Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie - PowerPoint PPT Presentation

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Download
1 / 20

  • 93 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie. I. Analiza działalności. 1. Produkcja i sprzedaż wody oraz odbiór ścieków. Dynamika produkcji i sprzedaży wody oraz skupu ścieków 2011-2013r. I. Analiza działalności. 2. Przychody.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Przedsi biorstwo wodoci g w i kanalizacji sp z o o w jarocinie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Jarocinie


Przedsi biorstwo wodoci g w i kanalizacji sp z o o w jarocinie

I. Analiza działalności

1. Produkcja i sprzedaż wody oraz odbiór ścieków

Dynamika produkcji i sprzedaży wody oraz skupu ścieków 2011-2013r.


Przedsi biorstwo wodoci g w i kanalizacji sp z o o w jarocinie

I. Analiza działalności

2. Przychody

Dynamika przychodów ze sprzedaży produkcji i usług 2011-2013r.


Przedsi biorstwo wodoci g w i kanalizacji sp z o o w jarocinie

I. Analiza działalności

3. Koszty

Dynamika kosztów 2011-2013r.


Przedsi biorstwo wodoci g w i kanalizacji sp z o o w jarocinie

I. Analiza działalności

4. Regulacje zobowiązań

Spłaty pożyczek i kredytów w 2013r. [tys. zł]

Łącznie spłacono: 4 340,91 tys. zł


Przedsi biorstwo wodoci g w i kanalizacji sp z o o w jarocinie

I. Analiza działalności

5. Wynik finansowy

Wynik finansowy netto w 2013r.

386,7 tys. zł


Przedsi biorstwo wodoci g w i kanalizacji sp z o o w jarocinie

I. Analiza działalności

6a. Zadania inwestycyjne

Ważniejsze zadania inwestycyjne wykonane w 2013r. - woda


Przedsi biorstwo wodoci g w i kanalizacji sp z o o w jarocinie

I. Analiza działalności

6b. Zadania inwestycyjne

Ważniejsze zadania inwestycyjne wykonane w 2013r. - kanał

Zwrot środków z PROW w 2013r. - 1,4 mln zł


Przedsi biorstwo wodoci g w i kanalizacji sp z o o w jarocinie

I. Analiza działalności

7. Nakłady inwestycyjne

Całkowite nakłady inwestycyjne [mln zł]

Łącznie

w latach

2009-2013:

52,11 mln zł


Przedsi biorstwo wodoci g w i kanalizacji sp z o o w jarocinie

II. Taryfy

1. Wstęp

Wprowadzenie

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Jarocin stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określają warunki ich stosowania obowiązujące na terenie gminy Jarocin na okres 12 miesięcy: od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 maja 2015 r.

Taryfy zostały opracowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886).

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jarocin.


Przedsi biorstwo wodoci g w i kanalizacji sp z o o w jarocinie

II. Taryfy

2. Przychody

Ustalenie wartości niezbędnych przychodów [tys. zł]


Przedsi biorstwo wodoci g w i kanalizacji sp z o o w jarocinie

II. Taryfy

3. Koszty

Koszty Przedsiębiorstwa w latach 2011-2013 [tys. zł]


Przedsi biorstwo wodoci g w i kanalizacji sp z o o w jarocinie

II. Taryfy

4a. Stawki i ceny taryf

Grupy taryfowe i ceny wody [netto]

Grupa 1

Gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i instytucje rozliczane na podstawie wskazań wodomierzy głównych

Grupa 2

Gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i instytucje rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia

Grupa 3

Odbiorcy w budynkach wielolokalowych rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy

w lokalach

Cena wody:

3,66 zł / m3

Opłata abonamentowa:

5,85 zł / m-c

Cena wody:

3,66 zł / m3

Opłata abonamentowa:

3,52 zł / m-c

Cena wody:

3,66 zł / m3

Opłata abonamentowa:

5,41 zł / m-c

wzrost cen wody: 0,0%


Przedsi biorstwo wodoci g w i kanalizacji sp z o o w jarocinie

II. Taryfy

4b. Stawki i ceny taryf

Grupy taryfowe i ceny ścieków komunalnych [netto]

Grupa 4

Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe (głównie gospodarstwa domowe, osoby fizyczne i instytucje)

Grupa 5

Pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki inne niż bytowe oraz ścieki przemysłowe

Cena ścieków:

6,04 zł / m3

Cena ścieków:

6,04 zł / m3

wzrost cen ścieków: 0,0%


Przedsi biorstwo wodoci g w i kanalizacji sp z o o w jarocinie

II. Taryfy

4c. Stawki i ceny taryf

Grupy taryfowe i ceny ścieków opadowych i roztopowych [netto]

Grupa 6

Gospodarstwa domowe

Grupa 7

Podmioty gospodarcze

i pozostałe instytucje

Grupa 8

Właściciele lub zarządcy dróg

Cena ścieków:

4,03 zł / m3

Cena ścieków:

5,41 zł / m3

Cena ścieków:

6,15 zł / m3

wzrost cen ścieków: 0,0%


Przedsi biorstwo wodoci g w i kanalizacji sp z o o w jarocinie

III. Ceny wody i ścieków

1. Ceny wody

Ceny wody w latach 1998-2014 [zł netto]


Przedsi biorstwo wodoci g w i kanalizacji sp z o o w jarocinie

III. Ceny wody i ścieków

2. Ceny ścieków

Ceny ścieków w latach 1998-2014 [zł netto]


Przedsi biorstwo wodoci g w i kanalizacji sp z o o w jarocinie

III. Ceny wody i ścieków

3. Ceny wody i ścieków w Wielkopolsce

Zmiany cen za wodę i ścieki w gosp. dom. w Wielkopolsce 2013/2014r. [zł netto]


Przedsi biorstwo wodoci g w i kanalizacji sp z o o w jarocinie

Od 1.01.2014r. w PWiK Jarocin

  • Wydanie warunków technicznych………………………………………..… 0 zł

  • Odbiory techniczne ………………………………………………………………… 0 zł

  • Przyłączenie do sieci wodociągowej ……………………………………….. 0 zł

  • Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej ………………………………………… 0 zł


Przedsi biorstwo wodoci g w i kanalizacji sp z o o w jarocinie

Dziękujemy za uwagę


  • Login