
 • Legaldefinisjoner
  • ”Overtredelse”
  • Skyldkravet
  • Unntak fra ansvar (Intertanko v. Commission)
 • Men ikke konkrete straffesanksjoner
 • Havnestaters forpliktelser
norske regler
Norske regler
 • Skipssikkerhetsloven (2007)
  • Kap. 10 Straffansvar
 • Forurensningsloven (1981)
  • Akutt forurensning, kap. 6
 • Straffeloven 1902 [2005]
  • Alvorlig miljøkriminalitet, art. 152b [ny art. 240]
ad