V voj po druh sv tov v lce v hlavn ch sv tov ch ekonomick ch centrech asijsk centrum
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 32

Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech Asijské centrum PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Základy světové a evropské integrace. Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech Asijské centrum. Přednáška č. 11. Struktura přednášky. 1. JAPONSKO hospodářský vývoj od začátku 20. století 2. ROZVOJOVÉ ZEMĚ definice, hospodářský vývoj JV Asie

Download Presentation

Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech Asijské centrum

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Základy světové a evropské integrace

Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrechAsijské centrum

Přednáška č. 11


Struktura přednášky

1. JAPONSKO

 • hospodářský vývoj od začátku 20. století

  2. ROZVOJOVÉ ZEMĚ

 • definice, hospodářský vývoj JV Asie

  3. ASIJŠTÍ TYGŘI

 • hlavní znaky hospodářského rozmachu

  4. MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE V ASII

 • ASEAN, APEC

ZSEI – přednáška č. 11


JAPONSKO (I)

 • Vývoj před 1. světovou válkou

 • 1. světová válka a meziválečné období

 • Po 2. světové válce

 • 70. léta 20. století

 • 80. a 90. léta

 • Současnost

ZSEI – přednáška č. 11


JAPONSKO Vývoj před 1. světovou válkou

 • Reforma Meidži (1867–1912)

 • Industrializace

 • Obsazení cizích území

ZSEI – přednáška č. 11


JAPONSKO 1. světová válka a meziválečné období

 • Vítězná strana 1. světové války

 • Export do Evropy

 • Politický vývoj za 2. světové války

 • Hospodářská krize 30. let – pokles cen hedvábí (hlavního vývozního artiklu Japonska)

ZSEI – přednáška č. 11


Pokles cen hedvábí ve 30. letech

Zdroj: Kindlegerger: The World in Depression.

ZSEI – přednáška č. 11


JAPONSKOPo 2. světové válce

 • Reformy, demonopolizace, investice do uhel. průmyslu, ocelářství, energetiky, loďařství

 • Japonský styl řízení podniků

 • Změny ve struktuře průmyslu

 • Podpora exportu (viz nárůst japonského exportu a jeho podíl na celosvětovém exportu)

 • Indikativní zásahy státu

ZSEI – přednáška č. 11


Japonský export (I)

Nárůst japonského exportu v letech 1946–1989 oproti roku 1913 (v %)

Zdroj: Žídek: Historie světového hospodářství.

Pozn.: Křivka je pouze orientační, nezachycuje přesné hodnoty objemu japonského exportu.

ZSEI – přednáška č. 11


Japonský export (II)

Podíl exportu významných průmyslových zemí v letech 1937–1987 (v %)

Zdroj: Kenwood, Lougheed: The Growthe of the International Economy.

ZSEI – přednáška č. 11


JAPONSKO70. léta 20. století

 • Světová hospodářská krize z nadvýroby

 • Ropný šok 1973

 • Zpomalení hospodářského růstu

 • Nová výrobní orientace

 • 2. ropný šok 1979 – stagnace Japonska

 • Srovnání Japonska se světem (podíl na světovém obchodu)

ZSEI – přednáška č. 11


Vývoj cen ropy v 70. letech

Zdroj: Faltus, Průcha: Všeobecné hospodářské dějiny 19. a 20. století.

ZSEI – přednáška č. 11


Růst HDP v tržních cenách 1972–1978 (v %)

Zdroj: Žídek: Historie světového hospodářství.

ZSEI – přednáška č. 11


Podíly ekonomik na světovém produktu (v %)

Zdroj: Kennedy: Vzestup a pád velmocí.

ZSEI – přednáška č. 11


JAPONSKO80. a 90. léta

 • Nerovnováha obchodní bilance – tradičně přebytek obchodní bilance

 • Pokles japonské ekonomiky

 • Rozmach automobilového průmyslu

ZSEI – přednáška č. 11


Růst HDP Japonska v období 1905–2000

Itoh, Takatoshi, 1996. “Japan and the Asian economies: a miracle in transition” Brookings Papers onEconomic Activity, vol. 2, pp. 205-272., také viz http://www.unescap.org/pdd/publications/apdj_10_1/horlacher_mackellar.pdf.

ZSEI – přednáška č. 11


Automobilový průmysl Japonska v období 1960–2000

Zdroj: Antique Automobile Club of America. http://www.aaca.org/history/cars_90.htm.

Zdroj: Worldwatch Institute. http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch1en/conc1en/carprod1950-1999.html.

ZSEI – přednáška č. 11


JAPONSKO – současnost

 • Podíl na světovém obchodu

 • Deflace (-0,3 % za rok 2003)

 • Vývoj HDP

 • Záporná bilance veřejných financí: deficit 7,42 % HDP, dluh154 % HDP v roce 2003)

 • Míra nezaměstnanosti mužů/žen

 • Otevřenost ekonomiky (vývoz + dovoz): 18 % HDP (vs. 54 % HDP v Německu)

 • Pokles přílivu zahraničních investic

 • Duální struktura průmyslu (obří vs. malé, hůře vybavené rodinné podniky)

 • Struktura dovozu a vývozu

Zdroj: Economist.com. http://www.economist.com/countries/Japan/profile.cfm?folder=Profile-Economic%20Data,

http://www.economist.com/countries/Japan/profile.cfm?folder=Profile-Economic%20Structure.

