Refah devletleri
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 3

Refah Devletleri PowerPoint PPT Presentation


  • 74 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Refah Devletleri. Yardımcı Doçent Doktor Cenk Aygül.

Download Presentation

Refah Devletleri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Refah Devletleri

Yardımcı Doçent Doktor Cenk Aygül


  • İkinci Dünya Savaşı sonrasında ileri kapitalist ülkeler, (en başta da Avrupa) bugün bile hala nedenlerini tartıştığımız 1970 ortalarına kadar süren uzun bir büyüme evresine girdi (kapitalizmin altın çağı). Bu kapitalizmin döngüsel doğasını düşündüğümüzde sapkın bir durumdu; kapitalizm krizsiz 25 yıllık bir büyüme dönemine giriyordu. Kullanılan araçlardan biri Keynezyen ince ayar (finetuning). Talep yönlü Keynezyenizm bir yeni sınıf uzlaşması fikrine dayanıyordu ve yüksek büyüme oranları, ücretlere de aynı oranda yansıtıldı. Refah devletleri bu dönemde kurulmalarını tamamladılar.


  • Login