Associaci d amics de la bibliotheca mystica et philosophica alois m haas
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Associació d'Amics de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas PowerPoint PPT Presentation


 • 58 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Associació d'Amics de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas. Assemblea general 21 de desembre del 2011. Associació d'Amics de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas. Assemblea general: 21 de desembre del 2011

Download Presentation

Associació d'Amics de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Associaci d amics de la bibliotheca mystica et philosophica alois m haas

Associació d'Amics de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas

Assemblea general

21 de desembre del 2011


Associaci d amics de la bibliotheca mystica et philosophica alois m haas1

Associació d'Amics de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas

 • Assemblea general: 21 de desembre del 2011

 • Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior

 • Resum de les activitats de l’Associació durant l’any 2011

 • Resum econòmic i estat de comptes

 • Estat actual del fons bibliogràfic

 • Properes activitats de l’Associació

 • Torn obert de paraules


Associaci d amics de la bibliotheca mystica et philosophica alois m haas2

Associació d'Amics de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas

 • Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior

  (9 de desembre del 2010)


Associaci d amics de la bibliotheca mystica et philosophica alois m haas3

Associació d'Amics de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas

 • Resum de les activitats de l’Associació durant l’any 2011

  • 7 de febrer del 2011

  • Conferència:

  • El Libro Rojo de

  • CarlGustavJung

  • A càrrec de Bernardo Nante


Associaci d amics de la bibliotheca mystica et philosophica alois m haas4

Associació d'Amics de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas

 • Resum de les activitats de l’Associació durant l’any 2011

  • 10 de febrer del 2011

  • Seminari:

  • Què és religió.

  • Lectura del llibre

  • Religió i comunicació

  • de Lluís Duch

  • A càrrec de Lluís Duch, Amador Vega

   • i Victoria Cirlot


Associaci d amics de la bibliotheca mystica et philosophica alois m haas5

Associació d'Amics de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas

 • Resum de les activitats de l’Associació durant l’any 2011

  • 10 de març del 2011

  • Conferència:

  • La imposibilidad de

  • lo imposible: Dios

  • A càrrec de Jean-Luc Marion


Associaci d amics de la bibliotheca mystica et philosophica alois m haas6

Associació d'Amics de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas

 • Resum de les activitats de l’Associació durant l’any 2011

  • 6 d’abril del 2011

  • Conferència:

  • Threetypes of

  • Philosophy of

  • Religion

  • A càrrec de Mark C. Taylor


Associaci d amics de la bibliotheca mystica et philosophica alois m haas7

Associació d'Amics de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas

 • Resum de les activitats de l’Associació durant l’any 2011

  • 4 de maig del 2011

  • Jornada de mística

  • ortodoxa:

  • Filosofia de la icona


Associaci d amics de la bibliotheca mystica et philosophica alois m haas8

Associació d'Amics de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas

 • Resum de les activitats de l’Associació durant l’any 2011

  • 4 de maig del 2011

  • Jornada de mística

  • ortodoxa:

  • Cors litúrgics de

  • ritu bizantí

  • Cor de Cambra ArsAnimae


Associaci d amics de la bibliotheca mystica et philosophica alois m haas9

Associació d'Amics de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas

 • Resum de les activitats de l’Associació durant l’any 2011

  • 10, 17, 24 i 31 de maig

  • Seminari:

  • Aproximacions a

  • les religions

  • A càrrec de Lluís Duch


Associaci d amics de la bibliotheca mystica et philosophica alois m haas10

Associació d'Amics de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas

 • Resum de les activitats de l’Associació durant l’any 2011

  • 6, 7 i 8 de juny

  • Jornades de la

  • BibliothecaMystica et

  • Philosophica

  • Alois M. Haas

  • La saviesa mística en

  • la modernitat i en

  • la postmodernitat


Associaci d amics de la bibliotheca mystica et philosophica alois m haas11

Associació d'Amics de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas

 • Resum de les activitats de l’Associació durant l’any 2011

  • A data actual: 45 socis

   • 4 Membres d’honor

   • 16 Socis protectors

   • 6 Socis fundadors (ni Membres d’honor ni Socis protectors)

   • 19 Socis numeraris


Associaci d amics de la bibliotheca mystica et philosophica alois m haas12

Associació d'Amics de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas

 • Resum econòmic i estat de comptes

 • Saldo 2010: 8.351 €

 • Ingressos 2011:

 • Quotes dels socis ordinaris 1.060 €

  • Interessos 0,86 €

 • Total saldo 10+ingressos 11: 9.411,86 €


Associaci d amics de la bibliotheca mystica et philosophica alois m haas13

Associació d'Amics de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas

 • Resum econòmic i estat de comptes

 • Despeses 2011:

 • Jornades Haas4.000 €

 • Catalogació fons (empresa)4.999,66 €

 • Comissions bancàries 79,1 €

 • Total despeses: 9.078,76 €

 • Saldo a 21/12/11: 333,56 €


Associaci d amics de la bibliotheca mystica et philosophica alois m haas14

Associació d'Amics de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas

 • Estat actual del fonsbibliogràfic

  A 21 de desembre del 2011:

  • 30.000 volums catalogats

   • 28.250 de lliure accés

   • 1.750 d’accés tancat (reserva)

  • 4.000 volums, aproximadament, amb accés tancat i pendents de catalogar


Associaci d amics de la bibliotheca mystica et philosophica alois m haas15

Associació d'Amics de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas

 • Properes activitats de l’Associació

  • 15 de febrer:

   • Conferència Interpretaciones del Libro Rojo de CarlGustavJung, a càrrec de Bernardo Nante

  • 22 de febrer:

   • Seminari sobre Dante, a càrrec de CorradoBologna

  • 8 de març:

   • Conferència Variantology, a càrrec de SiegfriedZielinski


Associaci d amics de la bibliotheca mystica et philosophica alois m haas16

Associació d'Amics de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas

 • Properes activitats de l’Associació

  • Setembre/octubre 2012:

   • Conferència a càrrec de Hans Belnting

  • 4rt trimestre del 2012:

   • Activitats en el marc del projecte MICINN


Associaci d amics de la bibliotheca mystica et philosophica alois m haas17

Associació d'Amics de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas

 • Torn obert de paraules


 • Login