Sosiologian johdantokurssi syksy 2007 HY Sosiologian laitos prof. Pekka Sulkunen - PowerPoint PPT Presentation

Sosiologian johdantokurssi syksy 2007
Download
1 / 13

 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sosiologian johdantokurssi syksy 2007 HY Sosiologian laitos prof. Pekka Sulkunen. pe 10-12 Unioninkatu 40 ls 1: 7.9. – 19.10. 2007 ke 16-18 Porthania ls 674: 12.9.-17.10. 2007 Loppukuulustelu 31.10.. 2007 klo 16-18 Porthania 674 Uusinta 14.11.2007 klo 16-18 Porthania 674

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Sosiologian johdantokurssi syksy 2007 HY Sosiologian laitos prof. Pekka Sulkunen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sosiologian johdantokurssi syksy 2007 hy sosiologian laitos prof pekka sulkunen

Sosiologian johdantokurssi syksy 2007HY Sosiologian laitosprof. Pekka Sulkunen

 • pe 10-12 Unioninkatu 40 ls 1: 7.9. – 19.10. 2007

 • ke 16-18 Porthania ls 674: 12.9.-17.10. 2007

 • Loppukuulustelu 31.10.. 2007 klo 16-18 Porthania 674

 • Uusinta 14.11.2007 klo 16-18 Porthania 674

 • Ilmoittautuminen WebOodissa

 • - Bauman: Sosiologinen ajattelu

  http://www.valt.helsinki.fi/staff/psulkune/johdantokurssi/


Sosiologian johdantokurssi syksy 2007 hy sosiologian laitos prof pekka sulkunen

Sosiologian johdantokurssi syksy 2007HY Sosiologian laitosprof. Pekka Sulkunen

 • pe 10-12 Unioninkatu 40 ls 1: 7.9. – 19.10. 2007

 • ke 16-18 Porthania ls 674: 12.9.-17.10. 2007

 • Loppukuulustelu 31.10.. 2007 klo 16-18 Porthania 674

 • Uusinta 14.11.2007 klo 16-18 Porthania 674

 • Ilmoittautuminen WebOodissa

 • - Bauman: Sosiologinen ajattelu

  http://www.valt.helsinki.fi/staff/psulkune/johdantokurssi/


Luento 2 yhteiskuntasopimus

LUENTO 2: Yhteiskuntasopimus


Esisosiologinen yhteiskuntasopimusteoria 1

Esisosiologinen yhteiskuntasopimusteoria -1

Hobbes (1561): Luonnolliset lait:

 • 1. Ihmiset pyrkivät rauhaan

 • 2. luonnollinen oikeus omistaa ja hyödyntää luonnon esineitä,

 • 3. Kaikki pitävät kiinni tekemistään sopimuksista

   kaikkien sota kaikkia vastaan ellei sovita, että hallitsija saa ehdottoman vallan ratkaista kiistat. Tästä ei voi neuvotella, sillä jos hallitsija luopuu vallastaan yhden hyväksi ei muillakaan ole intressiä hyväksyä sitä.

 • Yhteiskunnan järjestys edellyttää (yksinvaltaista) valtiota


Esisosiologinen yhteiskuntasopimusteoria 2

Esisosiologinen yhteiskuntasopimusteoria -2

 • Rousseau (1755, 1762): yleistahto

 • yhteiskuntasopimus kansalaisten ja hallitisijan välillä

 •  hallitsija on kansan palvelija


Sosiologiset kritiikit 1

Sosiologiset kritiikit -1

 • Adam Smith: ”Kuvitelma, että kuninkaat ovat kansan palvelijoita, joita ihaillaan ja totellaan tai vastustetaan, erotetaan virasta ja rangaistaan sen mukaan kuin yleisölle sopii, on järjen ja filosofian mutta ei luonnon mukainen oppi.”

 • VALTIO ON LUONNOLLINEN OSA (MYÖS MODERNIA) YHTEISKUNTAA

 • YHTEISKUNNAN JÄRJESTYS PERUSTUU YHTEISEEN MORAALITUNTEESEN


Liberalistinen yhteiskuntasopimusteoria

Liberalistinen yhteiskuntasopimusteoria

 • Herbert Spencer:

  • organismien eriytyminen on luonnon laki

  • Yhteiskunta on super-organismi

  • Eriytyminen  vaihto, keskinäinen riippuvuus

  • Yksilön oma etu edellyttää toisen oikeuksien kunnioittamista

 •  yhteiskunta perustuu vapaaehtoisiin sopimuksiin; valtion puuttuminen niihin on vahingollista


Sosiologiset kritiikit 2

Sosiologiset kritiikit -2

 • Emile Durkheim:Yksikään yhteiskunta ei ole saanut alkuaan sopimuksesta; eikä minkään yhteiskunnan rakenteessa ilmene häivääkään sopimuksen kaltaisesta järjestyksestä. Sopimus ei ole sen enempää historiallisen kehityksen lähtökohta kuin sen määränpää.

   Vapaa tahto, yksilö, valinta ja sopimus ovat yhteiskunnan aikaansaannoksia, eivät sen edellytys


Sosiologian johdantokurssi syksy 2007 hy sosiologian laitos prof pekka sulkunen

 •  Yhteiskunnan integraatio valtiosta riippumaton

 •  Valtion rakenne ja toimintatapa riippuvat yhteiskunnan integraatiosta

 •  Yksilöiden keskinäinen sopimusoikeus on pitkän historiallisen kehityksen tulos


Ty sopimus

Työsopimus

 • Ranskan vallankumous 1789: kansalaisilla on luonnollinen oikeus työhön, jota ruhtinaat ja korporaatiot (esim. ammattikunnat) eivät saa rajoittaa. Valtiossa on vain yksityisen kansalaisen etu ja yleinen (koko yhteiskunnan) etu. Kukaan ei saa rajoittaa yksityisen etua eikä erottaa sitä yleisestä edusta estämällä ihmisiä tekemästä työtä. On yksilöiden välinen asia sopia kunkin työläisen velvollisuuksista, ja on työläisen asia pitää kiinni siitä mitä on työnantajansa kanssa sopinut.


Hyvinvointivaltio

Hyvinvointivaltio

 • Katastrofaaliset seuraukset: talonpoikaisväestöstä teollisuusproletariaatiksi; kurjuus ja nälkä

 • Marxin kritiikki: ”vapaa” työsopimusoikeus on näköharha, joka kätkee taakseen riiston

 • Riippuvuus työnantajasta astuu perinteisten riippuvuuksien sijaan

   valtio puolustamaan palkkatyöläisten poliittista, oikeudellista ja taloudellista itsenäisyyttä


Sivilisoiva valtio

Sivilisoiva valtio

 • Raittiusliikkeet

 • Työväenliikkeet

 • Yleinen äänioikeus (1871-1945)

 • Yhdenmukaistava moraalipolitiikka (väestö, perhe, kulutus)

   hyvinvointivaltio edistää yksilöiden autonomisuutta enemmän kuin rajoittaa sitä


Uusi yhteiskuntasopimus

Uusi yhteiskuntasopimus

 • markkinat vai valtio? (”valtio-riks!”)

 • sukupuolisopimus, ikäsopimus (sosiaalipoliittiset neuvottelutulokset) (Raija Julkunen)

 • uusi julkishallintoajattelu (New Public Management)

 • alamaisesta kansalaiseksi, kansalaisesta asiakkaaksi (esim verovirasto, poliisi, työvoimavirasto, lastentarha)

 • kansalaisten keskinäiset suhteet


 • Login