Uluslararas gen lik y l i nda sa l k programlar ve gen ler n sa lik programi
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Uluslararası Gençlik Yılı Işığında Sağlık Programları ve GENÇLER İÇİN SAĞLIK PROGRAMI PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Uluslararası Gençlik Yılı Işığında Sağlık Programları ve GENÇLER İÇİN SAĞLIK PROGRAMI. Prof. Dr. Recep AKDUR. GENÇLİK. Birleşmiş Milletler 15-24 yaş grubunu genç olarak tanımlıyor. Dünyada 1,2 milyar genç var, Dünya nüfusunun yüzde 18’ine denk geliyor Yaklaşık beş kişiden biri genç.

Download Presentation

Uluslararası Gençlik Yılı Işığında Sağlık Programları ve GENÇLER İÇİN SAĞLIK PROGRAMI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uluslararası Gençlik Yılı Işığında Sağlık Programları ve GENÇLER İÇİN SAĞLIK PROGRAMI

Prof. Dr. Recep AKDUR

AKDUR, Dünya Gençlik Yılı


GENÇLİK

 • Birleşmiş Milletler 15-24 yaş grubunu genç olarak tanımlıyor.

 • Dünyada 1,2 milyar genç var,

 • Dünya nüfusunun yüzde 18’ine denk geliyor

 • Yaklaşık beş kişiden biri genç

AKDUR, Dünya Gençlik Yılı


GENÇLİK

 • İdealizm ve enerji kaynağı

 • Her türlü gelişimde motor görevi üstlenebilir

 • Edilgen bireyler olmaktan kurtarmak gerek

 • Bunun yolu karşılıklı anlayış ve diyalogdan geçiyor

AKDUR, Dünya Gençlik Yılı


DÜNYA GENÇLİĞİNİN

%87’si GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE

 • Kaynaklara,

 • Sağlık hizmetlerine,

 • Eğitime-öğretime,

 • İstihdam ve ekonomik olanaklara

  YETERİNCE ERİŞEMİYOR

AKDUR, Dünya Gençlik Yılı


DÜNYA GENÇLİK YILI

 • Birleşmiş Milletler çeşitli alanlarla ilgili konuları gündeme getirmek için; günler, haftalar, aylar, yıllar düzenler

 • Gençlerle ilgili konuların gündeme taşıması ereğiyle de gençlik yılları düzenlenmektedir

 • BM Dünya Gençlik Yılı’nın ilki 1985’de yapıldı

 • Bundan on yıl sonra (1995), BM Genel Kurul, gençlik için “Dünya Gençlik Eylem Programı”nıkabul etti

AKDUR, Dünya Gençlik Yılı


DÜNYA GENÇLİK EYLEM PROGRAMININ ÖNCELİKLİ 15 KONUSU

 • Eğitim

 • İstihdam

 • Açlık ve yoksulluk

 • Sağlık

 • Çevre

 • Uyuşturucu bağımlılığı

 • Suça itilen çocuklar

 • Boş zaman değerlendirme

 • Kızlar ve genç kadınlar

 • Katılım

 • Küreselleşme

 • Bilgi ve iletişim teknolojileri

 • HIV/AIDS

 • Gençlik ve iç çatışma

 • Kuşaklar arası ilişkiler

AKDUR, Dünya Gençlik Yılı


İKİNCİ GENÇLİK YILI

 • BM Genel Kurulu Aralık 2009’da 64/134 sayılı kararıyla İkinci Dünya Gençlik Yılını kabul etti.

 • 12 Ağustos 2010 ile 11 Ağustos -2011 tarihleri arasında sürecek

 • Dünya Gençlik Eylem Programının geliştirilmesi ve

  uygulanmasına katkı sağlayacak gençlik etkinlikleri düzenlenecek.

 • ANA TEMA

  “DİYALOG VE KARŞILIKLI ANLAYIŞ”

AKDUR, Dünya Gençlik Yılı


SAĞLIK PROGRAMLARI

 • Ana-Çocuk sağlığı

 • İşçi sağlığı

 • Yaşlı sağlığı

 • Gençlerin sağlığı

AKDUR, Dünya Gençlik Yılı


ANA-ÇOCUK SAĞLIĞI

 • Ana sağlığı

  Adolesan dönemi

  Üreme dönemi/Güvenli Annelik

  Postmenepozal donem

 • Çocuk sağlığı

  GOBİFFF

AKDUR, Dünya Gençlik Yılı


İŞÇİ SAĞLIĞI

 • İşe giriş muayenesi

 • İşyeri güvenliği ve iş kazaları

 • İşyeri çevresi ve korunma

 • Periodik muayeneler

 • Meslek hastalıkları

AKDUR, Dünya Gençlik Yılı


YAŞLI SAĞLIĞI

 • Erken tanı ve tedavi programları

 • Periyodik izlemeler

 • Yeterli ve dengeli beslenme

 • Fizik egzersiz ve hareketlilik

 • Boş zamanları değerlendirme

 • Kazalardan koruma

AKDUR, Dünya Gençlik Yılı


GENÇLERİN SAĞLIK DURUMU

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Göre her yıl 1.8 milyon genç korunabilinir nedenlerle hayatını kaybediyor

Nedenlerin ilk beş sırasında:

 • Sigara kullanımı

 • Hareketsizlik

 • Korunmasız cinsel ilişki

 • Trafik kazaları

 • Şiddet yer alıyor.

AKDUR, Dünya Gençlik Yılı


GENÇLER İÇİN SAĞLIK PROGRAMI BİLEŞENLERİ

MADDE KULLANIMI

 • Sigara

 • Akol

 • Uyuşturucu

AKDUR, Dünya Gençlik Yılı


GENÇLER İÇİN SAĞLIK PROGRAMI BİLEŞENLERİ

HAREKETSİZLİK

 • Spor olanakları

 • Boş zamanları değerlendirme olanakları

 • Zaman yönetimi

AKDUR, Dünya Gençlik Yılı


GENÇLER İÇİN SAĞLIK PROGRAMI BİLEŞENLERİ

KORUMASIZ CİNSEL İLİŞKİ

 • İstenmeyen ve erken hamilelik

 • HIV

 • Cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklar

AKDUR, Dünya Gençlik Yılı


GENÇLER İÇİN SAĞLIK PROGRAMI BİLEŞENLERİ

TRAFİK KAZALARI

Türkiye’de her yıl 8 bin kişi trafik kazasından ölmektedir. Bunun önemli bir kısmın gençler oluşturmaktadır.

AKDUR, Dünya Gençlik Yılı


GENÇLER İÇİN SAĞLIK PROGRAMI BİLEŞENLERİ

RUHSAL SORUNLAR

 • Şiddet

  TBMM Araştırma Komisyonu raporuna göre ülkemizde gençlerin %29.3’nün şiddet uyguladığı, %18.9’un ise şiddete uğradığı saptanmıştır.

 • İntihar

  15-24 yaşlarındaki kişiler arasındaki intihar olayları ciddi bir sorundur

AKDUR, Dünya Gençlik Yılı


TÜRKİYE’DE GENÇLER İÇİN SAĞLIK PROGRAMI

 • Diğer sağlık programları yeterince yerleşmediği için gençlere sıra gelmemektedir

 • Bilgi birikimi ve insangücü gelişimi de çok yavaştır

AKDUR, Dünya Gençlik Yılı


TEŞEKKÜRLER…

AKDUR, Dünya Gençlik Yılı


 • Login