M stsk zemn orientovan informa n syst m
Download
1 / 27

Městský územně orientovaný informační systém - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Městský územně orientovaný informační systém. __________________________________________________. Jiří Černý Magistrát hlavního města Prahy Nám. F. Kafky 3 , Praha  1    tel: 02 – 36003118 E-Mail: [email protected] .cz. Obsah příspěvku.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Městský územně orientovaný informační systém' - jalen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
M stsk zemn orientovan informa n syst m

Městský územně orientovaný informační systém

__________________________________________________

Jiří Černý

Magistrát hlavního města Prahy

Nám. F. Kafky 3, Praha  1   

tel: 02 – 36003118

E-Mail: [email protected]

Konference ISS 2003


Obsah p sp vku
Obsah příspěvku

___________________________________________________

 • Datapro městský Web GIS Praha (WGP)

 • popis jednotlivých GIS aplikací

 • mapové portály pro Intranet, Extranet a Internet MHMP

 • správa datové základny

 • správa systému

 • poskytování geografických vrstev a mapových služeb

 • vývoj aplikací.

Konference ISS 2003


Sou asn stav
Současný stav

_________________________________________________

 • MURIS - (ve verzích pro intranet MHMP a pro veřejný Internet)

 • adresní systém (Internet)

 • atlas životního prostředí

 • povodeň 2002

 • cyklotrasy.

Konference ISS 2003


Muris
MURIS

_________________________________________________

 • Vlastní řešení SAS (ICZ)

 • uložení dat SDE/Informix

 • jakékoliv úpravy vyžadují programování na zakázku u autorů systému

 • nestandardní GUI, problematické ovládání

 • veškerá aktualizace v rukou autorů systému.

Konference ISS 2003


Muris technick mapa
Muris –technická mapa

Konference ISS 2003


Adresn syst m
Adresní systém

_________________________________________________

 • Technologie MOIMS firmy ESRI

 • oficiální adresy v Praze

 • pro veřejnost i úředníky MHMP

 • cílem je automatizovaná aktualizace datové základny tému.

Konference ISS 2003


Adresn syst m1
Adresní systém

Konference ISS 2003


Atlas ivotn ho prost ed
Atlas životního prostředí

____________________________________________________

 • Technologie WebMap Hydrosoft Sirion

 • komplexní informace o životním prostředí v Praze.

Konference ISS 2003


Atlas ivotn ho prost ed1
Atlas životního prostředí

Konference ISS 2003


Povode 2002
Povodeň 2002

____________________________________________________

 • Technologie Tmapserver firmy TMapy

 • nadstavba nad ArcIMS

 • prezentace skutečných a modelových dat.

Konference ISS 2003


Povode 20021
Povodeň 2002

Konference ISS 2003


E en v voj syst mu web gis praha wgp
Řešení – vývoj systému Web GIS Praha (WGP)

____________________________________________________

 • Pracovní skupina MHMP, ÚRM- IMIP

 • řešitelské pracoviště odbor INF MHMP

 • otevřený systém pro další městské subjekty, plná podpora heterogennímu prostředí a otevřeným standardům

 • vypsaná výzva více zájemcům, realizace během letošního a počátkem příštího roku

 • další rozvoj systému bude přístupný dalším firmám respektujícím datová a komunikační rozhraní.

Konference ISS 2003


Strategick rozhodnut esri arcims sde oracle
Strategické rozhodnutí – ESRI ArcIMS, SDE, Oracle

____________________________________________________

 • Rozšíření technologií ESRI v městské správě, kvalifikovaní pracovníci na MHMP

 • nativní formáty ESRI, jednotné uložení dat

 • aktualizace a vývoj může probíhat plně pod kontrolou odboru INF MHMP

 • software běží na robustní architektuře SUN/Solaris.

Konference ISS 2003


U ivatel syst mu
Uživatelé systému

____________________________________________________

 • Veřejnost – Internet

 • magistrátní Intranet

 • městský Extranet (městské části, městské organizace).

Konference ISS 2003


Pot eby u ivatel z intranetu a extarnetu
Potřeby uživatelů z Intranetu a Extarnetu

____________________________________________________

 • Specializované aplikace pro jednu oblast (informační mapa, katastrální mapa …)

 • univerzální aplikace, náhrada stolního GIS pro většinu úředníků, vlastní mapové kompozice, editace uživatelské vrstvy a alfanumerických dat

 • těžký klient (ArcView, Arc/INFO) pro specialisty, WGP poskytuje data.

