Ra unovodstvo
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Računovodstvo PowerPoint PPT Presentation


  • 144 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Računovodstvo. 5. Predavanje. Prelazni i ostali ra čuni. Mešovit račun Prelazni račun Tehnički račun Korektivni račun. Mešovit račun. U savremenim uslovima nema potrebe za korišćenje mešovitih računa sem u svrhe obuke kadrova. Prelazni račun.

Download Presentation

Računovodstvo

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ra unovodstvo

Računovodstvo

5. Predavanje


Prelazni i ostali ra uni

Prelazni i ostali računi

Mešovit račun

Prelazni račun

Tehnički račun

Korektivni račun


Ra unovodstvo

Mešovit račun

U savremenim uslovima nema potrebe za korišćenje mešovitih računa sem u svrhe obuke kadrova


Prelazni ra un

Prelazni račun

Podizanje gotovine sa Tekućeg računa u Blagajnu

2410 - Tekući račun 2419 - Prelazni račun 2430 - Blagajna

So

Izvod tekućeg računa Dnevnik blagajne


Prelazni ra un1

Prelazni račun

Uplata gotovine iz Blagajne na Tekući račun

2430 - Blagajna 2419 - Prelazni račun 2410 - Tekući račun

So

Dnevnik blagajne Izvod tekućeg računa


Tehni ki ra un

Tehnički račun

Priprema podataka za kalkulaciju

Priprema podataka za utvrđivanje rezultata ili druge namene

700-Račun otvaranja glavne knjige


Korektivni ra un

Korektivni račun

0229 – Ispravka vrednosti

0220 – Građevinski objekti građevinskih objekata

900,000,0010,000,00

Nabavna vrednost? Otpisana vrednost?

Sadašnja vrednost?


Korektivni ra un1

Korektivni račun

0239 – Ispravka vrednosti

0230 – Oprema opreme

100,000,0010,000,00

Nabavna vrednost? Otpisana vrednost?

Sadašnja vrednost?


Sinteti ki i analiti ki ra uni

Sintetički i analitički računi

  • Glavna knjiga – Sintetika

  • Pomoćne knjige - Analitika


2020 kupci u zemlji

2020 – Kupci u zemlji

Preduzeće X na dan 01.01.2008. g. Ima sledeće stanje u analitičkoj evidenciji kupaca

Kupac “A” duguje 100,000,00 dinara

Kupac “B” duguje 200,000,00 dinara

Kupac “C” duguje 300,000,00 dinara

Koliko je početno stanje u glavnoj knjizi na računu 2020 – Kupci u zemlji?


Ra unovodstvo

01.01. Otvoriti knjige dvojnog knjigovodstva

10.01. Kupac “A” je uplatio na tekući račun firme 50,000,00 dinara na ime fakture br. 70. Izvod br. 1.

15.01. Kupac “B” je uplatio na tekući račun firme 100,000,00 dinara. Izvod br. 2.


Ra unovodstvo

16.01. Kupac “C” je uplatio na tekući račun 200,000,00 dinara na ime ranijeg duga. Izvod br. 3.

17.01. Izvršili smo usluge kupcu “A” po fakturi br. 1/08 u iznosu od 150,000,00 dinara.

18.01. Izvršili smo usluge kupcu “C” po fakaturi br. 2/08 u iznosu od 100,000,00 dinara.

20.01. Usaglasiti analitiku i sintetiku kupaca.


  • Login