KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZADZANIA PRODUKCJA

KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZADZANIA PRODUKCJA PowerPoint PPT Presentation


  • 841 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Program wyklad

Download Presentation

KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZADZANIA PRODUKCJA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZADZANIA PRODUKCJA Wyklad I Prowadzacy: Dr hab. inz. Jerzy Lipski, prof. P.L. E-mail [email protected]

2. Program wykladˇw Techniki CAx w przedsiebiorstwach konkurujacych na globalnym rynku; Realizacja koncepcji efektywnej produkcji z zastosowaniem komputerowo zintegrowanego wytwarzania; Systemy planowania i sterowania produkcja (PPC); Rola systemˇw CAD w modelowaniu geometrycznym produktu i projektowaniu; Systemy wspomagania projektowania technologii produkcji (CAD/CAP); Planowanie technologiczno organizacyjne z zastosowaniem wspomagania komputerowego; Rola baz danych w zarzadzaniu produkcja i systemy ich organizacji; Wymiana danych miedzy modulami funkcjonalnymi w systemach CAx; Zarzadzanie danymi produktu (PDM) ľ funkcje i zastosowanie; Techniki rapid prototyping i rapid tooling (RP/RT) ľ jako metoda na zmniejszenie kosztu rozwoju produktu; Problemy wdrazania technik CAx w przedsiebiorstwach; Przyklady kompleksowych rozwiazan informatycznych Computer Integrated Manufacturing (CIM);

3. Literatura Praca zbiorowa pod red. M. Brzezinskiego ľ Organizacja i sterowanie produkcja. Projektowanie systemˇw produkcyjnych i procesˇw sterowania produkcja ľ Agencja wyd. Placet Warszawa 2002, (rozdz. 10); Matuszek J., Kuric I., Debnar R. - Computer Aided Process Planning ľ Wyd. Politechniki Lˇdzkiej, Bielsko Biala 1999; Weiss Z. ľ Techniki komputerowe w przedsiebiorstwie- wyd. Politechniki Poznanskiej Poznan 1998; Andrzejewski,Jona,Mlodkowski ľ Komputerowe systemy finansowo-ksiegowe - Wyd. PSB 2002; Krzysztof Augustyn - Komputerowe wspomaganie obrˇbki skrawaniem ľWyd. Helion 2002; M.Miecielica, G.Kaszkiel ľ Komputerowe wspomaganie wytwarzania - Wyd. MIKOM 1999

4. Techniki CAx w przedsiebiorstwach konkurujacych na globalnym rynku; Tendencje zmian na konkurencyjnym rynku; Metody zmniejszania kosztˇw i zwiekszania wydajnosci przez wprowadzanie coraz to krˇtszych cykli rozwoju produktˇw, procesˇw ich produkcji, przez minimalizacje stanˇw zapasˇw i sprawna logistyke, oraz dzieki stosowaniu efektywnych i innowacyjnych koncepcji realizacyjnych w produkcji, w rodzaju: LP (Leon Produktion) - produkcja racjonalna, JIT (Just in Time) sterowanie zaopatrzeniem zgodnie z zasada dokladnie na czas, TQM (Total Quality Management) - kompleksowe zarzadzanie jakoscia, VF (Virtual Factory) - przedsiebiorstwa wirtualne.

5. Strategiczne dzialanie przedsiebiorstwa

6. Standaryzacja: normy serii ISO 9000 - odnoszace sie do sterowania jakoscia, normy serii ISO 14000 dotyczace ekologicznej produkcji, norma ISO 10303, nazwana powszechnie norma STEP (Standard for the Exchange ofProduct Model Data) opisujaca standard wymiany danych modelu produktu. Standaryzuje ona modelowanie produktu i procesˇw jego wytwarzania, z uwzglednieniem formatˇw wymiany danych oraz integracji wielofunkcyjnych systemˇw komputerowych, wspomagajacych projektowanie i produkcje.

7. Cechy konkurencyjnej produkcji

8. Efektywnosc dzialan

9. Funkcje systemˇw CAx

10. Techniki CAx PPC (Production Planning and Control) - planowanie i sterowanie produkcja. Sa to systemy pelniace nadrzedna role w przetwarzaniu danych w wielu obszarach przedsiebiorstwa w rˇznym horyzoncie czasowym. Do glˇwnych funkcji tych systemˇw nalezy planowanie, przygotowywanie i sterowanie procesami wytwˇrczymi w zakresie realizacji poszczegˇlnych zlecen produkcyjnych, a w szczegˇlnosci terminˇw ich realizacji, zaopatrzenia materialowego, obciaşzenia stanowisk i gniazd wytwˇrczych oraz aktywnej kontroli produkcji w toku.

11. Techniki CAx CAD (Computer Aided Design) - komputerowo wspomagane projektowanie. Sa to narzedzia i techniki wspomagajace prace w zakresie projektowania, modelowania geometrycznego, obliczeniowej analizy FEM oraz tworzenia i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej, w tym struktury produktu i list kompletacyjnych. Systemy CAD sa tez stosowane do opracowywania dokumentacji technologicznej (karty i formularze operacji technologicznych wraz ze szkicami), przeznaczonej do obrˇbki na konwencjonalnych obrabiarkach.

