sMap mobile på - PowerPoint PPT Presentation

Smap mobile p
Download
1 / 10

 • 136 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

sMap mobile på. Kort introduktion till hur du använder GitHub och sMap mobile. Vad är GitHub. En webbaserad tjänst för programvaruutveckling Bygger på GIT versionshanteringskontroll Gratis för open source projekt Projekthantering

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

sMap mobile på

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Smap mobile p

sMap mobile på

Kort introduktion till hur du använder GitHub och sMap mobile

Karl-Magnus Jönsson, Kristianstadskommun


Vad r github

Vad är GitHub

 • En webbaserad tjänst för programvaruutveckling

 • Bygger på GIT versionshanteringskontroll

 • Gratis för open source projekt

 • Projekthantering

 • Via webben, desktopklienter, Eclipse, Tortois m.fl.

sMap mobile påGitHub


Vad r git

Vad är GIT?

 • GitHubbyggerpåGitsomärett open source versionshanteringskontroll. Gitäransvarigtföralltsomhänderlokaltpå din dator.

 • Dettakrävsförattkunnaarbeta med detversionshanteradematerialet.

 • Ettenkeltsättärattinstalleraett program t.ex. GitHub for Windows och du fåralltpåen gång.

sMap Mobile påGitHub


Repository

Repository

 • Allt man lagrar med GIT sparas i ett källkodsförråd (repository).

 • För att kunna jobba med ett projekt på GitHub måste man skapa ett sådant på GitHub där projektet kan leva.

 • Man har ett lokalt och ett på GitHub som man synkroniserar.

sMap mobile påGitHub


Saker att g ra

Saker att göra

 • Fork

 • Clone

 • Push commits

 • Pull in upstream

 • Branch

 • Pullrequests

sMap mobile påGitHub


Projekthantering

Projekthantering

 • Wiki

 • Issues

 • Pullrequests

 • Kod

 • Andra filer

sMap mobile påGitHub


Smap mobile p

sMap mobile påGitHub


Smap p github

sMap på GitHub

 • sMap har två projekt på GitHub

 • sMap4 https://github.com/getsmap/smap4

  • Endast publicering av projektet

 • sMapmobile https://github.com/getsmap/smap-mobile

  • Levande projekt med utveckling

sMap mobile påGitHub


Ladda ner

Ladda ner!

 • Ladda ner eller klona källkoden i källkodsförrådet

 • Anpassa konfigurationsfilen

 • Lägg projektet på en webbserver

sMap mobile påGitHub


Bidra till projektet

Bidra till projektet?

 • Återkoppla gärna din användning

 • Har du gjort ändringar som skulle vara intressanta för alla så kan vi lägga in dem i projektet

 • Frågor, synpunkter förslag

 • Det finns även möjlighet att komma in som medlem i projektet

sMap mobile påGitHub


 • Login