Download

KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZADZANIA PRODUKCJA


Advertisement
Download Presentation
Comments
jacob
From:
|  
(4284) |   (0) |   (0)
Views: 533 | Added: 20-01-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
Program wyklad
KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZADZANIA PRODUKCJA

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZADZANIA PRODUKCJA Wyklad I Prowadzacy: Dr hab. inz. Jerzy Lipski, prof. P.L. E-mail lipski@archimedes.pol.lublin.pl

2. Program wyklad?w Techniki CAx w przedsiebiorstwach konkurujacych na globalnym rynku; Realizacja koncepcji efektywnej produkcji z zastosowaniem komputerowo zintegrowanego wytwarzania; Systemy planowania i sterowania produkcja (PPC); Rola system?w CAD w modelowaniu geometrycznym produktu i projektowaniu; Systemy wspomagania projektowania technologii produkcji (CAD/CAP); Planowanie technologiczno organizacyjne z zastosowaniem wspomagania komputerowego; Rola baz danych w zarzadzaniu produkcja i systemy ich organizacji; Wymiana danych miedzy modulami funkcjonalnymi w systemach CAx; Zarzadzanie danymi produktu (PDM) ? funkcje i zastosowanie; Techniki rapid prototyping i rapid tooling (RP/RT) ? jako metoda na zmniejszenie kosztu rozwoju produktu; Problemy wdrazania technik CAx w przedsiebiorstwach; Przyklady kompleksowych rozwiazan informatycznych Computer Integrated Manufacturing (CIM);

3. Literatura Praca zbiorowa pod red. M. Brzezinskiego ? Organizacja i sterowanie produkcja. Projektowanie system?w produkcyjnych i proces?w sterowania produkcja ? Agencja wyd. Placet Warszawa 2002, (rozdz. 10); Matuszek J., Kuric I., Debnar R. - Computer Aided Process Planning ? Wyd. Politechniki L?dzkiej, Bielsko Biala 1999; Weiss Z. ? Techniki komputerowe w przedsiebiorstwie- wyd. Politechniki Poznanskiej Poznan 1998; Andrzejewski,Jona,Mlodkowski ? Komputerowe systemy finansowo-ksiegowe - Wyd. PSB 2002; Krzysztof Augustyn - Komputerowe wspomaganie obr?bki skrawaniem ?Wyd. Helion 2002; M.Miecielica, G.Kaszkiel ? Komputerowe wspomaganie wytwarzania - Wyd. MIKOM 1999

4. Techniki CAx w przedsiebiorstwach konkurujacych na globalnym rynku; Tendencje zmian na konkurencyjnym rynku; Metody zmniejszania koszt?w i zwiekszania wydajnosci przez wprowadzanie coraz to kr?tszych cykli rozwoju produkt?w, proces?w ich produkcji, przez minimalizacje stan?w zapas?w i sprawna logistyke, oraz dzieki stosowaniu efektywnych i innowacyjnych koncepcji realizacyjnych w produkcji, w rodzaju: LP (Leon Produktion) - produkcja racjonalna, JIT (Just in Time) sterowanie zaopatrzeniem zgodnie z zasada dokladnie na czas, TQM (Total Quality Management) - kompleksowe zarzadzanie jakoscia, VF (Virtual Factory) - przedsiebiorstwa wirtualne.

5. Strategiczne dzialanie przedsiebiorstwa

6. Standaryzacja: normy serii ISO 9000 - odnoszace sie do sterowania jakoscia, normy serii ISO 14000 dotyczace ekologicznej produkcji, norma ISO 10303, nazwana powszechnie norma STEP (Standard for the Exchange ofProduct Model Data) opisujaca standard wymiany danych modelu produktu. Standaryzuje ona modelowanie produktu i proces?w jego wytwarzania, z uwzglednieniem format?w wymiany danych oraz integracji wielofunkcyjnych system?w komputerowych, wspomagajacych projektowanie i produkcje.

7. Cechy konkurencyjnej produkcji

8. Efektywnosc dzialan

9. Funkcje system?w CAx

10. Techniki CAx PPC (Production Planning and Control) - planowanie i sterowanie produkcja. Sa to systemy pelniace nadrzedna role w przetwarzaniu danych w wielu obszarach przedsiebiorstwa w r?znym horyzoncie czasowym. Do gl?wnych funkcji tych system?w nalezy planowanie, przygotowywanie i sterowanie procesami wytw?rczymi w zakresie realizacji poszczeg?lnych zlecen produkcyjnych, a w szczeg?lnosci termin?w ich realizacji, zaopatrzenia materialowego, obcia?zenia stanowisk i gniazd wytw?rczych oraz aktywnej kontroli produkcji w toku.

11. Techniki CAx CAD (Computer Aided Design) - komputerowo wspomagane projektowanie. Sa to narzedzia i techniki wspomagajace prace w zakresie projektowania, modelowania geometrycznego, obliczeniowej analizy FEM oraz tworzenia i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej, w tym struktury produktu i list kompletacyjnych. Systemy CAD sa tez stosowane do opracowywania dokumentacji technologicznej (karty i formularze operacji technologicznych wraz ze szkicami), przeznaczonej do obr?bki na konwencjonalnych obrabiarkach.