ZSEI – přednáška č. 11


Růst HDP v Japonsku

Zdroj: Evropská komise: Economic forecasts Autumn 2004. http://www.europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/european_economy/2004/ee504en.pdf.

ZSEI – přednáška č. 11


Zahraniční investice v Japonsku

Zdroj: Ministerstvo financí Japonska. http://web-japan.org/stat/stats/08TRA51.html.

ZSEI – přednáška č. 11


Struktura Japonského dovozu

Struktura Japonského vývozu

Zdroj: Ministerstvo financí Japonska. http://web-japan.org/stat/stats/08TRA36.html, http://web-japan.org/stat/stats/08TRA3D.html.

ZSEI – přednáška č. 11


Struktura Japonského dovozu (2001)

Zdroj: Ministerstvo financí Japonska. http://web-japan.org/stat/stats/08TRA3D.html.

ZSEI – přednáška č. 11


Struktura Japonského vývozu (2001)

Zdroj: Ministerstvo financí Japonska. http://web-japan.org/stat/stats/08TRA36.html.

ZSEI – přednáška č. 11


ROZVOJOVÉ ZEMĚ (I)

Definice:

 • Užší a širší přístup k rozvojových zemím

  • Kolonie nebo závislé území

  • HDP na obyvatele (do $ 3 000)

 • Společné znaky rozvojových zemí

  • Vysoké přírůstky obyvatel, nerovnoměrné rozdělení důchodů, vysoký podíl zemědělství, nízká produktivita práce ...

ZSEI – přednáška č. 11


ROZVOJOVÉ ZEMĚ (II)

 • Důsledky kolonialismu

 • Situace po dosažení samostatnosti

 • Hospodářský rozvoj

 • Členění rozvojových zemí:

  • asijské, americké, africké, Čína a ostatní asijské socialistické země, Oceánie

ZSEI – přednáška č. 11


ROZVOJOVÉ ZEMĚ (III)

Osamostatnění zemí JV Asie:

 • Oslabení kolonizátorů válkou, národně osvobozenecká hnutí

 • 1945: Barma, Vietnam, Laos, Kambodža, Korea, Malajsie, Singapur, Indonésie, Filipíny

 • 1951: závislá území – Hongkong, Macao

ZSEI – přednáška č. 11


ASIJŠTÍ TYGŘI

 • Jižní Korea, Tchajwan, Hongkong, Singapur

 • Proč tygři?

 • Dynamika exportu, hlavní exportní trhy

 • Struktura průmyslu

 • Příliv zahraničního kapitálu

 • Odlišnosti ve strategiích tygrů

 • Další vlny asijských tygrů

ZSEI – přednáška č. 11


Průměrný roční růst exportu RZ a vých. Asie

Zdroj: Žídek: Historie světového hospodářství.

ZSEI – přednáška č. 11


MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE ASIE

 • ASEAN (Association of South East Asian Nations): Sdružení národů jihovýchodní Asie

  • Filipíny, Indonésie, Malajsie, Singapur, Thajsko, Brunej, Barma, Kambodža, Laos

ZSEI – přednáška č. 11


MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE ASIE

 • APEC (Asia Pacific Economic Cooperation): Asijsko tichomořská ekonomická spolupráce

  • Austrálie, Brunei, Chile, Čína, Filipíny, Hongkong, Indonésie, Japonsko, Jižní Korea, Kambodža, Malajsie, Mexiko, Nový Zéland, Papua Nová Guinea, Singapur, Thajsko, Tchajwan, USA

ZSEI – přednáška č. 11


Shrnutí

 • Postavení Japonska ve světové ekonomice – vývoj, charakteristika a současné trendy

 • Problémy rozvojových zemí

 • Asijští tygři

 • Význam mezinárodních organizací z Asie

ZSEI – přednáška č. 11


Otázky k asijskému centru

 • Jak byste charakterizoval/a Japonskou ekonomiku na přelomu 19. a 20. století?

 • Jak se v Japonsku projevila světová hospodářská krize ve 30. letech 20. století?

 • Jakým směrem se ubíralo japonské hospodářství po 2. světové válce a jakým problémům nyní čelí?

 • Jak byste charakterizoval/a rozvojové země? Jaké jsou jejich největší socioekonomické problémy?

 • Co mají společného tzv. Asijští tygři?

 • Jaký je účel mezinárodních hospodářských organizací sdružujících především asijské země?

ZSEI – přednáška č. 11


Doporučená literatura

 • Faltus, J, Průcha, V.: Všeobecné hospodářské dějiny 19. a 20. století. VŠE Praha 1999.

 • Kennedy, P.: Vzestup a pád velmocí. Nakladatelství Lidové noviny. Praha 1996.

 • Kenwood, Lougheed: The Growthe of the International Economy.

 • Zwettler, O.: Lexikon zemí. Fortuna Print. Praha 1995.

 • Žídek, L.: Historie světového hospodářství. ESF MU Brno 2001.

ZSEI – přednáška č. 11


 • Login