Disposition för närmaste föreläsningarna - PowerPoint PPT Presentation

Disposition för närmaste
Download
1 / 12

 • 140 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Disposition för närmaste föreläsningarna • Föreläsning 2 (idag): Konsumentteori, marknadsefterfrågan (Pindyck & Rubinfeld, kap 3-4) • Föreläsning 3-4: Företagets teknologi och kostnader, marknadsutbud (PR, kap 6-8) • Föreläsning 5: Utbudsefterfrågeanalys av ekonomisk politik (PR, kap 9).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Disposition för närmaste föreläsningarna

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Disposition f r n rmaste f rel sningarna

Disposition för närmasteföreläsningarna

• Föreläsning 2 (idag): Konsumentteori,marknadsefterfrågan (Pindyck& Rubinfeld, kap 3-4)

• Föreläsning 3-4: Företagetsteknologi och kostnader,

marknadsutbud (PR, kap 6-8)

• Föreläsning 5: Utbudsefterfrågeanalysav ekonomisk

politik (PR, kap 9)


Disposition f r n rmaste f rel sningarna

 • Efterfrågeteori

 • • Homo Economicus

 • • Förenkling: En konsuments valmellan två varor (X och Y, mat ochkläder, etc)

 • • Teorins struktur:

  • – Konsumentens preferenser (smak)

  • – Konsumentens budgetrestriktion

  • – Konsumentens konsumtionsval


Disposition f r n rmaste f rel sningarna

Konsumenten har preferenser övervarukorgar, och preferenserna är

• Kompletta, dvs konsumenten kanrangordna alla varukorgar

• Transitiva, dvs om konsumententycker att varukorg A är bättre änkorg B, och att korg B är bättre änkorg C, så är A bättre än C.

• Innebär att mer är bättre (”ickemättnad”)


Disposition f r n rmaste f rel sningarna

 • Kombinationenerna B,A, & D

 • ger samma nytta. Dessutom,

 • E föredras framför U1

 • U1föredras framför H & G

B

H

E

A

D

U1

G

Preferenserna beskrivs avindifferenskurvan: Alla varukorgarsom är

sådana att konsumenten fårsamma ”nytta”

Kläder

(enheter)

50

40

30

20

10

Mat (enheter)

10

20

30

40


Disposition f r n rmaste f rel sningarna

Om indifferenskurvorna vet vi att

• de lutar negativt

• de som ligger längre ut är förenligamed större nytta


Disposition f r n rmaste f rel sningarna

U1

U2

Konsumenten är (enligt

grafen) indifferent

mellan A, B och D.

Men, B innehåller mer

enheter än D. Alltså kan

Indifferenskurvor ej

korsa varandra.

A

B

D

• de inte kan korsa varandra

Kläder

(enheter)

Mat (enheter)


Disposition f r n rmaste f rel sningarna

 • Mer om MRS:

 • MRS visar hur mycket av vara Y(varan på den vertikala axeln) somkonsumenten är villig att ge upp föratt få en enhet till av vara X (varan påden horisontella axeln)

A

MRS minskar från 6 till 1

-6

B

1

-4

D

1

E

-2

G

1

-1

1

Kläder

(enheter)

16

14

12

10

8

6

4

2

Mat (enheter)

1

2

3

4

5


Disposition f r n rmaste f rel sningarna

 • MRS = -∆Y/∆X > 0

 • MRS minskar när vi rör oss efterindifferenskurvan (när vi ökar X).Intuition?


Disposition f r n rmaste f rel sningarna

Konsumentens valmöjligheterbestäms av budgetrestriktionen,som beskrivs av budgetlinjen.

Budgetlinjen visar de olikavarukorgar som kan köpas om enviss given inkomst spenderas.

Om budgetlinjen vet vi:

• att den har negativ lutning

• att lutningen bestäms avrelativpriset


Disposition f r n rmaste f rel sningarna

Budget linjen C + 2F = $80

A

B

10

D

20

E

G

Clothes

Pc= $2 Pf = $1 I = $80

(I/PC) = 40

30

20

10

Food

(units per week)

0

20

40

60

80 = (I/PF)


Disposition f r n rmaste f rel sningarna

Konsumenten maximerar sin”nytta”, givet sin budgetrestriktion

• Den bästa varukorgen måsteligga på budgetlinjen (Varför?)

• Konsumenten har maximerat sinnytta när budgetlinjens lutningär lika med indifferenskurvans

lutning, dvs när MRS = PX/PY


Disposition f r n rmaste f rel sningarna

Hur mäta konsumentersvälfärd i kronor och ören?

• Def: Konsumentöverskottet ärskillnaden mellan det pris somen konsument maximalt ärvillig att betala för en vara ochdet pris hon faktiskt betalar

• Går att beräkna både förindividen och för marknaden

• Används ofta för att utvärderaeffekter av skatter, tullar, mm.


 • Login