A munkav llal i k pviselet es lyei a nemzetk zi v llalatokban eur pai zemi tan csok
Download
1 / 27

A munkavállalói képviselet esélyei a nemzetközi vállalatokban (Európai Üzemi Tanácsok) - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

A munkavállalói képviselet esélyei a nemzetközi vállalatokban (Európai Üzemi Tanácsok). Miről lesz szó?. A kollektív alku és a participáció nemzeti korlátok között, országonként eltérő munkaügyi rezsimek A globalizáció mint munkaügyi probléma Kísérletek az országhatárok átlépésére

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A munkavállalói képviselet esélyei a nemzetközi vállalatokban (Európai Üzemi Tanácsok)' - hisano


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A munkav llal i k pviselet es lyei a nemzetk zi v llalatokban eur pai zemi tan csok

A munkavállalói képviselet esélyei a nemzetközi vállalatokban(Európai Üzemi Tanácsok)


Mir l lesz sz
Miről lesz szó? vállalatokban

 • A kollektív alku és a participáció nemzeti korlátok között, országonként eltérő munkaügyi rezsimek

 • A globalizáció mint munkaügyi probléma

 • Kísérletek az országhatárok átlépésére

  • Határokon átnyúló szakszervezeti együttműködés

  • Európai szakszervezeti szövetségek

  • EU direktívák, EU politikák

 • Európai Üzemi Tanácsok (EÜT)

  • Az EÜT direktívához vezető út

  • Az EÜT direktíva

  • Az EÜT gyakorlata

  • Európai Vállalat, -Szövetkezet, határokon átnyúló fúziószabályozás: munkavállalói részvétellel


Nemzet llamokba z rt rdekk pviselet
Nemzetállamokba zárt érdekképviselet vállalatokban

 • Eltérő szakszervezetek hagyományok

  • szerveződés, menedzsmenthez és munkavállalókhoz való viszony

 • Kollektív alku

  • Eltérő struktúrák (ágazati vagy munkahelyi alku dominanciája)

  • A béralkut (bérszintet) mindenekelőtt az ország adottságai határozzák meg

  • Jellegzetes magyar követelés: „nyugati béreket, munkafeltételeket!”

 • Participáció

  • Különböző rendszerek, különböző mértékű befolyás

  • ÜT és munkavállalói képviselet a vállalati irányító testületban

 • „Varieties of capitalism” tipológiák (Soskice-Hall. 1992)

  • Corporate governance, pénzügyi, oktatási, szociálpolitikai rezsimek

  • Angolszász, német, skandináv, dél-európai

  • Szakirodalom: „Europeanisation of Industrial Relations”


A magyarorsz gi alku eur pai sszehasonl t sban

EU: vállalatokbanOrszágonként különböző

Kontinentális Európa: ágazati dominancia, „erős”, kötelező (tarifa) megállapodások

Munkáltatók érdekeltsége

Bérverseny korlátozása

Szakszervezeti bérfelhajtás

Tranzakciós költség csökkentése

Állami beavatkozás veszélye

Egyesült Királyság:

Decentralizált, de militáns szakszervezet, ‘job control’

Újabb tendenciák:

Decentralizálódás („opt-out”) és individualizáció

Magyarország: decentralizált rendszer (vállalati túlsúly)

Gyenge szakszervezet, gyenge munkáltatói érdekeltség (főként akkor, amikor a jog eltérést enged a „jóléti elvtől”)

Gyenge megállapodások, az egyéni/csoportos alku lehetőségének fenntartásával,

Nincs ‘job control’ hagyomány

Újabb tendenciák:

Tágabb lehetőség a „jóléti elvtől” való eltérésre („állami ösztönzés” )

Ágazati szinten centralizáció (formális, vagy tényleges hatás???)