12. Techniki CAx CAE (Computer Aided Engineering) - komputerowo wspomagane prace inzynierskie. W sklad tej klasy systemˇw wchodza m.in. narzedzia inzynierskie, umozliwiajace komputerowa analize sztywnosci i wytrzymalosci konstrukcji oraz symulacje procesˇw zachodzacych w zaprojektowanych ukladach. Do klasy CAE zalicza sie takze wszystkie systemy problemowo zorientowane i aplikacje z rˇznych dziedzin techniki, aplikowane najczesciej na sprzecie PC.

13. Techniki CAx CAP (Computer Aided Planing) - komputerowo wspomagane planowanie. Metody i narzedzia wspomagajace projektowanie technologiczne, obejmujace opracowanie dokumentacji technologicznej z uwzglednieniem modelu geometrycznego przedmiotu, jego stanˇw posrednich, narzedzi, oprzyrzadowania, rodzaju maszyn i parametrˇw obrˇbki, ale bez konkretnego okreslenia terminˇw i stanowisk wytwˇrczych. Systemy CAP wspomagaja, prace zwiazane z programowaniem urzadzen sterowanych numerycznie: obrabiarek, robotˇw, wspˇlşrzednosciowych maszyn pomiarowych, systemˇw transportowych.

14. Techniki CAx CAPP (Computer Aided Process Planning) - komputerowo wspomagane planowanie procesˇw. Ta klasa systemˇw jest szersza niz klasa CAP. W zakresie zastosowan CAPP mieszcza sie takze wszystkie metody i techniki technologicznego przygotowania produkcji realizowanej w konwencjonalnych technologiach, wspomaganych technikami komputerowymi i systemami ekspertowymi.

15. Techniki CAx CAM (Computer Aided Manufacturing) Ś komputerowo wspomagane wytwarzanie. Sa to techniki i narzedzia wspomagajace tworzenie i aktywizowanie programˇw NC na poziomie wydzialu produkcyjnego oraz nadzˇr, sterowanie urzadzeniami i procesami wytwarzania i montazu na najnizszym poziomie systemˇw wytwˇrczych. Ich funkcje odnosza sie zazwyczaj do wszystkich urzadzen sterowanych numerycznie, a wiec do obrabiarek, wspˇlrzednosciowych maszyn pomiarowych, robotˇw, systemˇw transportowych oraz innych urzadzen obslugiwanych np. za pomoca sterownikˇw PLC.

16. Techniki CAx CAQ (Computer Aided Quality Control) - komputerowo wspomagane sterowanie jakoscia. Sa to metody i techniki komputerowego wspomagania projektowania, planowania i realizacji procesˇw pomiarowych, a takze procedur kontroli jakosci. Systemy te, najczesciej sprzezone z systemami CAD przez model geometryczny lub przez programy badz procedury pomiarowe, sa zintegrowane z systemami PPC, CAP i CAM, glˇwnie w czesci odnoszacej sie do pomiarˇw na wspˇlrzednosciowej maszynie pomiarowej.

17. Techniki CAx

18. Klasyfikacja systemˇw CAx

19. Systemy komputerowe oparte na zintegrowanych modelach danych EDM/PDM (Engineering Data Management/Product Data Management) -zarzadzanie danymi inzynierskimi / zarzadzanie danymi produktu. Sa to komputerowe systemy, techniki i narzedzia, opracowane na podstawie informatycznych metod przetwarzania danych, zbudowane na bazie modelu procesu wytwˇrczego z pelna specyfikacja modelu produktu.

20. Systemy komputerowe oparte na zintegrowanych modelach danych TDM (Team Data Management, rˇwniez Total Data Management lub Technical Data Management) - zarzadzanie danymi w pracy grupowej, rˇwniez totalne zarzadzanie danymi lub zarzadzanie danymi technicznymi.

21. Systemy komputerowe oparte na zintegrowanych modelach danych CIM (Computer Integrated Manu-facturing) - komputerowo zintegrowanego wytwarzanie. Powiazane funkcjonalnie i poprzez modele danych poszczegˇlne systemy CAx .

22. Schemat struktury CIM

23. Strategiczne oczekiwania przedsiebiorstw wobec technik komputerowych skrˇcenie czasu przygotowania i realizacji produkcji z jednoczesnym jej ciaglym unowoczesnieniem i wdrazaniem innowacyjnych technologii, szybkie i elastyczne reagowanie na potrzeby rynku, uzyskanie planowanej terminowosci dostaw produktˇw na rynek,

24. Strategiczne oczekiwania przedsiebiorstw wobec technik komputerowych obnizenie kosztˇw produkcji zarˇwno w fazach przygotowania, jak i realizacji, ktˇre mozna osiagnac przez optymalizacje i wlasciwa strukture przeplywu informacji w przedsiebiorstwie; optymalne zarzadzanie realizacja zlecen produkcyjnych dzieki krˇtkim cyklom produkcyjnym, krˇtkim terminom realizacji zlecen produkcyjnych, minimalnym zapasom materialowym oraz ze wzgledu na wysoki stopien wykorzystania potencjalu produkcyjnego.

25. Integracja systemˇw CAx w korporacyjnym sposobie produkcji

  • Login