Mitä sosiologia on?
Download
1 / 11

Sosiologian laitos Department of Sociology - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Mitä sosiologia on? -luennot Pekka Räsänen [email protected] Sosiologian laitos Department of Sociology. TKK 5.2.2004. Mitä sosiologia on? Mitä sosiologia on? -luennot: paikka aika I Torstai TUAS 12-14 II Torstai TUAS 12-14 III Torstai TUAS 12-14 IV Torstai TUAS 12-14

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sosiologian laitos Department of Sociology' - davida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Mitä sosiologia on?

-luennot

Pekka Räsänen

[email protected]

Sosiologian laitos

Department of Sociology

TKK 5.2.2004


 • Mitä sosiologia on?

 • Mitä sosiologia on? -luennot:

 • paikka aika

 • I Torstai TUAS 12-14

 • II Torstai TUAS 12-14

 • III Torstai TUAS 12-14

 • IV Torstai TUAS 12-14

 • Keskeistä kirjallisuutta:

 • Sulkunen Pekka: Johdatus sosiologiaan. WSOY: 1999.

 • Hoikkala, Tommi & Roos, J.P.: 2000-luvun elämä. Gaudeamus: 2000.

 • + Allardt, Erik & Littunen, Yrjö: Sosiologian perusteet. WSOY: 1966.

 • + Giddens, Anthony: Sociology. 2nd Edition. Polity Press: 1991.

 • + Kantola, Ismo & Koskinen, Keijo & Räsänen, Pekka (toim.): Sosiologisia karttalehtiä. 3. täysin uudistettu laitos. Vastapaino: 2004.

Sosiologian laitos

Department of Sociology

TKK 5.2.2004


 • Mitä sosiologia on?

 • - Miten sosiologiaa voi luonnehtia tai määritellä?

 • Tieteenala?

 • Akateeminen oppiaine?

  •  Määritelmät:

Sosiologian laitos

Department of Sociology

TKK 5.2.2004


 • Mitä sosiologia on?

 • Yleinen yhteiskuntatiede; useita eri määritelmiä

 •  Tiede, joka tutkii yhteiskuntaa ja ihmisiä yhteiskunnassa…

  • “on tarkoituksenmukaista määritellä sosiologia tieteeksi, joka tutkii ihmistä yhteiskunnan jäsenenä, tai kuten myös voisi sanoa, Ihmisten sosiaalista käyttäytymistä” (Allardt & Littunen: Sosiologian perusteet 1966, 2)

 • “…sosiologia on vuoropuhelussa tutkimiensa ihmisten kanssa” (Sulkunen: Johdatus sosiologiaan 1999, 18-19)

Sosiologian laitos

Department of Sociology

TKK 5.2.2004


 • Mitä sosiologia on?

 • Sosiologian erityisaloja (esimerkkejä):

  • Kulttuurisosiologia

  • Työelämän tutkimus

  • Kulutussosiologia

  • Sosiaaliset ongelmat ja epätasa-arvo

  • Ympäristösosiologia

  • Koulutus- ja kasvatussosiologia

  •  Yhteiskunnallisuus; kiinnittyminen yhteiskuntaelämään

Sosiologian laitos

Department of Sociology

TKK 5.2.2004


 • Käsitteitä

 • Mikä yhteiskunta on tai mihin yhteiskunta viittaa?

 • - Eri merkitykset; arkikielen eri tasot (kolme eri kysymystä)

  • Yhteiskunta joidenkin erityisalojen valossa; yhteiskunnalliset ongelmat

  •  Sosiologisesti yhteiskunta voidaan määritellä “sosiaalisen toiminnan institutionaalisten muotojen järjestelmäksi”…

Sosiologian laitos

Department of Sociology

TKK 5.2.2004


 • Käsitteitä

 • Mikä yhteiskunta on tai mihin yhteiskunta viittaa?

 • - Eri merkitykset; arkikielen eri tasot (kolme eri kysymystä)

  • Yhteiskunta joidenkin erityisalojen valossa; yhteiskunnalliset ongelmat

    Sosiologisesti yhteiskunta voidaan määritellä “sosiaalisen

   toiminnan institutionaalisten muotojen järjestelmäksi”…

   Keskeisiä käsitteitä: Instituutio,

   • rakenne

   • kulttuuri,

   • normi,

   • rooli

Sosiologian laitos

Department of Sociology

TKK 5.2.2004


 • Sosiologinen näkökulma ihmisiin ja yhteiskuntaelämään

 • Esim. instituution, normin ja roolin tasot

 •  ”yksilötason yläpuolinen” tiedonintressi…

 • Ihmistä tarkastellaan aina periaatteessa roolien kautta:

 •  Yhteiskunnalliset instituutiot ja toimijat;

 •  Sosiaaliset rakenteet

 • “Systeemien tasot” eri oppiaineissa…

Sosiologian laitos

Department of Sociology

TKK 5.2.2004


Sosiologinen näkökulma ihmisiin ja yhteiskuntaelämään

Sosiologian laitos

Department of Sociology

TKK 5.2.2004


 • Sosiologia ja sen lähitieteet

 • Sosiologia on ”sosiaalisista suhteista aiheutuvien ilmiöiden tutkimusta”…

 •  Sosiologian omalaatuinen suhde lähitieteisiin

 • Usein kysymysalueet ja tutkimuskohteet ovat ikään kuin muiden tieteiden “kentällä” (esim. politologia, psykologia jne.)

Sosiologian laitos

Department of Sociology

TKK 5.2.2004


 • Yhteenvetoa

  • 1) Sosiologian määritelmiä

  • 2) Yhteiskunta arkikielessä ja sosiologiassa

  • 3) Peruskäsitteitä

  • 4) Sosiologinen näkökulma

  • 5) Sosiologia suhteessa psykologiaan ja sosiaalipsykologiaan

  • + suhde lähitieteisiin…

Sosiologian laitos

Department of Sociology

TKK 5.2.2004


ad