V voj po druh sv tov v lce v hlavn ch sv tov ch ekonomick ch centrech asijsk centrum
Download
1 / 32

Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech Asijské centrum - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Základy světové a evropské integrace. Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech Asijské centrum. Přednáška č. 11. Struktura přednášky. 1. JAPONSKO hospodářský vývoj od začátku 20. století 2. ROZVOJOVÉ ZEMĚ definice, hospodářský vývoj JV Asie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech Asijské centrum' - herrod-nichols


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V voj po druh sv tov v lce v hlavn ch sv tov ch ekonomick ch centrech asijsk centrum

Základy světové a evropské integrace

Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrechAsijské centrum

Přednáška č. 11


Struktura p edn ky
Struktura přednášky

1. JAPONSKO

 • hospodářský vývoj od začátku 20. století

  2. ROZVOJOVÉ ZEMĚ

 • definice, hospodářský vývoj JV Asie

  3. ASIJŠTÍ TYGŘI

 • hlavní znaky hospodářského rozmachu

  4. MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE V ASII

 • ASEAN, APEC

ZSEI – přednáška č. 11


Japonsko i
JAPONSKO (I)

 • Vývoj před 1. světovou válkou

 • 1. světová válka a meziválečné období

 • Po 2. světové válce

 • 70. léta 20. století

 • 80. a 90. léta

 • Současnost

ZSEI – přednáška č. 11


Japonsko v voj p ed 1 sv tovou v lkou
JAPONSKO Vývoj před 1. světovou válkou

 • Reforma Meidži (1867–1912)

 • Industrializace

 • Obsazení cizích území

ZSEI – přednáška č. 11


Japonsko 1 sv tov v lka a meziv le n obdob
JAPONSKO 1. světová válka a meziválečné období

 • Vítězná strana 1. světové války

 • Export do Evropy

 • Politický vývoj za 2. světové války

 • Hospodářská krize 30. let – pokles cen hedvábí (hlavního vývozního artiklu Japonska)

ZSEI – přednáška č. 11


Pokles cen hedv b ve 30 letech
Pokles cen hedvábí ve 30. letech

Zdroj: Kindlegerger: The World in Depression.

ZSEI – přednáška č. 11


Japonsko po 2 sv tov v lce
JAPONSKOPo 2. světové válce

 • Reformy, demonopolizace, investice do uhel. průmyslu, ocelářství, energetiky, loďařství

 • Japonský styl řízení podniků

 • Změny ve struktuře průmyslu

 • Podpora exportu (viz nárůst japonského exportu a jeho podíl na celosvětovém exportu)

 • Indikativní zásahy státu

ZSEI – přednáška č. 11


Japonsk export i
Japonský export (I)

Nárůst japonského exportu v letech 1946–1989 oproti roku 1913 (v %)

Zdroj: Žídek: Historie světového hospodářství.

Pozn.: Křivka je pouze orientační, nezachycuje přesné hodnoty objemu japonského exportu.

ZSEI – přednáška č. 11


Japonsk export ii
Japonský export (II)

Podíl exportu významných průmyslových zemí v letech 1937–1987 (v %)

Zdroj: Kenwood, Lougheed: The Growthe of the International Economy.

ZSEI – přednáška č. 11


Japonsko 70 l ta 20 stolet
JAPONSKO70. léta 20. století

 • Světová hospodářská krize z nadvýroby

 • Ropný šok 1973

 • Zpomalení hospodářského růstu

 • Nová výrobní orientace

 • 2. ropný šok 1979 – stagnace Japonska

 • Srovnání Japonska se světem (podíl na světovém obchodu)

ZSEI – přednáška č. 11


V voj cen ropy v 70 letech
Vývoj cen ropy v 70. letech

Zdroj: Faltus, Průcha: Všeobecné hospodářské dějiny 19. a 20. století.