Konference ISS 2003


Datov z kladna
Datová základna

____________________________________________________

 • klady mapových listů

 • hranice Prahy, městských obvodů, správních obvodů, městských částí, katastrálních území, urbanistických obvodů

 • adresní body

 • budovy

 • bloková mapa parcelní, základní, generalizovaná

 • parcely právní stav a skutečný stav

Konference ISS 2003


Datov z kladna pokr
Datová základna – pokr.

____________________________________________________

 • doplňková kresba

 • vnitřní kresba

 • mapové značky

 • místopisné názvy

 • ulice

 • uliční úseky

 • názvy ulic

 • ulice generalizované

 • sledovaná síť komunikací

Konference ISS 2003


Datov z kladna pokr1
Datová základna – pokr.

____________________________________________________

 • železniční koleje

 • železniční koleje generalizované

 • železniční stanice

 • hranice dopravních zón

 • cyklistické trasy

 • trasy metra

 • stanice metra

 • cenová mapa Prahy

 • barevné ortofotomapy

Konference ISS 2003


Datov z kladna pokr2
Datová základna – pokr.

____________________________________________________

 • vodní plochy

 • vodní toky

 • zátopové čáry

 • stínovaný reliéf

 • vrstevnice

 • biogeografická diferenciace generelu zeleně

 • průzkumová část generelu zeleně

Konference ISS 2003


Datov z kladna pokr3
Datová základna – pokr.

____________________________________________________

 • územní systém ekologické stability generelu zeleně

 • chráněná území a ochranná pásma

 • památné stromy

 • přírodní parky

 • významné krajinné prvky

 • spádové oblasti nemocnic

 • sítě.

Konference ISS 2003


Internet aplikace pro ve ejnost
Internet - aplikace pro veřejnost

____________________________________________________

 • Veřejná informační mapa

 • územní plán (pouze základní vrstvy)

 • cenová mapa

 • cyklistické trasy.

Konference ISS 2003


Internet extranet aplikace pro m stskou spr vu
Internet, Extranet - aplikace pro městskou správu

____________________________________________________

 • Informační mapa s neveřejnými daty

 • územní plán (všechny vrstvy)

 • technická infrastruktura

 • obecný WGP.

Konference ISS 2003


Z kladn funkce aplikac
Základní funkce aplikací

____________________________________________________

 • zvětšení/zmenšení zvolené oblasti, návrat k základnímu měřítku

 • posun zobrazené oblasti

 • volbu měřítka

 • rychlý přesun na vybranou oblast prostřednictvím přehledové mapy

 • zobrazení textové či multimediální informace z připojené databáze po klepnutí myší na objekt v mapě

Konference ISS 2003


Z kladn funkce pokr
Základní funkce – pokr.

____________________________________________________

 • návrat k předcházející a následující stránce

 • měření vzdálenosti

 • měření plochy vybraného plošného objektu

 • nalezení sousedních objektů

 • zobrazení specifikované obálky kolem vybraného objektu zvětšení/zmenšení zvolené oblasti

Konference ISS 2003


Z kladn funkce pokr1
Základní funkce – pokr.

____________________________________________________

 • tisk mapy přizpůsobené konkrétní uživatelské potřebě s volitelnou velikostí

 • kopírování do schránky pro vložení mapy či textu do jiné aplikace

 • volba rozměru mapového okna

 • nápověda.

Konference ISS 2003


Vzd len poskytov n vrstev a dal mapov slu by
Vzdálené poskytování vrstev a další mapové služby

____________________________________________________

 • Centrálně spravovaná data pro aplikace v městském Extranetu

 • služby ostatním aplikacím (např. generování mapy), komunikace v XML.

Konference ISS 2003


Spr va datov z kladny v voj aplikac
Správa datové základny, vývoj aplikací

____________________________________________________

 • Skripty pro automatizovanou aktualizaci

 • podpora tvorby jednoduchých aplikací

 • vývojové prostředky na serverové straně Java, PHP)

 • klient JavaScript, Java (pro obecný WGP, v Intranetu a Extranetu).

Konference ISS 2003


ad