A magyarországi alku európai összehasonlításban


Orsz ghat rokon tny l szakszervezeti kezdem nyez sek
Országhatárokon átnyúló szakszervezeti kezdeményezések

 • Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC)

  • Elsősorban EU szintű lobbi, keretmegállapodások, direktívák, EU policy

 • EU bővítés:

  • Nyugat-európai szakszervezetek a migráció korlátozásáért

 • Ágazati szövetségek (trade federations)

  • Pl. EMF, EMCEF, UNI-EUROPA

  • Közvetlen kapcsolat az országokkal, multikkal

 • A kollektív alku (regionális) „koordinációja”

  • „Doorn” kezdeményezés, foglakoztatási paktumok

 • Magyar szakszervezetek részvétele

  • Euró-régiós együttműködés,

  • MÁV Cargo megállapodás


Eu keretdirekt va az inform ci tad s r l s a konzult ci r l 2002
EU keretdirektíva az információ átadásáról és a konzultációról (2002)

 • Keretjelleg: a folyamatok szabályozása, nem az intézményé

 • A nemzeti átvétel következményei:

  • Új, "feltételes” duális rendszerek:

   • UK, Észtország, Csehország, Lengyelország

  • Magyarország:

   • Nincs új intézmény

   • Konzultáció definíciója

   • Új eljárási rend, határidők, stb.

   • A régi „véleményezést” felváltja?


A globaliz ci mint munka gyi probl ma itt csak a k lf ldi t kebefektet s lehets ges hat sai
A globalizáció mint munkaügyi probléma konzultációról (2002)(Itt csak a külföldi tőkebefektetés lehetséges hatásai)


Korai k s rletek a globaliz ci szoci lis szempont n szab lyoz s ra
Korai kísérletek a globalizáció szociális szempontú (ön)szabályozására

 • Szakszervezeti félelmek (további hatások):

  • Relokáció saját tagsági bázisukat is fenyegeti

  • Relokáció: zsarolási lehetőség az alku során, finomabb formában: leányvállalatok versenyeztetése

  • „Regime-shopping” – saját munkaügyi rendszerük „felpuhítása”

  • Az intézmények nemzetállamba zártsága miatt a vállalatközpont „elérhetetlen”, általánosságban: a tőke-munka erőegyensúlya felborul

 • Korai (sikertelen) ETUC kezdeményezések: nemzetközi kollektív alku, tőkemozgás korltozására az EU-n belül, stb.

 • 1980: OECD, ILO etikai kódexek, ajánlások

 • 1990: UNICE, CEEP kezdeményezésre: önkéntes vállalati fórumok (40-50 cégnél alakult, gyenge jogosítványok)


A z eu tervezetek fejl d se
A (ön)szabályozásáraz EU tervezetek fejlődése

 • 1973: Az első EU dokumentum az információátadásról.

 • 1980-ig: Munkáltatók ellenállása (üzleti titok kérdése)

 • 1980- Jacques Delors: „az EU Szociális Dimenziója”, szociális ügyekben „csak” többségi döntéshozatal

 • 1989: Fordulat: EU Szociális Karta

 • 1990: EÜT tervezet: üzemi tanács (participáció) a vállalatközpont mellett

 • Anglia, Dánia ellenzi 1994 szeptember: EÜT direktíva elfogadása (kompromisszum: „keretdirektíva”, 13. §.)

 • 1997: Labour győzelem, Anglia csatlakozása

 • 2000-: a direktíva felülvizsgálata?


Az e t direkt va 2004
Az EÜT direktíva (2004) (ön)szabályozására

 • Keretdirektíva: nincs konkrét intézmény

  • Követelmény: fórum vagy eljárás, az intézményt, működést a helyi megállapodásra bízza

 • Alkalmazási feltétel (de nem szankcionált):

  • összesen legalább 1000 alkalmazott, két tagállamban150-150

  • Vállalatcsoportra is (függő vállalat definíciója)

  • Európai vállalatközpont felelőssége (és kijelölése) – EÜT a központ mellett működik

 • EÜT létrehozásának eljárási rendje

  • Különleges Tárgyaló Testület (KTT) felállítása


E t direkt va folytat s
EÜT direktíva (folytatás) (ön)szabályozására

 • Tárgyalás, eredménye:

  • tagok száma, helyek elosztása

  • EÜT struktúrája és funkciói

   (munkavállalói vagy paritásos, jogok, kötelezettségek, titoktartás, működési feltételek biztosítása, stb.)