12. Techniki CAx CAE (Computer Aided Engineering) - komputerowo wspomagane prace inzynierskie. W sklad tej klasy system?w wchodza m.in. narzedzia inzynierskie, umozliwiajace komputerowa analize sztywnosci i wytrzymalosci konstrukcji oraz symulacje proces?w zachodzacych w zaprojektowanych ukladach. Do klasy CAE zalicza sie takze wszystkie systemy problemowo zorientowane i aplikacje z r?znych dziedzin techniki, aplikowane najczesciej na sprzecie PC.

13. Techniki CAx CAP (Computer Aided Planing) - komputerowo wspomagane planowanie. Metody i narzedzia wspomagajace projektowanie technologiczne, obejmujace opracowanie dokumentacji technologicznej z uwzglednieniem modelu geometrycznego przedmiotu, jego stan?w posrednich, narzedzi, oprzyrzadowania, rodzaju maszyn i parametr?w obr?bki, ale bez konkretnego okreslenia termin?w i stanowisk wytw?rczych. Systemy CAP wspomagaja, prace zwiazane z programowaniem urzadzen sterowanych numerycznie: obrabiarek, robot?w, wsp?l?rzednosciowych maszyn pomiarowych, system?w transportowych.

14. Techniki CAx CAPP (Computer Aided Process Planning) - komputerowo wspomagane planowanie proces?w. Ta klasa system?w jest szersza niz klasa CAP. W zakresie zastosowan CAPP mieszcza sie takze wszystkie metody i techniki technologicznego przygotowania produkcji realizowanej w konwencjonalnych technologiach, wspomaganych technikami komputerowymi i systemami ekspertowymi.

15. Techniki CAx CAM (Computer Aided Manufacturing) ? komputerowo wspomagane wytwarzanie. Sa to techniki i narzedzia wspomagajace tworzenie i aktywizowanie program?w NC na poziomie wydzialu produkcyjnego oraz nadz?r, sterowanie urzadzeniami i procesami wytwarzania i montazu na najnizszym poziomie system?w wytw?rczych. Ich funkcje odnosza sie zazwyczaj do wszystkich urzadzen sterowanych numerycznie, a wiec do obrabiarek, wsp?lrzednosciowych maszyn pomiarowych, robot?w, system?w transportowych oraz innych urzadzen obslugiwanych np. za pomoca sterownik?w PLC.

16. Techniki CAx CAQ (Computer Aided Quality Control) - komputerowo wspomagane sterowanie jakoscia. Sa to metody i techniki komputerowego wspomagania projektowania, planowania i realizacji proces?w pomiarowych, a takze procedur kontroli jakosci. Systemy te, najczesciej sprzezone z systemami CAD przez model geometryczny lub przez programy badz procedury pomiarowe, sa zintegrowane z systemami PPC, CAP i CAM, gl?wnie w czesci odnoszacej sie do pomiar?w na wsp?lrzednosciowej maszynie pomiarowej.

17. Techniki CAx

18. Klasyfikacja system?w CAx

19. Systemy komputerowe oparte na zintegrowanych modelach danych EDM/PDM (Engineering Data Management/Product Data Management) -zarzadzanie danymi inzynierskimi / zarzadzanie danymi produktu. Sa to komputerowe systemy, techniki i narzedzia, opracowane na podstawie informatycznych metod przetwarzania danych, zbudowane na bazie modelu procesu wytw?rczego z pelna specyfikacja modelu produktu.

20. Systemy komputerowe oparte na zintegrowanych modelach danych TDM (Team Data Management, r?wniez Total Data Management lub Technical Data Management) - zarzadzanie danymi w pracy grupowej, r?wniez totalne zarzadzanie danymi lub zarzadzanie danymi technicznymi.

21. Systemy komputerowe oparte na zintegrowanych modelach danych CIM (Computer Integrated Manu-facturing) - komputerowo zintegrowanego wytwarzanie. Powiazane funkcjonalnie i poprzez modele danych poszczeg?lne systemy CAx .

22. Schemat struktury CIM

23. Strategiczne oczekiwania przedsiebiorstw wobec technik komputerowych skr?cenie czasu przygotowania i realizacji produkcji z jednoczesnym jej ciaglym unowoczesnieniem i wdrazaniem innowacyjnych technologii, szybkie i elastyczne reagowanie na potrzeby rynku, uzyskanie planowanej terminowosci dostaw produkt?w na rynek,

24. Strategiczne oczekiwania przedsiebiorstw wobec technik komputerowych obnizenie koszt?w produkcji zar?wno w fazach przygotowania, jak i realizacji, kt?re mozna osiagnac przez optymalizacje i wlasciwa strukture przeplywu informacji w przedsiebiorstwie; optymalne zarzadzanie realizacja zlecen produkcyjnych dzieki kr?tkim cyklom produkcyjnym, kr?tkim terminom realizacji zlecen produkcyjnych, minimalnym zapasom materialowym oraz ze wzgledu na wysoki stopien wykorzystania potencjalu produkcyjnego.

25. Integracja system?w CAx w korporacyjnym sposobie produkcji


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro