BESCHERMING VAN INNOVATIES
Download
1 / 39

BESCHERMING VAN INNOVATIES - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

BESCHERMING VAN INNOVATIES. Kris Keymolen. Inleiding. Intellectuele eigendom: een instrument ten voordele van de ondernemingen: Waarom? Wat? Hoe?. Waarom?. Exclusiviteit (concurrentievoordeel) Waarde (Coca-Cola: 66,66 miljard USD – bron Interbrand 2008) Aanmoediging personeel

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' BESCHERMING VAN INNOVATIES' - jalen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Inleiding
Inleiding

Intellectuele eigendom: een instrument ten voordele van de ondernemingen:

 • Waarom?

 • Wat?

 • Hoe?


Waarom
Waarom?

 • Exclusiviteit (concurrentievoordeel)

 • Waarde (Coca-Cola: 66,66 miljard USD – bron Interbrand 2008)

 • Aanmoediging personeel

  België is wereldwijd 9de in de lijst van landen die creativiteit exporteren en vertegenwoordigt 2,8% op de wereldmarkt (UN Worldwide Survey, De Standaard, 5 juni 2008)


les hommes

savent pourquoi…


Overzicht
Overzicht

Kort overzicht van intellectuele rechten:

a) Onderscheidingstekens van een onderneming: Vennootschapsnamen, handelsnamen, uithangborden, merken

b) Technische uitvindingen: octrooirecht en know-how

c) Industriële design: tekeningen- en modellenrecht, auteursrecht

d) Overige: databanken, …


Overzicht1
Overzicht

I. Vennootschapsnamen

II. Handelsnamen

III. Merken

IV. Tekeningen en modellen

V. Auteursrecht

VI. Octrooirecht

VII. Conclusie


I vennootschapsnaam
I.Vennootschapsnaam

Definitie:

De juridische identiteit, de naam waaronder een vennootschap werd opgericht en die vermeld staat in de statuten

Bescherming:

 • Het recht ontstaat bij de oprichting van een vennootschap onder een bepaalde naam

 • Belgische vennootschapswet

 • Zeer beperkte bescherming


Ii handelsnaam
II.Handelsnaam

Definitie:

De commerciële identiteit van een onderneming, de naam waaronder een onderneming haar activiteit voert

Vb. Belgacom Mobile = vennootschapsnaam

Proximus = handelsnaam

Bescherming:

 • Het recht ontstaat door het gebruik

 • Art. 8 Verdrag van Parijs en Belgische Handelspraktijkenwet

 • Beperkte bescherming


Iii merken
III.Merken

mannen weten waarom


Merken voorwerp bescherming 1
Merken–voorwerpbescherming(1)

Definitie:

 • Alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling

 • met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of hun verpakking

 • mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden (« Europese » definitie)


Merken voorwaarden bescherming 1
Merken–voorwaardenbescherming(1)

Vier voorwaarden:

 • Vatbaar voor grafische voorstelling

 • Onderscheidend

 • Beschikbaar

 • Niet misleidend


Merken voorwaarden bescherming 2
Merken – voorwaarden bescherming (2)

Onderscheidend vermogen

Zwakke merken/sterke merken


Merken bescherming 1
Merken– bescherming (1)

Hoe bescherming verkrijgen ?

 • Door registratie

 • Procedure – mogelijk verloop:

  • Indienen aanvraag

  • Onderzoek op formele gronden (vb. taksen betaald?)

  • Onderzoek op absolute gronden (onderscheidend vermogen, strijdig met openbare orde, …)

  • Onderzoek op relatieve gronden (rechten van derden): informatieve waarde of basis weigering

  • Publicatie voor oppositie

  • Mogelijke oppositie

  • Registratie

  • Publicatie registratie


Merken bescherming 2
Merken – bescherming(2)

Beschermingsduur:

« Like diamonds, trademarks are forever »

 • Benelux – gemeenschapsmerk – internationaal merk: 10 jaar, onbeperkt verlengbaar met nieuwe perioden van 10 jaar


Merken bescherming 3
Merken – bescherming(3)

Bescherming in de Europese Unie:

 • Benelux en nationale registraties, of

 • Gemeenschapsmerk registratie, of

 • Internationale registratieModellen voorwerp van bescherming 1
Modellen– voorwerp van bescherming (1)

Voorwerp van bescherming:

 • Definitie:

  • de verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan,

  • die wordt afgeleid uit de kenmerken van

  • met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrensgel zelf of de versiering ervan

   (=“Europese” definitie)


Modellen voorwaarden bescherming 1
Modellen– voorwaarden bescherming (1)

Voorwerp van bescherming:

Twee voorwaarden:

 • Nieuw

 • Eigen karakter


Modellen voorwaarden bescherming 2
Modellen – voorwaarden bescherming (2)

Nieuw (1):

 • Geen eerder identiek model is voor het publiek beschikbaar gesteld (“State of the Art”)

 • Identiek = ook modellen waarvan de kenmerken slechts in onbelangrijke details verschillen


Modellen voorwaarden bescherming 3
Modellen – voorwaarden bescherming (3)

Eigen karakter:

 • Verschillende algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker t.o.v. eerdere tekeningen of modellen die aan het publiek zijn beschikbaar gesteld

 • Vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling


Modellen voorwaarden bescherming 4
Modellen – voorwaarden bescherming (4)

Ter beschikking stellen:

De « state of the art » wordt bepaald door alles wat:

