Beryl a suroviny be ivce s udy kreme al miner ly
Download
1 / 30

Beryl a suroviny Be, živce, sľudy, kremeň, Al-minerály - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Beryl a suroviny Be, živce, sľudy, kremeň, Al-minerály. Suroviny berýlia - využitie Be:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Beryl a suroviny Be, živce, sľudy, kremeň, Al-minerály' - istas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Suroviny ber lia vyu itie be
Suroviny berýlia - využitie Be:

 • 70 % Be – legujúca prísada do zliatin, najmä Be-Cu, tiež s Ni, Zn, Al, Pb. Zliatiny s Be využívané v leteckej a kozmickej technike, ľahké konštrukcie, airbagy, elektrotechnika, rádioelektrotechnika. Be zabezpečuje vysokú tvrdosť, odolnosť voči únave materiálu a korózii, stabilita v širokom teplotnom intervale, elektrickú a tepelnú vodivosť, nízku hmotnosť. Nanesenie na oceľ (berylizácia) zabraňuje korózii

 • BeO – špeciálna keramika (beryllia), vysoká tvrdosť a pevnosť, výborný vodič tepla

 • Prímes do raketových palív

 • Jadrová technika: Be a BeO odrážajú a tlmia neutróny, súčasne Be aj zdroj neutrónov

 • Klenotníctvo - drahé kamene: beryl (smaragd, akvamarín, morganit), chryzoberyl, fenakit


Pr rodn zdroje be
Prírodné zdroje Be:

 • Be patrí k ľahkým litofilným prvkom, je relatívne vzácne; cca 2 ppm Be v zemskej kôre

 • Be sa lokálne koncentruje v kyslých magmatických horninách, obohatených Si a v ich okolí (granity, greiseny, pegmatity, ryolity, skarny, metasomatity)


Najv znamnej ie miner ly be
Najvýznamnejšie minerály Be:

 • V prírode je známych okolo 60 minerálov Be, najmä silikátov

 • Fenakit 42-45 % BeO

 • Bertrandit 40-42 % BeO

 • Chryzoberyl 18-20 % BeO

 • Euklas 16-17 % BeO

 • Beryl 12-14 % BeO

 • Helvit, genthelvit, danalit 10-13 % BeO

 • Vezuvianit max. 4 % BeO

 • Margarit (Ca-sľuda) max. 3 % BeO


Hlavn typy lo sk be
Hlavné typy ložísk Be:

 • Vzácnoprvkové granitové pegmatity, LCT suita (berylový a komplexný typ) s berylom (vzácnejšie aj inými Be-silikátmi) 0,05-0,4 % BeO

 • Fluoritové a sľudnaté greiseny a kremenné žily a žilníky (lokálne s Mo-W zrudnením) v kupolách a exokontaktoch špecializovaných granitov s berylom, chryzoberylom, fenakitom, helvitom, bertranditom 0,1-1 % BeO

 • Žilné a žilníkové živcové (albitové, mikroklínové) metasomatity spojené s granitmi až syenitmi s fenakitom, genthelvitom, bertranditom, eudidymitom0,2-1,5 % BeO

 • Fluoritizované ryolitové tufy s bertranditom0,4-0,7 % BeO

 • Skarny vo vápencoch a bridliciach s berylom - smaragdom


Smaragd
Smaragd

 • Drahokamová odroda berylu Be3Al2(Si6O18)

 • Farbu spôsobuje izomorfná prímes Cr3+ a V3+

 • Genéza: Metamorfity a snimi spojené hydrotermálne žily


Smaragd lo isko muso kolumbia
Smaragd: ložisko Muso (Kolumbia)

 • 2pásma, Vých. Cordillera

 • V kalcitovo-dolomitových brekciach a žilníkoch v spodnokried. Čiernych bridliciach

 • Asociácia: smaragd, dolomit, pyrit, parisit, monazit, fluorit, kremeň

 • Genéza: interakcia alkalických, NaCl bohatých bazénových vôd s okolitými čiernymi bridlicami s redepozíciou Be, V, Cr, REE do roztokov a ich neskoršia kryštalizácia, mezotermálne ložisko (cca 300 °C)

