Yapılan araştırmalar sonucunda anız yakmanın toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özell...
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

KATI ATIK PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Download Presentation

KATI ATIK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kati atik

 • Yapılan araştırmalar sonucunda anız yakmanın toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini bozduğu, verimliliği düşürdüğü ve biyolojik dengeyi olumsuz yönde etkilediği anlaşılmıştır. Bu nedenle modern tarımda anız yakmaya yer yoktur. Ülkemizde 1993 yılından itibaren anız yakılması yasaklanmıştır.


Kati atik

5

KATI ATIK

(ÇÖP)

KİRLİLİĞİ


Kati atik

Katı Atık yani Çöp Nedir?

 • İnsan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde uzaklaştırılması gereken, sıvı içermeyen maddelere katı atık yani çöp denir. Bütün Dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle büyük yerleşim birimlerinde insanların karşılaştığı en büyük çevre sorunu çöplerdir.


Kati atik

Katı Atık (çöp) Çeşitleri Nelerdir?

1- Evsel Atıklar

2- Tehlikeli Atıklar

3- Özel Atıklar


Kati atik

Evsel katı atık (çöp) nedir?

 • Günlük faaliyetler sonucunda, ev ortamında üretilebilecek her türlü katı atıklardır. Örneğin; yiyecek atıkları, ev eşyası atıkları, cam şişeler, kağıt, karton, teneke kutular, yakacak atıkları ve benzeri atıklardır


Kati atik

Tehlikeli Atık Nedir?

 • Çevre ve insan sağlığını tehdit eden, endüstriyel nitelikli atıklardır. Örneğin; rafineri, enerji santralleri, yiyecek endüstrisi, oyuncak endüstrisi, ilaç fabrikalarının atıkları ve benzeri atıklardır


Kati atik

Özel Atık Nedir?

Bunları 5 ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlar sırası ile;

1- Tıbbi atıklar; hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarından kaynaklanan ve pek çok hastalığa sebep olabilen atıklardır.

2- Radyoaktif Atıklar,

3- Piller,

4- Arıtma Çamurları,

5- Atık Yağlar ve benzeri atıklar.


Kati atik

Çöpler nereye dökülmelidir?

 • Bugün pek çok yerleşim merkezinde çöpler, “çöplük” denilen alanlara gelişi güzel dökülmekte ve zamanında toplanmamaktadır. Oysa çöpler, belirli teknolojik ve hijyenik şartlar altındaki çöplüklere dökülmelidir. Aksi halde toplum ve çevre sağlığı açısından büyük tehlike oluşturabilir.


Kati atik

 • Çöpü kaynağında azaltmazsak, bir gün çöp dağları arasında nefes alamaz hale gelebiliriz. Gelecek kuşakların çöp dağları altında ezilmesini istemiyorsak, bilinçli tüketim yapıp az çöp çıkarmak zorundayız.


Kati atik

 • Denizlerimiz, göllerimiz, yollarımız, parklarımız çöplük değildir. Çöplerin yeri çöp kutularıdır. Her yere çöp atıp çevreyi kirletenleri mutlaka uyarmamız gerekir.


Kati atik

 • Ülkemizde günde yaklaşık 70 bin ton çöp üretilmektedir. Çöplere atılan pillerin içindeki kimyasal maddeler toprağa ve suya karışarak bizlere zehir olarak geri dönecektir.


Kati atik

GERİ

DÖNÜŞÜM

HAYDİ ÇÖPLER GERİ DÖNÜŞÜME!


Kati atik

Geri dönüşüm nedir?

 • Kullanılmış ambalajların ve değerlendirilebilir diğer atıkların genel çöpten ayrı, temiz olarak toplanması ve ekonomiye yeniden kazandırılmasına Geri Dönüşüm denir.


Kati atik

Geri dönüştürülebilir nitelikli ambalaj malzemeleri nelerdir?

Bunları 4 grupta toplayabiliriz;

1- Cam Ambalajlar,

2- Metal Ambalajlar,

3- Plastik Ambalajlar,

4- Kağıt-Karton Ambalajlar.


