Lms algoritam
Download
1 / 25

LMS algoritam - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

LMS algoritam. Studenti: Mate Čobrnić Vedran Brzić. Pregled tema:. Linearni adaptivni kombinator Izvedbena površina Metode minimizacije pogreške LMS algoritam Primjer u MATLAB-u Aktivna kontrola šuma. Linearni adaptivni kombinator. Temelj je za adaptivnu obradu signala

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

LMS algoritam

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


LMS algoritam

Studenti:

Mate Čobrnić

Vedran Brzić


Pregled tema:

 • Linearni adaptivni kombinator

 • Izvedbena površina

 • Metode minimizacije pogreške

 • LMS algoritam

 • Primjer u MATLAB-u

 • Aktivna kontrola šuma


Linearni adaptivni kombinator

 • Temelj je za

  adaptivnu obradu signala

  w0, w1... wn su

  težinske funkcije

  x0, x1... xn su

  ulazni signali


 • Shema adaptivnog vremenskog filtra

 • ALC s jednim ulaznim signalom, realiziran pomoću elemenata za kašnjenje


 • U većini praktičnih slučajeva, prilagodljivi proces je usmjeren ka minimiziranju očekivane kvadratne pogreške


 • Definirajmo sada matrice R i P iz prethodnog izraza:

  R - ulazna korelacijska matrica

  P - kros korelacijski vektor


Izvedbena površina

 • Dobili smo da je MSE funkcija komponenti težinskog vektora W

 • Pokazat ćemo na primjeru sa dvije komponente težinskog vektora kako izgleda funkcija srednje kvadratne pogreške (MSE)

 • Dobivenu krivulju nazivamo "performance surface" odnosno izvedbena površina


 • Cilj nam je minimalizirati vrijednost MSE, odnosno moramo pronaći takvu kombinaciju težinskih vektora koji bi rezultirali s optimalnom vrijednosti MSE

 • Najčešće se u tu svrhu koriste gradijentne metode, kao npr. Newtonova metoda i metoda "steepest descent"


LMS algoritam

 • Algoritam za "spuštanje" po izvedbenoj površini

 • Poznat kao Least Mean Square algoritam

 • Koristi posebnu procjenu gradijenta koja vrijedi za adaptivni linearni kombinator

 • Važan zbog svoje jednostavnosti i lakoće proračunavanja


 • Pogrešku, odnosno razliku željenog i dobivenog signala smo već definirali

 • Pojednostavljenje u odnosu na druge metode se sastoji u pretpostavci da je ξ=E[εk²]= εk²


 • S navedenom procjenom gradijenta specificiramo "steepest-descent" algoritam za adaptaciju

  µ - konstanta koja regulira brzinu i stabilnost adaptacije, određuje i količinu šuma

 • Navedena relacija je rekurzivna


Konvergencija težinskog vektora

 • Iz vidimo da je težinski vektor Wk funkcija samo prošlih ulaznih vektora Xk-1, Xk-2 ..... X0.

 • Ako pretpostavimo da su oni vremenski nezavisni onda je i Wk nezavisan od Xk.

 • Wk bi trebao kako povećavamo broj koraka biti sve bliže optimalnoj vrijednosti


 • Dobijemo jednadžbu čije je rješenje komplicirano, problem rješavamo transformacijom baze


 • Prvo centriranje

  A zatim rotacija

  Sada se pozovemo na rekurzivnu relaciju za težinski vektor Wk i dobivamo:


 • je matrica svojstvenih vrijednosti ulazne korelacijske matrice R

  Možemo napisati nerekurzivnu funkciju:

 • Budući smo definirali V = W-W*, rješenje dobivamo ako vrijedi:


 • Dobivenu relaciju možemo zapisati u matričnom obliku

 • Iz čega slijedi uvjet konvergencije

  Gdje je λmax najveća vlastita vrijednost matrice R.


Šum kod procesa adaptacije

 • Estimacijom gradijenta unosimo šum u proces adaptacije

 • Uvodimo vektor šuma Nk

 • Kad dođemo do optimalnog rješenja ( , ), onda šum iznosi:


Šum rezultira varijacijama MSE oko ξmin

Slika kontura izvedbene površine. Konture predstavljaju vrijednosti MSE projicirane na ravninu težinskog vektora. Prikazana su dva puta približavanja minimalnoj vrijednosti MSE.


Brzina procesa adaptacije

 • Može se pokazati da približavanje MSE prema minimalnoj vrijednosti ide po eksponencijali

 • Brzina konvergencije je definirana vremenskom konstantom


 • Navedena relacija je dobra aproksimacija vremenske konstante krivulje adaptacije, kada je dobra aproksimacija od

 • Brzina adaptacije ovisi o veličini μ

  vidimo da će uz manji μ, limes sporije konvergirati u 0 (trebat će veći broj iteracija)


Slika prikazuje krivulju odstupanja MSE od svoje minimalne vrijednosti u ovisnosti o broju iteracija.


Zaključak

 • LMS je u praksi dobar jer nema kvadriranja, usrednjavanja, a kod optimiranja težinskog vektora koristimo nerekurzivnufunkciju što ga čini elegantnim i jednostavnim

 • Bez usrednjavanja komponente gradijenta sadrže dosta velik šum, ali on se procesom adaptacije smanjuje te proces (adaptacije) glumi NP filtar


 • Proces adaptacije možemo kontrolirati pomoću veličine koraka μ

 • Možemo odrediti želimo li brz ili manje šumovit proces

 • Primjena LMS-a:

  određivanje karakteristika nepoznatih sustava, aktivna kontrola šuma, filtriranje signala, poništavanje jeke (telekomunikacije), automatsko upravljanje (regulatori), medicina...


Literatura

 • B.Widrow, S.D.Stearns: Adaptive signal processing

 • N.Elezović: Linearna algebra

 • MATLAB helpdesk

 • Internet


ad
 • Login