 • Minimum évi 1 ülés, plusz rendkívüli esetben

 • Európai szakszervezetek: megfigyelői poszt

 • 13. § átmeneti rendelkezése:

  • A korábbi 1996 szeptemberig felállított önkéntes fórumokat is EÜT-ként ismerik el

  • 400 ilyen eset!


Az eur pai zemi tan cs direkt va magyar tv tel r l
Az Európai Üzemi Tanács direktíva magyar átvételéről

 • EÜT direktíva: kettős hatókör:

  • EÜT alakítása Magyarországon (kb. 10 cégnél)

  • Magyar küldöttek delegálása külföldi EÜT-be (2002: 114 cég)

 • Az adaptáció fő ellentmondása: a német mintát követi, de a magyar munkahelyi érdekképviselet kétcsatornás

  • Delegálás a (központi) üzemi tanácsok kezében, vagy közvetlen választással. A szakszervezeteknek semmilyen törvényileg garantált jogosultságuk sincs. (Ellentétben pl. a spanyol törvénnyel)

 • Hatályba lépett: 2004. május 1.-én, de a magyar törvény a külföldi székhelyű multiknál csak a tagok küldését szabályozhatja, a fogadásukat nem.Nincs formális határidő, nincs szankció…


Mi v ltozott magyarorsz g eu csatlakoz sa ut n
Mi változott? (Magyarország EU csatlakozása után) átvételéről

 • EU csatlakozás  a joganyag formális átvétele

 • Első közelítés: az EU „vívmányainak” kiterjesztése

  • EÜT: a magyarok korábban csak „meghívottak” lehettek, ma (elvileg) kötelező részvétel

 • Második közelítés: Ellentmondó nézetek a tényleges konvergenciáról:

  • Nyugat politikusok és szakirodalom: aggodalom az átvett joganyag betartatása (‘enforcement’) miatt. Az új tagországok „fejletlen” munkaügyi kapcsolatai nem garantálják a jogkövető magatartást.

 • Mögöttes nyugati (szakszervezeti) érdekek:

  • Versenyelőny megtartása: „Ha már az alacsony keleti bérek nem kifogásolhatók, legalább az azonos munkaügyi sztenderdeket követeljünk meg!”

  • Az „Európai Szociális Modellt” alááshatja a rugalmasabb keleti munkaügyi rezsimek példája. „A dereguláció és az ‘Amerikanizáció’ „trójai falova” keletről jön…” (Meardi 2002)


Kontroll s koordin ci a multinacion lis v llalatokn l
Kontroll és koordináció a multinacionális vállalatoknál

 • A kontroll és koordináció típusai (globális-lokális)

  • Hierarchikus-autoriter

   • Direkt utasítás vs. indirekt: verseny a megrendelésekért, fejlesztésekért, munkahelyekért (Coercive competition)

  • Decentralizáció, horizontális koordináció, cserekapcsolatok

  • Vállalati kultúra vs. etnocentrikus irányítás (expat. menedzserek)

  • Vállalati funkciónként változó kontroll. (International HRM)

 • Küldő ország hatása érvényesül-e?

  • Modell-transzfer? Hibridizáció? (Kutatások kedvenc kérdése)

  • Ellenmondó eredmények: pl. német vállalatok menekülnek a német intézmények alól, amerikai HRM dominanciája (szakszervezet-nélkül); Mégis, vállalati szinten HRM gyakorlatok átvétele, stb.

  • Kisebb kollektív szerződéses lefedettség Magyarországon a multiknál? Statisztikailag nem bizonyítható, inkább ágazati és mérethatás.


Negat v j slatok p ld k
Negatív jóslatok, példák vállalatoknál

 • A központi menedzsment eszköze lesz

  • cél a a versenyző munkaügyi sztenderdek előnyeinek (regime-shoping) kiaknázása

  • A hierarchia „szentesítése”, többszintű termelés (magasabb és alacsonyabb hozzáadott érték)

 • Megosztó technikák:

  • Anyaország menedzsmentje és szakszervezete összefog (VW: a modellek országok közötti elosztása)

  • Anyaország ellenséges viszonyai uralják, nem jön létre nemzetközi szolidaritás (Corus: kísérlet privilegizált EÜT tagok kijelölésére, formális informálás, stb.)


