Microsofti
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

Microsofti tarkvara toetused MTÜ-dele Piret Rätsep Toetustegevuste koordinaator PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Microsofti tarkvara toetused MTÜ-dele Piret Rätsep Toetustegevuste koordinaator. Microsofti s otsiaalne vastutus :. Kogukondade teenistuses. Vastutustundlik ettevõtlus. Kogukondade teenistuses :. Väikeettevõtluse toetamine. Noorte ja MTÜ-de toetamine. Keskkonna jätkusuutlikkus.

Download Presentation

Microsofti tarkvara toetused MTÜ-dele Piret Rätsep Toetustegevuste koordinaator

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Microsofti tarkvaratoetused MTÜ-dele

Piret Rätsep

Toetustegevustekoordinaator


Microsofti sotsiaalnevastutus:

Kogukondadeteenistuses

Vastutustundlikettevõtlus


Kogukondadeteenistuses:

Väikeettevõtlusetoetamine

Noorteja MTÜ-de toetamine

Keskkonnajätkusuutlikkus

Privaatsusjaturvalisus

Intellektuaalneomand

Tervis

Healthy environments


MTÜ vastavusnõuetele:

 • JAH:

 • Microsofti mittetulundusühingute programmi nõuetele vastamiseks peavad mittetulundusühingud ja vabaühendused olema oma riigis tunnustatud heategevusorganisatsioonid. Nõuetele vastavate organisatsioonide tegevus peab olema mittetulunduslik ja kasu tooma kohalikule kogukonnale, hõlmates sealhulgasühtejärgnevasttegevusest:

 • puudustkannatavateinimesteaitamist,

 • hariduse edendamist,

 • sotsiaalse heaolu suurendamist,

 • kultuuri säilitamist,

 • keskkonnakaitset või -taastet,

 • inimõiguste kaitset,

 • kodanikuühiskonna rajamist.

 • EI:

 • MTÜ, miseitegeleheategevusega

 • Haridusasutused

 • Kaubanduskojad

 • Raamatukogud (vaavalikudraamatukogud)

 • Munitsipaalasutusedjavalitususorganisatsioonid

 • Poliitilisedorganisatsioonid

 • Tervishoiuasutused

 • Usuorganisatsioonid või usupõhised organisatsioonid, mis pole tunnistatud heategevuslikeks organisatsioonideks.

 • Eraisikud


 • Microsoft jagab mittetulundusühingutele tooteannetusi kaheaastase tsükli põhiselt.

 • Kaheaastase tsükli jooksul saab iga nõuetele vastav mittetulundusühing taotleda järgmisi tooteid:

 • Tooteid Microsofti kuni kümnest tooterühmast maksimaalselt 50 töölauarakenduste, opsüsteemide või ainult litsentsitoodete litsentsiga.

 • Maksimaalselt viis serveritoodet sõltumata tooterühmast

 • Get Genuine pakkumine on mõeldudneile, kelhetkeloperatsioonisüsteemiei ole võikasutavadvabavaravõipiraattarkvara.

 • Kahe aasta pärast algab uus tsükkel ning ülaltoodud vahendite eraldused uuendatakse.

Midasaabtaotleda:


[email protected]

Kutse

•Microsoft saadab URL-i, koodijajuhenditaotlusetegemiseks.

Taotlus

•MTÜ täidabonlinetaotluse (inglisekeeles) jalisabsinnajuurde MTÜ staatustkinnitavadokumendi.

Taotluseläbivaataminejakinnitamine

•Microsoft vaatabületaotlusevastavusenõuetele (saadabtaotlusetagasitäiendavateksküsimusteksvõitäpsustusteks) ningkinnitabvõilükkabavaldusetagasi. Teadeotsusekohtasaadetakseavaldusestoodudkontaktisikule.

Taotluserahuldamine

•Taotlusekinnitamisejärelteavitatakse MTÜ-d ningedastataksejuhised, kuidastellitud tooted allalaadidajaregistreerida.

Taotlusetegemine:


Tänan!

www.microsoft.com/ngo

[email protected]

“ Young people are taking the lead in driving change in their lives and their communities. We’re inspired by their smarts and their passion, and we’re committed to helping them pursue their dreams every step of the way — not just because it’s the right thing to do, but because the future of the global economy depends on it.”

Lori Forte Harnick, General Manager, Citizenship & Public Affairs


 • Login