JEOLOJİK ZAMANLAR - PowerPoint PPT Presentation

Jeoloj k zamanlar
Download
1 / 25

 • 519 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

JEOLOJİK ZAMANLAR. Yaklaşık 4,5 milyar yaşında olan Dünya, günümüze kadar çeşitli evrelerden geçmiştir. Jeolojik zamanlar adı verilen bu evrelerin her birinde , değişik canlı türleri ve iklim koşulları görülmüştür.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

JEOLOJİK ZAMANLAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jeoloj k zamanlar

JEOLOJK ZAMANLAR


Jeoloj k zamanlar

 • Yaklak 4,5 milyar yanda olan Dnya, gnmze kadar eitli evrelerden gemitir. Jeolojik zamanlar ad verilen bu evrelerin her birinde , deiik canl trleri ve iklim koullar grlmtr.

 • Dnyann yapsn inceleyen jeoloji bilimi, jeolojik zamanlar belirlenirken fosillerden ve tortul tabakalarn zelliklerindenyararlanmtr.


Lkel zaman prekambriyen

lkel Zaman ( Prekambriyen)

 • Gnmzden yaklak 570 milyon yl nce sona erdii varsaylan jeolojik zamandr.

 • Yeryznn oluumundan Kambriyene kadar geen drt milyar yllk zaman dilimidir. Yeryz tarihinin 7/8'lik blm, Kambriyen ncesinde geer.


Jeoloj k zamanlar

 • Zamann nemli olaylar :

 • Sularda tek hcreli canllarn ortaya k

 • Dnyann yzeyinin souyup, katlamas, ktasal levhalarn, atmosferin ve okyanuslarn olumas.

 • lkel zaman karakterize eden canllar alg ve radiolariadr.


I zaman paleozoy k 550 205 m lyon

I. ZAMAN-PALEOZOYK (550-205 MLYON)

 • Blmleri: Kambriyen- Ordovisiyen- Silriyen Devoniyen Karbonifer- Permiyen

 • Yaklak yz milyon yl sren Paleozoik, Fanerozoiin ilk ve en uzun zamandr.

 • Bu zaman ok hcreli canllarn ortaya kt, geliip yaygnlat ve ekosistemin baskn yaam biimi haline geldii zaman dilimidir.

 • Paleozoik boyunca iklim genel olarak nemli ve lmand.


Jeoloj k zamanlar

 • lk karasal omurgal hayvanlarn bu devirde yaad sylenir.

 • Bala benzer ilk organizmalarn ortaya k bu dnemde.

 • Nerdeyse bilinen tm hayvan ubeleri Paleozoiin banda eitli trlerce temsil ediliyor.

 • Paleozoiin hemen banda "Kambriyen Patlamas" olarak bilinen olayla birlikte hayvanlar fosil kaytlarna girer.


Erken paleozoik ya am

Erken Paleozoik yaam

 • Paleozoik zamandan grnt


Jeoloj k zamanlar

 • Paleozoik denizlerinin en tipik canllarndan biri eklembacakllar grubundan olan loblulard.

 • Paleozoiin bir dier baskn grubu da dall bacakllard.

Kambriyen dneminden bir manzara

loblu fosili (Trilobit)


Jeoloj k zamanlar

 • Paleozoiin ortalarna doru omurgallar denizlerin en nemli gruplarndan biri olur.

 • Balk a olarak adlandrlan bu dnemde, ilkel enesiz balklarn ardndan ilk eneli balklar, ilk kemikli balklar ve kpek balklar ortaya kp yaygnlar.

eneli balk (Coelacant)


Jeoloj k zamanlar

 • Karasal faunann en gze arpan yeleri, artk uma yeteneini gelitirmi olan bcekler, iki yaamllar ve srngenlerdi.

 • Paleozoiin sonlarna doru Pangea'nn olumasyla iklim kuraklap, karasallar.

 • Zamann sonlarnda srngenler olduka eitlendi ve memelilerin ve dinozorlarn atalar olan gruplar ortaya kt.


Jeoloj k zamanlar

 • Permiyen sonunda, bir gk cisminin yeryzne arpmasyla, Paleozoik canllarnn byk ounluu ortadan kalkar. "Dinozorlar a" olarak da anlan Mezozoik Zaman balar.


Ii zaman mezozoik 251 4 65 5

II.ZAMAN-Mezozoik(251.4-65.5)

 • Blmleri: Trias-Jura-Kratese

 • Dinazorlar ca

 • Bu zamanda srngenlerin Permiyende balayan karasal ekosistemlerdeki basknl, dier ekosistemlere de yaylr ve artarak devam eder.

