Pjm w urz dach czyli co t umacz wiedzie powinien
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

PJM w urzędach, czyli co tłumacz wiedzieć powinien. PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PJM w urzędach, czyli co tłumacz wiedzieć powinien. Małgorzata Czajkowska – Kisil Instytut Polskiego Języka Migowego. Grupa osób niesłyszących jest silnie zróżnicowana: głusi, niedosłyszący, głusi od urodzenia , późno ogłuchli z wszczepionym implantem ślimakowym,

Download Presentation

PJM w urzędach, czyli co tłumacz wiedzieć powinien.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pjm w urz dach czyli co t umacz wiedzie powinien

PJM w urzędach, czyli co tłumacz wiedzieć powinien.

Małgorzata Czajkowska – Kisil

Instytut Polskiego Języka Migowego


Kim jest odbiorca t umaczenia

Grupa osób niesłyszących jest silnie zróżnicowana:

 • głusi,

 • niedosłyszący,

 • głusi od urodzenia,

 • późno ogłuchli

 • z wszczepionym implantem ślimakowym,

 • posługujący się różnymi sposobami komunikacji.

  Populacja osób niesłyszących w Polsce liczy ok. 100 tys.

  Bardzo zróżnicowany poziom znajomości języka polskiego.

Kim jest odbiorca tłumaczenia


J zyk migowy

.

PJM to język, który posiada własne, niezależne od języka polskiego, słownik i gramatykę. Jest pełnoprawnym językiem naturalnym, powstałym na drodze historycznego rozwoju (w Polsce ok. 200 lat temu), wykazującym cechy, które językoznawcy uznają za charakterystyczne dla języków naturalnych, m.in. arbitralność, dwuklasowość, produktywność. Podobnie jak inne języki naturalne, służy do porozumiewania się, wyrażania emocji i myśli. Jest zróżnicowany geograficznie i społecznie.

System językowo-migowy (SJM) jest sztucznym systemem stworzonym na potrzeby komunikacji osób słyszących z głuchymi. Stanowi on połączenie gramatyki języka polskiego i znaków manualnych, czyli manualną realizację języka polskiego, porównywalną do zapisu graficznego, mowy, czy alfabetu Braille’a.

Język migowy


T umacze

 • 1. CODA – słyszące dzieci głuchych rodziców

 • 2. SODA – rodzeństwo głuchych

 • 3. Pracownicy organizacji pozarządowych – PZG

 • 4. Nauczyciele

 • 5. Duszpasterze

 • 6. Rodzice

Tłumacze


Grzechy t umaczy

 • Kontakt jednokierunkowy.

 • Niska wierność przekazu.

 • Asystowanie

 • Eliminowanie

„Grzechy” tłumaczy


Problem t umacze urz dowych

 • Sytuacja stresująca dla osoby głuchej.

 • Słaba znajomość przepisów.

 • Małe doświadczenie w załatwianiu spraw urzędowych.

 • Mała dyspozycyjność tłumaczy.

 • Tłumacze przysięgli.

Problem tłumaczeń urzędowych


Kodeks etyczny t umacza

 • Tajemnica zawodowa

 • Profesjonalizm

 • Rozwój zawodowy

 • Bezstronność

 • Szacunek wobec stron tłumaczenia

 • Szacunek wobec innych tłumaczy

Kodeks Etyczny tłumacza


Przyczyny braku t umaczy

 • Brak jednolitego systemu edukacji i certyfikacji.

 • Brak standardów zatrudnienia.

 • Nierówne traktowanie tłumaczy migowych.

 • Problemy zatrudnienia – duża dyspozycyjność.

 • Brak zaufania środowiska.

Przyczyny braku tłumaczy


Pjm w urz dach czyli co t umacz wiedzie powinien

 • Dziękuję za uwagę


 • Login