Elektronik hasta kay t sistemlerinin web servisleri le desteklenmesi l.jpg
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Elektronik Hasta Kayıt Sistemlerinin Web Servisleri İle Desteklenmesi PowerPoint PPT Presentation


 • 423 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Elektronik Hasta Kayıt Sistemlerinin Web Servisleri İle Desteklenmesi. Dr. Ayhan İstanbullu Süleyman Burçin Şüyun Muğla Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi MUĞLA. Bilgi Teknolojileri Kongresi IV Akademik Bilişim 2006.

Download Presentation

Elektronik Hasta Kayıt Sistemlerinin Web Servisleri İle Desteklenmesi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Elektronik hasta kay t sistemlerinin web servisleri le desteklenmesi l.jpg

Elektronik Hasta Kayıt Sistemlerinin Web Servisleri İle Desteklenmesi

Dr. Ayhan İstanbullu Süleyman Burçin Şüyun

Muğla Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi MUĞLA

Bilgi Teknolojileri Kongresi IV

Akademik Bilişim 2006


Slide2 l.jpg

 • Internetin ve diğer internet tabanlı uygulamaların gelişmesiyle birlikte iş dünyasında ve sağlık hizmet sektöründe bilgisayar kullanımının artmaktadır.


Elektronik hasta kay t sistemleri l.jpg

Elektronik hasta kayıt sistemleri

 • Sağlık bakım hizmeti veren tüm sağlık kuruluşunu kapsar.

 • Tek bir hasta kayıt numarası ile entegre bir “veri ambarı” sistemine sahiptirler.

 • Kurum içerisindeki tüm sağlık hizmeti verenlerin doğrudan bilgisayara veri girebilmesine olanak sağlarlar.


E h k sistemlerinin genel zellikleri l.jpg

E.H.K Sistemlerinin genel özellikleri

 • Kayıt numarası

 • Mahremiyet

 • Güvenlik

 • Sayılabilirlik veya hesaplanabilirlik

 • Veri bütünlüğü


Elektronik kay t sistemleri le toplanan bilgiler l.jpg

Elektronik Kayıt Sistemleri İle Toplanan Bilgiler

 • Problem Listesi

 • İşlemler, Tetkikler ve Tedaviler

 • Alerjiler

 • Kimlik Bilgileri

 • Laboratuar Sonuçları

 • Tanı ve Tedavi Merkezleri Sonuçları

 • Bakım Planları ve Önerileri

 • ……


Sistemin yerine getirmesi gereken fonksiyonlar l.jpg

Sistemin yerine getirmesi gereken fonksiyonlar

 • Hasta ile ilgili tüm bilgiler tek bir kayıt numarası ile ilişkilendirilmelidir,

 • Sisteme girilen tüm hasta bilgilerine kurumun her yerinden ulaşılabilmelidir,

 • Hastaların yakınmaları ve tüm sağlık bakım süreci kaydedilmelidir,


Tarihsel geli im l.jpg

Tarihsel gelişim

Elektronik hasta kayıt sistemleri 90 yılların başından itibaren kullanılmaya başlandı , 1995 yılında vb ile Windows 95 için yazılmış ilk program piyasaya sürüldü. Bu sistemin kullanılması esnasında bilgisayarlardaki işletim sistemleri farklılığından dolayı sorunlar yaşandı. Bu nedenle sistem 2 sene sonra platform bağımsızlığı sağlamak için sadece okunur biçimde webe aktarıldı.

Kaynak:Development of a Web Based Electronic Patient Record Extending Accessibility to Clinical Information and Integrating Ancillary Applications(2002)


Nerilen sistemin zellikleri l.jpg

Önerilen sistemin özellikleri

 • Hasta ile ilgili tüm bilgiler tek bir kayıt numarası ile ilişkilendirilmelidir,

 • Sisteme girilen tüm hasta bilgilerine kurumun her yerinden ulaşılabilmelidir,

 • Hastaların yakınmaları ve tüm sağlık bakım süreci kaydedilmelidir,

 • Web üzerinden hastanın takibi yapılabilmelidir.


Web servislerinin kullan lmas l.jpg

Web Servislerinin Kullanılması

 • XML Web Servisleri işletim sistemi veya programlama dili ne olursa olsun uygulamaların Internet üzerinden iletişim kurabilmesini sağlar.

 • XML Web Servisleri her türlü platformda uygulanabilir.


Nerilen sistemin bile enleri l.jpg

Önerilen Sistemin Bileşenleri

Sunucular

a-) Tıbbi Veri alma Modüleri

b-) Sunucular

c-) İstemciler

İstemciler

Tıbbi veri alma

modülleri


Hasta kay t formu l.jpg

Hasta Kayıt Formu


Hastaba monit r bilgilerinin bilgisayar taraf ndan toplanmas l.jpg

Bilgiler

Ateş

Nabız

Solunum Sayısı

Tansiyon

EKG

Hastabaşı Monitörü Bilgilerinin Bilgisayar Tarafından Toplanması


Fizyolojik verilerin hastan n ate inin doktor taraf ndan takibi l.jpg

Fizyolojik Verilerin (Hastanın Ateşinin) Doktor Tarafından Takibi


Nerilen sisteme eri ebilen ara lar l.jpg

Önerilen Sisteme Erişebilen Araçlar


Nerilen sistemde l.jpg

Önerilen sistemde

 • Hastaların sağlık durumu  sürekli kayıt altında tutulmakta ve

 • hastanın acil bir müdahaleye ihtiyacı olduğunda uyarı vermektedir.


Slide16 l.jpg

Bir hasta aynı tahlilili 2 ayrı hastanede yaptırmak zorunda kalmayacak ve hastaneler arasında bilgi bütünlüğü sağlanacaktır.


Sonu lar l.jpg

Sonuçlar

Önerilen sistemle

 • sağlık sektöründe zaman kayıplarının önlenmesi

 • harcamaların düşürülmesi

 • sistem maliyetlerinin azaltılması amaçlanmıştır.

  Bu sayede sağlık sektörü kalitesinin artırılması hedeflenmiştir.


Slide18 l.jpg

 • KAYNAKLAR

 • Cisco , 2005, http://www.cisco.com/global/TR/solutions/ent/health/health_three.shtml (erişim tarihi 25.12.2005) .

 • MS Akademik , 2005 http://www.msakademik.net/makaleler_detay.aspx?id=10 (erişim tarihi 26.12.2005)

 • Ahmet Erol Fazlıoğlu, Albert Güveniş,2005, Internet Tabanlı Hasta Kaydı Paylaşımı ve Telekonsültasyon Platformu, www.bme.boun.edu.tr/bulten (erişim tarihi 10.11.2005) .

 • Tayfun Enünlü, 2005, Elektronik sağlık kayıtları için standartlar, 2000’li yılların Türkiyesinde sağlıkta bilgi stratejileri, Tıp Bilişimi Derneği, raporlar ve dökümanlar, www.sbs2000.org ( erişim tarihi 20.12.2005) .

 • Mehmet Yardımsever,2004,Elektronik Sağlık Kayıtları


Leti im l.jpg

İletişim

 • Ayhan istanbullu

 • iayhan@mu.edu.tr

 • Süleyman Burçin Şüyun

 • suleyman@aktifdata.com


 • Login