MAKSIMIZACIJA PROFIT - PowerPoint PPT Presentation

Maksimizacija profit
Download
1 / 30

 • 169 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MAKSIMIZACIJA PROFIT. Profit. MAKSIMIZACIJA PROFITA KOD MONOPOLA. Odnos monopolske cijene i količine - numerički. Kada monopolist a povećava broj i z la z nih proi z voda , smanjuje cijene na svim prethodnim jedinicama. Kao rezultat toga, granični prihod kod monopola je uvijek ispod cijene.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

MAKSIMIZACIJA PROFIT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Maksimizacija profit

MAKSIMIZACIJA PROFIT


Profit

Profit


Maksimizacija profita kod monopola

MAKSIMIZACIJA PROFITA KOD MONOPOLA


Odnos monopolske cijene i koli ine numeri ki

Odnos monopolske cijene i količine- numerički

 • Kadamonopolista povećava broj izlaznih proizvoda, smanjuje cijene na svim prethodnim jedinicama.

 • Kao rezultat toga, granični prihod kod monopola je uvijek ispod cijene.


Odnos monopolske cijene i koli ine numeri ki1

Odnos monopolske cijene i količine - numerički

 • Da bi maksimizirao profit, monopolist proizvodi outputa na nivou na kojem je granični trošak jednak je granični prihod.

 • Proizvodnja gdje je MR>MC ili gdje je MR<MC će ostvarivati niži profit od maksimalnog.


Odnos monopolske cijene i koli ine grafi ki

Odnos monopolske cijene i količine - grafički

 • Granični prihod krivulja je grafičko mjerilo promjena prihoda koja se javlja kao odgovor na promjenu količine.


Mr mc odre uje maksimalizaciju profita za dati nivo izlaza

MR = MC određuje maksimalizaciju profita za dati nivo izlaza

 • Ako MR> MC, monopolista povećava profit povećanjem proizvodnje.

 • Ako je MR <MC, monopolista smanjuje profit povećanjem proizvodnje.

 • Ako je MC = MR, monopolista maksimizira profit.


Ode ivanje monopolske cijene

Odeđivanje monopolske cijene

 • MR = MC je stanje koje određuje količinu proizvoda kod monopola kada se ostvaruje maksimalni profit.

 • Monopolista zaračunava najvišu cijenu potrošačima za količinu koju oni žele.Ta cijena je predstavljena krivuljom potražnje, odnosno krivuljom cijene.


Ode ivanje monopolske cijene1

Odeđivanje monopolske cijene

 • Da biste odredili cijenu pri kojoj se maksimizora profit (gdje je MC = MR), prvo moramo odrediti obim proizvodnje pri kojem se maksimizira profit.


Utvr ivanje monopolske cijene i koli ine

MC

Price

Monopolist price

$36

30

24

18

12

6

D

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

MR

12

Utvrđivanje monopolske cijene i količine


Profit i monopol

Profit i monopol

 • Nacrtajte krivulju graničnih prihoda preduzeća.

 • Odredite koju će količinu monopolist proizvesti na sjecištu MC i MR krivulje.


Profit i monopol1

Profit i monopol

 • Odredite cijenu koju će monopolista naplatiti za količinu gdje je MC=MR.

 • Odredite prosječne troškove na toj nivou proizvodnje.


Profit i monopol2

Profit i monopol

 • Odredite dobit (gubitak) kod monopoliste oduzimanjem prosječni ukupnih trošaka od prosječnih prihoda, odnosno cijene (P) ravnotežnom nivou proizvodnje i pomnožite taj iznos sa određenom količinom.


Profit i monopol3

Profit i monopol

 • Monopolista će ostvariti profit ako je cijena iznad prosječnih ukupnih troškova.

 • Monopolista će ostvariti nultni profit ako je cijena jednaka prosječni ukupnom trošaku.Monopolista će ostvariti gubitak ako je cijena manja od prosječnog ukupnog troška.


Profit i monopol4

Profit i monopol

 • Monopolista može ostvariti profit.


Ostvarivanje profita kod monopola

MC

ATC

A

PM

Profit

B

CM

D

MR

QM

Ostvarivanje profita kod monopola

Price

0

Quantity


Prelomna ta ka u monopolu

Prelomna tačka u monopolu

 • Monopolista može ostvariti nultni profit kod prelomne tačke.


Maksimizacija profit

MC

ATC

PM

D

MR

QM

Prelomna tačka kod monopola

Price

0

Quantity


Ostvarivanje gubitka kod monopola

Ostvarivanje gubitka kod monopola

 • I monopolista može ostvariti gubitak.


Maksimizacija profit

MC

ATC

Loss

B

CM

A

PM

D

MR

QM

Ostvarivanje gubitka kod monopola

Price

0

Quantity


Maksimizacija profita

Maksimizacija profita

 • Monopolsko preduzeće neće odredit proizvoljno visoke cijene, cijena za maksimalizaciju dobiti odgovara nivou tamo gdje se sijeku MR = MC.

 • Monopolsko preduzeće će na tržištu obezbjediti da postiže maksimalni profit.


Maksimizacija profita1

Maksimizacija profita


Monopolski profit i gubitak

Monopolski profit i gubitak

 • Monopolista će obustaviti poslovanje u kratkom roku ako je njegova cijena ne prelazi prosječne varijabilne troškove za datu količinu.

 • Monopolista će se zatvoriti poslovanje ako nije vjerojatno da će dostići ili premašiti prosječne varijabilne troškove u dužem roku.


Maksimizacija profit

Tačka A - maximalni profit

Tačka D - zatvaranje preduzeća


Ta ke c i b nultni profit

Tačke C i B – nultni profit


Maksimizacija profit

Tačka A - maximalni profit

Tačka D - zatvaranje preduzeća


Ta ke c i b nultni profit1

Tačke C i B – nultni profit


 • Login