 • Vek smaragdovej mineralizácie: eocén - oligocénLo isko spor mountain utah usa
Ložisko Spor Mountain (Utah, USA)

 • Najvýznamnejší súčasný zdroj Be

 • Viazané na pliocénne (6-8 Ma) ryolitové tufy, súčasť formácie topásových ryolitov Topaz Mt. (Thomas Range) – mladý orogénny vulkanizmus Kordillier

 • Zdroj Be: mikroskopický bertrandit (pod 0,003 mm) vo fluoritizovaných a opalizovaných nodulách a v matrixe alterovaných tufov s klastami vápencov


Lo isko spor mountain utah usa1
Ložisko Spor Mountain (Utah, USA)

 • Vznik pôsobením hydrotermálnych roztokov, obsahujúcich komplexné iónové zlúčeniny Be-F. Ich vyzrážaním v prostredí bohatom vznikol bertrandit a fluorit

 • Be-F(OH) + CaCO3 + SiO2 => Be4Si2O7(OH)2 + CaF2


Lo isko spor mountain utah usa2
Ložisko Spor Mountain (Utah, USA)

 • Obsah bertranditu: 0,6 – 0,7 %

 • Zásoby 24 kt Be pri obsahu 0,23 % Be

 • Rudné polohy až 4 km dlhé s hrúbkou 15-20 m

 • Lomová ťažba od 1969, predtým ťažba fluoritu a U


Be svetov a ba v t kovu 2004
Be – svetová ťažba v t kovu (2004)

 • USA..................................100 (61 %)

 • Rusko..................................40 (25 %)

 • Čína......................................15 (9 %)

 • Kazachstan.............................4 (2,5 %)

 • Mozambik..............................3 (2 %)

 • SVET.................................163


ŽIVCE

 • Alumosilikáty alkalických kovov; MAl1-2Si2-3O8, M = Na, K, Rb, Ca, Ba

 • Albit NaAlSi3O8

 • Anortit CaAl2Si2O8

 • Ortoklas, mikroklín KAlSi3O8

 • Rubiklín RbAlSi3O8

 • Celzián, paracelzián BaAl2Si2O8


ŽIVCE

 • Významná surovina v keramickom, sklárskom, elektrotechnickom a hutníckom priemysle; majú vysoké obsahy alkálií, ktoré pri zahriatí na 1100-1400 °C dokážu rozpúšťať ostatné zložky keramickej hmoty (kremeň, kaolinit)

 • Predovšetkým výroba porcelánu, obkladačiek, elektroizolátorov, prímes do skla (Al), tmel abrazív

 • V keramickom priemysle sa využívajú najmä K-živce (ortoklas, mikroklín), pretože sa tavia inkongruentne (vzniká leucit + kvap. fáza – sklo) vo veľkom teplotnom rozsahu, kde môžu dobre unikať plynné komponenty a nedochádza k prehriatiu a deformácii výrobku


ŽIVCE

 • Podľa pomeru K a Na, KM = K2O/Na2O možno živce technologicky rozdeliť na 4 triedy:

 • I. vysokodraselné K-živce: KM > 3

 • II. K-živce: KM = 2 – 3

 • III. K-Na živce: KM = 0.9 – 2

 • IV. Na-živce: KM < 0.9


ŽIVCE

 • Požiadavky pre keramický priemysel: K2O : Na2O = 3 : 1, K2O + Na2O > 10 %, Fe2O3< 0.7 %

 • Požiadavky pre sklársky priemysel: K2O : Na2O = 1 : 3

 • Požiadavky pre hutnícky priemysel: K2O + Na2O ~ 7 %

 • Dôležitý je aj obsah Al – po výpale vzniká syntetický mullitAl6Si2O13, ktorý dodáva keramike pevnosť


Ivce genetick typy lo sk
ŽIVCE: genetické typy ložísk

 • 1. Granitové pegmatity: klasický zdroj, blokové zóny veľkých pegmatitových žíl obsahujú až niekoľko m veľké monominerálne jedince, jednoduchá separácia