 • Permiyende oluan dev kta Pangea, Mezozoiin ilk dneminin sonuna kadar varln srdrr; fakat, daha sonra paralanmaya balar.Ayrlan ktalar zerinde farkl biyocorafik blgeler oluur.


Jeoloj k zamanlar

Mezozoik zamandan bir manzara


Jeoloj k zamanlar

 • Permiyen yok oluunda neredeyse yok olma tehlikesi atlatan deniz yaam, sa kalmay baaranlarn uyumsal almyla eitlenir, pek ok yeni grup ortaya kar. Modern deniz omurgasz yaam Mezozoikte kurulur.

 • Modern mercanlar, kabuklular, fitoplanktonlar,, Radiolaryalar, Belemnitler ve Ceratitesammonitler ortaya kar ve yaygnlar.

Deniz srngenleri


Jeoloj k zamanlar

 • Mezozoik boyunca dnya scak bir dnem yaar. Kutuplar da buzullama olmaz.

 • Permiyende balayan kurak ve ar karasal iklim, Trias boyunca devam eder. Jurada iklim yeniden nemli hale gelir, ktalar yeniden bitkilerle kaplanr. Kretase boyunca da devam eder.


Jeoloj k zamanlar

 • lk gerek memeliler de Triasn sonunda ortaya kar.

 • Mezozoiin en tannm grubu olmalarna ramen, dinozorlar Juraya kadar ok yaygnlaamaz.

Dinozorlar (Plateosaurus)

Memeliler (Oligokhyphus)


Jeoloj k zamanlar

 • Mezozoikte bitkiler de byk bir deiim geirir.

 • Dinozorlardan kken alan kular da ilk kez Jurada ortaya kar.

Archaeopetryx


Jeoloj k zamanlar

 • Jurada yaygnlaan dinozorlar, Kretasenin sonunda eitlilike ve yaygnlka zirveye ulamlarken, pek ok canl grubuyla birlikte ortadan kalkarlar.

 • Kretase/Tersiyer yok oluu.


Iii zaman tersiyer

III.ZAMAN-Tersiyer

 • Gnmzden yaklak 2 milyon yl nce sona erdii varsaylan jeolojik zamandr.

 • nc zamann yaklak 63 milyon yl srd tahmin edilmektedir.

 • Fosil kaytlar bize olan yaknl nedeniyle daha boldur. Bu nedenle hakknda en ok bilgiye sahip olduumuz zamandr.


Jeoloj k zamanlar

 • Zamann nemli olaylar :

 • Ktalarn bugnk grnmn kazanmaya balamas

 • Linyit havzalarnn oluumu

 • Bugnk iklim blgelerinin ve bitki topluluklarnn belirmeye balamas

 • Alp kvrm sisteminin gelimesi

 • Nmmilitler ve memelilerin ortaya k

 • nc zaman karakterize eden canllar nummilit, hipparion, elephas ve mastadondur.


Jeoloj k zamanlar

Mastodon

Senozoik zamandan bir manzara

Dev kara tembel hayvan

Memeliler


Iv zaman kuvaterner

IV.ZAMAN - Kuvaterner

 • Blmleri: Pleistosen-Holosen

 • Gnmzden 2 milyon yl nce balad ve hala srd varsaylan jeolojik zamandr.

 • Zamann nemli olaylar :

 • klimde byk deiikliklerin ve drt buzul dneminin (Gnz, Mindel, Riss, Wrm) yaanmas

 • nsann ortaya k

 • Drdnc zaman karakterize eden canllar mamut ve insandr.


Jeoloj k zamanlar

Mamut

insan

Kuaterner dnyas (Gnmz dnyas))


Jeoloj k zamanlar

 • Pleistosen yaam gnmze ar derecede benziyordu. Bugn yaayan pek ok kozalakl, iekli bitki, bcek, yumuaka, ku ve memeli cinsi -hatta tr- Pleistosende de yayordu.

 • Ayrca bir ok byk hayvan da Pleistosen faunasnn yesiydi (kl dili kaplanlar, mamutlar, krkl gergedanlar, uzun boynuzlu bizonlar, Mastodonlar).

 • Pleistosen sonunda gerekleen yok oluta, bu devlerin hepsi ortadan kalkar.

 • Dnemin sonunda buzul a sona erer, iklim yumuar, denizler ykselir.


 • Login