Pozit v p lda gm europe opel
Pozitív példa GM Europe (Opel ) vállalatoknál

 • Európai vállalat 1925 óta

  • Opel (G, BE, E, PT, PL, HU, RU), Saab,

 • 1986: Európai vállalat központ Svájcban

  • Platform-elvű termelés (flexibilitás)

  • Európai versenyeztetés a platformokért, áthelyezés

 • 2004: EÜT egyezmények a termelés áthelyezéséről (Luton, Azambuja, Gliwice)

  • Német ÜT hagyományok, de nem német érdekek…

 • Európa-sztrájk (2006)

 • 2008- Globális platform-politika, nincs együttműködés az amerikai szakszervezetekkel


Egy cseh lengyel szlov k magyar e t kutat s a vive esettanulm nyok magyar mint ja
Egy cseh-lengyel-szlovák-magyar EÜT kutatás vállalatoknál(A ViVe esettanulmányok magyar mintája)

 • Alstom Power /Láng/ Bp. +Lengyelo.

 • Robert Bosch Hatvan +Cseho.

 • Michelin /Taurus/ Bp.-Nyíregyháza +Lengyelo.

 • Nokia Komárom

 • Leoni Drahtwerke Eger

 • MOL-TVK Bp. (központ!)

 • General Electric /Tungsram/ Bp. (központ !) +Lengyelo.

 • Elcoteq Pécs (Európai Rt.!)

 • GM / Opel Szentgotthárd + Lengyelo.

 • Sanofi-Aventis /Chinoin/ Budapest


A le nyv llalatok gazdas gi helyzete a relok ci perspekt v ja
A leányvállalatok gazdasági helyzete, a relokáció perspektívája

 • Termelő részlegek, többnyire hazai kereskedelmi és beszállítói kapcsolatok nélkül.

  • Még felfutó termelés, beruházások (új zöldmezős beruházások)

  • Munkahelyek jöttek (vagy jönnek még) Nyugat-Európából, vagy új munkahelyek a felfutó piaci kereslet kielégítésére

 • Termelő leányvállalatoknál minimális K+ F tevékenység

  • De kis mértékben megjelenik a technológia fejlesztés

  • Néha külön K+ F központ Budapesten

 • Becslések: még a betanított munkára épülő termelésnél is minimum 5-10 éves „várható élettartam” a termelés továbbtelepítéséig

  • Esetleg utána magyar regionális központ a továbbtelepülés menedzselésére? Mi lesz a képzetlen munkaerő sorsa?


A le nyv llalatok munka gyi gyakorlata munka gyi kapcsolatok
A leányvállalatok munkaügyi gyakorlata, munkaügyi kapcsolatok

 • Elsősorban az anyavállalattól függő, változatos munkaügyi gyakorlatok

  • Átlagos, vagy környezetnél kicsit jobb fizetés

  • 13. havi fizetés vagy bónusz (a KSZ ezt nem szabályozza)

  • Ingázó betanított munkások, vállalati buszok

  • Jelentős a kölcsönzött / külföldi munkaerő szerepe

  • Képzés: elsősorban betanítás és nyelvoktatás

 • Üzemi tanács: szimbiózisban a szakszervezettel, annak alárendelve, gyakorlatilag egycsatornás képviselet

 • Ágazati szakszervezetek változó erősségű jelenléte:

  • Fiatal ‘laikus’ szakszervezeti vezetők segítése

  • A szakszervezet nélküli cégeknél nincs kapcsolat az ÜT-vel


Az e t k pvisel k kiv laszt sa deleg l sa
Az EÜT képviselők kiválasztása, delegálása kapcsolatok

 • A törvény szerinti delegálás (ÜT), vagy annál erősebb legitimitást biztosító eljárás

  • közvetlen választás (!) az ÜT tagokkal egyidejűleg

  • erős szakszervezetek közvetlen jelenléte az EÜT-ben

 • Szakszervezeti vezető / ÜT elnök delegálása jellemző, más nyelvet tudó, alkalmasabb személyt ritkán választanak

 • Több magyarországi leányvállalat esetén közös jelölt küldése nehézkes / megoldatlan.