 • USA: New Hampshire, Maine, Connecticut, Sev. Karolína (Spruce Pine), J. Dakota (Black Hills), Colorado, Arizona (Kingman), Virgínia (Moneta)

 • Canada: Manitoba, Ontario, Québec

 • Rusko: Karélia, Kola, Ural, Zabajkalsko, Vých. Sibír

 • Nórsko, Fínsko, Švédsko, Francúzsko, Ukrajina


Ivce genetick typy lo sk1
ŽIVCE: genetické typy ložísk

 • 2. Granity a alkalické intruzíva: často veľké masívy s vysokými obsahmi alk. Živcov: leukogranity (alaskity), albitické granity až albitity, aplity, albitické nefelínové syenity

 • Tadžikistan, Kazachstan Rusko (Ural, Kola), USA (Sev. Karolína, Arkansas), Turecko, Canada (Blue Mountains), ČR (albitický granit Krásno – lož. Vysoký kámen)


Ivce genetick typy lo sk2
ŽIVCE: genetické typy ložísk

 • 3. Kaolinizované granity: ľahká separácia, lokálne dobré pomery živca, kremeňa a ílových min.

 • V. Británia (Cornwall), Poľsko (Szczeblów, Sobótka), Rusko (Chabarovský, Primorský kraj)


Ivce genetick typy lo sk3
ŽIVCE: genetické typy ložísk

 • Živcové štrkopiesky: veľké rozlohy, jednoduchá ťažba a úprava

 • USA (California: ťažba živca premiešaného s kremeňom z piesočných dún „silspar“), Francúzsko, Česko (Halámky – živcové štrky)


Ivce svetov a ba v kt 2004
ŽIVCE – svetová ťažba v kt (2004)

 • Taliansko......................2500 (23 %)

 • Turecko.........................1900 (17 %)

 • USA................................790 (7 %)

 • Thajsko...........................780 (7 %)

 • Francúzsko......................670 (6 %)

 • Nemecko.........................500 (4,5 %)

 • Španielsko.......................500 (4,5 %)

 • Česká republika...............400 (3,6 %)

 • Južná Kórea......................400 (3,6 %)

 • SVET...........................11000


Muskovit
Muskovit

 • KAl2AlSi3O10(OH,F)2

 • Ložiská: granitové pegmatity (muskovitové pegmatity);

 • 5-20 % musk., minimálna plocha kryštálov: 4 cm2

 • Hlavne prekambrické štíty: Škandinávia, Karélia, Kola, Sibír (Mama, Kana, Birjusinsk, Čuja), Brazília (Minas Gerais), India (Bihár, Néllúr, Rádjastán)

 • Využitie:elektrotechnika, rádiotechnika, TV, PC


Flogopit
Flogopit

 • KMg3AlSi3O10(OH,F)2

 • Ložiská: (1) intrúzie alkalických ultrabázických hornín prekambrických štítov, hlavne pyroxenity, peridotity, syenity (Lac Letondal, Kanada: 30 mil. ton suroviny, 85-90 % flogopitu, do 6 mm – najväčšie ložisko sveta; Kovdor (Kola), Gulinský masív (Sibír)

 • (2) vysokotermálne žily v Mg bohatých dolomitoch, diopsidických horninách v interakcii s granitovými postmagmatickými roztokmi s F, P a REE (ložisko Sľudjanka, Rusko: flogopit, skapolit, apatit, diopsid; dĺžka 150 m, hrúbka 1.5 m; tiež Aldan (Rusko), Madagaskar, Kanada

 • Využitie: sviečky do leteckých motorov, plnidlo, elektroizolátor


Vermikulit
Vermikulit

 • (Mg,Fe,Al)3(Si,Al)4O10(OH)2 . 4H2O

 • Základná vlastnosť: expanduje pri 1100 °C, lupienky sa oddeľujú pod tlakom pary vznikajúcej z OH a H2O (exfoliácia), objem sa zväčšuje 8-30 x