ZSEI – přednáška č. 11


R st hdp v tr n ch cen ch 1972 1978 v
Růst HDP v tržních cenách 1972–1978 (v %)

Zdroj: Žídek: Historie světového hospodářství.

ZSEI – přednáška č. 11


Pod ly ekonomik na sv tov m produktu v
Podíly ekonomik na světovém produktu (v %)

Zdroj: Kennedy: Vzestup a pád velmocí.

ZSEI – přednáška č. 11


Japonsko 80 a 90 l ta
JAPONSKO80. a 90. léta

 • Nerovnováha obchodní bilance – tradičně přebytek obchodní bilance

 • Pokles japonské ekonomiky

 • Rozmach automobilového průmyslu

ZSEI – přednáška č. 11


R st hdp japonska v obdob 1905 2000
Růst HDP Japonska v období 1905–2000

Itoh, Takatoshi, 1996. “Japan and the Asian economies: a miracle in transition” Brookings Papers onEconomic Activity, vol. 2, pp. 205-272., také viz http://www.unescap.org/pdd/publications/apdj_10_1/horlacher_mackellar.pdf.

ZSEI – přednáška č. 11


Automobilov pr mysl japonska v obdob 1960 2000
Automobilový průmysl Japonska v období 1960–2000

Zdroj: Antique Automobile Club of America. http://www.aaca.org/history/cars_90.htm.

Zdroj: Worldwatch Institute. http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch1en/conc1en/carprod1950-1999.html.

ZSEI – přednáška č. 11


Japonsko sou asnost
JAPONSKO – současnost

 • Podíl na světovém obchodu

 • Deflace (-0,3 % za rok 2003)

 • Vývoj HDP

 • Záporná bilance veřejných financí: deficit 7,42 % HDP, dluh154 % HDP v roce 2003)

 • Míra nezaměstnanosti mužů/žen

 • Otevřenost ekonomiky (vývoz + dovoz): 18 % HDP (vs. 54 % HDP v Německu)

 • Pokles přílivu zahraničních investic

 • Duální struktura průmyslu (obří vs. malé, hůře vybavené rodinné podniky)

 • Struktura dovozu a vývozu

Zdroj: Economist.com. http://www.economist.com/countries/Japan/profile.cfm?folder=Profile-Economic%20Data,

http://www.economist.com/countries/Japan/profile.cfm?folder=Profile-Economic%20Structure.

ZSEI – přednáška č. 11


R st hdp v japonsku
Růst HDP v Japonsku

Zdroj: Evropská komise: Economic forecasts Autumn 2004. http://www.europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/european_economy/2004/ee504en.pdf.

ZSEI – přednáška č. 11


Zahrani n investice v japonsku
Zahraniční investice v Japonsku

Zdroj: Ministerstvo financí Japonska. http://web-japan.org/stat/stats/08TRA51.html.

ZSEI – přednáška č. 11


Struktura japonsk ho dovozu
Struktura Japonského dovozu

Struktura Japonského vývozu

Zdroj: Ministerstvo financí Japonska. http://web-japan.org/stat/stats/08TRA36.html, http://web-japan.org/stat/stats/08TRA3D.html.

ZSEI – přednáška č. 11


Struktura japonsk ho dovozu 2001
Struktura Japonského dovozu (2001)

Zdroj: Ministerstvo financí Japonska. http://web-japan.org/stat/stats/08TRA3D.html.

ZSEI – přednáška č. 11


Struktura japonsk ho v vozu 2001
Struktura Japonského vývozu (2001)

Zdroj: Ministerstvo financí Japonska. http://web-japan.org/stat/stats/08TRA36.html.

ZSEI – přednáška č. 11


Rozvojov zem i
ROZVOJOVÉ ZEMĚ (I)

Definice:

 • Užší a širší přístup k rozvojových zemím

  • Kolonie nebo závislé území

  • HDP na obyvatele (do $ 3 000)

 • Společné znaky rozvojových zemí

  • Vysoké přírůstky obyvatel, nerovnoměrné rozdělení důchodů, vysoký podíl zemědělství, nízká produktivita práce ...