  • Különösen akkor, ha a cégek az anyavállalat más-más divízióihoz tartoznak. (Ezt a törvény sem szabályozza megfelelően)


A magyar e t k pvisel k fogadtat sa
A magyar EÜT képviselők fogadtatása kapcsolatok

 • A korábbi „megfigyelői” státuszt viszonylag könnyű átváltani „teljes jogú” tagságra

 • Új tagok küldése nehézkesebb…

  • Kapcsolatteremtési nehézségek (a menedzsment közvetít ?)

  • Érdekkonfliktus miatt vita az átadandó helyekről (GE eset)

 • Az ágazati szakszervezetek szerepe a tájékoztatásban és kapcsolatépítésben

  • IG Metall-Vasas együttműködés

  • A koordináció hiányának is köszönhető a ‘régi’ és ‘új’ EU tagországok közötti konfliktus a helyek elosztásáról (GE)

 • A magyar küldöttek elfogadása az EÜT-ben

  • „Tesztelés”: munkavállalói vagy menedzsment képviselő ?


Az e t magyar k pvisel inek rt kel se
Az EÜT magyar képviselőinek értékelése kapcsolatok

 • A várakozásoknál gyengébb befolyásolási lehetőség

  • Formális tájékoztatók, konzultációk , esetleg merev napirend

 • A tájékoztatás nem ad új, érdemi információt

 • Kiváló kapcsolatépítési lehetőség más országok küldötteivel, a „gyárlátogatások” haszna

 • Konfliktushelyzet, főként a relokáció kapcsán

 • Technikai problémák megoldatlansága

  • Fordítás, tolmácsolás hiánya is előfordul

 • Az ülésekről hazatérve a munkavállalók tájékoztatása megoldatlan

  • A titkosítás eltúlzott

 • A magyar központú/tulajdonú multi speciális esete (MOL)


A kutat s tanuls gai
A kutatás tanulságai kapcsolatok

 • A konkrét intézmények kialakítása valóban a KTT (illetve a delegáló szervezetek) felelőssége (Elcoteq esete)

 • A legkényesebb kérdés: a munkahelyek áthelyezése

 • Az információs és konzultációs lehetőségek gyengék a vállalatközpont stratégiai döntések befolyásolásához…

  …ámde mégis konfliktusforrás a helyek elosztása, a küldöttek hitelessége !

 • A transznacionális munkavállalói érdekképviselet hatékonysága, minősége függ:

  • A országon belüli munkaügyi kapcsolatok hátországától

  • Az országos és nemzetközi szakszervezeti központok támogatástól és koordinációjától

 • Végső következtetés helyett: Az EÜT mennyiben képes ellensúlyozni a tőke globalizációból fakadó előnyeit ?


Az eur pai v llalat sz vetkezet f zi s a kieg sz t direkt va magyar tv tel r l
Az Európai Vállalat (szövetkezet, fúzió) és a kiegészítő direktíva magyar átvételéről

 • Európai Vállalat: bármelyik tagállamban bejegyezhető, az EU egész területén működhet

  • Előnyök: tőkeáramlás, székhelyáthelyezés, foglalkoztatás, stb.

  • Hasonlóan az EÜT-hez, a direktíva az intézmények meghatározása helyett azok tárgyalásos kialakítását hangsúlyozza; nő a KTT (illetve az annak tagjait delegáló szervezet) felelőssége

 • Magyarországon: cégjogi újdonságok: egyszintű irányítás, maximális rugalmasságra törekvés a tőkevonzás jegyében

 • Participáció: Az EÜT törvény szabályainak másolata

  • Nincs magyar szakszervezeti szerep a delegálásban

  • Nincs EÜT, a kialakítandó központ-szintű participáció és FEB képviselet a KTT tárgyalásaitól függ

 • Hatása a magyar jogalkotásra: liberalizáció a 2006-os Gt. szabályaiban (egyszintű irányítás melletti participáció, FEB)


ad