 • Surovina musí obsahovať nad 30 % vermikulitu, lupienky nad 0.5 mm

 • Ložiská: (1) zvetrávanie pozdĺž zlomových pásiem (Enoree, USA); (2) nízkotermálne hydrotermálne premeny flogopitu a biotitu (Libby, USA); (3) karbonatity a alkalické horniny (Palabora, JAR; Dorowa, Zimbabwe; Buldym, Ural; Kola)

 • Využitie:expandovaný vermikulit – stavebníctvo, mazadlo, plnidlo, baliaca hmota, izolačná hmota, zlepšenie kvality pôdy

Ložisko Palabora (JAR)


Muskovit svetov a ba v kt 2004
MUSKOVIT – svetová ťažba v kt (2004)

 • Rusko...........................102 (33 %)

 • USA...............................76 (25 %)

 • Južná Kórea...................50 (16 %)

 • Kanada...........................18 (6 %)

 • Francúzsko.....................10 (3 %)

 • India.................................5,5 (1,8 %)

 • Brazília............................5 (1,6 %)

 • SVET..........................305


Vermikulit svetov a ba v t 2004
VERMIKULIT – svetová ťažba v t (2004)

 • JAR...........................187 (51 %)

 • Čína.............................70 (19 %)

 • Brazília........................25 (7 %)

 • Rusko...........................25 (7 %)

 • SVET.........................370


Korund a miner ly sillimanitovej skupiny
Korund a minerály sillimanitovej skupiny

 • Korund Al2O3

 • Sillimanit, kyanit, andaluzit Al2SiO5

 • Použitie:

 • (1) žiaruvzdorné hmoty: sil, and, ky – výpal pri t = 1400-1600 °C na mullit

 • (2) abrazíva: korund (smirek)

 • (3) drahé kamene: korund (rubín, zafír)


Mullit al 6 si 2 o 13
Mullit Al6Si2O13

 • V prírode vzácny, bez ložiskového významu, získava sa z Al2SiO5 minerálov

 • Požiadavky: 10-40 % obsah sillimanitu, andaluzitu, kyanitu

 • Úprava suroviny: flotácia a magnetická separácia, koncentrát obsahuje 60 % Al2O3

 • Syntetický mullit vzniká výpalom Al2SiO5 minerálov na teplotu nad 1100 °C

 • Vysoká žiaruvzdornosť (1800 °C)

 • Vysoká mechanická pevnosť

 • Vysoká odolnosť pri rýchlych zmenách teploty

 • Výborné elektroizolačné vlastnosti


Genetick typy lo sk korundu sil and ky
Genetické typy ložísk korundu, sil, and, ky:

 • Pegmatitové: korundonosné pegmatity v nefelinických syenitoch a desilicifikované pegmatity v serpentinitoch (rubín, zafír)

 • Kontaktne-metasomatické (skarnové): ložisko rubínov Mogok v Myanmarsku (Barme) na kontakte proterozoických vápencov a bázických intruzív. Asterický rubín so sppinelom, flogopitom, diopsidom a tremolitom. Aj zafíry z Ratnapura (Srí Lanka)


Genetick typy lo sk korundu sillimanitu andaluzitu kyanitu
Genetické typy ložísk korundu, sillimanitu, andaluzitu, kyanitu

 • Hydrotermálne-metasomatické: viazané na sekundárne kremence, alebo štádium pokročilej argilitizácie. 2 základné spôsoby vzniku:

 • (1) sekundárne kvarcity s prejavmi autometamorfózy, silicifikácie a Al-metasomatózy (Nakovnik)

 • (2) štádium pokročilej argilitizácie pôsobením fluíd a vadóznych + juvenilných roztokov na okolité horniny; spojitosť aj s Cu-porfýrovými rudami (Sillitoe)

 • Metamorfogénne: (1) kontaktná metamorfóza (nižšie tlaky): sillimanit + andaluzit + korund; (2) regionálna metamorfóza (vyššie tlaky): korund (odroda smirek), sillimanit + kyanit


ad