 • wereldwijd

 • zonder tijdsbeperking

 • op één of andere manier is openbaar gemaakt

 • mits het ter kennis kan zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector binnen de EG of Europese Economische Ruimte


Modellen bescherming 1
Modellen– bescherming (1)

Hoe modelbescherming verkrijgen ? (1)

 • Door registratie (vb. Benelux wet, Gemeenschapsverordening )

 • Door de eerste ter beschikking stelling van het publiek in de Europese Unie (gemeenschapsverordening)


Modellen bescherming 2
Modellen– bescherming (2)

Beschermingsduur:

 • Geregistreerde modellen in de EU: => max. 25 jaar

 • Niet geregistreerde Gemeenschapsmodellen: 3 jaar vanaf hun eerste ter beschikkingstelling in de EU


Modellen bescherming 3
Modellen– bescherming (3)

Bescherming in de Europese Unie:

 • Benelux en nationale registraties, of

 • Gemeenschaps registratie, of

 • Internationale registratie


V auteursrecht
V. Auteursrecht

Definitie:

Het auteursrecht is van toepassing op een origineel « literair of artistiek werk ».

Ruime interpretatie: ook industriële design

Bescherming:

 • Door het feit van de creatie (geen registratie)

 • Zware bewijslast

 • Bescherming moet land per land worden opgeëist

 • 70 jaar na het overlijden van de auteur


Vi octrooirecht
VI. Octrooirecht

 • Definitie uitvinding (>< ontdekking ):

  - Een product of werkwijze

  - Een antwoord op een technische probleem, antwoord met een technisch aspect

  - Alle industriële sectoren (scheikunde, mechanica, electronica, biotechnologie)


Beschermingsvoorwaarden 1
Beschermingsvoorwaarden(1)

 • Absolute nieuwheid (mag wereldwijd geen deel uitmaken van de « stand van de techniek » of voorwerp uitmaken van een octrooi-aanvraag)

 • Uitvinderswerkzaamheid (niet voor de hand liggend voor een deskundige)

 • Vatbaar voor industriële toepassing


Bescherming octrooien
Beschermingoctrooien

 • Bescherming via registratie

 • Territoriaal: nationaal, regionaal (Europees) of internationaal (PCT)

 • Duurtijd: maximaal 20 jaar

 • UItzondering medicijnen verlenging mogelijk van max. 5 jaar (Aanvullend beschermingscertificaat)


Conclusie
Conclusie

Elke ondernemer beschikt over intellectuele rechten

Identificeer en bescherm uw tekens, creaties en uitvindingen

Zo niet laat u toe dat uw concurrenten profiteren van uw imago en inspanningen


Kirkpatrick

KIRKPATRICK

Wie? Wat? Waarom?


Een beetje achtergrondinfromatie 1
Een beetje achtergrondinfromatie (1)

 • Opgericht in 1852 door Henry William Kirkpatrick

 • Nog steeds in handen van de Belgische erfgenamen van de stichter (familie Plucker)

 • ISO 9001 certificatie

 • Belgisch en internationaal cliënteel gaande van KMO’s tot grote internationale ondernemingen evanals officiële instellingen

 • Internationaal georiënteerd met speciale aandacht voor Japan en China


Een beetje achtergrondinformatie 2
Een beetje achtergrondinformatie (2)

 • Een veertigtal werknemers

 • Twee vestigingen (Terhulpen en Diegem)

 • 15 octrooispecialisten en paralegals

 • 17 merken-en modellengemachtigden/IP specialisten en hun paralegals

 • Internationaal netwerk van geselecteerde partners


Onze diensten 1
Onze diensten (1)

Inzake merken en modellen:

 • Strategisch advies

 • Registratie-aanvragen en vernieuwingen

 • Beschikbaarheidsonderzoeken

 • Audit (optimalisering van uw portfolio)

 • Bewakingen

 • Conflictbehandeling (opposities, onderhandelingen)

 • Databank « Patricia » (online consultaties)


Onze diensten 2
Onze diensten (2)

Meer juridisch:

 • Contracten (coëxistentie, licenties, vertrouwelijkheidsovereenkomsten, distributie, …)

 • Seminaries bestemd voor werknemers

 • Arbitrageprocedures (CEPINA, WIPO)

 • Beschrijvende beslagen

 • Due diligence


Onze diensten 3
Onze diensten (3)

Inzake octrooien:

 • Strategisch advies

 • Onderzoeken naar « prior art  »

 • Opstellen van octrooi-aanvragen

 • Indienen, opvolgen van octrooi-aanvragen en valideringen

 • Opposities en beroep

 • Bewaking van octrooien

 • Opzoekingen « exploitatievrijheid »

 • Opvolgen vernieuwingen en jaartaksen


Onze diensten 31
Onze diensten (3)

Vertegenwoordiging bij:

 • Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM)

 • Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

 • The European Patent Office (EPO)

 • Belgische en Nederlandse octrooibureau

 • Institut National de la Propriété Industrielle (INPI- Frans bureau voor industriële eigendom)


Onze dienstverlening
Onze dienstverlening

 • Betrokkenheid

 • Transparantie

 • Snelheid

 • OplossingsgerichtKirkpatrick SA/NV Intellectual Property

LA HULPE– Avenue Wolfers 32 – B-1030 La Hulpe – Tel: +32 652 16 00 – Fax: +32 2 652 19 00

DIEGEM– Twin Squares – Culliganlaan 1B – B-1831 Diegem – Tel: +32 2 403 11 34 – Fax: +32 2 403 11 38

[email protected] – www.kirkpatrick.eu


ad