Kati atik

1- Cam Ambalajlar: En sağlıklı ambalaj çeşidi olup, geri dönüşüm oranı en yüksek olanıdır.


Kati atik

2- Metal Ambalajlar: En önemlileri yağ tenekeleri ve meşrubat kutularıdır. Geri dönüştürüldüğünde pencere çerçevesi gibi malzemeler üretilmektedir.


Kati atik

3- Plastik Ambalajlar: Özellikle gıda, meşrubat, deterjan ve kozmetik ürünlerin ambalajlarıdır. Geri dönüştürülmesi sonucunda; plastik torba, marley, pis su borusu, elyaf, dolgu malzemesi, sera örtüsü imalatı ve otomotiv sektöründe kullanılmaktadır.


Kati atik

4- Kağıt-Karton Ambalajlar: En önemli kısmı gazete kağıtları, süt ve meyve suyu kutuları oluşturmaktadır. Geri dönüştürülmesi sonucunda; önemli ölçü de tekrar kağıt olarak değerlendirilirler.


Kati atik

Geri dönüşüm uygulamasında sırayla yapılması gereken işlemler nelerdir?

1-Cam,metal,plastik,kağıt ve karton atıklar diğer çöpe karıştırılmadan biriktirilir.

2- Ayrı biriktirilen bu atıklar çöpe karıştırılmadan temiz bir şekilde toplanır.

3- Her malzeme tür, cins ve niteliğine göre, geri dönüşüm tesislerinde değişik işlemlere tabi tutularak, yeniden hammadde veya bir ürün yapımında kullanılır.

4-Geri dönüştürülen ve ekonomiye kazandırılan ürün, yeniden kullanıma sunulur.


Kati atik

Geri dönüşümün yararları nelerdir?

 • Doğal kaynaklar korunur.

 • Enerji tasarrufu sağlanır.

 • Atık miktarı azalır.

 • Ekonomiye katkı sağlanır.


Kati atik

Geri dönüşüm ile ilgili faydalı bilgiler verir misin?

 • Evde biriken cam, metal, plastik ve kağıt çöplerimizi ayrı ayrı poşetlerde biriktirirsek ekonomiye çok büyük katkımız olacaktır.


Kati atik

 • Türkiye’de çöp miktarının yaklaşık %15-20’si geri kazanılabilir niteliktedir. Herhangi bir ürünü alırken geri dönüşümlü olmasına dikkat edelim. Kullan-at piller yerine doldurulabilir pilleri kullanalım.


Kati atik

 • Bir cam şişe doğada 4000 yıl, plastik 1000 yıl süre ile yok olmamaktadır. Geri dönen her bir ton cam için yaklaşık 100 litre petrol tasarruf edilmiş olacaktır.


Kati atik

 • Bir ton kullanılmış kağıdın geri kazanılması;

 • 16 adet çam ağacının kesilmesini önler.

 • 4100 KW/saat enerjinin kullanılmasını önler.

 • 25.900 litre suyun harcanmasını önler.

 • 30 kg. hava kirleticisinin atmosfere bırakılmasını önler.


Kati atik

Çevre andını birlikte söyleyelim mi?

 • Şimdi hep birlikte ayağa kalkalım ve çevre andını beraberce söyleyelim.


Kati atik

ÇEVRE ANDI

 • İYİ BİR ÖĞRENCİ OLARAK;

 • Çevre kirliliğinin önlenmesinde, üzerime

 • düşen görevi yapacağıma,

 • Evde okulda yaşadığımız her ortamda, çevreyi

 • temiz tutacağıma,

 • Havayı, suyu, toprağı kirletmeyeceğime,

 • Çöpleri yere atmayacağıma,

 • Yerlere tükürmeyeceğime,

 • Daha temiz bir çevre için çalışacağıma,

 • Doğal kaynakları kullanırken israf etmeyeceğime,

 • Gönüllü bir çevre dostu olacağıma

 • SÖZ VERİRİM


 • Login