ZSEI – přednáška č. 11


Rozvojov zem ii
ROZVOJOVÉ ZEMĚ (II)

 • Důsledky kolonialismu

 • Situace po dosažení samostatnosti

 • Hospodářský rozvoj

 • Členění rozvojových zemí:

  • asijské, americké, africké, Čína a ostatní asijské socialistické země, Oceánie

ZSEI – přednáška č. 11


Rozvojov zem iii
ROZVOJOVÉ ZEMĚ (III)

Osamostatnění zemí JV Asie:

 • Oslabení kolonizátorů válkou, národně osvobozenecká hnutí

 • 1945: Barma, Vietnam, Laos, Kambodža, Korea, Malajsie, Singapur, Indonésie, Filipíny

 • 1951: závislá území – Hongkong, Macao

ZSEI – přednáška č. 11


Asij t tyg i
ASIJŠTÍ TYGŘI

 • Jižní Korea, Tchajwan, Hongkong, Singapur

 • Proč tygři?

 • Dynamika exportu, hlavní exportní trhy

 • Struktura průmyslu

 • Příliv zahraničního kapitálu

 • Odlišnosti ve strategiích tygrů

 • Další vlny asijských tygrů

ZSEI – přednáška č. 11


Pr m rn ro n r st exportu rz a v ch asie
Průměrný roční růst exportu RZ a vých. Asie

Zdroj: Žídek: Historie světového hospodářství.

ZSEI – přednáška č. 11


Mezin rodn organizace asie
MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE ASIE

 • ASEAN (Association of South East Asian Nations): Sdružení národů jihovýchodní Asie

  • Filipíny, Indonésie, Malajsie, Singapur, Thajsko, Brunej, Barma, Kambodža, Laos

ZSEI – přednáška č. 11


Mezin rodn organizace asie1
MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE ASIE

 • APEC (Asia Pacific Economic Cooperation): Asijsko tichomořská ekonomická spolupráce

  • Austrálie, Brunei, Chile, Čína, Filipíny, Hongkong, Indonésie, Japonsko, Jižní Korea, Kambodža, Malajsie, Mexiko, Nový Zéland, Papua Nová Guinea, Singapur, Thajsko, Tchajwan, USA

ZSEI – přednáška č. 11


Shrnut
Shrnutí

 • Postavení Japonska ve světové ekonomice – vývoj, charakteristika a současné trendy

 • Problémy rozvojových zemí

 • Asijští tygři

 • Význam mezinárodních organizací z Asie

ZSEI – přednáška č. 11


Ot zky k asijsk mu centru
Otázky k asijskému centru

 • Jak byste charakterizoval/a Japonskou ekonomiku na přelomu 19. a 20. století?

 • Jak se v Japonsku projevila světová hospodářská krize ve 30. letech 20. století?

 • Jakým směrem se ubíralo japonské hospodářství po 2. světové válce a jakým problémům nyní čelí?

 • Jak byste charakterizoval/a rozvojové země? Jaké jsou jejich největší socioekonomické problémy?

 • Co mají společného tzv. Asijští tygři?

 • Jaký je účel mezinárodních hospodářských organizací sdružujících především asijské země?

ZSEI – přednáška č. 11


Doporu en literatura
Doporučená literatura

 • Faltus, J, Průcha, V.: Všeobecné hospodářské dějiny 19. a 20. století. VŠE Praha 1999.

 • Kennedy, P.: Vzestup a pád velmocí. Nakladatelství Lidové noviny. Praha 1996.

 • Kenwood, Lougheed: The Growthe of the International Economy.

 • Zwettler, O.: Lexikon zemí. Fortuna Print. Praha 1995.

 • Žídek, L.: Historie světového hospodářství. ESF MU Brno 2001.

ZSEI – přednáška č. 11


ad